Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra chovu hospodářských zvířat Chov skotu a mlékařství Pavilón B – dveře č. 103 Tel.: 22438 3060 Chov zvířat II. Chov zvířat II. Ing. Olga Amerlingová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra chovu hospodářských zvířat Chov skotu a mlékařství Pavilón B – dveře č. 103 Tel.: 22438 3060 Chov zvířat II. Chov zvířat II. Ing. Olga Amerlingová."— Transkript prezentace:

1 Katedra chovu hospodářských zvířat Chov skotu a mlékařství Pavilón B – dveře č. 103 Tel.: 22438 3060 Chov zvířat II. Chov zvířat II. Ing. Olga Amerlingová Ing. Jana Dvořáková Ing. Martina Kosová Ing. Bohumil Křivda Ing. Vladimíra Kuprová Ing. Veronika Průšová Cvičící:

2 Vývoj stavů skotu a terminologie

3

4 Vývoj průměrné dojivosti v l/ks Pramen: ČSU – Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže Dojivost za rok 19891996199719981999200020012002200320042005 - denní 10,9111,7511,9613,2513,7614,3615,3115,6715,7716,3917,20 - roční 3 9824 3004 3664 8375 0225 2555 5895 7185 756

5 Ústřední evidence skotu :  od 1.1.1999 – zavedení systému evidence skotu totožný s EU  - zahrnuje zpracování údajů o pohybech zvířat, jejich narození, porážek a úhynů  - slouží pro zpřesňování informací o nákazových situacích v chovu hospodářských zvířat  - provádí ji Českomoravská společnost chovatelů s.r.o, pod dozorem Státní veterinární správy  - tato ústřední evidence pohybů zvířat přebírá údaje o původech zvířat z dat reprodukce a kontroly užitkovosti

6  každý držitel ( chovatel ) musí být registrován příslušnou oprávněnou organizací, která mu příslušnou oprávněnou organizací, která mu přidělí číslo v rámci okresu přidělí číslo v rámci okresu  ČMSCH - vystavuje doklad ( formát A5 ) pro živě narozená telata - do 3 týdnů věku - živě narozená telata - do 3 týdnů věku - doklad po celou dobu života zvířete putuje doklad po celou dobu života zvířete putuje s ním a při každé změně majitele je povinností s ním a při každé změně majitele je povinností nového majitele hlásit a zapsat do dokladu tuto nového majitele hlásit a zapsat do dokladu tuto změnu změnu

7 Označování zvířat: Označování zvířat:  je základ evidence zvířat, která umožňuje vedení údajů a přehledů o užitkovosti, zdraví, plodnosti, údajů a přehledů o užitkovosti, zdraví, plodnosti, věku, růstu a vývinu zvířat. věku, růstu a vývinu zvířat.  bez správné evidence není možné provádět plemenářskou práci plemenářskou práci  doložení původů - vliv na cenu zvířete : jalovice bez původu - jateční cena březí jalovice jalovice bez původu - jateční cena březí jalovice s doloženým původem - 17.000 - 35.000,- Kč s doloženým původem - 17.000 - 35.000,- Kč  označení telat - prvotně ihned po narození ( pásek s číslem ) ( pásek s číslem )  konečné označení do max. 72 hodin po narození - ušní známka

8 Nový systém evidence: povinné označení:  2 originální plastové známky  1 originální kovová známka náklady na toto značení jsou plně hrazeny státem z prostředků určených pro vedení ústřední evidence: náklady na toto značení jsou plně hrazeny státem z prostředků určených pro vedení ústřední evidence:  označení - jalovičky : žluté plastové známky - býčci : červené plastové známky  známky musí nést označení CZ ( podmínka pro EU), znak Mze nebo ČMSCH, třímístný kód správní jednotky ( kraj ), a šestimístné pořadové číslo zvířete

9 Způsob označování skotu ušními známkami : Způsob označování skotu ušními známkami :

10 Vzor části plastové ušní známky používané pro označování skotu: Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na plastové ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ 019236 921“

11 Oboustranné ušní známky Oboustranné ušní známky Jednostranné ušní známky Jednostranné ušní známky

12 Kleště používané k nasazování ušních známek:

13 Další způsoby značení:  oficiální: - tetování ( provádí se zpravidla při odrohování telat ) - tetování ( provádí se zpravidla při odrohování telat ) - mikročip ( 2-3 mm silný, 2-3 cm dlouhý implantace u skotu za ucho, kde zaroste a drží pevně; na jatkách se vyjme = musí být přesně na svém místě) - mikročip ( 2-3 mm silný, 2-3 cm dlouhý implantace u skotu za ucho, kde zaroste a drží pevně; na jatkách se vyjme = musí být přesně na svém místě)  pracovní - respondér - ( 800 Kč ) - měření užitkovosti, stanovení krmné dávky - respondér - ( 800 Kč ) - měření užitkovosti, stanovení krmné dávky

14 Kategorie skotu:  Tele : mládě skotu obojího pohlaví do věku 6 měsíců  Jalovice : mladý skot samičího pohlaví od 6 měsíců do otelení  Kráva : samice skotu alespoň jednou otelená  Prvotelka : kráva v období od 1. do 2. otelení  Prvotelka : kráva v období od 1. do 2. otelení  Vysokobřezí plemenice : kráva nebo jalovice ve 2. polovině březosti /nad 7. měsíc /  Zástavový skot : mladý skot / včetně telat / určený k výkrmu

15 Plemeno = skupina zvířat stejného fylogenetického původu, charakteristická určitými znaky a vlastnostmi, kterými se liší od ostatních plemen a tyto znaky a vlastnosti je schopno přenášet na potomstvo Plemenný standard = souhrn požadavků na tvarové a užitkové vlastnosti určitého plemene = ideál zvířete Ranost plemene = schopnost rychlého tělesného dospívání a časného poskytování žádané produkce Dlouhověkost plemene = vlastnost zvířat dožívat se vysokého stáří, při zachování reprodukčních a užitkových vlastností

16 Rozdělení plemen podle stupňů prošlechtěnosti: 1.Primitivní – nízký podíl činnosti člověka (odolná vůči nepříznivým podmínkám, skromná a s malou užitkovostí) 2.Přechodná (zušlechtěná) – činnost člověka se zaměřuje na selekci, případně křížení s ušlechtilými plemeny 3.Ušlechtilá (kulturní) plemena – zde probíhá cílevědomý výběr s nejvyšší užitkovostí

17  Pohlavní dospělost: dochází k tvorbě zralých, oplozeníschopných pohlavních buněk /8 - 10 měsíců/ /8 - 10 měsíců/  Chovatelská dospělost: věk, od kterého je zvíře používáno k chovu /reprodukci/ jalovice - 14 - 20 měsíců býk - 12 měsíců býk - 12 měsíců  Tělesná dospělost : ukončení tělesného růstu /5 - 6 let/

18 Typ Typ Typem rozumíme celkové utváření zvířete. Typ není konstantou, v určitých podmínkách prostředí a prací chovatele (šlechtěním) se formuje. Na této skutečnosti je založen princip šlechtění. Typem rozumíme celkové utváření zvířete. Typ není konstantou, v určitých podmínkách prostředí a prací chovatele (šlechtěním) se formuje. Na této skutečnosti je založen princip šlechtění. Dělí se na: Plemenný typ – určuje se podle plemenné, užitkové a dědičné složky, která je vyjádřena určitým fenotypem Užitkový typ

19 UŽITKOVÝ TYP:  je dán dědičně podmíněným produkčním směrem  projevuje se morfologickým vývinem a funkčností jednotlivých tkání a orgánů v závislosti na převažujícím užitkovém směru.

20 V zootechnické praxi rozlišujeme tři užitkové typy:  Mléčný  Masný  Kombinovaný - maso-mléčný s převažující mléčnou užitkovostí, - maso-mléčný s převažující mléčnou užitkovostí, - mléčno-masný s převažující masnou užitkovostí. - mléčno-masný s převažující masnou užitkovostí.

21 Mléčný užitkový typ (respiratorní)  hranatá forma tělesné stavby (rýsují se obrysy kostí a kloubů), slabě vyvinuté svalstvo, minimální vrstva podkožního tuku, tenká a elastická kůže  šlechtění je zaměřeno na střední až velký tělesný rámec, ž.hm. dojnic 600-700 kg  u mléčných plemen je zřetelný pohlavní dimorfismus  lichoběžníkový hrudník

22 Mléčný užitkový typ

23 Masný užitkový typ (digestivní)  krávy se nedojí (telata se od krav odstavují ve věku 7-9 měsíců)  perspektivně se směřuje ke zvětšování tělesného rámce, zvyšování hmotnosti, zlepšování výkrmnosti při minimální tvorbě podkožního tuku  válcovitý hrudník  produkce mléka 2500 –3000 l

24 Masný užitkový typ

25 Kombinovaná plemena  nejpočetněji zastoupená plemenná skupina na světě  dominují zejména ve středních a výše položených oblastech Evropy  předností je kvalita produktů, hospodárnost výroby, dobrý zdravotní stav, pravidelná plodnost, adaptibilita na různé podmínky a větší stupeň tolerance vůči jejich kolísání  mohou svojí dvoustrannou produkcí dobře obstát v porovnání s jednostranně užitkovými plemeny  Český strakatý skot, Simentálský skot, Montbeliardský skot

26 Určování věku: a) podle vývinu a opotřebení zubů : - těžko proveditelné - lze určit s přesností přibližně na 1/2 roku a pouze do 5 let stáří  provádí se určení podle nárůstu mléčných zubů, podle výměny mléčných zubů za trvalé a podle třecích ploch řezáků.  chrup tvoří : řezáky – dentes incisivi - I řezáky – dentes incisivi - I nepravé stoličky - premoláry - dentes preamolares - P nepravé stoličky - premoláry - dentes preamolares - P pravé stoličky - moláry - dentes molares - M pravé stoličky - moláry - dentes molares - M !!! u skotu chybí špičáky - dentes canini - C !!! u skotu chybí špičáky - dentes canini - C

27  mléčný chrup je tvořen 20 zuby - chybí pravé stoličky: 0 0 3 4 0 3  trvalý chrup je složen z 32 zubů:0 0 3 3 4 0 3 3 4 0 3 3  významný rozdíl mezi mléčnými a trvalými řezáky - mléčné tvoří cca 1/3 trvalých a mají klínovitý tvar na rozdíl od trvalých (lopatkovitý )  do 18 měsíců určujeme stáří podle obrusu mléčných řezáků.

28  b) podle exteriérových znaků :  u mladších zvířat – harmoničtější, kompaktnější stavba těla pružné a elastické tkáně  u starších zvířat -exteriér se rozpadá do jednotlivých částí, uvolněná, měkká páteř, povolené klouby

29 c) podle zootechnické evidence : nejpřesnější metoda za předpokladu dodržování zásad správné evidence d) podle vývinu rohů : - předpoklad : neprovádí se odrohování telat - pouze orientační stanovení

30 Odrohování skotu ( dekornuace ): Důvody :  snížení bojů ve skupině o sociální postavení = snížení nebezpečí poranění zvířat  odstranění nebezpečí poranění při střetu člověk x zvíře Odrohování telat : - odstranění nebo rozrušení kůže na rohovém hrbolu ( pučnici ) a základu pučnice,  2 metody : krvavě - kauterem; nekrvavě chemicky

31 Kauterem :  elektrický, plynový - spálení kožního podkladu, možno použít až do stáří 8 týdnů. V praxi přibližně kolem 3 - 4 týdne věku telete. (zákon na ochranu proti týrání zvířat ). (zákon na ochranu proti týrání zvířat ).  rohový základ se vypálí do hloubky 0,5 cm po dobu cca 30 sec. - za 14 dnů odpadne strup.

32 Plynový odrohovač Akumulátorový odrohovač

33 Chemicky :  rozleptání kožního základu budoucího rohu louhem draselným a louhem sodným (pomocí tyčinky se louh nanáší v průměru (pomocí tyčinky se louh nanáší v průměru 2 cm); po zákroku izolace na 3 dny, provádí se ve stáří do 10 dnů 2 cm); po zákroku izolace na 3 dny, provádí se ve stáří do 10 dnů

34 Odrohování mladého skotu a dospělého skotu  mladý skot : Markusovy kleště  dospělý skot : Embryotomická pilka,  (uspat, zapálit kauterem, vysoce stresové)


Stáhnout ppt "Katedra chovu hospodářských zvířat Chov skotu a mlékařství Pavilón B – dveře č. 103 Tel.: 22438 3060 Chov zvířat II. Chov zvířat II. Ing. Olga Amerlingová."

Podobné prezentace


Reklamy Google