Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senáž, siláž. Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senáž, siláž. Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy."— Transkript prezentace:

1 Senáž, siláž

2 Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Vápník Dusík Ekonomické vyhodnocení Výživa a hnojení rostlin

3 Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Dusík Ekonomické vyhodnocení Výživa a hnojení rostlin Fosfor Draslík Vápník

4 3. Hnojení Minerálními hnojivy Minerální hnojiva = průmyslová hnojiva = koncentrovaná hnojiva

5 Hnojení fosforem a draslíkem Snaha o udržení dobré hladiny P a K na základě výsledků z agrochemického zkoušení půd Pokud je zásoba dobrá, doplňuje se jen to co rostliny odeberou Při vyšší zásobě se dávky snižují

6 3.1. Hnojení fosforem Hnojivo Draslík Dusík Fosfor

7 Organické hnojení Příjem z atmosféry Minerální hnojiva Rostlinné zbytky Organický fosfor -mikrobiální -rostlinné zbytky -humus Přijatelný P -H 2 PO 4 - -HPO 4 2- Odběr sklizní Primární minerály Sekundární minerály CaP, FeP,MnP, AlP Vymývání ( obvykle malé ) SložkaVstupÚnik Splavování a eroze Odběr rostlinami Imobilizace Mineralizace Srážení Rozpouštění Desorpce Adsorpce Povrchy Minerálů ( Jíly, Fe a Al oxidy uhličitany ) Koloběh fosforu v půdě

8 Obsah fosforu ve statkových hnojivech V 1t hnoje - 0,7 kg P

9 Hnojení fosforem tabulka V. Číslo honu PlodinaJetelPšenice o.BramboryŽitoŘepka o.Oves s. Obsah P mg/kg Dávka P kg/ha Zákl. normativ Odpočet na OH 1 907(produkce hnoje po ztrátách)x0,7 (tab.3) ÷210 ( výměra OP ) = 3 Vypočtená dávka HnojivoDruh ( %P )TSP(21)TSPJSP(8)TSP kg/ha Cena Hnojiva Kč/t10 000, , ,- Kč/ha1810,-1480,-2138,-1810,-1190,-1810,- AplikaceKč/ha200,- CelkemKč/ha2010,-1680,-2338,-2010,-1390,-2010,- Tabulka 4 ( podle EVH ) Tabulka IV. Tab. 4 Roční základní normativ (dávka) fosforu pro plodiny na orné půdě (v kg P/ha) (výluh podle Mehlicha III) Kategorie zásobenosti půdy (= obsah) Obsah P mg/kg Roční dávka P v závislosti na velikosti EVH pod 3,53,6 – 5,0nad 5,1 Nízkýdo Vyhovující51 – Dobrý 81 – Vysoký116 – Velmi vysokýnad kg čistého fosforu ……………………………..100 % x kg TSP ……………………………………….…21 % x/38 = 100/21 x = 38/0,21 x = 181 kg TSP Hnojivo Celkem použito t (výměra) Cena hnojiva KčNáklady na aplikaci Kč Celke m Kč/ha OP Za 1 tCelkem x na ha OP ( ÷ 210 ) Na 1 tcelkemna ha OP ( ÷ 210 ) Hnůj907250, , Močůvka75650, , Zelené hn.60090, , Celkové náklady: a) na hnojiva1517b) na aplikaci

10 3.2. Hnojení draslíkem Hnojivo Fosfor Dusík Draslík

11 Obsah draslíku ve statkových hnojivech -1 tuna hnoje obsahuje 3,7 kg K -1 tuna močůvky obsahuje 2,8 kg K

12 C) Hnojení draslíkem tabulka VI. Číslo honu PlodinaJetelPšenice o.BramboryŽitoŘepka o.Oves s. Obsah K mg/kg Druh půdyLSSTLS Dávka K kg/ha Zákl. normativ Odpočet na OH 1 ( 907 t hnoje x 3, t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26 Vypočtená dávka HnojivoDruh ( %K)DS60(50)DS50(40)DS40(30)DS60(50) kg/ha Cena Hnojiva Kč/t 5600,-4800,-4000,-5600,- Kč/ha 1086,-854,-948,-1086,- 795,- Aplikace Kč/ha 200,- CelkemKč/ha 1286,-1054,-1148,-1286,- 995,-

13 Tab. 5 Roční základní normativ (dávka) draslíku pro plodiny na orné půdě (v kg K/ha) (výluh podle Mehlicha III) Kategorie zásob.Obsah K mg/kg na půděRoční dávka K podle EVH půdy (= obsah)lehkéstřednítěžképod 3,53,6-5,0nad 5,1 Nízkýdo 100do 105do Vyhovující 101 – – – Dobrý161 – – – Vysoký276 – – – Velmi vysokýnad 381nad 421nad Obsah K mg/kg Druh půdyLSSTLS Normativ K ( kg / ha )

14 Číslo honu PlodinaJetelPšenice o.BramboryŽitoŘepka o.Oves s. Obsah K mg/kg Druh půdyLSSTLS Dávka K kg/ha Zákl. normativ Odpočet na OH 1 ( 907 t hnoje x 3, t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26 Vypočtená dávka HnojivoDruh ( %K)DS60(50)DS50(40)DS40(30)DS60(50) kg/ha Cena hnojiva Kč/t 5600,-4800,-4000,-5600,- Kč/ha 1086,-854,-948,-1086,- 795,- Aplikace Kč/ha 200,- CelkemKč/ha 1286,-1054,-1148,-1286,- 995,- C) Hnojení draslíkem tabulka VI.

15 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X. Hon číslo PlodinaJetelPšenice oBramboryŽitoŘepka o.Oves s. Minerální Hnojiva N P2 010,-1 680,-2 338,-2 010,-1 390,-2 010,- K1 286,-1 054,-1 148,-1 286,- 995,- Ca Celkem Kč Organická Hnojiva Hnůj1 382,- Močůvka396,- Ostatní OH343,- Celkem Kč2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) TržbaKč/ha Podíl100N/T%

16 3.3. V á p n ě ní

17

18

19 Význam vápnění Doplnění živin do půdy Úprava hodnoty pH Vliv na strukturu půdy Vliv na příjem živin rostlinami a na sorpci

20 Rozdělení dávek vápnění Meliorační vápnění –D–Dorovnání hodnoty pH na optimum Udržovací vápnění –U–Udržení hodnoty pH na optimu L – pH 5,5 – 6,0 S – pH 6,0 – 6,5 T – pH 6,5 – 7,0 Vápnění se provádí v několikaletých cyklech ( 1 x za 3-6 let )

21 Vztahy plodin k vápnění Snáší vápnění Jeteloviny Pšenice Ječmen Hrách Řepka Cukrovka Kukuřice Nesnáší vápnění Brambory Oves Žito Slunečnice Plodiny hnojené organickými hnojivy ( hnůj, močůvka )

22 Hon číslo Plodina JetelPšen. oz.Bram.žitoŘepkaOv. s.+∆ Stájová hnojiva močůvkaHnůj Výměra ha pH5,45,65,0 5,86,0 Půdní druhSLLSSL Meliorační dávka ( t.ha -1 ) 0,700,300,801,000,400,00 Udržovací dávka ( t.ha -1 ) 1,621,74 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha -1 )2,322,042,542,622,021,74

23 Tab. 10 Dávky melioračního vápnění odvozené z výchozí hodnoty pH/KCl v t CaO/ha (platí pro 6-ti letý cyklus) Druh půdyOrná půda a ovocné sady pH/KClDávka CaO Lehká (p, hp)do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 5,7 nad 5,7 1,20 0,80 0,60 0,30 0 Střední (ph, h)do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 nad 6,5 1,50 1,00 0,70 0,40 0,20 0 Těžká (jh, jv, j)do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 6,6 – 6,7 nad 6,7 1,70 1,25 0,85 0,50 0,25 0,20 0

24 Hon číslo Plodina JetelPšen. oz.Bram.žitoŘepka oOv. s.+∆ Stájová hnojiva močůvkahnůj Výměra ha pH5,45,65,0 5,86,0 Půdní druhSLLSSL Meliorační dávka ( t.ha -1 ) 0,700,300,801,000,400,00 Udržovací dávka ( t.ha -1 ) 1,621,74 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha -1 )2,322,042,542,622,021,74 Tab. 11 Roční záporné položky bilance vápníku zdůvodňující udržovací vápnění Záporné položky bilance vápníkuZtráta kg CaO/ha/rok na půdách LehkýchStředních a těžkých Vymývání z pùdy (vyplavování) Odběr plodinami Působení minerálních hnojiv 40 Vliv atmosférických spadů 40 Celkem kg na ha/rok 290 ( = 0,29 t ) 270 ( = 0,27 t )

25 Hon číslo Plodina JetelPšen. oz.Bram.žitoŘepka oOv. s.+∆ Stájová hnojiva močůvkahnůj Výměra ha pH5,45,65,0 5,86,0 Půdní druhSLLSSL Meliorační dávka ( t.ha -1 ) 0,700,300,801,000,400,00 Udržovací dávka ( t.ha -1 1,621,74 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha -1 )2,322,042,542,622,021,74 HnojivoTyp VÁPENEC středněprocentní Ca ( CaO ) t.ha -1 5,164,535,645,824,493,87 Cyklus1.rok vápnění a2.rok dávka Ca3.rok hnojiva4.rok v t.ha -1 5.rok 6.rok Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Bra.Žito ŘepkaOv. JetelPš.oz. Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Bra.Žito ŘepkaOv. JetelPš.oz. Žito ŘepkaOves Jet. Pš.oz. Bramb. Řep.OvesJetel Pš. Bramb.Žito Ov. Jetel Pš.oz.Br. Žito Řepka 4,49 5,82 5,64 4,53 5,16 3,87 Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Bra.Žito ŘepkaOv. JetelPš.oz. Žito ŘepkaOves Jet. Pš.oz. Bramb. Řep.OvesJetel Pš. Bramb.Žito Ov. Jetel Pš.oz.Br. Žito Řepka 4,49

26 Plodina Jetel PšeniceBram –ŽitoŘepka Oves ozimáboryozimá sen. +  Výměra ha Dávka Ca ( t/ha )1.rok 4,49 HnojivoCelkemCena Náklady typpoužitohnojivacelkemKč/ha OP t v 1.roceKč/tKč Vápenec135800, ,-514,- Celkové náklady na hnojiva (Kč/ha ) 514,-

27 Náklady na aplikaci Aplikace Kč/tCelkemKč/ha OP 200, ,-129,- Celkové náklady ( Kč/ha ) Celkem Kč/ha OP 643,- Náklady Kč/ha OP 514, Celkové náklady Celkem použito t v 1.roce 135

28 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X. Hon číslo PlodinaJetelPšenice oBramboryŽitoŘepka o.Oves s. Minerální Hnojiva N P2 010,-1 680,-2 338,-2 010,-1 390,-2 010,- K1 286,-1 054,-1 148,-1 286,- 995,- Ca643,- Celkem Kč Organická Hnojiva Hnůj1 382,- Močůvka396,- Ostatní OH343,- Celkem Kč2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) TržbaKč/ha Podíl100N/T%


Stáhnout ppt "Senáž, siláž. Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy."

Podobné prezentace


Reklamy Google