Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Servisní manuál PVplus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Servisní manuál PVplus"— Transkript prezentace:

1 Servisní manuál PVplus
typické servisní úkony

2 Servis čerpadel PVplus
výměna hřídelového těsnění výměna hřídele přístup k servopístu a křivkovému pouzdru snímač polohy naklopení desky přestavba čerpadla na výkonovou regulaci výměna křivkového pouzdra demontáž čerpadla výměna vnitřních součástí

3 Řez čerpadlem PVplus, těleso velikost 2, PV046

4 Výměna hřídelového těsnění a hřídele krok č.1: demontáž pera
Odstraňte pero z hřídele abyste předešli poškození hřídelového těsnění

5 Výměna hřídelového těsnění a hřídele krok č.2: demontáž předního víka
Po uvolnění předního víka je přítlačná pružina bloku válců odlehčena.

6 Výměna hřídelového těsnění a hřídele krok č.3: demontáž předního víka
Demontujte přední víko tak,abyste nepoškodili hřídelové těsnění o hrany drážky pro pero (případně o zuby na drážkovaném hřídeli).

7 Výměna hřídelového těsnění krok č.4: výměna těsnění hřídele
prvotní montáž (nový hřídel) Při prvotní montáži (nový hřídel) nasuňte namazané těsnění, montážní podložku a pojistný kroužek. Při opravě (použitý hřídel) vložte nejprve montážní podložku potom nasuňte těsnění a zajistěte pojistným kroužkem. oprava (původní /použitý hřídel)

8 Výměna hřídelového těsnění situace nové/použité čerpadlo
Nový hřídel: Nejprve těsnění, potom podložka. Těsnění je umístěno dál od ložiska Použitý hřídel: Nejprve podložka potom těsnění. Těsnící břit a prachotěsný břit jsou v kontaktu s nepoškozenou částí hřídele, blíže k ložisku.

9 Výměna hřídele krok č.5: demontáž hřídele
Při výměně hřídele postavte čerpadlo do svislé polohy na zadní víko (hřídel svisle). To zabrání nežádoucímu pohybu vnitřních součástí a poškození těsnících ploch na hřídeli . (viz. další strana)

10 Výměna hřídele krok č.6: demontáž hřídele
Při ustavení čerpadla do této polohy všechny vnitřní součásti čerpadla zůstanou na svých místech. Jestli-že nedošlo k zanesení nečistot, může být čerpadlo po výměně hřídele používáno bez testování na standu.

11 Výměna hřídele krok č.7: montáž nového hřídele
Hřídel s perem může být nahrazen drážkovaným hřídelem nebo hřídelem s perem a naopak. Změnou hřídele a montážní příruby, může být čerpadlo modifikováno z „metrického“ na „ SAE “ provedení.

12 Výměna hřídele krok č.8: montáž nového hřídele
Montujte hřídele opatrně. Jemným pootáčením vložte hřídel do drážkování v bloku pístů. Opatrně vsuňte hřídel do zadního ložiska. Přední ložisko musí být po montáži pod úrovní plochy přední příruby před montáží předního víka.

13 Výměna hřídele krok č.9: utažení šroubů
Montujte přední víko opatrně, tak abyste nepoškodili hřídelové těsnění o hrany drážky pro pero (případně o hrany zubů na drážkovaném hřídeli). Nejprve utáhněte pouze dva protilehlé šrouby. To zajistí stlačení přítlačné pružiny bloku válců

14 Montáž předního ložiska na hřídel

15 Přístup k servopístu a křivkovému pouzdru krok č
Přístup k servopístu a křivkovému pouzdru krok č. 1: demontáž šroubu nastavení geometrického objemu Povolte a demontujte víko servopístu montážním přípravkem.

16 Montážní přípravek pro demontáž víka servopístu
Univerzální přípravek pro povolení víka servopístu. Dva šrouby M4, M5 nebo M6 mohou být použity jako „kolíky BG – velikost rámu -1 až 5, rozměry polotovaru 50x10x300 mm (ocel)

17 Přístup k servopístu a křivkovému pouzdru krok č
Přístup k servopístu a křivkovému pouzdru krok č. 2: demontáž šroubu nastavení geometrického objemu V řezu vidíte rozmístění jednotlivých vnitřních součástí.

18 Přístup k servopístu a křivkovému pouzdru krok č
Přístup k servopístu a křivkovému pouzdru krok č. 3: demontáž šroubu nastavení geometrického objemu Při demontáži podložky a kuželového nátrubku dejte čerpadlo do svislé polohy.

19 Řez čerpadlem PVplus, podložka pod servopístem při max
Řez čerpadlem PVplus, podložka pod servopístem při max. zdvihu definuje úhel naklopení desky 18° Kompenzace tolerancí: Jestliže čerpadlo nedává plný průtok při max. naklopení desky odstraňte podložku.

20 Řez čerpadlem PVplus, podložka pod servopístem při min
Řez čerpadlem PVplus, podložka pod servopístem při min. zdvihu definuje úhel naklopení desky 0° Kompenzace tolerancí: Pro minimální průtok v nulovém naklopení desky přidejte podložku.

21 Montáž PVplus stavěcího šroubu pro nastavování geometrického objem
sestava: zátka stavěcí šroub těsnící matice „O“ kroužek

22 Montáž kuželového-/křivkového pouzdra a servopístu
Montáž servopístu, podložky a křivkového pouzdra zpětné vazby provádějte ve svislé poloze čerpadla. V této poloze je snadnější „nalezení“ závitu v táhlu ústrojí naklápění desky. Pokračování na další straně.

23 Montáž kuželového-/ křivkového pouzdra a servopístu (řez)
Montáž servopístu, podložky a křivkového pouzdra zpětné vazby provádějte ve svislé poloze čerpadla. V této poloze je snadnější „nalezení“ závitu v táhlu ústrojí naklápění desky. Pokračování na další straně

24 Umístění servopístu a křivkového pouzdra
Kuželové pouzdro pro čerpadlo s elektrickou zpětnou vazbu pro nastavení průtoku Zpětná vazba pro průtok je realizována prostřednictvím elektrického snímače polohy a kuželového pouzdra.

25 Umístění servopístu a křivkového pouzdra
Zpětná vazba pro průtok je realizována prostřednictvím mechanického snímače polohy a křivkového pouzdra. Křivkový nátrubek pro čerpadlo s mechanickou zpětnou vazbou pro nastavování průtoku (výkonová regulace)

26 Umístění servopístu a křivkového pouzdra mechanické zpětné vazby pro průtok
Položením čerpadla na bok zabráníte propadnutí volných částí mechanické zpětné vazby do vnitřních prostor čerpadla v okamžiku, kdy je již demontován servopíst a zpětnovazební křivkové pouzdro. Alternativně může být zpětnovazební zařízení (elektronické nebo mechanické) demontováno před demontáží servopístu. Upozornění.: Neměňte tovární nastavení! Poznámka: Také ve svislé poloze čerpadla (hřídel nahoru) zůstanou součásti zpětné vazby v pozici a tím usnadní výměnu servopístu a zpětnovazebního pouzdra.

27 Přestavba čerpadla se standardním regulátorem na čerpadlo s výkonovou regulací
Řídící patrona Křivkové pouzdro zátka M6 x 6

28 Demontáž čerpadla krok č
Demontáž čerpadla krok č. 1: povolte všechny šrouby, odstraňte však pouze tři Jestliže odstraníte najednou všechny 4 šrouby může dojít k nekontrolovanému vzájemnému pohybu vnitřních součástí čerpadla a poškození těsnících ploch.

29 Demontáž čerpadla krok č
Demontáž čerpadla krok č. 2: otevření čerpadla, čerpadlo ve svislé poloze Postavte čerpadlo do svislé polohy tak, abyste mohli odstranit čtvrtý šroub a pomalým pohybem zvedněte těleso čerpadla. Tento způsob demontáže zajistí, že vnitřní součásti zůstanou na svých místech. Hřídel může zůstat v tělese nebo může již být demontován. Servopíst by měl být demontován před demontáží čerpadla.

30 PVplus zadní víko Demontáž a montáž rotačních součástí čerpadla provádějte opatrně tak, aby nedošlo k poškození povrchu jednotlivých dílů, které těsní „kov na kov“. Odvzdušňovací ventil Ploché těsnění

31 PVplus šikmá deska, design 42/43
Spojovací materiál použitý při montáži sestavy šikmé desky je vhodný pro 4 – 6 ti násobnou montáž/demontáž. Šrouby použité pro klec jsou vhodné pro max. 2-násobnou montáž/demontáž. Jmenovitá vůle mezi kluzáky a klecí je 0.05 mm, toleranční pásmo je 0.03 – 0.09 mm; maximální dovolené opotřebení je: 0.15 mm. Vůle mezi kluzáky a písty by neměla překročit 0.15 mm.

32 PVplus šikmé deska, design 45, velikost 1 a 2
Spojovací materiál použitý při montáži sestavy šikmé desky je vhodný pro 4 – 6 ti násobnou montáž/demontáž. Šrouby použité pro klec jsou vhodné pro max. 2-násobnou montáž/demontáž. Jmenovitá vůle mezi kluzáky a klecí je 0.05 mm, toleranční pásmo je 0.03 – 0.09 mm; maximální dovolené opotřebení je: 0.15 mm. Vůle mezi kluzáky a písty by neměla překročit 0.15 mm.

33 PVplus blok pístů Pružina není dynamicky zatěžována a proto ji není nutné vyměňovat z důvodu opotřebení. POZOR PŘI DEMONTÁŽI! Pružina je silně předepnuta.

34 PVplus kompletní sestava zadního víka

35 PVplus pouzdro servopístu

36 Sestava servo pružiny design 42/43

37 PVplus pružina, vedení a podložka, design 45

38 PVplus odvzdušňovací ventil (airbleed valve)

39 PVplus zadní víko Ložisko je zalisováno.
Rozvodná deska musí být montována mosaznou stranou nahoru. zátka M6 x 6 musí být odstraněna pro provedení čerpadla s výkonovou regulací.

40 PVplus, příprava pro průběžnou hřídel

41 PVplus, adaptér pro montáž dalšího čerpadla


Stáhnout ppt "Servisní manuál PVplus"

Podobné prezentace


Reklamy Google