Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Viktor Zálešák Název materiálu: Sámova říše a Velká Morava Označení materiálu: VY_32_INOVACE_DEJ.M1.103 Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Dějepis Ročník: První – všechny maturitní obory Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Dějiny prvních státních útvarů na našem území, Sámovi říše a Velké Moravy.

3 Metodické pokyny Materiál slouží k výuce nové látky a zopakování učiva
na konci hodiny. K využití materiálu je nutný počítač s  programem MS PowerPoint a projektor.

4 Zdroje – literatura VANÍČEK, Vratislav. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993, 315 s ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Dějepis pro střední odborné školy: základní směry dějinného vývoje. 1. vyd. Praha: Scientia, 2001, 195 s. ISBN ČORNEJ, Petr. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, c2002, 238 s. ISBN X. BENEŠ, Zdeněk. Dějepis pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: SPL - Práce, 2001, 174 s. Učebnice pro střední školy (Albra). ISBN

5 Zdroje – literatura Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 2. vyd. Praha: Diderot, 2000, 518 s. Encyklopedie Diderot ISBN ČAPEK, Vratislav a Jaroslav PÁTEK. Světové dějiny. 2., přeprac. vyd. Praha: Fortuna, 1994, 173 s ISBN ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010, 1054 s ISBN

6 Zdroje – obrázky Obrázek č. 1
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 2 [online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 3 [online].[cit ]. Dostupné z:

7 Zdroje – obrázky Obrázek č. 4
[online].[cit ]. Dostupné z: Soubor:Louis_II_de_Germanie.jpg Obrázek č. 5 [online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 6 [online]. [cit ]. Dostupné z:

8 Zdroje – obrázky Obrázek č. 7
[online]. [cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 8 [online].[cit ]. Dostupné z: Obrázek č. 9 [online]. [cit ]. Dostupné z:

9 Zdroje – obrázky Obrázek č. 10
[online]. [cit ]. Dostupné z:

10 Sámova říše a Velká Morava

11 Sámova říše 623 – 658 Byl to první státní útvar na našem území.
Založil ji francký kupec Sámo. Sjednotil slovanské kmeny proti Avarům. Rozkládala se na území Čech, jižní Moravy, části Slovenska a Rakouska. Roku 631 Sámo zvítězil v bitvě u Vogastisburku nad Franckou říší. Po jeho smrti se říše rozpadla. Zprávy o Sámově říši máme hlavně od historika Fredegara. Naše území bylo nadále osídleno kmeny Slovanů, ale jednotný stát zde vznikl až roku 830 a to Velká Morava.

12 Sámova říše 623 – 658 Obr. 1 – Sámo Obr. 2 – Mapa Sámovi říše

13 Velká Morava 830 – 907 Panovníci Mojmír I. 830 – 846
Rastislav 846 – 870 Svatopluk 870 – 894 Mojmír II. 894 – 907 Obr. 3 – Mapa Velké Moravy za Svatopluka

14 Mojmír I. 830 – 846 První panovník Velkomoravské říše, centrem říše byl Velehrad. Po porážce knížete Pribiny roku 833 připojil k Velké Moravě Nitransko. Roku 843 byla Francká říše Verdunskou smlouvou rozdělena na tři části a VM se dostala do sféry vlivu Východofrancké říše. Panovník Východofrancké říše Ludvík Němec roku 846 sesadil z trůnu Mojmíra I. a dosadil na trůn knížete Rastislava. Obr. 4 – Ludvík Němec se syny

15 Rastislav 846 – 870 Obr. 5 – Rastislav

16 Rastislav 846 – 870 Chtěl se vymanit ze závislosti na Východofrancké říši. Roku 860 požádal papeže o vytvoření samostatného biskupství na Velké Moravě – ten mu ovšem neodpověděl. Roku 863 požádal o pomoc byzantského císaře Michala III., který k nám poslal Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Proti se stavěl panovník Výchofrancké říše Ludvík Němec, čehož využil Svatopluk, zajal Rastislava a předal ho Ludvíku Němcovi. Ten nechal Rastislava oslepit a uvěznil ho.

17 Konstantin (Cyril ) a Metoděj
Přinesli na Velkou Moravu KŘESŤANSTVÍ. Vytvořili jazyk – STAROSLOVĚNŠTINA – používala se jak v běžné řeči tak i při bohoslužbách. Do staroslověnštiny byl přeložen Nový zákon. Vytvořili písmo – HLAHOLICE. Z Hlaholice se vyvinulo písmo – CYRILICE. Konstantin (Cyril) zemřel roku 869. Metoděj zemřel roku 885 – po jeho smrti je slovanská liturgie nahrazena latinskou.

18 Konstantin (Cyril ) a Metoděj
Obr Obr. 7

19 Písmo na Velké Moravě Obr. 8 – Hlaholice Obr. 9 – Cyrilice

20 Svatopluk 870 – 894 Na počátku jeho vlády zaútočil na Velkou Moravu Ludvík Němec, ale byl poražen a roku 874 byl uzavřen mír. Svatopluk vedl mnoho výbojných válek a za jeho vlády došlo k největšímu rozmachu Velké Moravy. Pomáhal vládnout Bořivojovi v Čechách a po jeho smrti sám vládl v Čechách. Roku 880 bylo založeno moravské arcibiskupství, arcibiskupem byl jmenován Metoděj. Obr. 10 – Obraz Svatopluka v Dalimilově kronice

21 Mojmír II. 894 – 907 Nedokázal udržet celistvost státu, odpadly Čechy.
Velká Morava zaniká pod nájezdy kočovných maďarských kmenů.

22 Památky 1) Písemné právní norma – Zákon sudnyj ljudem
Proglas – předmluva k evangeliím Panonské legendy – životopis Konstantinův a životopis Metodějův 2) Velkomoravská hradiště Staré Město u Uherského Hradiště Mikulčice Hradište sv. Hypolita u Znojma Olomouc

23 Kvíz 1. Sámo byl a) český kupec b) moravský kupec c) francký kupec
2. Sámova říše byl a) první státní útvar na našem území b) druhý státní útvar na našem území c) třetí státní útvar na našem území

24 Kvíz 3. Sámova říše byla a) 523 – 558 b) 623 – 658 c) 723 – 758
4. Sámova říše sjednotila Slovany proti a) Germánům b) Francké říši c) Avarům

25 Kvíz 5. Po smrti Sáma a) se jeho říše rozpadla
b) jeho říše pokračovala dál c) jeho říše byla dobyta 6. Správné pořadí panovníků Velké Moravy a) Mojmír I., Svatopluk, Rastislav, Mojmír II. b) Mojmír I., Rastislav, Svatopluk, Mojmír II. c) Mojmír I., Mojmír II., Rastislav, Svatopluk

26 Kvíz 7. Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu poslal roku 863
a) Michal III. b) Papež c) Ludvík Němec 8. Konstantin a Metoděj nám donesli a) Křesťanství, staroslověnštinu, latinu b) Křesťanství, latinu, hlaholici, cyrilici c) Křesťanství, staroslověnštinu, hlaholici

27 Kvíz 9. Panovníkem Východofrancké říše byl a) Pribina b) Michal III.
c) Ludvík Němec 10. Moravské arcibiskupství bylo založeno za vlády a) Rastislava b) Svatopluka c) Mojmíra II.

28 Kvíz 11. K zániku Velké Moravy došlo za vlády a) Rastislava
b) Svatopluka c) Mojmíra II. 12. Velká Morava byla zničena a) Východofranckou říší b) Kočovnými maďarskými kmeny c) Čechy

29 Kvíz 13. Prvním panovníkem VM byl a) Rastislav b) Svatopluk
c) Mojmír I. 14. Konstantin a Metoděj k nám přišli za vlády a) Rastislava b) Svatopluka c) Mojmíra I.


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola"

Podobné prezentace


Reklamy Google