Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha"— Transkript prezentace:

1 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

2 Stavové chování pevných látek
Koeficient izobarické teplotní roztažnosti Koeficient izotermické stlačitelnosti J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

3 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Vm = f(T ), α = konst., [ p] Látka Vm(298 K) [m3.mol-1] a (298 K) [K-1] C(dia) Fe(bcc) Pb(fcc) K(bcc) 3,4.10-6 7,1.10-6 18,3.10-6 45,5.10-6 0,4.10-5 3,2.10-5 8,7.10-5 24,9.10-5 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

4 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Vm = f(T ), α = f(T ), [ p] J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

5 Oblast vysokých tlaků 100 MPa a výše
Vysokotlaké syntézy Syntetický diamant: 4 – 6 GPa ( K) Kubický BN: Monokrystaly GaN: 1 – 2 GPa (1500 – 1800 K) Hydrotermální metody: ~ 0,1 GPa (600 – 700 K) Geochemické aplikace 10 km pod povrchem ~1 GPa 60 km pod povrchem ~13 GPa 6356 km pod povrchem ~370 GPa Tlaková stupnice Fázové přeměny Ba(~12 GPa), Pb(~13 GPa) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

6 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Vm = f(p), β = konst., [T ] Látka Vm(298 K) [m3.mol-1] b (298 K) [Pa-1] C(dia) Fe(bcc) Pb(fcc) K(bcc) 3,4.10-6 7,1.10-6 18,3.10-6 45,5.10-6 1, 5, 23, 310, J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

7 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
β = f(p) B … Modul objemové pružnosti (izotermní) (vedle symbolu B se rovněž užívá symbol K ) Murnaghan, 1944 n = 1-10 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

8 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Stavové rovnice pro pevné látky Murnaghan Látka KT (GPa) Kp MoS2 MoSe2 WSe2 MgO KNbO3 BaTiO3 CaZrO3 YAlO3 FeB2 GaN PbF2 53,4 45,7 72 161 146 135 154 192 164 202,4 47,0 9,2 11,6 4,1 5 6,4 5,9 7,3 4,4 4,5 7,9 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

9 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Stavové rovnice pro pevné látky Birch-Murnaghan Generalizovaný tvar pro Kp = 4 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

10 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Vm = f(p),  = f(p), [T ] n = 3 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

11 Tepelné kapacity pevných látek
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

12 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
Einsteinův model (1907) Dynamiku krystalu řeší na základě vibrací jednotlivých nezávislých atomů, které jsou popsány jako tři nezávislé lineární harmonické oscilátory (LHO) kmitající se stejnou frekvencí ν (N atomů ≈ 3N LHO). Energie každého LHO je vyjádřena na základě kvantově mechanického modelu vztahem Rozdělení energií je dáno Maxwellovou-Boltzmanovou statistikou, v rámci které pro partiční funkci každého LHO (qvib) platí J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

13 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

14 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
Debyeův model (1912) Dynamiku krystalu řeší na základě vibrací jednotlivých nezávislých vibračních modů, které jsou popsány jako lineární harmonické oscilátory (LHO) kmitající s různou frekvencí νi (N atomů ≈ 3N frekvencí). Energie každého LHO je vyjádřena na základě kvantově mechanického modelu (viz Einsteinův model) Pro partiční funkci každého modu (qvib) platí J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

15 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
Debyeův model (pokračování) Pro určení hustoty frekvencí g(ν) je krystal chápán jako homogenní elastické kontinuum. Vlnění, které se v takovém prostředí šíří splňuje rovnici J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

16 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

17 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
Látka θD (K) γel (mJ K-2 mol-1) Cvib(10 K) (J K-1 mol-1) Cel (10 K) (% z Cvib + Cel) K 91 2,14 2,579 0,021 0,8 Pb 105 3,14 1,679 0,031 1,8 Na 158 1,38 0,493 0,014 2,8 Ag 225 0,63 0,171 0,006 3,4 Zn 327 0,66 0,056 0,007 11,1 Cu 343 0,69 0,048 12,7 Al 428 1,35 0,025 35,9 Cr 630 1,59 0,008 0,016 66,7 Be 1440 0,17 6,5.10-4 0,002 75,5 C(dia) 2230 1,8.10-4 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

18 Tepelné kapacity pevných látek - pokračování
Al(fcc) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

19 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Závislost entalpie,entropie a Gibbsovy energie pevných látek na teplotě J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

20 Integrované tvary pro entalpii a entropii
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

21 Entalpie Ca v závislosti na teplotě
T F = 1115 K T tr = 716 K J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

22 Závislost entalpie,entropie a Gibbsovy energie pevných látek na tlaku
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

23 Integrál Vmdp pro různé závislosti Vm = f(p)
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

24 Vliv tlaku na molární Gibbsovu energii Fe(bcc)
Fe(bcc), T = 1000 K Gm(101,325 kPa) = Jmol-1 Vm(101,325 kPa) = 7, m3mol-1 β = 6, Pa-1 n = 4,7 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

25 Magnetický příspěvek k termodynamickým funkcím
Souvisí se změnou magnetického uspořádání pevných látek: feromagnetický stav  paramagnetický stav (Curieova teplota TC) antiferomagnetický stav  paramagnetický stav (Néelova teplota TN) Látka TC (K) TN (K) Fe(bcc) 1042 MnO 116 Co 1388 MnS 160 Ni 627 MnTe 307 Gd 292 FeCl2 24 CrO2 386 CoCl2 25 Fe3O4 858 NiCl2 50 MnFe2O4 573 NiO 525 Y3Fe5O12 560 Cr(bcc) 308 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

26 Magnetický příspěvek tepelné kapacity
 = T/Tc Chang et al. 1985 Hillert a Jarl 1978 SGTE J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

27 Magnetický příspěvek tepelné kapacity
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

28 Magnetický příspěvek Gibbsovy energie
Magnetické standardní stavy: Zcela uspořádaný (cfm = completely feromagnetic), reálný stav (eqm = equilibrium magnetic) se blíží cfm pro T  0. Zcela neuspořádaný (cpm = completely paramagnetic), reálný stav (eqm = equilibrium magnetic) se blíží cpm pro T   (je výhodnější pro popis systémů při vyšších teplotách). J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

29 Magnetický příspěvek Gibbsovy energie
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

30 Magnetický příspěvek Gibbsovy energie (2)
J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

31 Extrapolace teplotní závislosti Cpm mimo oblast stability dané fáze
Výpočet rovnovážného složení heterogenních systémů: Při výpočtu je třeba znát rozdíl standardních chemických potenciálů (molárních Gibbsových energií) složek v různých fázích: ΔGm(α  β) = Gm(α) - Gm(β), tzv. lattice stability. J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

32 Tento postup může způsobit problémy např. při výpočtu ΔG(α→β)
Vyjádření ΔCp(αβ) při fázových přeměnách I. řádu Tento postup může způsobit problémy např. při výpočtu ΔG(α→β) (viz dále) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

33 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Cpm(Ti,hcp), Cpm(Ti,bcc) Teq = 1155 K, ΔCpm(Ti,hcpbcc,Teq) = -5,03 JK-1mol-1 ΔCpm = 0 ΔCpm = -5,03 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

34 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Cpm(Ti,hcp), Cpm(Ti,bcc) Teq = 1155 K, ΔCpm(Ti,hcpbcc,Teq) = -5,03 JK-1mol-1 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

35 Cpm(Li,sol), Cpm(Li,liq) Teq = 454 K, ΔCpm(Li,solliq,Teq) = 0,74 JK-1mol-1
ΔGFm(Li) v závislosti na teplotě To je špatně ! J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha

36 J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha
Literatura 1.1 Extrapolace Cp = f(T), mřížkové stability J.-O. Andersson, A. Fernandez Guillermet, P. Gustafson, M. Hillert, B. Jansson, B. Jönsson, B. Sudman, J. Ågren: A new method of describing lattice stabilities, CALPHAD 11 (1987) 1.2 Magnetický příspěvek k termodynamickým funkcím M. Hillert, M. Jarl: A model for alloing effects in ferromagnetic metals, CALPHAD 2 (1978) G. Inden: The role of magnetism in the calculation of phase diagrams, Physica 103B (1981) Y.-Y. Chuang, R. Schmid, Y.A. Chang: Magnetic contributions to the thermodynamic functions of pure Ni, Co, and Fe, Metall. Trans. 16A (1985) , A. Fernandez Guillermet, P. Gustafson: An assessment of the thermodynamic properties and the (p,T) phase diagram of iron, High Temp. High Pressures 16 (1985) 1.3 Závislost termodynamických funkcí na tlaku A. Fernandez Guillermet, P. Gustafson, M. Hillert: The representation of thermodynamic properties at high pressures, J. Phys. Chem. Solids 46 (1985) J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha


Stáhnout ppt "J. Leitner - Ústav inženýrství pevných látek, VŠCHT Praha"

Podobné prezentace


Reklamy Google