Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská"— Transkript prezentace:

1 Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská
Obor: Národní hospodářství Studijní program: Hospodářská politika a správa Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská

2 Obor Národní hospodářství
Obor náleží k nejstarším a tradičním oborům Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Odborně je obor garantován Katedrou národohospodářskou (156). Výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy a odborníky z praxe, působícími ve velkých i menších firmách a bankovních ústavech.

3 Členové Katedry národohospodářské
Vedení katedry Externisté doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. – vedoucí katedry doc. Ing. Luboš Komárek, M.Sc. MBA Ph.D. doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. Bc. Eva Siwková – sekretářka  Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. Interní pedagogové Interní doktorandi prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. – prorektor VŠB-TUO a garant oboru NH Ing. Veronika Baranová prof. Ing. Christiana Kliková, CSc. Ing. Lenka Janíčková doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D. Ing. Jan Janků Ing. Lenka Filipová, Ph.D. Ing. Stanislav Kappel Ing. Zuzana Machová, Ph.D. Ing. Ondřej Kříž Ing. Michaela Tichá, Ph.D. Ing. Rudolf Macek Ing. Natalie Uhrová, Ph.D. Ing. Monika Mrlinová Ing. Milan Kaštan Ing. Petra Vašková

4 Konference a studijní pobyty členů Katedry národohospodářské v letech 2005 - 2012

5 Katedry národohospodářské
Katedra národohospodářská pořádá pro zájemce o studium oboru Národní hospodářství Den otevřených dveří Katedry národohospodářské ve středu od 8.30 do hod. spojený s prezentací oboru Národní hospodářství v 6. patře „staré“ budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO na Sokolské tř. 33. Bližší informace: Paní Bc. Eva Siwková, tel

6 Co Vám přinese studium oboru Národní hospodářství…
Chcete znát odpovědi na následující otázky? Co způsobilo současnou světovou hospodářskou krizi? Budeme mít brzo životní úroveň jako ve Švýcarsku, nebo bude každý druhý nezaměstnaný? Umí české vlády správně hospodařit, nebo jsou to jen party ekonomických neználků zadlužujících naši zemi? Je účelné, aby stát prodával majetkové podíly ve strategických společnostech? Co to přinese české ekonomice? Komu prospěje reforma penzijního systému? Povedou reformy ve zdravotnictví ke zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče? Potřebuje Česká republika vůbec euro? Nejde jen o výmysly politiků? Dopadne současné zvýšení sazeb DPH spíše na firmy nebo spotřebitele? Má pravdu levicová opozice, že to poškodí důchodce a příjmově slabší? Nebo pravicová vláda, že to přinese dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů? Ano? Pak je obor Národní hospodářství vhodný právě pro Vás!

7 První ekonomové moderního věku byli národohospodáři
Problematika národního hospodářství se studovala zpočátku na právnických fakultách. První ekonomové byli národohospodáři; mezi slavné české národohospodáře patřili např. Karel Engliš, Alois Rašín, Albín Bráf, Josef Macek atd. Obor Národní hospodářství tak má v oblasti ekonomických studií bezkonkurenčně nejdelší tradici!

8 Jaké je praktické uplatnění absolventů oboru?
Absolventi oboru nacházejí uplatnění zejména: ve finančních institucích, ve velkých podnicích a společnostech, ve funkcích analytiků a poradců vrcholového managementu, na pracovištích ekonomického výzkumu, ve státní správě, na úřadech práce, v oblasti péče o životní prostředí, od podnikové úrovně až po centrální úroveň řízení a všech odvětvích národního hospodářství a na pozicích podnikového managementu

9 Významní absolventi oboru
„U mě rozhodování, který obor vybrat, nebylo složité: chtěl jsem poznat, jak funguje celá ekonomika, nic jednoduššího.“ David Navrátil Česká spořitelna, hlavní ekonom, dříve: Česká národní banka, analytik odboru měnové politiky a strategie.

10 Významní absolventi oboru
„Vždy mne zajímalo lidské chování a obzvlášť na trhu práce. Byla jsem také inspirována některými předměty a také kolegy z této oblasti, a proto jsem se rozhodla pro obor Národní hospodářství.“ Mariola Pytliková Aarhus School of Business, Aarhus University, Dánsko – vysokoškolský pedagog.

11 Významní absolventi oboru
„Zvolil jsem si obor národní hospodářství, protože mi nabízel možnost pochopit ekonomický svět v souvislostech.“ Petr Dufek ČSOB, ředitel makroekonomických analýz.

12 Významní absolventi oboru
“Zajímaly mne hospodářské souvislosti, které ovlivňují aktuální dění, politiku, mezinárodní vztahy. Národní hospodářství nabízí porozumění ekonomického systému jako celku. Vybírala jsem si také podle kvality výuky.“ Zuzana Šmídová OECD Headquarters, Paříž.

13 Významní absolventi oboru
„Jsem člověk, který rád vidí širší souvislosti a provázanost dění. Ekonomie může tuto perspektivu nabídnout. Studium národohospodářství nabízí dobrou průpravu pro působení v centrálních orgánech, jakou jsou ministerstva, centrální banka nebo i ve strategických pozicích ve velkých firmách.“ Viktor Kotlán Česká spořitelna, hlavní stratég finančních trhů, dříve: Česká národní banka, ředitel odboru měnové politiky a strategie, externí pedagog katedry národohospodářské EkF VŠB-TUO, absolvent doktorských studií, studijní program Ekonomické teorie, obor Ekonomie.

14 a další… Jan Frait Luboš Komárek
Člen bankovní rady České národní banky ( ), ředitel odboru finanční stability ČNB. Luboš Komárek Česká národní banka, ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů, sekce měnová a statistiky.

15 a další….. Jakub Adámek – Česká spořitelna
Martina Bártíková – Schneider Electric Hungary Miroslava Cibulková – KIT Digital Zuzana Dědicová – Český statistický úřad Petra Chovanioková – Agentura pro regionální rozvoj MSK Marie Kasánková – IBM Global Services Delivery Center Czech Republic Zlatuše Komárková, Ivana Kubicová – Česká národní banka Alexandra Kovářová – Ministerstvo financí ČR Stanislav Krůžela - ČSOB Vlastimil Koudelka – Škoda Auto Jakub Kučeja – Raiffeisenbank Filip Loučka – Krnovské opravny a strojírny Marcela Machů – Úřad práce v Ostravě Pavel Matouš, Jana Lochmanová – Sberbank CZ Rostislav Mazal – Ministerstvo pro místní rozvoj Bianka Maléřová – X-TRADE BROKERS Martin Michalov – Sdružení pro zahraniční investice - AFI Michal Mikuš – Slovenská agentúra životného prostredia Jindřich Pospíšil, Dávid Kašiak, Gabriela Neuvirtová – Accenture Česká republika Petr Skalka – Generali Pojišťovna Monika Stískalová, Soňa Ševčíková – UniCredit bank Ivana Strachalová – Citibank Europe Eva Šobrová – Vodafone Lucie Tomiczková – Deloitte Czech Republic Pavel Tuleja – Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné, děkan Martin Vícha – Hyundai Motor Manufacturing David Wegiel – Magistrát města Ostravy

16 Jaké jsou výhody studia oboru Národní hospodářství?
Individuální přístup ke studentům Obor střední velikosti, obvykle ne více než 60 studentů, tj. je zajištěn individuální přístup pedagogů ke studentům. Student si může za vedoucího bakalářské práce zvolit i některého z externích spolupracovníků katedry, kteří se podílejí na realizaci praktické hospodářské politiky. Knihovna katedry Nejnovější tuzemská a zahraniční odborná literatura, vybraná periodika, bakalářské a diplomové práce studentů oboru, vybrané publikace je možné prostudovat v klidu přímo na místě v knihovně katedry.

17 Jaké jsou výhody studia oboru Národní hospodářství?
Žádné memorování a poučky Studijní plány oboru jsou koncipovány tak, že jednotlivé kurzy na sebe plynule navazují a postupně rozšiřují obzory studenta, přičemž ho systematicky připravují ke složení státních závěrečných zkoušek. Existuje zde velký prostor pro analytické myšlení a samostatný úsudek studentů (již nikdy více memorování odrážek!). Když se naučíte porozumět, porozumíte a nemusíte se učit. Pochopíte – uspějete! Získání širokého makroekonomického přehledu Obor připravuje absolventy s širokým přehledem o současných makroekonomických a hospodářsko-politických otázkách, tj. kombinuje ekonomickou teorii i praxi. V rámci studia si studenti navyknou sledovat aktuální ekonomicko-politické události v ČR, Evropě i ostatních světových regionech. Tento návyk ocení i jejich budoucí zaměstnavatelé!

18 Jaké jsou výhody studia oboru Národní hospodářství?
Kontinuita studia na fakultě Studenti mohou po absolvování bakalářského studia oboru NH pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu oboru NH; a posléze ve studiu doktorském v oboru Ekonomie. Ostatní Možnost krátkodobé praxe v bakalářském studiu. Pro studenty oboru pořádá katedra společenskou akci „Letní závěrečná“. Umístění katedry v 6. patře poskytuje správnou výchozí pozici pro získání nadhledu nejen nad ekonomickou situací, zároveň má velice pozitivní dopady na fyzickou kondici studentů

19 Soutěž o nejlepší bakalářskou práci
Nejlepší práce studentů oboru Národní hospodářství jsou ohodnoceny finanční odměnou: 1. místo … 6 000,-- 2. místo … 3 000,-- 3. místo … 2 000.-- možnost účasti v celorepublikové soutěži České společnosti ekonomické „Mladý ekonom“.

20 v akademickém roce 2011/2012 to bylo 9 studentů, tedy 14 %.
Studenti oboru NH Cca 10 % vyplacených prospěchových studií připadá studentům Katedry národohospodářské, tedy přibližně 4 studenti v ročníku, v akademickém roce 2011/2012 to bylo 9 studentů, tedy 14 %. Výjezdy studentů oboru NH do zahraničí 2008/2009 – 4 studenti (z celkového množství 67) 2009/2010 – 5 studentů (z celkového množství 71) 2010/2011 – 7 studentů (z celkového množství 43) 2011/2012 – 7 studentů (z celkového množství 98) L

21 www.narodacek.cz Máte málo informací?
Navštivte webovské stránky Katedry národohospodářské:

22

23 Máte málo informací? Bc. Eva Siwková
sekretariát Katedry národohospodářské Sokolská tř. 33 Ostrava 1 tel.:

24 Přejeme Vám šťastnou volbu!!!


Stáhnout ppt "Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská"

Podobné prezentace


Reklamy Google