Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení"— Transkript prezentace:

1 Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení
Organické látky, hnojení organickými hnojivy Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Dusík Vápník Stájová hnojiva Rostlinné zbytky aj. Rostlinné zbytky Ekonomické vyhodnocení

2 Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení
Organické látky, hnojení organickými hnojivy Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Dusík Vápník Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Ekonomické vyhodnocení

3 2. Organická hnojiva 2.2. Rostlinné zbytky

4 2.2.1. Zaorávka natě a chrástu

5 Nať a chrást Brambory Cukrovka, krmná řepa Nať Chrást Bulva

6 Vždy ! 2.2.1. Zaorávka natě a chrástu 2.2.2. Zaorávka slámy
1.Olejnin – řepka, slunečnice, hořčice, mák 2.Hrachu, kukuřice na zrno !! 3.Ozimých obilovin – Pšenice ozimá, Ječmen ozimý, Žito, Tritikale 4.Jarních obilov. ( využití pro podestýlku ) Vždy !

7 Meziplodina Jařina Ozim 2.2.3. Zelené hnojení Zaorání meziplodiny
Výnos 13 – 18 t/ha (pšenice ozimá) ( hořčice ) ( mák ) hořčice svazenka Meziplodina Jařina Ozim IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

8 2.2.4. Zaorání strniště (neřadí se mezi hnojiva)

9 2.2.4. Zaorávka strniště V í p c í e c l n e i t n é y Okopaniny a
jednoleté pícniny V í p c í e c l n e i t n é y Z R N I y

10 (pokrač. 1.3.) Bilance organických látek
Na 1 ha je třeba dodat cca 4 t OL ½ ve formě organických hnojiv (hnůj, zaorávka slámy, zel. hnojení) ½ ve formě posklizňových zbytků (kořeny+strniště) Obsah C látek v sušině rostlin je cca 45 % Bilanci OL ovlivňuje: Zastoupení plodin v OP - s každou plodinou dodáme do půdy určité množství OL – 3 skupiny plodin 1. zrniny – Neutrální bilance OL 2. Okopaniny a jednoleté pícniny – Záporná bilance OL 3. Víceleté pícniny – Kladná bilance OL Půdní druh

11 Kontrola úrodnosti půd
Zrniny Okopaniny Jednoleté pícniny Víceleté pícniny Pšenice ozimá + jarní Brambory Oves senážní Jetel Ječmen ozimý + jarní Cukrovka Kukuřice silážní Vojtěška Žito, Oves, Tritikále Krmná řepa Kukuřice na zrno Řepka ozimá + jarní Hrách, Slunečnice Mák, Hořčice Výměra Půdní Kontrola úrodnosti půd Plodina Výnos ( ha ) druh pH/KCl P ( ppm ) K ( ppm ) (t/ha) 35 L 5,4 45 85 Jetel ( 16,7% ) 8,0 40 S 5,6 58 108 Pšenice oz. ( 16,7% ) 5,0 20 120 Brambory ( 16,7% ) 30,0 T 135 Žito ( 16,7% ) 3,7 30 5,8 87 Řepka oz. ( 16,7% ) 4,0 6,0 110 Oves sen.+ ( 16,7% ) 19,0 Celková výměra – 210 ha Počet DJ/ha – 0,61

12 Bilance potřeby a přísunu OL tab.II
Podíl skupin plodin Přesné % Tabulkové % a) Zrniny 50 b) Okopaniny + j. píc. 33 32 c) Víceleté pícniny 17 18 d) Součet 100 II. Rozdělení výměry OP podle půdního druhu L + T S a) Výměra ha 110 b) Normativ potřeby OL t/ha ( tabulkový ) 1,26 1,65 c) Potřeba OL podle půd. druhu ( =a.b ) 126 182 III. Celková potřeba OL pro celý OP 308 IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP 1,47 V. Bilanční rozdíl ( produkce – potřeba ) - 0,67

13 1a Hrubé členění 1b Členění pro nejčastější případy Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu (%) Potřeba OL podle druhu půdy t/ha Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu(%) Potřeba OL podle druhu půdy (t/ha) Zrniny Okopani- ny a JP1 Víceleté pícniny L+T2 S + VT2 L + T2 20 80 2,50 2,85 48 40 12 1,58 2,04 60 2,20 2,55 37 15 1,46 1,89 1,90 2,25 34 18 1,29 1,67 1,70 31 21 1,12 1,40 100 1,50 1.70 28 24 0,92 1,06 70 10 2,10 2,60 50 38 1,55 2,01 1,75 2,30 35 1,43 1,88 30 32 1,26 1,65 1,30 29 1,09 1,38 90 1,20 1,60 26 0,89 1,02 65 1,95 52 36 1,52 1,98 45 33 1,39 1,86 25 1,25 1,80 1,23 1,64 5 1,15 27 1,05 1,36 85 1,10 0,86 0,98 1a Hrubé členění 1b Členění pro nejčastější případy Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu (%) Potřeba OL podle druhu půdy t/ha Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu(%) Potřeba OL podle druhu půdy (t/ha) Zrniny Okopani- ny a JP1 Víceleté pícniny L+T2 S + VT2 L + T2 20 80 2,50 2,85 48 40 12 1,58 2,04 60 2,20 2,55 37 15 1,46 1,89 1,90 2,25 34 18 1,29 1,67 1,70 31 21 1,12 1,40 100 1,50 1.70 28 24 0,92 1,06 70 10 2,10 2,60 50 38 1,55 2,01 1,75 2,30 35 1,43 1,88 30 32 1,26 1,65 1,30 29 1,09 1,38 90 1,20 1,60 26 0,89 1,02 65 1,95 52 36 1,52 1,98 45 33 1,39 1,86 25 1,25 1,80 1,23 1,64 5 1,15 27 1,05 1,36 85 1,10 0,86 0,98 1a Hrubé členění 1b Členění pro nejčastější případy Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu (%) Potřeba OL podle druhu půdy t/ha Zastoupení hlavních druhů plodin v osevním postupu(%) Potřeba OL podle druhu půdy (t/ha) Zrniny Okopani- ny a JP1 Víceleté pícniny L+T2 S + VT2 L + T2 20 80 2,50 2,85 48 40 12 1,58 2,04 60 2,20 2,55 37 15 1,46 1,89 1,90 2,25 34 18 1,29 1,67 1,70 31 21 1,12 1,40 100 1,50 1.70 28 24 0,92 1,06 70 10 2,10 2,60 50 38 1,55 2,01 1,75 2,30 35 1,43 1,88 30 32 1,26 1,65 1,30 29 1,09 1,38 90 1,20 1,60 26 0,89 1,02 65 1,95 52 36 1,52 1,98 45 33 1,39 1,86 25 1,25 1,80 1,23 1,64 5 1,15 27 1,05 1,36 85 1,10 0,86 0,98

14 Bilance potřeby a přísunu OL tab.II
A) Hnojení organickými hnojivy Produkce stájových hnojiv (SH) tabulka I. I. Podíl skupin plodin Přesné % Tabulkové % a) Zrniny 50 b) Okopaniny + j. píc. 33 32 c) Víceleté pícniny 17 18 d) Součet 100 II. Rozdělení výměry OP podle půdního druhu L + T S a) Výměra ha 110 b) Normativ potřeby OL t/ha ( tabulkový ) 1,26 1,65 c) Potřeba OL podle půd. druhu ( =a.b ) (t) 126 182 III. Celková potřeba OL pro celý OP (t) 308 IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP 1,47 V. Bilanční rozdíl ( produkce – potřeba ) - 0,67 Hnojivo Počet DJ celkem Produkce Ztráty po ztrátách t/rok Obsah % OL OL t/rok OL t/ha OP Od 1 DJ Celkem t za rok % Hnůj 126 12 1512 40 605 907 17 154 0,73 Močůvka 6 756 2 15 0,07 C e l k e m n a hektar OP (osevního postupu) 0,80 -

15 Tabulka III Hon Čís. Výměra ha Plodina Organické hnojivo Termín Aplikace Dávka t/ha t/hon % obsah OL v hnojivu Dodáno t OL celkem Dodáno t OL/ha OP 1. 35 Jetel 2. 40 Pšenice ozimá o Zelené hnojení podzim 13-18 ( 15 ) 600 (15x40) 12% 72 0,34 3. Brambory o Nať 30x0,2 6 6x35 210 9% 19 0,09 Hnůj o 907/35 26 907 4. Žito 5. 30 Řepka o Sláma 4x1,5 6 6x30 180 80% 144 0,69 o Močůvka 756/30 25 756 6. Oves +∆ senážní Hnojivo Počet DJ celkem Produkce Ztráty po ztrátách t/rok Obsah % OL OL t/rok OL t/ha OP Od 1 DJ Celkem t za rok % Hnůj 126 12 1512 40 605 907 17 154 0,73 Močůvka 6 756 2 15 0,07 C e l k e m n a hektar OP (osevního postupu) 0,80

16 Tab. 2 Průměrné poměry hlavního a vedlejšho produktu (1 : x)
Plodina Vedlejší produkt x poměr Pšenice ozimá Sláma 0,8 Řepka ozimá 1,5 Pšenice jarní 1 Hrách setý Ječmen ozimý 0,7 Slunečnice 1,7 Ječmen jarní 0,6 Hořčice bílá 3 Žito ozimé Mák setý Tritikale 1,1 Cukrovka Chrást Oves na zrno Řepa krmná 0,4 Kukuřice na zrno 1,2 Brambory Nať 0,2 Pozn.: obsah organických látek v chrástu a v nati % ; sláma 80%

17 Tabulka III Hon Čís. Výměra ha Plodina Organické hnojivo Termín Aplikace Dávka t/ha t/hon % obsah OL v hnojivu Dodáno t OL celkem Dodáno t OL/ha OP 1. 35 Jetel 2. 40 Pšenice ozimá o Zelené hnojení podzim 13-18 ( 15 ) 600 (15x40) 12% 72 0,34 3. Brambory o Nať 30x0,2 6 6x35 210 9% 19 0,09 Hnůj o 907/35 26 907 4. Žito 5. 30 Řepka o Sláma 4x1,5 6 6x30 180 80% 144 0,69 o Močůvka 756/30 25 756 6. Oves +∆ senážní Hnojivo Počet DJ celkem Produkce Ztráty po ztrátách t/rok Obsah % OL OL t/rok OL t/ha OP Od 1 DJ Celkem t za rok % Hnůj 126 12 1512 40 605 907 17 154 0,73 Močůvka 6 756 2 15 0,07 C e l k e m n a hektar OP (osevního postupu) 0,80

18 Rekapitulace Použito hnoje celkem t 907 Použito močůvky celkem t 756
Hnojem a močůvkou dodáno celkem t OL/ha 0,73 + 0,07 = 0,80 Slámou dodáno celkem t OL/ha ,69. + ………. + …. = celkem 0,69 Zeleným hnojením dodáno celkem , ……… = celkem 0,34 Natí a chrástem dodáno celkem t OL/ha 0, … = celkem 0,09 Dodáno celkem t OL/ha OP 1,12 Výslednábilance OL t OL/ha ± 1,12 +(–0,67) = + 0,45

19 Bilance potřeby a přísunu OL tab.II
Podíl skupin plodin Přesné % Tabulkové % a) Zrniny 50 b) Okopaniny + j. píc. 33 32 c) Víceleté pícniny 17 18 d) Součet 100 II. Rozdělení výměry OP podle půdního druhu L + T S a) Výměra ha 110 b) Normativ potřeby OL t/ha ( tabulkový ) 1,26 1,65 c) Potřeba OL podle půd. druhu ( =a.b ) 126 182 III. Celková potřeba OL pro celý OP 308 IV. Průměrná potřeba OL t/ha OP 1,47 V. Bilanční rozdíl ( produkce – potřeba ) - 0,67

20 „Odpovědi“ na zk. otázku OL
Je to plus jak pro zemědělce, tak pro rostliny Příjem organických látek musí být dostatečný, aby rostlina rostla tak jak má Význam organických látek je významný Používáme k určení plevelů a škůdců

21 2.3. Ocenění organických hnojiv
Kvalita Uskladnění Koncentrace živočišné výroby Druh hnojiva Cena aplikace

22 Ocenění stájových hnojiv a náklady na jejich aplikaci tabulka IV.
Oves +∆ senážní 35 6. 756 756/30 25 podzim o Močůvka 0,69 144 80% 180 4x1,5 6 o Sláma Řepka ozimá 30 5. Žito 4. 907 907/35 26 Hnůj o 0,09 19 9% 210 30x0,2 6 o Nať Brambory 3. 0,34 72 12% 600 13-18 ( 15 ) o Zelené hnojení Pšenice 40 2. Jetel 1. Dodáno t OL/ha OP Dodáno t OL celkem % obsah OL v hnojivu Dávka t/hon t/ha Termín Aplikace Organické hnojivo Plodina Výměra ha Hon Čís. Tabulka III. Hnojivo Celkem použito t (výměra) Cena hnojiva Kč Náklady na aplikaci Kč Kč/ha OP Za 1 t x na ha OP ( ÷ 210 ) Na 1 t celkem Hnůj 907 250,- 226750 1080 70,- 63490 302 1382 Močůvka 756 50,- 37800 180 60,- 45360 216 396 Zelené hn. 600 90,- 54000 257 30,- 18000 86 343 Celkové náklady: a) na hnojiva 1517 b) na aplikaci 604 2121

23 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X.
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N P K Ca Celkem Kč Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) Tržba Kč/ha Podíl100N/T %

24 Příští cvičení – Ceny hnojiv ( Kč.t-1)
Fosforečná ( uvést zdroj ) Jednoduchý superfosfát ( JSP, 8% P ) Trojitý superfosfát ( TSP, 21% P ) Draselná Draselná sůl – DS 40, DS 50, DS 60 Dusíkatá Síran amonný (SA 21% N) Dusičnan amonný ( DA 46% N ) Ledek vápenatý (LV 15% N) Močovina ( Mo 46% N) Ledek amonný s vápencem (LAV 27% N) DAM 390 (30% N)


Stáhnout ppt "Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google