Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstantin a Metoděj SOLUŇŠTÍ BRATŘI.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstantin a Metoděj SOLUŇŠTÍ BRATŘI."— Transkript prezentace:

1 Konstantin a Metoděj SOLUŇŠTÍ BRATŘI

2 Základní informace Bratři pocházeli z Řecka, z města Soluň (Thessaloniki) Synové bohatého byzantského důstojníka Lva Pochází ze 7 dětí, z nichž Konstantin(krátce před smrtí přijal jméno Cyril) byl nejmladší. Dne 5.července slavíme svátek Cyrila a Metoděje na jejich počest.

3 Konstantin-Cyril Narozen r.827 jako nejmladší, ale nejnadanější ze sedmi dětí. V Soluni, kolem které žili převážně Slované, ovládl makedonskou variantu staré bulharštiny a povýšil ji později na první spisovný slovanský jazyk. Vystudoval teologii, filozofii, literaturu. Ve svých 26 letech se stal profesorem filozofie na nejstarší evropské vysoké škole v Konstantinopoli. V Konstantinopoli přetrvávaly neustále intriky a boje mezi mocnými, kvůli kterým Konstantin vysokou školu opustil a odešel do kláštera na hoře Olymp v Turecku, kde byl Metoděj. Zde vzniká první slovanská abeceda-hlaholice a přeložil zde první církevní texty. Zemřel r.869 v Římě.

4 Metoděj Datum narození dosud neznámé.
Zvolil si povolání právníka, ale také ho lákalo misionářství-šíření křesťanské víry. Nechal se vysvětit na kněze. Zemřel r.885 na Moravě.

5 Ostatky sv. Klimenta r.860 byl Konstantin vyhledán v Turecku a novým konstantinopolským patriarchem Fotiosem pověřen významným úkolem-oba bratři byli vysláni do říše Chazarů, aby zde rozšířili křesťanskou víru. Chazarský vládce přijal křesťanství za oficiální náboženství. Krym-Konstantin zde na pobřeží našel kosti (údajně!) sv. Klimenta- čtvrtý v posloupnosti papežů. Bratři donesli ostatky do Byzance->velkolepě uvítáni samotným císařem Michalem III.->zanedlouho se vydávají na Moravu.

6 Moravská mise Pravděpodobně na jaře r.864 zavítali na Moravu.
V r. 863 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo do Konstantinopole císaři Michalu III. se žádostí o vyslání učitelů, kteří by na Velké Moravě vyučovali a kázali křesťanství slovanským jazykem. Michal III. Byl však už mrtvý, takže bratrům neměl kdo schválit činnost na Moravě. Vydali se tedy do Říma za papežem Hadriánem II.->šíření víry na Moravě povoleno. r.863 se vydává na dalekou cestu nevelká skupina učenců v čele s oběma sourozenci. Pravděpodobně na jaře r.864 zavítali na Moravu.

7 Působení na Moravě Velkolepé přijetí lidem->kníže Rostislav zklamán-čekal biskupy, ale přišli „obyčejní “ kněží->brzy názor změnil. Bratři příjemně potěšeni, protože na Moravě našli mnoho kostelů a celkově křesťanství nebylo moravanům neznámé. I přesto si však moravský lid užíval nevázaného soukromého života a to se bratrům příliš nelíbilo. Učili ve staroslověnštině, kterou sami vytvořili, podle ní sloužili mše, obřady a křest. Vychovali 200 žáků-> budoucích kněží.

8 Konflikty Na Moravu se vrátili misionáři z Východofrancké říše ->učili v latině,které moravané nerozuměli->Frankové začali intrikovat-udali bratry přímo papeži(vadilo jim učení ve staroslověnštině) r.867 se bratři vydávají do Říma za papežem-ten staroslověnštinu povolil. Metoděj získává titul arcibiskupa na podzim r.869. Konstantin vážně onemocněl, na Moravu se už nevrací a umírá v Římě r.869 Na cestě zpět je Metoděj zajat Franky->3 roky vězněn->propuštěn až po zásahu papeže. Na Moravu se tedy vrací až r.873.

9 Metodějovy boje na Moravě
Rostislav svržen synovcem Svatoplukem-ten se stává novým vládcem. Metoděj si se Svatoplukem rozumí jen chvilku-> Svatopluk se pomalu začíná přiklánět k učení franckých misionářů. Misionáři, v čele s proradným knězem Wichingem, s novou sílou znovu udávají Metoděje papeži-tentokrát za údajné kázání bludů a kacířské nauky. Metoděj se opět vydává do Říma->opět vítězí, ale Wichingova zlost se stále stupňuje. Rozepře vrcholí krátce před smrtí Metoděje->Wiching spěchá do Říma,kde nový papež Hadrián III. nakonec zakázal slovanskou liturgii a vykázal moravské kněží ze země. Když se však Wiching vrací na Moravu r.885, Metoděj již není mezi živými. Zůstali však jeho žáci, kteří byli bohužel už vykázáni. Církevních věcí se v zemi ujal Wiching a to s brutalitou. Všechny, co se nechtěli podřídit latině a jeho učení, nechal odtáhnout ze země v okovech.

10 „Dobré sémě, dřív nebo později vždycky vzejde.“
Tak kázal Metoděj, hrdý a poctivý misionář křesťanské víry. Nově se křesťanská víra rozvinula v Čechách, zejména pak v Bulharsku a v Rusku.

11 Hlaholice Též glagolice. Jedná se o nejstarší slovanské písmo, jehož autorem je Konstantin. Vytvořil ho z latinského a řeckého písma, které doplnil o nové hlásky. Z literárních památek psaných hlaholicí se dochovaly pouze zlomky Kyjevských listů (vznik kolem r. 900).

12 Cyrilice Také kyrilice. S Cyrilem má společné jen jméno. Toto písmo je mladší než hlaholice a navazuje na ni. Je jednodušší a na počátku 10. století postupně vytlačuje hlaholici. Konkrétní autoři nejsou známí, nicméně byli to učenci obou bratrů.

13 Velkomoravská říše

14 Konstantinopole Modrá mešita

15 ČERPALA JSEM Z: Toulky českou minulostí 1.díl,Petr Hora
Dějiny zemí Koruny České v datech,F.Čapka Internet- Prezentaci vytvořila Sára Hölclová, 2.B


Stáhnout ppt "Konstantin a Metoděj SOLUŇŠTÍ BRATŘI."

Podobné prezentace


Reklamy Google