Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senáž, siláž. Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senáž, siláž. Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy."— Transkript prezentace:

1 Senáž, siláž

2 Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Vápník Dusík Ekonomické vyhodnocení Výživa a hnojení rostlin

3 Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Dusík Ekonomické vyhodnocení Výživa a hnojení rostlin Fosfor Draslík Vápník

4 3. Hnojení Minerálními hnojivy Minerální hnojiva = průmyslová hnojiva = koncentrovaná hnojiva

5 Hnojení fosforem a draslíkem Snaha o udržení dobré hladiny P a K na základě výsledků z agrochemického zkoušení půd Pokud je zásoba dobrá, doplňuje se jen to co rostliny odeberou Při vyšší zásobě se dávky snižují

6 3.1. Hnojení fosforem Hnojivo Draslík Dusík Fosfor

7 Organické hnojení Příjem z atmosféry Minerální hnojiva Rostlinné zbytky Organický fosfor -mikrobiální -rostlinné zbytky -humus Přijatelný P -H 2 PO 4 - -HPO 4 2- Odběr sklizní Primární minerály Sekundární minerály CaP, FeP,MnP, AlP Vymývání ( obvykle malé ) SložkaVstupÚnik Splavování a eroze Odběr rostlinami Imobilizace Mineralizace Srážení Rozpouštění Desorpce Adsorpce Povrchy Minerálů ( Jíly, Fe a Al oxidy uhličitany ) Koloběh fosforu v půdě

8 Obsah fosforu ve statkových hnojivech V 1t hnoje - 0,7 kg P

9 3.1.1. Hnojení fosforem tabulka V. Číslo honu123456 PlodinaJetelPšenice o.BramboryŽitoŘepka o.Oves s. Obsah P mg/kg455820358740 Dávka P kg/ha Zákl. normativ 413441 2841 Odpočet na OH 1 907(produkce hnoje po ztrátách)x0,7 (tab.3) ÷210 ( výměra OP ) = 3 Vypočtená dávka 383138 2538 HnojivoDruh ( %P )TSP(21)TSPJSP(8)TSP kg/ha181148475181119181 Cena Hnojiva Kč/t10 000,- 4 500,-10 000,- Kč/ha1810,-1480,-2138,-1810,-1190,-1810,- AplikaceKč/ha200,- CelkemKč/ha2010,-1680,-2338,-2010,-1390,-2010,- Tabulka 4 ( podle EVH ) Tabulka IV. Tab. 4 Roční základní normativ (dávka) fosforu pro plodiny na orné půdě (v kg P/ha) (výluh podle Mehlicha III) Kategorie zásobenosti půdy (= obsah) Obsah P mg/kg Roční dávka P v závislosti na velikosti EVH pod 3,53,6 – 5,0nad 5,1 Nízkýdo 50334150 Vyhovující51 – 80263440 Dobrý 81 – 115222834 Vysoký116 – 18501520 Velmi vysokýnad 186000 38 kg čistého fosforu ……………………………..100 % x kg TSP ……………………………………….…21 % x/38 = 100/21 x = 38/0,21 x = 181 kg TSP Hnojivo Celkem použito t (výměra) Cena hnojiva KčNáklady na aplikaci Kč Celke m Kč/ha OP Za 1 tCelkem x na ha OP ( ÷ 210 ) Na 1 tcelkemna ha OP ( ÷ 210 ) Hnůj907250,-226750108070,-634903021382 Močůvka75650,-3780018060,-45360216396 Zelené hn.60090,-5400025730,-1800086343 Celkové náklady: a) na hnojiva1517b) na aplikaci6042121

10 3.2. Hnojení draslíkem Hnojivo Fosfor Dusík Draslík

11 Obsah draslíku ve statkových hnojivech -1 tuna hnoje obsahuje 3,7 kg K -1 tuna močůvky obsahuje 2,8 kg K

12 C) Hnojení draslíkem tabulka VI. Číslo honu123456 PlodinaJetelPšenice o.BramboryŽitoŘepka o.Oves s. Obsah K mg/kg8510812013587110 Druh půdyLSSTLS Dávka K kg/ha Zákl. normativ 12397 123 97 Odpočet na OH 1 ( 907 t hnoje x 3,7 + 756 t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26 Vypočtená dávka 9771 97 71 HnojivoDruh ( %K)DS60(50)DS50(40)DS40(30)DS60(50) kg/ha194178237194 142 Cena Hnojiva Kč/t 5600,-4800,-4000,-5600,- Kč/ha 1086,-854,-948,-1086,- 795,- Aplikace Kč/ha 200,- CelkemKč/ha 1286,-1054,-1148,-1286,- 995,-

13 Tab. 5 Roční základní normativ (dávka) draslíku pro plodiny na orné půdě (v kg K/ha) (výluh podle Mehlicha III) Kategorie zásob.Obsah K mg/kg na půděRoční dávka K podle EVH půdy (= obsah)lehkéstřednítěžképod 3,53,6-5,0nad 5,1 Nízkýdo 100do 105do 170104123147 Vyhovující 101 – 160 106 – 170171 – 2608397114 Dobrý161 – 275171 – 310261 – 350708391 Vysoký276 – 380311 – 420351 – 51004033 Velmi vysokýnad 381nad 421nad 511000 Obsah K mg/kg8510812013587110 Druh půdyLSSTLS Normativ K ( kg / ha ) 123 97 123 97

14 Číslo honu123456 PlodinaJetelPšenice o.BramboryŽitoŘepka o.Oves s. Obsah K mg/kg8510812013587110 Druh půdyLSSTLS Dávka K kg/ha Zákl. normativ 12397 123 97 Odpočet na OH 1 ( 907 t hnoje x 3,7 + 756 t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26 Vypočtená dávka 9771 97 71 HnojivoDruh ( %K)DS60(50)DS50(40)DS40(30)DS60(50) kg/ha194178237194 142 Cena hnojiva Kč/t 5600,-4800,-4000,-5600,- Kč/ha 1086,-854,-948,-1086,- 795,- Aplikace Kč/ha 200,- CelkemKč/ha 1286,-1054,-1148,-1286,- 995,- C) Hnojení draslíkem tabulka VI.

15 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X. Hon číslo123456 PlodinaJetelPšenice oBramboryŽitoŘepka o.Oves s. Minerální Hnojiva N P2 010,-1 680,-2 338,-2 010,-1 390,-2 010,- K1 286,-1 054,-1 148,-1 286,- 995,- Ca Celkem Kč Organická Hnojiva Hnůj1 382,- Močůvka396,- Ostatní OH343,- Celkem Kč2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) TržbaKč/ha Podíl100N/T%

16 3.3. V á p n ě ní

17

18

19 3.3.1. Význam vápnění Doplnění živin do půdy Úprava hodnoty pH Vliv na strukturu půdy Vliv na příjem živin rostlinami a na sorpci

20 3.3.2. Rozdělení dávek vápnění Meliorační vápnění –D–Dorovnání hodnoty pH na optimum Udržovací vápnění –U–Udržení hodnoty pH na optimu L – pH 5,5 – 6,0 S – pH 6,0 – 6,5 T – pH 6,5 – 7,0 Vápnění se provádí v několikaletých cyklech ( 1 x za 3-6 let )

21 3.3.3. Vztahy plodin k vápnění Snáší vápnění Jeteloviny Pšenice Ječmen Hrách Řepka Cukrovka Kukuřice Nesnáší vápnění Brambory Oves Žito Slunečnice Plodiny hnojené organickými hnojivy ( hnůj, močůvka )

22 Hon číslo 123456 Plodina JetelPšen. oz.Bram.žitoŘepkaOv. s.+∆ Stájová hnojiva močůvkaHnůj Výměra ha354035 3035 pH5,45,65,0 5,86,0 Půdní druhSLLSSL Meliorační dávka ( t.ha -1 ) 0,700,300,801,000,400,00 Udržovací dávka ( t.ha -1 ) 1,621,74 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha -1 )2,322,042,542,622,021,74

23 Tab. 10 Dávky melioračního vápnění odvozené z výchozí hodnoty pH/KCl v t CaO/ha (platí pro 6-ti letý cyklus) Druh půdyOrná půda a ovocné sady pH/KClDávka CaO Lehká (p, hp)do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 5,7 nad 5,7 1,20 0,80 0,60 0,30 0 Střední (ph, h)do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 nad 6,5 1,50 1,00 0,70 0,40 0,20 0 Těžká (jh, jv, j)do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 6,6 – 6,7 nad 6,7 1,70 1,25 0,85 0,50 0,25 0,20 0

24 Hon číslo 123456 Plodina JetelPšen. oz.Bram.žitoŘepka oOv. s.+∆ Stájová hnojiva močůvkahnůj Výměra ha354035 3035 pH5,45,65,0 5,86,0 Půdní druhSLLSSL Meliorační dávka ( t.ha -1 ) 0,700,300,801,000,400,00 Udržovací dávka ( t.ha -1 ) 1,621,74 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha -1 )2,322,042,542,622,021,74 Tab. 11 Roční záporné položky bilance vápníku zdůvodňující udržovací vápnění Záporné položky bilance vápníkuZtráta kg CaO/ha/rok na půdách LehkýchStředních a těžkých Vymývání z pùdy (vyplavování)185155 Odběr plodinami 25 35 Působení minerálních hnojiv 40 Vliv atmosférických spadů 40 Celkem kg na ha/rok 290 ( = 0,29 t ) 270 ( = 0,27 t )

25 Hon číslo 123456 Plodina JetelPšen. oz.Bram.žitoŘepka oOv. s.+∆ Stájová hnojiva močůvkahnůj Výměra ha354035 3035 pH5,45,65,0 5,86,0 Půdní druhSLLSSL Meliorační dávka ( t.ha -1 ) 0,700,300,801,000,400,00 Udržovací dávka ( t.ha -1 1,621,74 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha -1 )2,322,042,542,622,021,74 HnojivoTyp VÁPENEC středněprocentní Ca ( CaO ) t.ha -1 5,164,535,645,824,493,87 Cyklus1.rok vápnění a2.rok dávka Ca3.rok hnojiva4.rok v t.ha -1 5.rok 6.rok Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Bra.Žito ŘepkaOv. JetelPš.oz. Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Bra.Žito ŘepkaOv. JetelPš.oz. Žito ŘepkaOves Jet. Pš.oz. Bramb. Řep.OvesJetel Pš. Bramb.Žito Ov. Jetel Pš.oz.Br. Žito Řepka 4,49 5,82 5,64 4,53 5,16 3,87 Jet. Pš.oz. Bram. ŽitoŘepka Oves Pš.oBram. ŽitoŘe. OvesJetel Bra.Žito ŘepkaOv. JetelPš.oz. Žito ŘepkaOves Jet. Pš.oz. Bramb. Řep.OvesJetel Pš. Bramb.Žito Ov. Jetel Pš.oz.Br. Žito Řepka 4,49

26 Plodina Jetel PšeniceBram –ŽitoŘepka Oves ozimáboryozimá sen. +  Výměra ha354035 3035 Dávka Ca ( t/ha )1.rok 4,49 HnojivoCelkemCena Náklady typpoužitohnojivacelkemKč/ha OP t v 1.roceKč/tKč Vápenec135800,-108 000,-514,- Celkové náklady na hnojiva (Kč/ha ) 514,-

27 Náklady na aplikaci Aplikace Kč/tCelkemKč/ha OP 200,-27 000,-129,- Celkové náklady ( Kč/ha ) Celkem Kč/ha OP 643,- Náklady Kč/ha OP 514,- 3.3.4. Celkové náklady Celkem použito t v 1.roce 135

28 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X. Hon číslo123456 PlodinaJetelPšenice oBramboryŽitoŘepka o.Oves s. Minerální Hnojiva N P2 010,-1 680,-2 338,-2 010,-1 390,-2 010,- K1 286,-1 054,-1 148,-1 286,- 995,- Ca643,- Celkem Kč Organická Hnojiva Hnůj1 382,- Močůvka396,- Ostatní OH343,- Celkem Kč2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) TržbaKč/ha Podíl100N/T%


Stáhnout ppt "Senáž, siláž. Struktura vyuky Organické látky, hnojení organickými hnojivy Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy."

Podobné prezentace


Reklamy Google