Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Senáž, siláž.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Senáž, siláž."— Transkript prezentace:

1 Senáž, siláž

2 Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení
Organické látky, hnojení organickými hnojivy Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Vápník Dusík Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Ekonomické vyhodnocení

3 Struktura vyuky Výživa a hnojení rostlin Ekonomické vyhodnocení
Organické látky, hnojení organickými hnojivy Hnojení minerálními (průmyslovými) hnojivy Fosfor Draslík Vápník Stájová hnojiva Rostlinné zbytky Dusík Ekonomické vyhodnocení

4 3. Hnojení Minerálními hnojivy
Minerální hnojiva = průmyslová hnojiva = koncentrovaná hnojiva

5 Hnojení fosforem a draslíkem
Snaha o udržení dobré hladiny P a K na základě výsledků z agrochemického zkoušení půd Pokud je zásoba dobrá, doplňuje se jen to co rostliny odeberou Při vyšší zásobě se dávky snižují

6 3.1. Hnojení fosforem Hnojivo Dusík Fosfor Draslík

7 Koloběh fosforu v půdě Složka Vstup Únik Odběr sklizní Příjem z
atmosféry Organické hnojení Minerální hnojiva Rostlinné zbytky Splavování a eroze Primární minerály Organický fosfor -mikrobiální -rostlinné zbytky -humus Odběr rostlinami Povrchy Minerálů ( Jíly, Fe a Al oxidy uhličitany ) Adsorpce Imobilizace Mineralizace Přijatelný P H2PO4- HPO42- Desorpce Sekundární minerály CaP, FeP,MnP, AlP Rozpouštění Vymývání ( obvykle malé ) Srážení

8 Obsah fosforu ve statkových hnojivech
V 1t hnoje ,7 kg P

9 3.1.1. Hnojení fosforem tabulka V. Tabulka IV.
Číslo honu 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o. Brambory Žito Řepka o. Oves s. Obsah P mg/kg 45 58 20 35 87 40 Dávka P kg/ha Zákl. normativ 41 34 28 Odpočet na OH1 907(produkce hnoje po ztrátách)x0,7 (tab.3) ÷210 ( výměra OP ) = 3 Vypočtená dávka 38 31 25 Hnojivo Druh ( %P ) TSP(21) TSP JSP(8) kg/ha 181 148 475 119 Cena Hnojiva Kč/t 10 000,- 4 500,- Kč/ha 1810,- 1480,- 2138,- 1190,- Aplikace 200,- Celkem 2010,- 1680,- 2338,- 1390,- Tab Roční základní normativ (dávka) fosforu pro plodiny na orné půdě (v kg P/ha) (výluh podle Mehlicha III) Tabulka 4 ( podle EVH ) Hnojivo Celkem použito t (výměra) Cena hnojiva Kč Náklady na aplikaci Kč Kč/ha OP Za 1 t x na ha OP ( ÷ 210 ) Na 1 t celkem Hnůj 907 250,- 226750 1080 70,- 63490 302 1382 Močůvka 756 50,- 37800 180 60,- 45360 216 396 Zelené hn. 600 90,- 54000 257 30,- 18000 86 343 Celkové náklady: a) na hnojiva 1517 b) na aplikaci 604 2121 Kategorie zásobenosti půdy (= obsah) Obsah P mg/kg Roční dávka P v závislosti na velikosti EVH pod 3,5 3,6 – 5,0 nad 5,1 Nízký do 50 33 41 50 Vyhovující 51 – 80 26 34 40 Dobrý 81 – 115 22 28 Vysoký 116 – 185 15 20 Velmi vysoký nad 186 38 kg čistého fosforu ……………………………..100 % x kg TSP ……………………………………….…21 % x/38 = 100/ x = 38/0, x = 181 kg TSP

10 3.2. Hnojení draslíkem Hnojivo Dusík Fosfor Draslík

11 Obsah draslíku ve statkových hnojivech
1 tuna hnoje obsahuje 3,7 kg K 1 tuna močůvky obsahuje 2,8 kg K

12 ( 907 t hnoje x 3,7 + 756 t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26
C) Hnojení draslíkem tabulka VI. Číslo honu 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o. Brambory Žito Řepka o. Oves s. Obsah K mg/kg 85 108 120 135 87 110 Druh půdy L S T Dávka K kg/ha Zákl. normativ 123 97 Odpočet na OH1 ( 907 t hnoje x 3, t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26 Vypočtená dávka 71 Hnojivo Druh ( %K) DS60(50) DS50(40) DS40(30) kg/ha 194 178 237 142 Cena Hnojiva Kč/t 5600,- 4800,- 4000,- Kč/ha 1086,- 854,- 948,- 795,- Aplikace 200,- Celkem 1286,- 1054,- 1148,- 995,-

13 Kategorie zásob. Obsah K mg/kg na půdě Roční dávka K podle EVH
Tab Roční základní normativ (dávka) draslíku pro plodiny na orné půdě (v kg K/ha) (výluh podle Mehlicha III) Kategorie zásob. Obsah K mg/kg na půdě Roční dávka K podle EVH půdy (= obsah) lehké střední těžké pod 3,5 3,6-5,0 nad 5,1 Nízký do 100 do 105 do 170 104 123 147 Vyhovující 101 – 160 106 – 170 171 – 260 83 97 114 Dobrý 161 – 275 171 – 310 261 – 350 70 91 Vysoký 276 – 380 311 – 420 351 – 510 40 33 Velmi vysoký nad 381 nad 421 nad 511 Obsah K mg/kg 85 108 120 135 87 110 Druh půdy L S T Normativ K ( kg / ha ) 123 97

14 ( 907 t hnoje x 3,7 + 756 t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26
C) Hnojení draslíkem tabulka VI. Číslo honu 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o. Brambory Žito Řepka o. Oves s. Obsah K mg/kg 85 108 120 135 87 110 Druh půdy L S T Dávka K kg/ha Zákl. normativ 123 97 Odpočet na OH1 ( 907 t hnoje x 3, t močůvky x 2,8) ÷ 210 = 26 Vypočtená dávka 71 Hnojivo Druh ( %K) DS60(50) DS50(40) DS40(30) kg/ha 194 178 237 142 Cena hnojiva Kč/t 5600,- 4800,- 4000,- Kč/ha 1086,- 854,- 948,- 795,- Aplikace 200,- Celkem 1286,- 1054,- 1148,- 995,-

15 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X.
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N P 2 010,- 1 680,- 2 338,- 1 390,- K 1 286,- 1 054,- 1 148,- 995,- Ca Celkem Kč Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) Tržba Kč/ha Podíl100N/T %

16 3.3. V á p n ě ní

17

18

19 3.3.1. Význam vápnění Doplnění živin do půdy Úprava hodnoty pH
Vliv na strukturu půdy Vliv na příjem živin rostlinami a na sorpci

20 3.3.2. Rozdělení dávek vápnění
Meliorační vápnění Dorovnání hodnoty pH na optimum Udržovací vápnění Udržení hodnoty pH na optimu L – pH 5,5 – 6,0 S – pH 6,0 – 6,5 T – pH 6,5 – 7,0 Vápnění se provádí v několikaletých cyklech ( 1 x za 3-6 let )

21 3.3.3. Vztahy plodin k vápnění
Snáší vápnění Jeteloviny Pšenice Ječmen Hrách Řepka Cukrovka Kukuřice Nesnáší vápnění Brambory Oves Žito Slunečnice Plodiny hnojené organickými hnojivy ( hnůj, močůvka )

22 ZE ZADÁNÍ TAB.10 Hon číslo Plodina Stájová hnojiva Výměra ha 35 40 30
2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšen. oz. Bram. žito Řepka Ov. s.+∆ Stájová hnojiva močůvka Hnůj Výměra ha 35 40 30 pH 5,4 5,6 5,0 5,8 6,0 Půdní druh S L ZE ZADÁNÍ Meliorační dávka ( t.ha-1) 0,70 0,30 0,80 1,00 0,40 0,00 Udržovací dávka ( t.ha-1 ) 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha-1 ) 2,32 2,04 2,54 2,62 2,02 TAB.10 Cyklus 1.rok 2,27 4,49 vápnění a 2.rok 2,91 dávka Ca 3.rok 2,00 1,94 hnojiva 4.rok 2,26 1,00 v t.ha-1 5.rok 5,16 2,91 6.rok 2,64 1,93

23 Druh půdy Orná půda a ovocné sady pH/KCl Dávka CaO Lehká (p, hp)
Tab. 10 Dávky melioračního vápnění odvozené z výchozí hodnoty pH/KCl v t CaO/ha (platí pro 6-ti letý cyklus) Druh půdy Orná půda a ovocné sady pH/KCl Dávka CaO Lehká (p, hp) do 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 5,7 nad 5,7 1,20 0,80 0,60 0,30 Střední (ph, h) 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 nad 6,5 1,50 1,00 0,70 0,40 0,20 Těžká (jh, jv, j) 6,6 – 6,7 nad 6,7 1,70 1,25 0,85 0,50 0,25

24 Ztráta kg CaO/ha/rok na půdách
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšen. oz. Bram. žito Řepka o Ov. s.+∆ Stájová hnojiva močůvka hnůj Výměra ha 35 40 30 pH 5,4 5,6 5,0 5,8 6,0 Půdní druh S L Meliorační dávka ( t.ha-1) 0,70 0,30 0,80 1,00 0,40 0,00 Udržovací dávka ( t.ha-1 ) 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha-1 ) 2,32 2,04 2,54 2,62 2,02 TAB.11 ( x 6 let ) Tab. 11 Roční záporné položky bilance vápníku zdůvodňující udržovací vápnění Záporné položky bilance vápníku Ztráta kg CaO/ha/rok na půdách Lehkých Středních a těžkých Vymývání z pùdy (vyplavování) 185 155 Odběr plodinami 25 35 Působení minerálních hnojiv 40 Vliv atmosférických spadů Celkem kg na ha/rok 290 ( = 0,29 t ) 270 ( = 0,27 t ) Cyklus 1.rok 2,27 4,49 vápnění a 2.rok 2,91 dávka Ca 3.rok 2,00 1,94 hnojiva 4.rok 2,26 1,00 v t.ha-1 5.rok 5,16 2,91 6.rok 2,64 1,93

25 VÁPENEC středněprocentní Ca ( CaO )
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšen. oz. Bram. žito Řepka o Ov. s.+∆ Stájová hnojiva močůvka hnůj Výměra ha 35 40 30 pH 5,4 5,6 5,0 5,8 6,0 Půdní druh S L Meliorační dávka ( t.ha-1) 0,70 0,30 0,80 1,00 0,40 0,00 Udržovací dávka ( t.ha-1 1,62 1,74 Dávka celkem ( t.ha-1 ) 2,32 2,04 2,54 2,62 2,02 + Hnojivo Typ VÁPENEC středněprocentní Ca ( CaO ) t.ha-1 5,16 4,53 5,64 5,82 4,49 3,87 100% 45% x 45% Cyklus 1.rok vápnění a 2.rok dávka Ca 3.rok hnojiva 4.rok v t.ha-1 5.rok 6.rok Jet.  Pš.oz.  Bram.  Žito Řepka  Oves  Pš.o Bram.  Ře. Jetel   Bra. Žito  Ov.   Jetel Oves  Jet.  Pš.oz.  Bramb. Řep. Pš. Br.  4,49 4,49 5,82 5,64 4,53 5,16 3,87 Jet.  Pš.oz.  Bram.  Žito Řepka  Oves  Pš.o Bram.  Ře. Jetel   Bra. Žito  Ov.   Jetel Jet.  Pš.oz.  Bram.  Žito Řepka  Oves Jet.  Pš.oz.  Bram.  Žito Řepka  Oves  Pš.o Bram.  Ře. Jetel  Jet.  Pš.oz.  Bram.  Žito Řepka  Oves  Pš.o Bram.  Ře. Jetel   Bra. Žito  Ov.   Jetel Oves  Jet.  Pš.oz.  Bramb. Řep. Pš. Br.  Cyklus 1.rok 2,27 4,49 vápnění a 2.rok 2,91 dávka Ca 3.rok 2,00 1,94 hnojiva 4.rok 2,26 1,00 v t.ha-1 5.rok 5,16 2,91 6.rok 2,64 1,93

26 x 134,7 Náklady na hnojivo Jetel Plodina Pšenice Bram – Žito Řepka
Oves ozimá bory sen. +D Výměra ha 35 40 30 Dávka Ca ( t/ha ) 1.rok 4,49 x 134,7 Náklady na hnojivo Hnojivo Celkem Cena Náklady typ použito hnojiva celkem Kč/ha OP t v 1.roce Kč/t Vápenec 135 800,- ,- 514,- Celkové náklady na hnojiva (Kč/ha )

27 Náklady na aplikaci 3.3.4. Celkové náklady 135 Náklady Kč/ha OP 514,-
Celkem použito t v 1.roce 135 Náklady Kč/ha OP 514,- Aplikace Kč/t Celkem Kč/ha OP 200,- 27 000,- 129,- Celkové náklady ( Kč/ha ) Celkem Kč/ha OP 643,-

28 F) Náklady na hnojení celkem Kč/ha tabulka X.
Hon číslo 1 2 3 4 5 6 Plodina Jetel Pšenice o Brambory Žito Řepka o. Oves s. Minerální Hnojiva N P 2 010,- 1 680,- 2 338,- 1 390,- K 1 286,- 1 054,- 1 148,- 995,- Ca 643,- Celkem Kč Organická Hnůj 1 382,- Močůvka 396,- Ostatní OH 343,- 2121,- Celkové náklady na Hnojení Kč/ha Cena hlav. produktu (Kčt/) Výnos ( t/ha ) Tržba Kč/ha Podíl100N/T %


Stáhnout ppt "Senáž, siláž."

Podobné prezentace


Reklamy Google