Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení"— Transkript prezentace:

1 Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení
Organické látky, hnojení organickými hnojivy Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Vápník Statková hnojiva Posklizňové zbytky aj. Dusík Ekonomické vyhodnocení

2 3.4. Hnojení dusíkem

3 3.4.1. Význam dusíku „Motor růstu“
Součást nukleových kyselin a bílkovin Složka chlorofylu Je zastoupen v některých enzymech, vitamínech apod.

4 Specifika hnojení dusíkem
rychlé změny forem živiny v půdě možnost ztrát (vyplavování, plynné ztráty) NESTANOVUJEME V AZP !!! výpočet dávky podle odběru rostlin upřesnění dávky podle: předplodiny zařazení podsevu použitých organických hnojiv podmínek stanoviště (BPEJ, EVH) obsahu přijatelných forem N (minerální dusík) před zasetím plodin rozboru rostlin

5 D) Hnojení dusíkem – výpočet dávky dusíku kg/ha tabulka VII.
EVH ( t ): 4,35 D) Hnojení dusíkem – výpočet dávky dusíku kg/ha tabulka VII. tabulka III. Hon Čís. Výměra ha Plodina Organické hnojivo Termín Aplikace Dávka t/ha t/hon % obsah OL v hnojivu Dodáno t OL celkem Dodáno t OL/ha OP 1. 35 Jetel 2. 40 Pšenice ozimá o Zelené hnojení podzim 15 600 12% 72 0,34 3. Brambory o Nať 6 210 9% 19 0,09 Hnůj o 26 907 4. Žito 5. 30 Řepka o Sláma 180 80% 144 0,69 o Močůvka 25 756 6. Oves +∆ senážní Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o. Brambory Žito Řepka o. Oves s. Výnos t/ha HP (a) 8,0 5,0 30,0 3,7 4,0 19,0 Potřeba N kg/t HP (b) ------ 24,0 50,0 5,5 Odběr N kg/ha (c = a . b) 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka/ha 15 26 25

6 Fixace vzdušného dusíku ( čeleď bobovité – jetel, vojtěška, hrách )
Vzduch N2 Půda

7 Vliv podsevu ( ) Krycí plodina ( oves, ječmen ) Víceletá pícnina N N
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

8 Zaorávka strniště víceletých pícnin
Víceletá pícnina ( jetel, vojtěška ) Zaorání strniště Následné plodiny IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII vliv N v příštích letech

9 Zaorávka strniště: - vojtěšky - jetele - luskoviny
Plodina Jetel Pšenice ozimá Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha Stanoviště kg ± N/ha Tab. 8 Korekce dusíku na předplodinu a zařazení plodin v osevním postupu (kg N/ha) Popis případu Korekce ± kg 1. rok 2. rok Zaorávka strniště: vojtěšky - jetele - luskoviny - luskoviny spolu se slámou Zařazení podsevu do krycí plodiny ( ∆ ) Potřeba N se snižuje o 40 %

10 Okopanina, kukuřice Zaorávka hnoje Hnůj ( brambory, řepa )
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII vliv v 1. roce vliv v 2. roce

11 Plodina Jetel Pšenice ozimá Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha
Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha Stanoviště kg ± N/ha

12 Tab. 7 Odpočtové hodnoty dusíku na l t organického hnojiva (kg N/t)
Hnojivo Závislost na době aplikace Odpočet v letech1 1. rok 2. rok Hnůj Nezohledňuje se ,50 ,85 Močůvka VIII.-IX. měsíc ,60 ,15 X.- II. měsíc ,95 Zaorávka slámy: Obilovin Olejnin nepočítá se Řepný chrást ,00 Bramborová nať ,50 Zelené hnojení 1Pozn.: l. rok – odpočet v1. roce působení, 2. rok = následný rok působení

13 Plodina Jetel Pšenice ozimá Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha
Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha 25x1,5 - 36 H 25x0,85 - 21 H Stanoviště kg ± N/ha + 15

14 Chrást a nať Cukrovka, krmná řepa Brambory Nať Chrást Bulva

15 Zaorávka posklizňových zbytků víceletých pícnin
Víceletá pícnina Zaorání strniště Následné plodiny ( jetel, vojtěška ) IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII vliv N v příštích letech IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III V VI VII VIII IX X v 1. roce v 2. roce

16 Zaorávka hnoje, nati a chrástu Okopanina Hnůj ( brambory, řepa ) Nať,
IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII vliv v 1. roce vliv v 1. roce vliv v 2. roce IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III V VI VII VIII IX X v 1. roce v 2. roce

17 Tab. 7 Odpočtové hodnoty dusíku na l t organického hnojiva (kg N/t)
Hnojivo Závislost na době aplikace Odpočet v letech1 1. rok 2. rok Hnůj Nezohledňuje se ,50 ,85 Močůvka VIII.-IX. měsíc ,60 ,15 X.- II. měsíc ,95 Zaorávka slámy: Obilovin Olejnin nepočítá se Řepný chrást ,00 Bramborová nať ,50 Zelené hnojení 1Pozn.: l. rok – odpočet v1. roce působení, 2. rok = následný rok působení

18 Plodina Jetel Pšenice ozimá Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha
Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha 25x1,5 - 36 H 6x2 -12Nať 25x0,85 - 21 H 6x0,5 - 3 Nať Stanoviště kg ± N/ha + 15

19 Zaorávka zeleného hnojení ( ZH )
Různé plodiny ZH ( pšenice, řepka,... ) Zaorávka ZH - N u další plodiny IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

20 Tab. 7 Odpočtové hodnoty dusíku na l t organického hnojiva (kg N/t)
Hnojivo Závislost na době aplikace Odpočet v letech1 1. rok 2. rok Hnůj Nezohledňuje se ,50 ,85 Močůvka VIII.-IX. měsíc ,60 ,15 X.- II. měsíc ,95 Zaorávka slámy: Obilovin Olejnin nepočítá se Řepný chrást ,00 Bramborová nať ,50 Zelené hnojení 1Pozn.: l. rok – odpočet v1. roce působení, 2. rok = následný rok působení

21 Plodina Jetel Pšenice ozimá Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha
Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha 25x1,5 - 36 H 6x2 -12Nať 15x2 - 30 Zh 25x0,85 - 21 H 6x0,5 - 3 Nať 15x0,5 - 8 Zh Stanoviště kg ± N/ha + 15

22 Zaorávka slámy a močůvky
Obiloviny, olejniny ( pšenice, řepka,... ) Sláma vliv až na další plodiny IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

23 Tab. 7 Odpočtové hodnoty dusíku na l t organického hnojiva (kg N/t)
Hnojivo Závislost na době aplikace Odpočet v letech1 1. rok 2. rok Hnůj Nezohledňuje se ,50 ,85 Močůvka VIII.-IX. měsíc ,60 ,15 X.- II. měsíc ,95 Zaorávka slámy: Obilovin Olejnin nepočítá se Řepný chrást ,00 Bramborová nať ,50 Zelené hnojení 1Pozn.: l. rok – odpočet v1. roce působení, 2. rok = následný rok působení

24 Plodina Jetel Pšenice ozimá Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha
Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha 25x1,5 - 36 H 6x2 -12Nať 15x2 - 30 Zh 6x4 + 24 S 25x0,85 - 21 H 6x0,5 - 3 Nať 15x0,5 - 8 Zh Stanoviště kg ± N/ha + 15

25 Zaorávka slámy a močůvky
Obiloviny, olejniny Močůvka ( pšenice, řepka,... ) Sláma vliv až na další plodiny IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

26 Tab. 7 Odpočtové hodnoty dusíku na l t organického hnojiva (kg N/t)
Hnojivo Závislost na době aplikace Odpočet v letech1 1. rok 2. rok Hnůj Nezohledňuje se ,50 ,85 Močůvka VIII.-IX. měsíc ,60 ,15 X.- II. měsíc ,95 Zaorávka slámy: Obilovin Olejnin nepočítá se Řepný chrást ,00 Bramborová nať ,50 Zelené hnojení 1Pozn.: l. rok – odpočet v1. roce působení, 2. rok = následný rok působení

27 Zaorávka slámy a močůvky
Obiloviny, olejniny Močůvka Močůvka ( pšenice, řepka,... ) Sláma vliv až na další plodiny IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII

28 Plodina Jetel Pšenice ozimá Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha
Brambory Žito Řepka Oves + ∆ Odběr N v kg/ha 120 150 89 200 105 Vstupní Údaje Org. hnojení (OH) Zelené hn. Hnůj Močůvka Nať Sláma Dávka t/ha 15 25 6 Korekce na před- Plodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha 25x1,5 - 36 H 6x2 -12Nať 25x0,6 - 15 M 15x2 - 30 Zh 6x4 + 24 S 25x0,15 - 4 M 25x0,85 - 21 H 6x0,5 - 3 Nať 15x0,5 - 8 Zh Stanoviště kg ± N/ha + 15

29 Chrást a nať Cukrovka, krmná řepa Brambory Nať Chrást Bulva

30 Tabulka VII. Odběr N kg/ha (c = a . b) ------ 120 150 89 200 105
Plodina Jetel Pšenice o. Brambory Žito Řepka o. Oves s. Odběr N kg/ha (c = a . b) ------ 120 150 89 200 105 (+) → Korekce celkem Korekce na předplodinu a na podsev jeteloviny (- kg N/ha) 1. rok - 50 - 42 2. rok -20 Korekce na OH ± kg N/ha - 38 H -12Nať - 15 M - 30 Zh + 24 S - 4 M - 21 H - 3 Nať - 8 Zh Stanoviště kg ± N/ha + 15 Korekce celkem ± ------ - 35 - 73 - 26 + 12 - 18 Výsledná dávka N kg/ha 85 77 63 212 87 NU - GEL hydrogelový obvaz s alginátem, rehydratuje nekrotickou tkáň. Nekróza a fibrinový povlak se odloučí a vytvoří se vlhké prostředí pro hojení rány. užití - nekrotické rány s fibrinovým povlakem dekubity bércové vředy diabetické nohy Na postižené místo vymáčkneme potřebné množství gelu ve vrstvě mm, překryjeme Tegadermem (krycí fólií). Ponecháme dny Hydrosorb - Hydrogelový obvaz, umožňuje rychlé odlučování suchých nekróz, podporuje granulaci a epitelizaci. Při slabé sekreci možno ponechat až 7 dnů. Absorpce sekretu rány se projevuje zakalením obvazu anebo vytvořením puchýře na obvazu. Dosáhl-li puchýř velikosti rány, je třeba obvaz vyměnit užití- bércový vřed, dekubitus st., popáleniny 2. st., epitelizace Flamigel - hydroaktivní koloidní gelové krytí. Suchá rána absorbuje vodu obsaženou ve Flamigelu. Tak se vytvvoří a udržuje vlhké prostředí v ráně. Rozpouští se nekrotická tkáň a krusty. Na ránu dáme 5 mm vrstvu + semipermeabilní krytí

31 Použití dusíkatých hnojiv
Základní hnojení - hnojení před založením porostu - používá se nejčastěji u jařin - hnojiva s amonnou ( N – NH4 ) a organickou formou N Síran amonný - SA 21% N – cena Kč/t Močovina Mo 46% N – cena Kč/t Ledek amonný s vápencem – LAV 27% N Kč/t DAM 390 – 39% N obj., 30% N hm. – Kč/t Přihnojení – hnojení během vegetace - používá se nejčastěji u ozimů, doplnění živin k jařinám - hnojiva s nitrátovou ( ledkovou, dusičnanovou ) formou dusíku ( N-NO3 ) Ledek vápenatý – LV 15% N – cena Kč/t

32 PLODINY Dávka kg/ha OZIMÉ OBILNINY pšenice, ječmen, žito (do 30)
ZÁKLADNÍ HN. 1. PŘIHNOJENÍ 2. PŘIHNOJENÍ 3. PŘIHNOJENÍ OZIMÉ OBILNINY pšenice, ječmen, žito (do 30) 20 – 60 2/3 dávky 1/3 dávky 20 – 30 OZIMÁ ŘEPKA 40 – 90 40 – 70 JARNÍ OBILNINY pšenice, ječmen, oves 40 – 80 40 – 60 KUKUŘICE 60 – 100 (120) BRAMBORY 60 – 80 30 – 50 ŘEPA (cukrovka, krmná ř.) 50 – 60 1/2 dávky 40 – 50 HOŘČICE, SLUNEČNICE VÍCELETÉ PÍCNINY (jetel, vojtěška) LUSKOVINY (hrách, bob, fazol) DUSÍKEM NEHNOJÍME (využívají dusík fixovaný symbiotickými hlízkovými bakteriemi)

33 - Ledek vápenatý – LV (15% N 4 200 Kč/t Základní hnojení i přihnojení
Jet. Pšenice ozimá Bramb. Žito Řepka ozimá Oves Výsledná dávka N kg/ha ---- 85 77 63 212 87 Základní Hnojení Dusíkem kg N/ha 58 Jarní plodiny Hnojivo ( % N ) SA (21) Dávka hn. kg/ha 362 276 Cena hnojiva Kč/t 3200,- Cena hnojiva Kč/ha 1158 883 Cena aplikace Kč/ha 200,- Ozimé plodiny 1. přihnojení 55 90 29 LAV (27) LAV 204 230 333 107 2. 30 80 DAM (30) DAM 100 267 3. 42 140 Základní hnojení Síran amonný – SA ( 21% N ) – Kč/t Močovina Mo ( 46 % N ) – Kč/t Přihnojení - Ledek vápenatý – LV (15% N Kč/t Základní hnojení i přihnojení Ledek amonný LA ( 34% N ) – Kč/t Ledek am. s vápencem LAV ( 27 % N ) Kč/t DAM 390 ( 30 % N ) – Kč/t

34 kg N/ha 55 62 90 29 Hnojivo ( % N ) LAV (27) LAV Dávka hnojiva kg/ha
Ozimé plodiny 1. přihnojení kg N/ha 55 62 90 29 Hnojivo ( % N ) LAV (27) LAV Dávka hnojiva kg/ha 204 230 333 107 Cena hnojiva Kč/t 5 500,- 5500,- Cena hnojiva Kč/ha 1122,- 1265,- 1 832,- 589,- Cena aplikace Kč/ha 200,- 2. 30 80 DAM (30) DAM 100 267 4 000,- 400,- 1068,- 3. 42 140 560,-

35 Náklady na hnojení celkem Kč/ha (hnojiva + aplikace) ------ 1 922,-
Plodina Jetel Pšenice o. Brambory Žito Řepka o. Oves s. Základní hnojení Cena hnojiva Kč/ha 1122,- 856,- Cena aplikace Kč/ha 200,- 1. přihnojení 1265,- 1 832,- 589,- 2. 400,- 1068,- 3. 560,- Náklady na hnojení celkem Kč/ha (hnojiva + aplikace) ------ 1 922,- 1 322,- 1465,- 4 060,- 1 845,-

36 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X.
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N 1 922,- 1 322,- 1 465,- 4 060,- 1 845,- P 2 010,- 1 680,- 2 338,- 1 390,- K 1 286,- 1 054,- 1 148,- 995,- Ca 643,- Celkem Kč Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) Tržba Kč/ha Podíl100N/T %

37 Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení
Organické látky, hnojení organickými hnojivy Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Vápník Statková hnojiva Posklizňové zbytky aj. Dusík Ekonomické vyhodnocení

38 4.Ekonomické hodnocení projektu

39 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X.
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N 1 922,- 1 322,- 1 465,- 4 060,- 1 845,- P 2 010,- 1 680,- 2 338,- 1 390,- K 1 286,- 1 054,- 1 148,- 995,- Ca 643,- Celkem Kč 3939,- 5 299,- 5 451,- 5 404,- 7 379,- 5 493,- Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha 6 060,- 7 420,- 7 572,- 7 525,- 9500,- 7 614,- Cena hlav. produktu (Kčt/) 1000,- 3 800,- 5 000,- 7 900,- 450,- Výnos ( t/ha ) 8,0 5,0 30,0 3,7 4,0 19,0 Tržba Kč/ha 8 000,- 19 000,- 14 060,- 31 600,- 8 550,- Podíl100N/T % 75 39 54 30 89

40 Ceny ( Kč/t ) za jednotlivé plodiny
Pšenice ozimá…… Pšenice jarní……... Žito, Tritikále……... Ječmen jarní……... Ječmen ozimý……. Oves………………. Kukuřice na zrno… Hrách……………… Řepka ozimá……... Mák……………….. Slunečnice……….. Hořčice……………. Brambory…………. Cukrovka…………. Krmná řepa………. Kukuřice na siláž… Oves senážní…….. Jetel, vojtěška……. 3 800,- 3 100,- 4 200,- 2 900,- 3 200,- 2 700,- 7 900,- 26 000,- 8 400,- 11 400,- 5 000,- 970,- 520,- 440,- 450,- 1 000,-

41 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X.
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N 1 922,- 1 322,- 1 465,- 4 060,- 1 845,- P 2 010,- 1 680,- 2 338,- 1 390,- K 1 286,- 1 054,- 1 148,- 995,- Ca 643,- Celkem Kč 3939,- 5 299,- 5 451,- 5 404,- 7 379,- 5 493,- Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha 6 060,- 7 420,- 7 572,- 7 525,- 9500,- 7 614,- Cena hlav. produktu (Kčt/) 1000,- 3 800,- 5 000,- 7 900,- 450,- Výnos ( t/ha ) 8,0 5,0 30,0 3,7 4,0 19,0 Tržba Kč/ha 8 000,- 19 000,- 14 060,- 31 600,- 8 550,- Podíl100N/T % 75 39 54 30 89 Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N 1 922,- 1 322,- 1 465,- 4 060,- 1 845,- P 2 010,- 1 680,- 2 338,- 1 390,- K 1 286,- 1 054,- 1 148,- 995,- Ca 643,- Celkem Kč 3939,- 5 299,- 5 451,- 5 404,- 7 379,- 5 493,- Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha 6 060,- 7 420,- 7 572,- 7 525,- 9500,- 7 614,- Cena hlav. produktu (Kčt/) 1000,- 3 800,- 5 000,- 7 900,- 450,- Výnos ( t/ha ) 8,0 5,0 30,0 3,7 4,0 19,0 Tržba Kč/ha 8 000,- 19 000,- 14 060,- 31 600,- 8 550,- Podíl100N/T % 75 39 54 30 89

42 Dusíkatá hnojiva Základní hnojení Přihnojení Obě formy N
Síran amonný – SA ( 21% N ) – Kč/t Močovina Mo ( 46 % N ) – Kč/t Přihnojení Ledek vápenatý – LV ( 15% N ) – Kč/t Obě formy N Ledek amonný LA ( 34% N ) – Kč/t Ledek am. s vápencem LAV ( 27 % N ) Kč/t DAM 390 ( 30 % N ) – Kč/t


Stáhnout ppt "Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení"

Podobné prezentace


Reklamy Google