Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chov zvířat II. Cvičící: Katedra chovu hospodářských zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chov zvířat II. Cvičící: Katedra chovu hospodářských zvířat"— Transkript prezentace:

1 Chov zvířat II. Cvičící: Katedra chovu hospodářských zvířat
Chov skotu a mlékařství Pavilón B – dveře č. 103 Tel.: Cvičící: Ing. Olga Amerlingová Ing. Jana Dvořáková Ing. Martina Kosová Ing. Bohumil Křivda Ing. Vladimíra Kuprová Ing. Veronika Průšová

2 Vývoj stavů skotu a terminologie

3

4 Vývoj průměrné dojivosti v l/ks
Dojivost za rok 1989 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 - denní 10,91 11,75 11,96 13,25 13,76 14,36 15,31 15,67 15,77 16,39 17,20 - roční 3 982 4 300 4 366 4 837 5 022 5 255 5 589 5 718 5 756 Pramen: ČSU – Výsledky chovu skotu, prasat a drůbeže

5 Ústřední evidence skotu :
od – zavedení systému evidence skotu totožný s EU - zahrnuje zpracování údajů o pohybech zvířat, jejich narození, porážek a úhynů - slouží pro zpřesňování informací o nákazových situacích v chovu hospodářských zvířat - provádí ji Českomoravská společnost chovatelů s.r.o, pod dozorem Státní veterinární správy - tato ústřední evidence pohybů zvířat přebírá údaje o původech zvířat z dat reprodukce a kontroly užitkovosti

6 každý držitel ( chovatel ) musí být registrován
příslušnou oprávněnou organizací, která mu přidělí číslo v rámci okresu ČMSCH - vystavuje doklad ( formát A5 ) pro živě narozená telata - do 3 týdnů věku - doklad po celou dobu života zvířete putuje s ním a při každé změně majitele je povinností nového majitele hlásit a zapsat do dokladu tuto změnu

7 Označování zvířat: je základ evidence zvířat, která umožňuje vedení
údajů a přehledů o užitkovosti, zdraví, plodnosti, věku, růstu a vývinu zvířat. bez správné evidence není možné provádět plemenářskou práci doložení původů - vliv na cenu zvířete : jalovice bez původu - jateční cena březí jalovice s doloženým původem ,- Kč označení telat - prvotně ihned po narození ( pásek s číslem ) konečné označení do max. 72 hodin po narození - ušní známka

8 Nový systém evidence: povinné označení: 2 originální plastové známky
1 originální kovová známka náklady na toto značení jsou plně hrazeny státem z prostředků určených pro vedení ústřední evidence: označení - jalovičky : žluté plastové známky býčci : červené plastové známky známky musí nést označení CZ ( podmínka pro EU), znak Mze nebo ČMSCH, třímístný kód správní jednotky ( kraj ), a šestimístné pořadové číslo zvířete

9 Způsob označování skotu ušními známkami :

10 Vzor části plastové ušní známky používané pro označování skotu:
Poznámka: Identifikační číslo zvířete uvedené na plastové ušní známce se uvádí vždy v tomto pořadí: „CZ “

11 Oboustranné ušní známky
Jednostranné ušní známky

12 Kleště používané k nasazování ušních známek:

13 Další způsoby značení:
oficiální: - tetování ( provádí se zpravidla při odrohování telat ) - mikročip ( 2-3 mm silný, 2-3 cm dlouhý implantace u skotu za ucho, kde zaroste a drží pevně; na jatkách se vyjme = musí být přesně na svém místě) pracovní - respondér - ( 800 Kč ) - měření užitkovosti, stanovení krmné dávky

14 Kategorie skotu: Tele : mládě skotu obojího pohlaví do věku 6 měsíců
Jalovice : mladý skot samičího pohlaví od 6 měsíců do otelení Kráva : samice skotu alespoň jednou otelená Prvotelka : kráva v období od 1. do 2. otelení  Vysokobřezí plemenice : kráva nebo jalovice ve polovině březosti /nad 7. měsíc / Zástavový skot : mladý skot / včetně telat / určený k výkrmu

15 Plemeno = skupina zvířat stejného fylogenetického původu, charakteristická určitými znaky a vlastnostmi, kterými se liší od ostatních plemen a tyto znaky a vlastnosti je schopno přenášet na potomstvo Plemenný standard = souhrn požadavků na tvarové a užitkové vlastnosti určitého plemene = ideál zvířete Ranost plemene = schopnost rychlého tělesného dospívání a časného poskytování žádané produkce Dlouhověkost plemene = vlastnost zvířat dožívat se vysokého stáří, při zachování reprodukčních a užitkových vlastností

16 Rozdělení plemen podle stupňů prošlechtěnosti:
Primitivní – nízký podíl činnosti člověka (odolná vůči nepříznivým podmínkám, skromná a s malou užitkovostí) Přechodná (zušlechtěná) – činnost člověka se zaměřuje na selekci, případně křížení s ušlechtilými plemeny Ušlechtilá (kulturní) plemena – zde probíhá cílevědomý výběr s nejvyšší užitkovostí

17 Pohlavní dospělost: dochází k tvorbě zralých , oplozeníschopných pohlavních buněk
/ měsíců/ Chovatelská dospělost: věk, od kterého je zvíře používáno k chovu /reprodukci/ jalovice měsíců býk měsíců Tělesná dospělost : ukončení tělesného růstu /5 - 6 let/

18 Typ Typem rozumíme celkové utváření zvířete. Typ není konstantou, v určitých podmínkách prostředí a prací chovatele (šlechtěním) se formuje. Na této skutečnosti je založen princip šlechtění. Dělí se na: Plemenný typ – určuje se podle plemenné, užitkové a dědičné složky, která je vyjádřena určitým fenotypem Užitkový typ

19 UŽITKOVÝ TYP: je dán dědičně podmíněným produkčním směrem
projevuje se morfologickým vývinem a funkčností jednotlivých tkání a orgánů v závislosti na převažujícím užitkovém směru.

20 V zootechnické praxi rozlišujeme tři užitkové typy:
Mléčný Masný Kombinovaný - maso-mléčný s převažující mléčnou užitkovostí, - mléčno-masný s převažující masnou užitkovostí.

21 Mléčný užitkový typ (respiratorní)
hranatá forma tělesné stavby (rýsují se obrysy kostí a kloubů), slabě vyvinuté svalstvo, minimální vrstva podkožního tuku, tenká a elastická kůže šlechtění je zaměřeno na střední až velký tělesný rámec, ž.hm. dojnic kg u mléčných plemen je zřetelný pohlavní dimorfismus lichoběžníkový hrudník

22 Mléčný užitkový typ

23 Masný užitkový typ (digestivní)
krávy se nedojí (telata se od krav odstavují ve věku 7-9 měsíců) perspektivně se směřuje ke zvětšování tělesného rámce, zvyšování hmotnosti, zlepšování výkrmnosti při minimální tvorbě podkožního tuku válcovitý hrudník produkce mléka 2500 –3000 l

24 Masný užitkový typ

25 Kombinovaná plemena nejpočetněji zastoupená plemenná skupina na světě
dominují zejména ve středních a výše položených oblastech Evropy předností je kvalita produktů, hospodárnost výroby, dobrý zdravotní stav, pravidelná plodnost, adaptibilita na různé podmínky a větší stupeň tolerance vůči jejich kolísání mohou svojí dvoustrannou produkcí dobře obstát v porovnání s jednostranně užitkovými plemeny Český strakatý skot, Simentálský skot, Montbeliardský skot

26 Určování věku: a)    podle vývinu a opotřebení zubů : - těžko proveditelné - lze určit s přesností přibližně na 1/2 roku a pouze do 5 let stáří provádí se určení podle nárůstu mléčných zubů, podle výměny mléčných zubů za trvalé a podle třecích ploch řezáků. chrup tvoří : řezáky – dentes incisivi - I nepravé stoličky - premoláry - dentes preamolares - P pravé stoličky - moláry - dentes molares - M !!! u skotu chybí špičáky - dentes canini - C

27 mléčný chrup je tvořen 20 zuby - chybí pravé stoličky:
trvalý chrup je složen z 32 zubů: významný rozdíl mezi mléčnými a trvalými řezáky - mléčné tvoří cca 1/3 trvalých a mají klínovitý tvar na rozdíl od trvalých (lopatkovitý ) do 18 měsíců určujeme stáří podle obrusu mléčných řezáků.

28 b)    podle exteriérových znaků :
u mladších zvířat – harmoničtější, kompaktnější stavba těla pružné a elastické tkáně u starších zvířat -exteriér se rozpadá do jednotlivých částí, uvolněná, měkká páteř, povolené klouby

29 c)    podle zootechnické evidence : nejpřesnější metoda za předpokladu dodržování zásad správné evidence d)    podle vývinu rohů : - předpoklad : neprovádí se odrohování telat - pouze orientační stanovení

30 Odrohování skotu ( dekornuace ):
Důvody : snížení bojů ve skupině o sociální postavení = snížení nebezpečí poranění zvířat odstranění nebezpečí poranění při střetu člověk x zvíře Odrohování telat : - odstranění nebo rozrušení kůže na rohovém hrbolu ( pučnici ) a základu pučnice, 2 metody : krvavě - kauterem; nekrvavě chemicky

31 Kauterem : elektrický, plynový - spálení kožního podkladu, možno použít až do stáří 8 týdnů. V praxi přibližně kolem týdne věku telete. (zákon na ochranu proti týrání zvířat ). rohový základ se vypálí do hloubky 0,5 cm po dobu cca 30 sec. - za 14 dnů odpadne strup.

32 Plynový odrohovač Akumulátorový odrohovač

33 Chemicky : rozleptání kožního základu budoucího rohu louhem draselným a louhem sodným (pomocí tyčinky se louh nanáší v průměru 2 cm); po zákroku izolace na 3 dny, provádí se ve stáří do 10 dnů

34 Odrohování mladého skotu a dospělého skotu
mladý skot : Markusovy kleště dospělý skot : Embryotomická pilka, (uspat, zapálit kauterem, vysoce stresové)


Stáhnout ppt "Chov zvířat II. Cvičící: Katedra chovu hospodářských zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google