Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území"— Transkript prezentace:

1 Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území
VY_32_INOVACE_24-07 Konstantin a Metoděj Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území

2 Původ dvou bratří – Soluň (Řecko)
Metoděj - starší bratr, zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem, nakonec prvním moravsko- panonským arcibiskupem. Konstantin - mladší z obou bratrů, byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, zde vstoupil do kláštera poprvé, podruhé pak 50 dní před svou smrtí v Římě. Zde taky přijal řeholní jméno CYRIL. Znalí slovanského jazyka – asi matka slovanského původu.

3 Radhošť, kaple sv. Cyrila a Metoděje
Autor: Zdenek Svoboda, Název:Radhošť, kaple.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radhošť,_kaple.jpg

4 Sousoší sv. Cyrila a Metoděje
Autor:Valtameri, Název:Statue of SS Cyril and Methodius on Radhost (1).JPG Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Statue_of_SS_Cyril_and_Methodius_on_Radhost_(1).JPG

5 Příchod misie roku 863 na VM
Velkomoravský kníže Rastislav vyslal roku 862 poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s žádostí o vyslání duchovních, aby : A) vedli bohoslužby ve slovanské řeči, B) položili základy vlastní církve na Velké Moravě.

6 Dřívější latinské misie na VM
Na Velké Moravě již dříve misionáři z Východofranského království, ti však používali ke zvěstování víry latinu. Neúspěch. Kníže Rastislav se obával politického a náboženského vlivu německých kmenů, a tak ze země nechal latinsky mluvící kněze vyhnat.

7 Úspěchy misie K+M Kníže Rastislav žádal sice Byzanc o vyslání biskupů, ale nakonec přišli jen kněz a filosof. Nevzbudili tak u Říma podezření a mohli pracovat. Kázání i vyučování vedli ve staroslověnštině. Stejně však za čas došlo ke svárům dvou koncepcí – latinské a staroslověnské.

8 Staroslověnština Staroslověnština (neboli stará církevní slovanština) je nejstarší slovanský spisovný jazyk. Spisovná norma vznikla na základě nářečí používaného v okolí Soluně v 9. století. S určitými změnami dodnes jako církevní slovanština, ne už však jako živý jazyk, nýbrž jako jazyk bohoslužebný (řeckokatolická a pravoslavná církev).

9 Hlaholice Nejstarší slovanské písmo, dnes se již neužívá.
Písmo vytvořil Konstantin pro potřebu misie. Název písma pochází ze staroslověnského slovesa glagolati = hovořit nebo podstatného jména glagolъ = slovo. Písmo tvořilo základ kultury a vzdělanosti Velké Moravy, později se rozšířilo do jiných slovanských zemí, kde se nejdéle udrželo v Chorvatsku. Během 10. století Slované přešli buď k latince, nebo k cyrilici (která má na hlaholici nezávislý původ).

10 Ukázka písma hlaholice
Autor: Harry at bg.wikipedia, Název:Glagolica.png Zdroj:http://eo.wikipedia.org/wiki/Dosiero:Glagolica.png

11 První strana z kodexu Zografského, 10. / 11. stol.
Autor: Neznámý, Název:ZographensisColour.jpg Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/87/ZographensisColour.jpg

12 Staroslověnské literární památky :
Proglas – 2. pol. 9. stol., veršovaný předzpěv k překladu evangelií do staroslověnštiny, autorem asi Konstantin, pravděpodobně první literární památka ve staroslověnštině. V předmluvě je chválen slovanský překlad a současně je zde zdůrazňováno právo člověka na bohoslužby v mateřském jazyce.

13 Další staroslověnské památky :
Zákon sudnyj ljudem – soupis právních norem na Velké Moravě. Nomokánon - sborník církevních pravidel a světských zákonů. Moravsko-panonské legendy (Životy svatých Konstantina a Metoděje) – ne realita, nýbrž legendy na obhajobu proti latinským kněžím. Kyjevské listy - opisy z 10. stol., jediné dílo, které se nám zachovalo v původní podobě z Velké Moravy.

14 Kyjevské listy, hlaholský rukopis kolem roku 900
Autor:neznámý, Název::Kyjevské listy.gif Zdroj:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Kyjevské_listy.gif

15 Povolání bratří do Říma k papeži (867 – 869)
Konstantinovi se podařilo obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanského bohoslužebného jazyka - staroslověnština nakonec byla povolena jako bohoslužebný jazyk. Konstantin však vyčerpán, nemocen, zůstal v klášteru poblíž Říma, 50 dní před smrtí ( ) přijal řeholní jméno Kyrillos (Cyril) – stejné počáteční písmeno s původním jménem. Zde také asi pohřben.

16 Cyril a Metoděj přinášejí papeži darem ostatky Klimenta, freska v bazilice San Clemente - Řím, 11. století Autor: Neznámý, Název: San clemente fresco.jpg Zdroj:http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_clemente_fresco.jpg

17 Metodějův návrat na VM Metoděj – v rukou papežskou bulu, ve které je napsáno, že : A) země knížat velkomoravských spadají pod správu římského stolce, B) od roku 869 bude Metoděj prvním moravským arcibiskupem.

18 Metodějovy neshody se Západem
Metoděj roku 870 povolán na církevní sjezd do Řezna, sesazen, odsouzen na doživotí, vězněn 2,5 roku v otevřené jámě. Metoděj na příkaz papeže roku 873 osvobozen, opět v čele arcidiecéze. Brzy znovu obviněn německým knězem Wichingem z kacířství a opětovně povolán do Říma.

19 Metoděj podruhé u papeže v Římě
Metoděj znovu před papežem obhájil staroslověnštinu jako liturgický jazyk. Wiching se chtěl pomstít, léčky, padělané listiny, pomluvy, opět intervenoval v Římě. Metoděj - jmenoval svého nástupce (Gorazd), zemřel (asi Mikulčice ). Wiching se ujal rázně situace.

20 Vyhnání Metodějových žáků z VM
Po smrti Metoděje Wiching uvrhnul Gorazda s mnoha dalšími vzdělanci do žaláře. Staroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (asi 200) byli vyvedeni v okovech ze země (Metodějovi žáci se odmítli podřídit Wichingovi, nemohli zradit dílo a odkaz svého učitele). Někteří odešli : do Čech ( Sázavský klášter), do Polska, do Bulharska.

21 Státní svátek 5. července
Papež Lev XIII. už v roce 1880 vyzdvihl zásluhy svatých bratří Konstantina a Metoděje. Tento papež stanovil také svátek svatého Cyrila a Metoděje na den 5. července, ovšem bez zřejmé souvislosti s životem svatých slovanských apoštolů . Víme s určitostí jen to, že přišli na Velkou Moravu někde na jaře roku 863.

22 Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková
Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Drahomíra Gajdošíková


Stáhnout ppt "Příchod křesťanských věrozvěstů na naše území"

Podobné prezentace


Reklamy Google