Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘIPRAVENOST AC Vyškov, 18.11.2012. Kázání: „Připravenost“ Hesla: BUĎ PŘIPRAVEN! VŽDY PŘIPRAVEN! Připravenost k akci Pohotovost, hlídka - ve zbrani Stav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘIPRAVENOST AC Vyškov, 18.11.2012. Kázání: „Připravenost“ Hesla: BUĎ PŘIPRAVEN! VŽDY PŘIPRAVEN! Připravenost k akci Pohotovost, hlídka - ve zbrani Stav."— Transkript prezentace:

1 PŘIPRAVENOST AC Vyškov, 18.11.2012

2 Kázání: „Připravenost“ Hesla: BUĎ PŘIPRAVEN! VŽDY PŘIPRAVEN! Připravenost k akci Pohotovost, hlídka - ve zbrani Stav bdělosti – sz. obraz proroka – strážce Božích představ Máte postřeh? Otázka : Za jak dlouho se naučíte čínsky? Připravenost

3 Kázání: „Připravenost“ Ef 6 11 Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. 12 Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. 13 Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. 14 Stůjte tedy ‚opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, 15 obuti k pohotové službě evangeliu pokoje‘ 16 a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého. 17 Přijměte také ‚přilbu spasení‘ a ‚meč Ducha, jímž je slovo Boží‘. 18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, Můžeme si plést – spasení z milosti (bez podmínek) Pokud tuto milost chceme nést dál, musíme splnit řadu podmínek Připravenost

4 Kázání: „Připravenost“ Otázka : Za jak dlouho se naučíte čínsky? Profesor x asistent x student vrs. znalost čínštiny Úroveň pasivní znalosti – „už to znám, to už jsem slyšel“, ale nemíním se tím nějak víc zabývat, nebudu do toho dávat nic navíc než je nutné Úroveň aktivní znalosti – je to zajímavé, něco pro to udělá, jsem schopný to používat Úroveň učitele – umím, znám, naše znalosti a schopnosti jsou na takové úrovni, že jsme schopni a připraveni je předávat dál Připravenost

5 Kázání: „Připravenost“ Boží vize – z návštěvníků shromáždění se stanou služebníci Ze služebníků se stanou ti, kteří budou evangelium předávat dalším, kteří je budou schopni předávat zase dalším … 2 Tim 2 2 a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. 3 Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. 4 Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitostí obyčejného života; chce obstát před tím, kdo mu velí. 5 A kdo závodí, nedostane cenu, nezávodí-li podle pravidel. 6 Také rolník musí nejprve těžce pracovat, než sklidí úrodu. 7 Uvažuj o tom, co říkám. Pán ti dá, abys všechno pochopil. 2 Tim 16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, 17 aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. 21 Kdo se od těch falešných nauk očistí, bude nástrojem vznešeným, posvěceným, užitečným pro hospodáře, připraveným ke každému dobrému dílu. Připravenost

6 Kázání: „Připravenost“ Připravenost: = Mít dostatečné a správné informace, znát strategii (nenechat se zlákat návnadou) = Být vytrénovaný a ochotný (mít „duchovní fyzičku“, sebeovládání) Neexistuje v životě nic většího, než poznat Boží vůli a pak ji začít systematicky naplňovat!!! Připravenost

7 Kázání: „Připravenost“ Připravenost – je jako tekutost lávy Připravenost

8 Kázání: „Připravenost“ Připravenost – je jako žhavá kamna (teplota 200 - 400°C) Připravenost

9 Kázání: „Připravenost“ Připravenost – je jako uvolnění kořenů, které nás drží spojené se zemí Připravenost

10 Kázání: „Připravenost“ Připravenost – včas a ochotně vytáhnou kolíky ze země 1 M 12 1 I řekl Hospodin Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. 4 A Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Připravenost

11 Kázání: „Připravenost“ Připravenost – na cestu Připravenost

12 Kázání: „Připravenost“ Připravenost – stav bdělosti, sz. obraz proroka – strážce Božích představ Ezech. 33 7 „Ty, lidský synu, slyš. Ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Připravenost

13 Kázání: „Připravenost“ Přijměme konkrétní Boží tréning!!! Žd 10, 35 Neztrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. 36 Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Bojujme ten boží boj víry: V pokoře Vytrvalosti, a trpělivosti Štědrosti Modlitbách a půstu Četbě a vstřebávání Božího slova PJ řekl: Zj 22 20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: „Ano, přijdu brzo.“ Amen, přijď, Pane Ježíši! Připravenost


Stáhnout ppt "PŘIPRAVENOST AC Vyškov, 18.11.2012. Kázání: „Připravenost“ Hesla: BUĎ PŘIPRAVEN! VŽDY PŘIPRAVEN! Připravenost k akci Pohotovost, hlídka - ve zbrani Stav."

Podobné prezentace


Reklamy Google