Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Konstantin a Metoděj Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území VY_32_INOVACE_24-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Konstantin a Metoděj Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území VY_32_INOVACE_24-07."— Transkript prezentace:

1 Konstantin a Metoděj Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území VY_32_INOVACE_24-07

2 Původ dvou bratří – Soluň (Řecko)  Metoděj - starší bratr, zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, nakonec prvním moravsko- panonským arcibiskupem.  Konstantin - mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, zde vstoupil do kláštera poprvé, podruhé pak 50 dní před svou smrtí v Římě. Zde taky přijal řeholní jméno CYRIL.  Znalí slovanského jazyka – asi matka slovanského původu.

3 Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje Autor: Zdenek Svoboda, Název:Radhošť, kaple.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radhošť,_kaple.jpg

4 Sousoší sv. Cyrila a Metoděje Autor:Valtameri, Název:Statue of SS Cyril and Methodius on Radhost (1).JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_SS_Cyril_and_Methodius_on_Radhost_(1).JPG

5 Příchod misie roku 863 na VM  Velkomoravský kníže Rastislav vyslal roku 862 poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s žádostí o vyslání duchovních, aby :  A) vedli bohoslužby ve slovanské řeči,  B) položili základy vlastní církve na Velké Moravě.

6 Dřívější latinské misie na VM  Na Velké Moravě již dříve misionáři z Východofranského království, ti však používali ke zvěstování víry latinu. Neúspěch.  Kníže Rastislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněze vyhnat.

7 Úspěchy misie K+M  Kníže Rastislav žádal sice Byzanc o vyslání biskupů, ale nakonec přišli jen kněz a filosof. Nevzbudili tak u Říma podezření a mohli pracovat.  Kázání i vyučování vedli ve staroslověnštině.  Stejně však za čas došlo ke svárům dvou koncepcí – latinské a staroslověnské.

8 Staroslověnština  Staroslověnština (neboli stará církevní slovanština) je nejstarší slovanský spisovný jazyk.  Spisovná norma vznikla na základě nářečí používaného v okolí Soluně v 9. století.  S určitými změnami dodnes jako církevní slovanština, ne už však jako živý jazyk, nýbrž jako jazyk bohoslužebný (řeckokatolická a pravoslavná církev).

9 Hlaholice  Nejstarší slovanské písmo, dnes se již neužívá.  Písmo vytvořil Konstantin 862-863 pro potřebu misie.  Název písma pochází ze staroslověnského slovesa glagolati = hovořit nebo podstatného jména glagolъ = slovo.  Písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšířilo do jiných slovanských zemí, kde se nejdéle udrželo v Chorvatsku.  Během 10. století Slované přešli buď k latince, nebo k cyrilici (která má na hlaholici nezávislý původ).

10 Ukázka písma hlaholice Autor: Harry at bg.wikipedia, Název:Glagolica.png Zdroj:http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Glagolica.png

11 První strana z kodexu Zografského, 10. / 11. stol. Autor: Neznámý, Název:ZographensisColour.jpg Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/ZographensisColour.jpg

12 Staroslověnské literární památky :  Proglas – 2. pol. 9. stol., veršovaný předzpěv k překladu evangelií do staroslověnštiny, autorem asi Konstantin, pravděpodobně první literární památka ve staroslověnštině. V předmluvě je chválen slovanský překlad a současně je zde zdůrazňováno právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce.

13 Další staroslověnské památky :  Zákon sudnyj ljudem – soupis právních norem na Velké Moravě.  Nomokánon - sborník církevních pravidel a světských zákonů.  Moravsko-panonské legendy (Životy svatých Konstantina a Metoděje) – ne realita, nýbrž legendy na obhajobu proti latinským kněžím.  Kyjevské listy - opisy z 10. stol., jediné dílo, které se nám zachovalo v původní podobě z Velké Moravy.

14 Kyjevské listy, hlaholský rukopis kolem roku 900 Autor:neznámý, Název::Kyjevské listy.gif Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Kyjevské_listy.gif

15 Povolání bratří do Říma k papeži (867 – 869)  Konstantinovi se podařilo obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanského bohoslužebného jazyka - staroslověnština nakonec byla povolena jako bohoslužebný jazyk.  Konstantin však vyčerpán, nemocen, zůstal v klášteru poblíž Říma, 50 dní před smrtí (14. 2. 869) přijal řeholní jméno Kyrillos (Cyril) – stejné počáteční písmeno s původním jménem. Zde také asi pohřben.

16 Cyril a Metoděj přinášejí papeži darem ostatky Klimenta, freska v bazilice San Clemente - Řím, 11. století Autor: Neznámý, Název: San clemente fresco.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_clemente_fresco.jpg

17 Metodějův návrat na VM  Metoděj – v rukou papežskou bulu, ve které je napsáno, že :  A) země knížat velkomoravských spadají pod správu římského stolce,  B) od roku 869 bude Metoděj prvním moravským arcibiskupem.

18 Metodějovy neshody se Západem  Metoděj roku 870 povolán na církevní sjezd do Řezna, sesazen, odsouzen na doživotí, vězněn 2,5 roku v otevřené jámě.  Metoděj na příkaz papeže roku 873 osvobozen, opět v čele arcidiecéze.  Brzy znovu obviněn německým knězem Wichingem z kacířství a opětovně povolán do Říma.

19 Metoděj podruhé u papeže v Římě  Metoděj znovu před papežem obhájil staroslověnštinu jako liturgický jazyk.  Wiching se chtěl pomstít, léčky, padělané listiny, pomluvy, opět intervenoval v Římě.  Metoděj - jmenoval svého nástupce (Gorazd), - 6. 4. 885 zemřel (asi Mikulčice ).  Wiching se ujal rázně situace.

20 Vyhnání Metodějových žáků z VM  Po smrti Metoděje Wiching uvrhnul Gorazda s mnoha dalšími vzdělanci do žaláře.  Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (asi 200) byli vyvedeni v okovech ze země (Metodějovi žáci se odmítli podřídit Wichingovi, nemohli zradit dílo a odkaz svého učitele).  Někteří odešli : do Čech ( Sázavský klášter), do Polska, do Bulharska.

21 Státní svátek 5. července  Papež Lev XIII. už v roce 1880 vyzdvihl zásluhy svatých bratří Konstantina a Metoděje.  Tento papež stanovil také svátek svatého Cyrila a Metoděje na den 5. července, ovšem bez zřejmé souvislosti s životem svatých slovanských apoštolů.  Víme s určitostí jen to, že přišli na Velkou Moravu někde na jaře roku 863.

22 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Konstantin a Metoděj Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území VY_32_INOVACE_24-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google