Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Boží zbroj Od pondělí do čtvrtka na letním kempu 2006

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Boží zbroj Od pondělí do čtvrtka na letním kempu 2006"— Transkript prezentace:

1 Boží zbroj Od pondělí do čtvrtka na letním kempu 2006
jsme s dětmi během dopoledních vyučování o BOŽÍ ZBROJI samotnou boží zbroj vyráběli. Nebylo to jednoduché a pokaždé naše místnost na konci vypadala jako ateliér velmi uznávaného malíře. Myslím, že všechny děti pracovaly pečlivě a výsledek stál opravdu za to. „Boží armáda“ se neměla za co stydět!

2 Mladý David pase stádo ovcí svého otce
Mladý David pase stádo ovcí svého otce. Dlouhou chvíli si krátí hrou na loutnu a chválou Hospodinu. Jednoho dne zabije obra Golijáše a dostane se do královského paláce, kde nalezne přítele Jonatana. Ten mu pomáhá utéci před hněvem svého otce. David se skrývá v jeskyni ADULAM. (1 Samuelova 22:1,2,21 – 23) David odtud odešel a uchýlil se do jeskyně Adulámu. Když o tom uslyšeli jeho bratři a celý dům jeho otce, sestoupili tam k němu. Také se kolem něho shromáždili všichni utlačovaní, všichni stíhaní věřitelem a všichni, jejichž život byl plný hořkosti. Stal se jejich velitelem. Bylo s ním na čtyři sta mužů. Ebjátar oznámil Davidovi, že Saul Hospodinovy kněze povraždil. David Ebjátarovi řekl: "Věděl jsem onoho dne, že je tam Dóeg Edómský a že to určitě oznámí Saulovi. To jako bych sám napadl všechny příslušníky tvého rodu. Zůstaň se mnou, neboj se. Kdo ukládá o život mně, ukládá o život tobě. U mne jsi pod ochranou.„

3 BOHATÝŘI – rytíři, vojáci
Utlačování - ostatní je využívali, nebyli oblíbeni, neměli kamarády, vyhýbali se jim. Dlužníci - neměli peníze, půjčovali si a nemohli to vrátit Plní hořkosti - byli protivní, každý se jim vyhýbal, protože s nimi nebylo možné vyjít, neposlušní, zlobili, vyrušovali, zajímali se sami o sebe, nic nebylo pro ně dobré. David se stal jejich vůdcem. Dovolili Bohu, aby je změnil. DOVOLÍŠ TO I TY? Bůh ve svém slově říká: Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit proti ďáblovým úkladům. (Efezským 6:11 NBK)

4

5 PÁS PRAVDY Jan 17:17 Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.
Jan 14,6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Bůh ti říká vždycky pravdu. Bůh k nám mluví z Bible = Boží Slovo – tam je pravda. Verše, které se učíme, nás učí znát pravdu, kterou o nás říká Bůh. 2Tim.1:7 Bůh nám nedal ducha strachu, ale moci, lásky a jasné mysli. Ďábel lže!

6 PANCÍŘ SPRAVEDLNOSTI Genesis 15:6  I uvěřil Hospodinu, a počteno mu to za spravedlnost. Spravedlnost = postavení Ježíš nám pomáhá se správně rozhodnout. Ďábel rychle upozorňuje ostatní na tvé špatné rozhodnutí, slova…. čiň pokání = udržuje tvé srdce čisté

7 1Jan 1:9 Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti.

8 Bůh tě vidí jako hodného, poslušného => když provedeš něco špatně, tak je to jako když mrak zakryje sluníčko – Jsi tam, ale nejde tě moc vidět čin pokání – omluv se Bohu i člověku a mrak bude rozehnán.

9 BOTY EVANGELIA POKOJE Marek 1:15  Pravě: Že se naplnil čas, a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání, a věřte evangelium. Skutky 26:20  A kázal jsem nejprve obyvatelům Damašku a Jeruzaléma a po celé judské zemi, a pak i pohanům, aby se v pokání obrátili k Bohu a podle toho žili. Římanům 1:16  Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. EVANGELIUM = dobrá zpráva => přináší pokoj Ježíš zemřel za tvé hříchy. Odpustil ti tvé hříchy. Patříš Bohu – jsi jeho dítě. POKOJ Římanům 10:15  A jak mohou zvěstovat, nejsou-li posláni? Je přece psáno: 'Jak vítaný je příchod těch, kteří zvěstují dobré věci!'

10 ŠTÍT VÍRY Římanům 10:17  Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. ÍRA = důvěra, spolehnutí se na Boží Slovo = BIBLI Věříš Božímu Slovu a jeho zaslíbením? 1Jan 1:9 - Vyznáš-li hřích => Bůh ti ho odpustí Satan chce, abys pochyboval o Božím Slově, ale důvěra, jistota v Boha ho zastavuje.

11 Spasení = záchrana z hříchu = PATŘÍŠ BOHU
PŘÍLBA SPASENÍ Spasení = záchrana z hříchu = PATŘÍŠ BOHU Bůh chce, aby tvé myšlenky byly správné – to nad čím přemýšlíš, co děláš, říkáš.

12 MEČ Slovo Boží = verše, které se učíme.
Ježíš také používal Boží Slovo, když byl pokoušen. Když máš strach – Židům 13:5: Nikdy tě nenechám, ani neopustím. Když tě zradí kamarádi – Lukáš 17:3: … Kdyby však proti tobě zhřešil tvůj bratr, pokárej ho a bude-li toho litovat. Odpusť mu Když jsi nervózní a potřebuješ klid – Filipským 4,6: Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Když máš starosti – 2Petr 5:7: Uvrhněte všechnu svou starost na něj, neboť on se stará o vás. Když nechci poslouchat - Koloským 3:20: Děti poslouchejte ve všem své rodiče, neboť to je příjemné Pánu

13

14 Efezským 6,11 Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.


Stáhnout ppt "Boží zbroj Od pondělí do čtvrtka na letním kempu 2006"

Podobné prezentace


Reklamy Google