Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."— Transkript prezentace:

1

2 Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

3 Velká Morava první státní útvar na našem území existuje okolo r. 830–906 gombík

4 Velká Morava kolem r. 833 moravský kníže Mojmír I. vypudil nitranského knížete Pribinu a obě knížectví spojil

5 Mojmírovci Mojmír I. – zakladatel rodu Rastislav (Rostislav) Svatopluk Mojmír II. nákončí s křesťanským motivem

6 Jádro Velkomoravské říše JV Morava a JZ Slovensko střediska: rozlehlá, opevněná hradiště nejznámější: Mikulčice u Hodonína Staré Město u Uherského Hradiště Pohansko u Břeclavi Nitra Bratislava

7 Společnost původně kmenové uspořádání se mění v centralizovaný stát v čele vrstva zámožných velmožů – vybírají daně, organizují veřejné práce – stavby cest, mostů, opevnění, v případě nebezpečí shromažďují vojsko (jízdní družina a pěší oddíly – venkované) prohlubuje se sociální diferenciace (rozvrstvenost) rod panovníků velmožové řemeslníci rolníci

8 Hradiště obyvatelstva asi 6 000-10 000 na vyvýšeninách, palisády, knížecí palác, hospodářské budovy, dřevěné bohatě vybavené hroby první kamenné kostely (nalezeno asi 20 kostelů), i omítnuté

9 Pohansko u Břeclavi bylo komplexně prozkoumáno, velmožský dvorec je ohrazený palisádou, v jeho severní části stával kostel s přilehlým hřbitovem, má obdélnou loď, jež je ukončena půlkruhovou apsidou

10

11 sokolník ze Starého Města u Uherského Hradiště vysoká úroveň šperkařství, zbrojířství, hrnčířství apod.

12 zdobení granulací

13 hrnčířské pece a keramika, 9. st. Z Slovensko

14 bronzová kaptorga, - malá ozdobná schránka na amulety, v křesťanském období na ostatky svatých, obvykle nošená na náhrdelníku stříbrné náušnice, JZ Slovensko

15 Trvalý zápas o zachování nezávislé státní existence Východofrancká říše zasahuje vojensky navíc pronikání křesťanství z francké říše (latinští misionáři) k větší nezávislosti má přispět samostatná církevní organizace (= osamostatnit zemi dosud podřízenou biskupovi v Pasově) papež odmítl (spojenec Franků)

16 Cyrilometodějská mise r. 863- příchod dvou soluňských Slovanů – bratří Konstantina a Metoděje pozváni knížetem Rastislavem vysláni byzantským císařem Michalem III. věrozvěstové

17 Staroslověnština Konstantin sestavil z řečtiny zvláštní písmo hlaholici, přizpůsobené fonetickým potřebám slovanských jazyků přeložil bohoslužebné texty do staroslověnštiny založili slovanské písemnictví

18 Osudy bratrů Konstantin odešel do Říma, vstoupil do řádu, přijal jméno Cyril, r. 869 v Římě zemřel Metoděj jmenován papežem arcibiskupem moravským, při návratu na Moravu zajat a vězněn bavorskými kněžími, na přímluvu papeže propuštěn, zemřel na Moravě r. 885, pohřben někde na Velehradě

19 Osudy staroslověnštiny nejstarší literární památky 10. st. - Kyjevské listy, (Panonské legendy – životopisy Konstantina a Metoděje, I. zákoník na našem území – Zákon sjudnyj ljudem) český kníže Bořivoj vrátil zemi pod správu východofrancké diecéze bohoslužby v jazyce srozumitelném všem po Metodějově smrti Svatopluk jeho žáky vyhnal odešli do Bulharska- vytvořili nové písmo- cyrilice - vyvinula se z ní azbuka dnes: Rusko, Bulharsko, Srbsko představovala průlom do tří uznávaných liturgických jazyků latina řečtina hebrejština

20 Osud Velké Moravy po Svatoplukově smrti r. 894 - období vnitřní nejednoty- říše se rozpadá v důsledku mocenských sporů (dva synové- Mojmír II. a Svatopluk II., o třetím není zmínka – legenda a Svatoplukových prutech) - nájezdy kočovných maďarských kmenů, porážka kolem r. 906 mizí záznamy o Velké Moravě

21 Dej 1 Velkomoravská říše Použity materiály, obrázky z www stránek: Sochrová, Marie: Dějepis I v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův Brod 1997 cs.wikipedia.org http://www.blisty.cz/2004/7/2/art18815.html http://www.moraviamagna.cz/texty/t_kyjevs.htm http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/207562211000023-svetci-a-svedci/ Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


Stáhnout ppt "Dej 1 Velkomoravská říše Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí."

Podobné prezentace


Reklamy Google