Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Význam organické hmoty v půdě Antonín Slejška CZ BIOM – České sdružení pro biomasu www.biom.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Význam organické hmoty v půdě Antonín Slejška CZ BIOM – České sdružení pro biomasu www.biom.cz."— Transkript prezentace:

1 Význam organické hmoty v půdě Antonín Slejška CZ BIOM – České sdružení pro biomasu www.biom.cz

2 Definice organických látek v půdě

3 Rozdělení přeměněné části půdní organické hmoty  snadno rozložitelná část závislá na způsobu hospodaření (nehumifikovaná část tvořená zejména uhlovodíky, lipidy a aminokyselinami),  obtížně rozložitelná část závislá na lokalitě (trvalý humus skládající se z huminových kyselin, fulvokyselin a huminů).

4 Chemické vlastnosti humusových látek

5 Struktura humusových látek

6 Zdroje organické hmoty pro hnojivé účely  Posklizňové zbytky (včetně kořenové hmoty a exudátů) 50-60%  Organická hnojiva 40-50%  Statková hnojiva 97%  Stájová hnojiva: hnůj, kejda 92%  Sláma a zelené hnojení 8%  Průmyslové komposty3%  Ostatní (rašelina, čistírenské kaly, apod.) (Rychter et al. 2001, Škarda a Římanovský 1992)

7 Význam organických hnojiv  zabezpečují přísun organických látek do půdy,  jsou zdrojem energie a uhlíku pro půdní mikroorganismy, a tím pozitivně ovlivňují biologickou činnost půdy,  chrání trvalý humus před rozkladem (degradací) dodáním primární organické hmoty,  zvyšují stabilitu půdních agregátů,  příznivě působí na řadu fyzikálně-chemických vlastností půdy (tvorbu drobtovité struktury, poměr vody a vzduchu, poutání živin, zlepšení ústojčivé schopnosti půdy),  organická hnojiva jsou hnojivy univerzálními, obsahují všechny rostlinné živiny a zlepšují využití živin,  zlepšují v půdě hospodaření s vodou (zvyšují vsak dešťové vody, vododržnost půdy, umožňují gravitační a kapilární pohyb vody aj.),  omezují působení vodní a větrné eroze v půdě,  příznivě ovlivňují obsah přístupného fosforu v půdě a mohou působit na vyvázání (imobilizaci) cizorodých prvků. Rychter et al. (2001), Graves et al. (2001), Klír et al. (1992)

8 Stav organického hnojení  V uplynulém století spotřeboval středoevropský zemědělec více než polovinu organické hmoty, která se akumulovala 800-1000 let (Morowitz).  V roce 1991 se na celkové průměrné roční spotřebě 4,11 tun OL / ha o.p. v ČR cca 57% podíleli posklizňové zbytky, včetně kořenové hmoty a exudátů (2,35 t OL / ha) a cca 43% měla uhradit organická hnojiva (1,76 t OL / ha). Dodáno však bylo 1,26 t OL / ha o.p. (72% normativu potřeby 1,76 t OL / ha). (Škarda a Římanovský, 1991)  V roce 2001 se v ČR ročně aplikovalo ve stájových hnojivech (po odpočtu ztrát při skladování) pouze 0,6 až 0,7 t organických látek na 1 ha orné půdy (Rychter et al. 2001). To znamená o 1 - 1,5 tuny na ha méně oproti potřebě.

9 Co je třeba učinit pro zvýšení zásobenosti půd org. hmotou?  Snížit deficit organického hnojení.  Preferovat kvalitu organických hnojiv před kvantitou.  Zaměřit se zejména na  méně úrodné půdy,  půdy náchylné k dezertifikaci,  půdy znečištěné a jinak poškozené.

10 Co brání vyššímu využívání organických hnojiv?  Vysoká finanční náročnost operace hnojení  náklady na hnojení tuhými průmyslovými hnojivy se dle použité technologie a výměry pohybují cca od 200 do 300 Kč/ha,  náklady na hnojení hnojem se při dávce 30 tun/ha pohybují cca od 2.500 do 6.500 Kč/ha (Kovaříček 2002).  Nedokonalé ekonomické vyhodnocování přínosů organického hnojení.  Neexistující metodika pro oceňování organické hmoty v hnojivu dle kvalitativních ukazatelů  Váňa (1994) vypočítává normativ pro organickou hmotu z cen komerčních organických hnojiv a substrátů (0,5 Kč na 1 kg).  Vostál (2002) odvozuje cenu organické hmoty v hnojivu od aktuální ceny rašeliny (cca 1 Kč/l za balenou a 0,5 Kč/l za volně loženou).

11 Jak dosáhnout vyššího využívání organických hnojiv?  Dotační podporou hnojení organickými hnojivy (zrušená dotace MZe na využívání kompostů v zemědělství).  Dotační podpora na využívání biologických odpadů.  Zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládky.  Opatření na straně farmáře (Škarda 1992):  evidence produkce organických hnojiv, jejich obsahů organických látek a živin,  provádění odpočtů účinných živin organických hnojiv od základního normativu potřeby živin pro stanovení potřeby průmyslových hnojiv,  kvalifikovaná volba systému organického hnojení,  bilancování organických látek v zemědělství na bázi kvalitních a efektivně využívaných statkových hnojiv či kompostů.  Oceňování kompostů na základě kvalitativních parametrů  dle poměru HK/FK ?  dle indexu fytotoxicity ?

12 Děkuji Vám za pozornost Antonín Slejška CZ BIOM – České sdružení pro biomasu www.biom.cz


Stáhnout ppt "Význam organické hmoty v půdě Antonín Slejška CZ BIOM – České sdružení pro biomasu www.biom.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google