Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky aj. Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky aj. Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík."— Transkript prezentace:

1 Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky aj. Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Dusík Vápník Ekonomické vyhodnocení Výživa a hnojení rostlin Rostlinné zbytky

2 Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Dusík Vápník Ekonomické vyhodnocení Výživa a hnojení rostlin

3 2.2. Rostlinné zbytky 2. Organická hnojiva

4 2.2.1. Zaorávka natě a chrástu

5 Cukrovka, krmná řepa Nať a chrást Bulva Chrást Nať Brambory

6 2.2.1. Zaorávka natě a chrástu 2.2.2. Zaorávka slámy 1.Olejnin – řepka, slunečnice, 1.Olejnin – řepka, slunečnice, hořčice, mák hořčice, mák 2.Hrachu, kukuřice na zrno !! 2.Hrachu, kukuřice na zrno !! 3.Ozimých obilovin – Pšenice ozimá, Ječmen 3.Ozimých obilovin – Pšenice ozimá, Ječmen ozimý, Žito, Tritikale ozimý, Žito, Tritikale 4.Jarních obilov. ( využití pro podestýlku ) 4.Jarních obilov. ( využití pro podestýlku )

7 2.2.3. Zelené hnojení –Zaorání meziplodiny –Výnos 13 – 18 t/ha (pšenice ozimá) ( hořčice ) ( mák ) (pšenice ozimá) ( hořčice ) ( mák )IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIV hořčicesvazenka

8 2.2.4. Zaorání strniště (neřadí se mezi hnojiva)

9 2.2.4. Zaorávka strniště V í p c í e c l n e i t n é y ZRNINyZRNINy Okopaniny a jednoleté pícniny

10 (pokrač. 1.3.) Bilance organických látek Na 1 ha je třeba dodat cca 4 t OLNa 1 ha je třeba dodat cca 4 t OL –½ ve formě organických hnojiv (hnůj, zaorávka slámy, zel. hnojení) –½ ve formě posklizňových zbytků (kořeny+strniště) Obsah C látek v sušině rostlin je cca 45 %Obsah C látek v sušině rostlin je cca 45 % Bilanci OL ovlivňuje: Zastoupení plodin v OP - s každou plodinou dodáme do půdy určité množství OLZastoupení plodin v OP - s každou plodinou dodáme do půdy určité množství OL – 3 skupiny plodin –1. zrniny – Neutrální bilance OL –2. Okopaniny a jednoleté pícniny – Záporná bilance OL –3. Víceleté pícniny – Kladná bilance OL Půdní druhPůdní druh

11 VýměraPůdní Kontrola úrodnosti půd Kontrola úrodnosti půd Plodina PlodinaVýnos ( ha ) ( ha )druhpH/KCl P ( ppm ) K ( ppm ) (t/ha) 35L5,44585 Jetel ( 16,7% ) 8,0 40S5,658108 Pšenice oz. ( 16,7% ) 5,0 35S5,020120 Brambory ( 16,7% ) 30,0 35T5,035135 Žito ( 16,7% ) 3,7 30L5,88787 Řepka oz. ( 16,7% ) 4,0 35S6,040110 Oves sen.+ ( 16,7% ) 19,0 Celková výměra – 210 ha Počet DJ/ha – 0,61 Počet DJ/ha – 0,61 ZrninyOkopaninyJednoleté pícninyVíceleté pícniny Pšenice ozimá + jarníBramboryOves senážníJetel Ječmen ozimý + jarníCukrovkaKukuřice silážníVojtěška Žito, Oves, Tritikále Krmná řepa Kukuřice na zrno Řepka ozimá + jarní Hrách, Slunečnice Mák, Hořčice

12 Bilance potřeby a přísunu OL tab.II I. Podíl skupin plodin Přesné % Tabulkové % a) Zrniny 5050 b) Okopaniny + j. píc. 3332 c) Víceleté pícniny 1718 d) Součet 100100 II. Rozdělení výměry OP podle půdního druhu L + T S a) Výměra ha 100110 b) Normativ potřeby OL t/ha ( tabulkový ) 1,261,65 c) Potřeba OL podle půd. druhu ( =a.b ) 126182 III. Celková potřeba OL pro celý OP 308 IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP 1,47 V. Bilanční rozdíl ( produkce – potřeba ) - 0,67

13 1a Hrubé členění1b Členění pro nejčastější případy Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu (%) Potřeba OL podle druhu půdy t/ha Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu(%) Potřeba OL podle druhu půdy (t/ha) ZrninyOkopani- ny a JP 1 Víceleté pícniny L+T 2 S + VT 2 ZrninyOkopani- ny a JP 1 Víceleté pícniny L + T 2 S + VT 2 208002,502,854840121,582,04 406002,202,554837151,461,89 604001,902,254834181,291,67 802001,701,904831211,121,40 100001,501.704828240,921,06 2070102,102,605038121,552,01 4050101,752,305035151,431,88 6030101,501,905032181,261,65 8010 1,301,7029211,091,38 900101,201,6026240,891,02 2065151,952,205236121,521,98 4045151,601,9533151,391,86 6025151,251,8030181,231,64 805151,151,6027211,051,36 850151,101,5024 0,860,98 1a Hrubé členění1b Členění pro nejčastější případy Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu (%) Potřeba OL podle druhu půdy t/ha Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu(%) Potřeba OL podle druhu půdy (t/ha) ZrninyOkopani- ny a JP 1 Víceleté pícniny L+T 2 S + VT 2 ZrninyOkopani- ny a JP 1 Víceleté pícniny L + T 2 S + VT 2 208002,502,854840121,582,04 406002,202,554837151,461,89 604001,902,254834181,291,67 802001,701,904831211,121,40 100001,501.704828240,921,06 2070102,102,605038121,552,01 4050101,752,305035151,431,88 6030101,501,905032181,261,65 8010 1,301,7029211,091,38 900101,201,6026240,891,02 2065151,952,205236121,521,98 4045151,601,9533151,391,86 6025151,251,8030181,231,64 805151,151,6027211,051,36 850151,101,5024 0,860,98 1a Hrubé členění1b Členění pro nejčastější případy Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu (%) Potřeba OL podle druhu půdy t/ha Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu(%) Potřeba OL podle druhu půdy (t/ha) ZrninyOkopani- ny a JP 1 Víceleté pícniny L+T 2 S + VT 2 ZrninyOkopani- ny a JP 1 Víceleté pícniny L + T 2 S + VT 2 208002,502,854840121,582,04 406002,202,554837151,461,89 604001,902,254834181,291,67 802001,701,904831211,121,40 100001,501.704828240,921,06 2070102,102,605038121,552,01 4050101,752,305035151,431,88 6030101,501,905032181,261,65 8010 1,301,7029211,091,38 900101,201,6026240,891,02 2065151,952,205236121,521,98 4045151,601,9533151,391,86 6025151,251,8030181,231,64 805151,151,6027211,051,36 850151,101,5024 0,860,98

14 Bilance potřeby a přísunu OL tab.II I. Podíl skupin plodin Přesné % Tabulkové % a) Zrniny 5050 b) Okopaniny + j. píc. 3332 c) Víceleté pícniny 1718 d) Součet 100100 II. Rozdělení výměry OP podle půdního druhu L + T S a) Výměra ha 100110 b) Normativ potřeby OL t/ha ( tabulkový ) 1,261,65 c) Potřeba OL podle půd. druhu ( =a.b ) (t) 126182 III. Celková potřeba OL pro celý OP (t) 308 IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP 1,47 V. Bilanční rozdíl ( produkce – potřeba ) - 0,67 A) Hnojení organickými hnojivy Produkce stájových hnojiv (SH) tabulka I. Hnojivo Počet DJ celkem ProdukceZtrátyProdukce po ztrátách t/rok Obsah % OL Produkce OL t/rok Produkce OL t/ha OP Od 1 DJ t/rok Celkem t za rok %t/rok Hnůj 12612151240605907171540,73 Močůvka 126675600 2150,07 C e l k e m n a hektar OP (osevního postupu) 0,80 -

15 Tabulka III Hnojivo Počet DJ celkemProdukceZtrátyProdukce po ztrátách t/rokObsah % OL Produkce OL t/rok ProdukceOL t/ha OP Od 1 DJ t/rokCelkem t za rok %t/rok Hnůj12612151240605907171540,73 Močůvka1266756007562150,07 C e l k e m n a hektar OP (osevního postupu) 0,80 Hon Čís. Výměra ha PlodinaOrganické hnojivo Termín Aplikace Dávka t/ha Dávka t/hon % obsah OL v hnojivu Dodáno t OL celkem Dodáno t OL/ha OP 1.35Jetel 2.40Pšenice ozimá o Zelené hnojení podzim13-18 ( 15 ) 600 (15x40) 12%720,34 3.35Brambory o Nať podzim30x0,2 66x35 2109%190,09 Hnůj o podzim907/35 26907 4.35Žito 5.30Řepka ozimá o Sláma podzim4x1,5 66x30 18080%1440,69 o Močůvka podzim756/30 25756 6.35Oves +∆ senážní

16 Tab. 2 Průměrné poměry hlavního a vedlejšho produktu (1 : x) Plodina Vedlejší produkt xPlodina x poměrpoměr Pšenice ozimá Sláma0,8 Řepka ozimá Sláma1,5 Pšenice jarní Sláma1 Hrách setý Sláma1 Ječmen ozimý Sláma0,7SlunečniceSláma1,7 Ječmen jarní Sláma0,6 Hořčice bílá Sláma3 Žito ozimé Sláma1 Mák setý Sláma3 TritikaleSláma1,1CukrovkaChrást0,6 Oves na zrno Sláma1,1 Řepa krmná Chrást0,4 Kukuřice na zrno Sláma1,2BramboryNať0,2 Pozn.: obsah organických látek v chrástu a v nati 8-10 % ; sláma 80% sláma 80%

17 Tabulka III Hnojivo Počet DJ celkemProdukceZtrátyProdukce po ztrátách t/rokObsah % OL Produkce OL t/rok ProdukceOL t/ha OP Od 1 DJ t/rokCelkem t za rok %t/rok Hnůj12612151240605907171540,73 Močůvka1266756007562150,07 C e l k e m n a hektar OP (osevního postupu) 0,80 Hon Čís. Výměra ha PlodinaOrganické hnojivo Termín Aplikace Dávka t/ha Dávka t/hon % obsah OL v hnojivu Dodáno t OL celkem Dodáno t OL/ha OP 1.35Jetel 2.40Pšenice ozimá o Zelené hnojení podzim13-18 ( 15 ) 600 (15x40) 12%720,34 3.35Brambory o Nať podzim30x0,2 66x35 2109%190,09 Hnůj o podzim907/35 26907 4.35Žito 5.30Řepka ozimá o Sláma podzim4x1,5 66x30 18080%1440,69 o Močůvka podzim756/30 25756 6.35Oves +∆ senážní

18 Rekapitulace Použito hnoje celkem t 907 Použito močůvky celkem t 756 Hnojem a močůvkou dodáno celkem t OL/ha 0,73 + 0,07 = 0,80 Slámou dodáno celkem t OL/ha 0,69. + ………. + …. = celkem Slámou dodáno celkem t OL/ha 0,69. + ………. + …. = celkem 0,69 Zeleným hnojením dodáno celkem 0,34 + ……… = celkem Zeleným hnojením dodáno celkem 0,34 + ……… = celkem 0,34 Natí a chrástem dodáno celkem t OL/ha 0,09 + … = celkem Natí a chrástem dodáno celkem t OL/ha 0,09 + … = celkem 0,09 Dodáno celkem t OL/ha OP 1,12 Výslednábilance OL t OL/ha Výslednábilance OL t OL/ha ± 1,12 +(–0,67) = + 0,45

19 Bilance potřeby a přísunu OL tab.II I. Podíl skupin plodin Přesné % Tabulkové % a) Zrniny 5050 b) Okopaniny + j. píc. 3332 c) Víceleté pícniny 1718 d) Součet 100100 II. Rozdělení výměry OP podle půdního druhu L + T S a) Výměra ha 100110 b) Normativ potřeby OL t/ha ( tabulkový ) 1,261,65 c) Potřeba OL podle půd. druhu ( =a.b ) 126182 III. Celková potřeba OL pro celý OP 308 IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP 1,47 V. Bilanční rozdíl ( produkce – potřeba ) - 0,67

20 „Odpovědi“ na zk. otázku OL Je to plus jak pro zemědělce, tak pro rostliny Příjem organických látek musí být dostatečný, aby rostlina rostla tak jak má Význam organických látek je významný Používáme k určení plevelů a škůdců

21 2.3. Ocenění organických hnojiv KvalitaUskladnění Koncentrace živočišné výroby Druh hnojiva Cena aplikace

22 Ocenění stájových hnojiv a náklady na jejich aplikaci tabulka IV. Hnojivo Celkem použito t (výměra) Cena hnojiva KčNáklady na aplikaci Kč Celke m Kč/ha OP Za 1 tCelkem x na ha OP ( ÷ 210 ) Na 1 tcelkemna ha OP ( ÷ 210 ) Hnůj907250,-226750108070,-634903021382 Močůvka75650,-3780018060,-45360216396 Zelené hn.60090,-5400025730,-1800086343 Celkové náklady: a) na hnojiva1517b) na aplikaci6042121 Oves +∆ senážní 356. 756756/30 25 podzim o Močůvka 0,6914480%1804x1,5 6 podzim o SlámaŘepka ozimá 305. Žito354. 907907/35 26podzimHnůj o 0,09199% 21030x0,2 6 podzim o NaťBrambory353. 0,347212%60013-18 ( 15 ) podzim o Zelené hnojení Pšenice ozimá 402. Jetel351. Dodáno t OL/ha OP Dodáno t OL celkem % obsah OL v hnojivu Dávka t/hon Dávka t/ha Termín Aplikace Organické hnojivo PlodinaVýměra haHon Čís. Tabulka III.

23 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X. Hon číslo 123456 PlodinaJetel Pšenice o BramboryŽito Řepka o. Oves s. MinerálníHnojivaN P K Ca Celkem Kč Organická Hnojiva Hnůj1 382,- Močůvka396,- Ostatní OH343,- Celkem Kč2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) TržbaKč/ha Podíl100N/T%

24 Příští cvičení – Ceny hnojiv ( Kč.t -1 ) ( uvést zdroj )Fosforečná ( uvést zdroj ) – –Jednoduchý superfosfát ( JSP, 8% P ) – –Trojitý superfosfát ( TSP, 21% P ) Draselná – –Draselná sůl – DS 40, DS 50, DS 60 Dusíkatá – –Síran amonný (SA 21% N) – –Dusičnan amonný ( DA 46% N ) – –Ledek vápenatý (LV 15% N) – –Močovina ( Mo 46% N) – –Ledek amonný s vápencem (LAV 27% N) – –DAM 390 (30% N)


Stáhnout ppt "Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky aj. Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík."

Podobné prezentace


Reklamy Google