Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.3.20111 Termodynamika NANOmateriálů … „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.3.20111 Termodynamika NANOmateriálů … „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point."— Transkript prezentace:

1 2.3.20111 Termodynamika NANOmateriálů … „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point where the smallest man-made devices meet the atoms and molecules of the natural world.“ (Professor Eugen Wong, Assistant Director of the National Science Foundation, 1999)

2 2.3.20112 5.Kohezní energie nanočástic 5.1Kohezní energie nanočástic  BE – Bond Enegy (Qi, 2002)  SAD – Surface Area Difference (Qi, 2002)  LD – Liquid Drop (Nanda, 2002) 5.2Teplota tání nanočástic  Korelace mezi teplotou tání a kohezní energie  Závislost teploty tání na velikosti částice 6.Rozměrově závislé kmity krystalové mřížky 6.1Tepelné vibrace atomů  Einsteinův model a Debyeův model  Výchylky atomů z rovnovážných poloh 6.2Mikroskopická teorie tání pevných látek  Lindemannovo kritérium  Závislost teploty tání na rozměru částice  Závislost entropie a entalpie tání na rozměru částice 6.3Další rozměrově závislé energetické funkce  Závislost kohezní energie na rozměru částice  Závislost povrchové a mezifázové energie na rozměru částice 7.Tepelné kapacity částic malých rozměrů 7.1Závislost Einsteinovy a Debyeovy teploty na rozměru částice Obsah přednášky (2011)

3 2.3.20113 Kohezní energie Kohezní energie je rozdíl energie atomů vázaných v pevné látce a energie jednotlivých atomů v plynné fázi Závisí na charakteru vazby: Iontová vazba - elektrostatické síly mezi ionty, lokalizované elektrony, vysoká vazebná energie. Kovalentní vazba - sdílení valenčních elektronů mezi sousedními atomy, orientované vazby, vysoké až střední energie vazeb. Kovová vazba - sdílení malého množství elektronů všemi atomy krystalu, volné elektrony, nízká vazebná energie Slabé vazby - van der Waalsovy síly (dipól-ion, dipól-dipól, indukované dipóly), H-vazby

4 2.3.20114 Kohezní energie nanočástic Povrchové atomy jsou vázány menším počtem kratších a pevnějších vazeb – kohezní energie E c,surf/atom < E c,core/atom BE – Bond Enegy (Qi, 2003, …)  BE – Bond Enegy (Qi, 2003, …)  SAD – Surface Area Difference (Qi, 2002, …)  LD – Liquid Drop (Nanda, 2002, …)  … H.H. Farrell, C.D. Van Siclen: J. Vac. Sci. Technol. 25 (2007) 1441-1447 Si ab-initio calculation

5 2.3.20115 Kohezní energie nanočástic – Bond Energy Částice o poloměru r tvořená N atomy o poloměru r at, N σ atomů v povrchové vrstvě, N – N σ v jádře částice (bulk) E c = vážený průměr kohezní energie povrchový atomů a atomů v bulku

6 2.3.20116 Kohezní energie nanočástic – Bond Energy

7 2.3.20117 Kohezní energie nanočástic – Surface Area Difference Částice o poloměru r tvořená N atomy o poloměru r at, N = (r/r at ) 3, E c = (povrchová energie N atomů)  (povrchová energie částice)

8 2.3.20118 C = 5,75 Kohezní energie nanočástic – Liquid Drop Částice o poloměru r tvořená N atomy o poloměru r at, N = (r/r at ) 3, E c = (kohezní energie N atomů)  (povrchová energie částice) Závislost γ sg na koordinačním čísle Z

9 2.3.20119 C = 0,96 Kohezní energie nanočástic – Liquid Drop

10 2.3.201110 Teplota tání nanočástic a nanovrstev Teplota tání, stejně jako kohezní energie, je mírou pevnosti vazby T = 0 K

11 2.3.201111 Teplota tání nanočástic a nanovrstev – Bond Energy

12 2.3.201112 Teplota tání nanočástic a nanovrstev In

13 2.3.201113 Teplota sublimace

14 2.3.201114 Dynamiku krystalu řeší na základě vibrací jednotlivých nezávislých atomů, které jsou popsány jako tři nezávislé lineární harmonické oscilátory (LHO) kmitající se stejnou frekvencí ν E (N atomů ≈ 3N LHO). Energie každého LHO je vyjádřena na základě kvantově mechanického modelu vztahem Rozdělení energií je dáno Maxwellovou-Boltzmanovou statistikou, v rámci které pro partiční funkci každého LHO (q vib ) platí Tepelné vibrace atomů – Einsteinův model (1907)

15 2.3.201115 Tepelné vibrace atomů – Einsteinův model (1907)

16 2.3.201116 Krystal chápe jako elastické kontinuum, kterým se šíří akustické kmity. Frekvenční spektrum je spojité, shora omezené ν max, hustota frekvencí je kvadratickou funkcí g(ν)  ν 2. Dynamiku krystalu řeší na základě vibrací jednotlivých nezávislých vibračních modů, které jsou popsány jako lineární harmonické oscilátory (LHO) kmitající s různou frekvencí ν i (N atomů ≈ 3N frekvencí). Energie každého LHO je vyjádřena na základě kvantově mechanického modelu (viz Einsteinův model) Pro partiční funkci každého modu (q vib ) platí Tepelné vibrace atomů – Debyeův model (1912)

17 2.3.201117 Tepelné vibrace atomů – Debyeův model (1912)

18 2.3.201118 Klasická mechanika 1D oscilátor Tepelné vibrace atomů – Thermal atomic displacement Debyeův model (prvky s krychlovou strukturou) msd mean square displacement

19 2.3.201119 Lindemannovo kriterium tání F.A. Lindemann (1910) J.J. Gilvarry (1956)

20 2.3.201120 Size-dependent thermal atomic displacement Částice o poloměru r tvořená N atomy o průměru d at N s atomů v povrchové vrstvě, N b = N – N s bulk r 0 = 3d at, N s = N

21 2.3.201121 F.G. Shi, 1994 Size-dependent thermal atomic displacement r 0  3d at, N b  0

22 2.3.201122 Size-dependent melting temperature Solliard, 1984 F.G. Shi: J. Mater. Res. 9 (1994) 1307-1313.

23 2.3.201123 Vyjádření parametru α pomocí entropie tání Q. Jiang, F.G. Shi: Mater. Lett. 37 (1998) 79-82 Size-dependent melting temperature

24 2.3.201124 Q. Jiang, Z. Zhang, Y.W. Wang: Mater. Sci. Eng. A 286 (2000) 139-143. Size-dependent melting temperature

25 2.3.201125 Q. Jiang, F.G. Shi: Mater. Lett. 37 (1998) 79-82 Size-dependent entropy of fussion

26 2.3.201126 Q. Jiang, C.C. Yang, J.C. Li: Mater. Lett. 56 (2002) 1091-1021 Size-dependent enthalpy of fussion

27 2.3.201127 Q. Jiang et al.: Chem. Phys. Lett. 366 (2002) 551-554 Size-dependent cohesive energy

28 2.3.201128 H.M. Lu, Q. Jiang: J. Phys. Chem. B 108 (2004) 5617-5619 Size-dependent surface energy (s)-(g)

29 2.3.201129 Tepelné kapacity pevných látek

30 2.3.201130 Tepelné kapacity pevných látek

31 2.3.201131 C.C. Yang et al.: Solid State Commun. 139 (2006) 148-152 Size-dependent Debye temperature

32 2.3.201132 Size-dependent Debye temperature S.C. Vanithakumari et al.: Phys. Lett. 372 (2008) 6930-6934

33 2.3.201133 Size-dependent Debye temperature

34 2.3.201134 AFM Tepelné kapacity pevných látek d = 8,1 nm d = 19 nm d = 39 nm

35 2.3.201135 Tepelné kapacity pevných látek klesá Θ D

36 2.3.201136 Literatura 1.B. Kratochvíl: Základy fyziky a chemie pevných látek II, Skripta VŠCHT Praha, 1990. 2.G. Grimvall: Thermophysical Properties of Materials, Alsevier, Amsterdam 1999. http://knihovna.vscht.cz/eiz-t_cze.html http://knihovna.vscht.cz/eiz-t_cze.html 3.S. Stolen, T. Grande, N.L. Allan: Chemical Thermodynamics of Materials. Macroscopic and Microscopic Aspects. J. Wiley, Chichester, 2004 (Chap. 8). http://knihovna.vscht.cz/eiz-ch_cze.html http://knihovna.vscht.cz/eiz-ch_cze.html 4.Q. Jiang, C.C. Yang: Size effect on the phase stability of nanostructures, Current Nanosci. 4 (2008) 179-200. NANOMATERIÁLY http://www.vscht.cz/ipl/predmety/nanomaterialy.htm


Stáhnout ppt "2.3.20111 Termodynamika NANOmateriálů … „One nanometer is one billionth of a meter. It is a magical point on the scale of length, for this is the point."

Podobné prezentace


Reklamy Google