Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obor: Národní hospodářství Studijní program: Hospodářská politika a správa Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obor: Národní hospodářství Studijní program: Hospodářská politika a správa Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská."— Transkript prezentace:

1 Obor: Národní hospodářství Studijní program: Hospodářská politika a správa Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská

2 Obor Národní hospodářství »Obor náleží k nejstarším a tradičním oborům Ekonomické fakulty VŠB-TUO. Katedrou národohospodářskou »Odborně je obor garantován Katedrou národohospodářskou (156). »Výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy a odborníky z praxe, působícími ve velkých i menších firmách a bankovních ústavech.

3 Členové Katedry národohospodářské Vedení katedryExternisté doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. – vedoucí katedry doc. Ing. Luboš Komárek, M.Sc. MBA Ph.D. doc. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. – zástupce vedoucí katedry doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. Bc. Eva Siwková – sekretářka Ing. Viktor Kotlán, Ph.D. Interní pedagogovéInterní doktorandi prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc. – prorektor VŠB-TUO a garant oboru NH Ing. Veronika Baranová prof. Ing. Christiana Kliková, CSc.Ing. Lenka Janíčková doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D.Ing. Jan Janků Ing. Lenka Filipová, Ph.D.Ing. Stanislav Kappel Ing. Zuzana Machová, Ph.D.Ing. Ondřej Kříž Ing. Michaela Tichá, Ph.D.Ing. Rudolf Macek Ing. Natalie Uhrová, Ph.D.Ing. Monika Mrlinová Ing. Milan KaštanIng. Petra Vašková

4 Konference a studijní pobyty členů Katedry národohospodářské v letech 2005 - 2012

5 Katedra národohospodářská pořádá pro zájemce o studium oboru Národní hospodářství Den otevřených dveří Katedry národohospodářské ve středu 27. 3. 2013 od 8.30 do 14.00 hod. spojený s prezentací oboru Národní hospodářství v 6. patře „staré“ budovy Ekonomické fakulty VŠB-TUO na Sokolské tř. 33. Bližší informace: Paní Bc. Eva Siwková, tel. 597322412

6 Co Vám přinese studium oboru Národní hospodářství… Chcete znát odpovědi na následující otázky? »Co způsobilo současnou světovou hospodářskou krizi? »Budeme mít brzo životní úroveň jako ve Švýcarsku, nebo bude každý druhý nezaměstnaný? »Umí české vlády správně hospodařit, nebo jsou to jen party ekonomických neználků zadlužujících naši zemi? »Je účelné, aby stát prodával majetkové podíly ve strategických společnostech? Co to přinese české ekonomice? »Komu prospěje reforma penzijního systému? Povedou reformy ve zdravotnictví ke zvýšení kvality a dostupnosti zdravotní péče? »Potřebuje Česká republika vůbec euro? Nejde jen o výmysly politiků? »Dopadne současné zvýšení sazeb DPH spíše na firmy nebo spotřebitele? Má pravdu levicová opozice, že to poškodí důchodce a příjmově slabší? Nebo pravicová vláda, že to přinese dodatečné příjmy do veřejných rozpočtů? »… Ano? Pak je obor Národní hospodářství vhodný právě pro Vás!

7 První ekonomové moderního věku byli národohospodáři První ekonomové moderního věku byli národohospodáři »Problematika národního hospodářství se studovala zpočátku na právnických fakultách. »První ekonomové byli národohospodáři; mezi slavné české národohospodáře patřili např. Karel Engliš, Alois Rašín, Albín Bráf, Josef Macek atd. »Obor Národní hospodářství tak má v oblasti ekonomických studií bezkonkurenčně nejdelší tradici!

8 Jaké je praktické uplatnění absolventů oboru? Absolventi oboru nacházejí uplatnění zejména: »ve finančních institucích, »ve velkých podnicích a společnostech, »ve funkcích analytiků a poradců vrcholového managementu, »na pracovištích ekonomického výzkumu, »ve státní správě, »na úřadech práce, »v oblasti péče o životní prostředí, od podnikové úrovně až po centrální úroveň řízení »a všech odvětvích národního hospodářství a na pozicích podnikového managementu

9 Významní absolventi oboru David Navrátil →Česká spořitelna, hlavní ekonom, →dříve: Česká národní banka, analytik odboru měnové politiky a strategie. „U mě rozhodování, který obor vybrat, nebylo složité: chtěl jsem poznat, jak funguje celá ekonomika, nic jednoduššího.“

10 Významní absolventi oboru Mariola Pytliková →Aarhus School of Business, Aarhus University, Dánsko – vysokoškolský pedagog. „Vždy mne zajímalo lidské chování a obzvlášť na trhu práce. Byla jsem také inspirována některými předměty a také kolegy z této oblasti, a proto jsem se rozhodla pro obor Národní hospodářství.“

11 Významní absolventi oboru Petr Dufek →ČSOB, ředitel makroekonomických analýz. „Zvolil jsem si obor národní hospodářství, protože mi nabízel možnost pochopit ekonomický svět v souvislostech.“

12 Významní absolventi oboru “Zajímaly mne hospodářské souvislosti, které ovlivňují aktuální dění, politiku, mezinárodní vztahy. Národní hospodářství nabízí porozumění ekonomického systému jako celku. Vybírala jsem si také podle kvality výuky.“ Zuzana Šmídová →OECD Headquarters, Paříž.

13 Významní absolventi oboru Viktor Kotlán →Česká spořitelna, hlavní stratég finančních trhů, →dříve: Česká národní banka, ředitel odboru měnové politiky a strategie, →externí pedagog katedry národohospodářské EkF VŠB-TUO, →absolvent doktorských studií, studijní program Ekonomické teorie, obor Ekonomie. „Jsem člověk, který rád vidí širší souvislosti a provázanost dění. Ekonomie může tuto perspektivu nabídnout. Studium národohospodářství nabízí dobrou průpravu pro působení v centrálních orgánech, jakou jsou ministerstva, centrální banka nebo i ve strategických pozicích ve velkých firmách.“

14 a další… »Jan Frait →Člen bankovní rady České národní banky (2000-2006), →ředitel odboru finanční stability ČNB. »Luboš Komárek →Česká národní banka, ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů, sekce měnová a statistiky.

15 a další….. a další….. »Jakub Adámek – Česká spořitelna »Martina Bártíková – »Martina Bártíková – Schneider Electric Hungary »MiroslavaCibulková »Miroslava Cibulková – KIT Digital »Zuzana Dědicová »Zuzana Dědicová – Český statistický úřad »PetraChovanioková »Petra Chovanioková – Agentura pro regionální rozvoj MSK »Marie Kasánková »Marie Kasánková – IBM Global Services Delivery Center Czech Republic »Zlatuše Komárková, IvanaKubicová »Zlatuše Komárková, Ivana Kubicová – Česká národní banka »Alexandra Kovářová – »Alexandra Kovářová – Ministerstvo financí ČR »StanislavKrůžela »Stanislav Krůžela - ČSOB »Vlastimil Koudelka »Vlastimil Koudelka – Škoda Auto »Jakub Kučeja »Jakub Kučeja – Raiffeisenbank »Filip Loučka »Filip Loučka – Krnovské opravny a strojírny »Marcela Machů – »Marcela Machů – Úřad práce v Ostravě »Pavel Matouš, Jana Lochmanová »Pavel Matouš, Jana Lochmanová – Sberbank CZ »Rostislav Mazal – »Rostislav Mazal – Ministerstvo pro místní rozvoj »Bianka Maléřová »Bianka Maléřová – X-TRADE BROKERS »MartinMichalov »Martin Michalov – Sdružení pro zahraniční investice - AFI »Michal Mikuš »Michal Mikuš – Slovenská agentúra životného prostredia »Jindřich Pospíšil, Dávid Kašiak, Gabriela Neuvirtová – »Jindřich Pospíšil, Dávid Kašiak, Gabriela Neuvirtová – Accenture Česká republika »Petr Skalka – »Petr Skalka – Generali Pojišťovna »MonikaStískalová, Soňa Ševčíková »Monika Stískalová, Soňa Ševčíková – UniCredit bank »Ivana Strachalová »Ivana Strachalová – Citibank Europe »Eva Šobrová »Eva Šobrová – Vodafone »Lucie Tomiczková »Lucie Tomiczková – Deloitte Czech Republic »Pavel Tuleja »Pavel Tuleja – Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Karviné, děkan »Martin Vícha »Martin Vícha – Hyundai Motor Manufacturing »DavidWegiel »David Wegiel – Magistrát města Ostravy

16 Jaké jsou výhody studia oboru Národní hospodářství? 1.Individuální přístup ke studentům →Obor střední velikosti, obvykle ne více než 60 studentů, tj. je zajištěn individuální přístup pedagogů ke studentům. →Student si může za vedoucího bakalářské práce zvolit i některého z externích spolupracovníků katedry, kteří se podílejí na realizaci praktické hospodářské politiky. 2.Knihovna katedry →Nejnovější tuzemská a zahraniční odborná literatura, →vybraná periodika, →bakalářské a diplomové práce studentů oboru, →vybrané publikace je možné prostudovat v klidu přímo na místě v knihovně katedry.

17 Jaké jsou výhody studia oboru Národní hospodářství? 3.Žádné memorování a poučky →Studijní plány oboru jsou koncipovány tak, že jednotlivé kurzy na sebe plynule navazují a postupně rozšiřují obzory studenta, přičemž ho systematicky připravují ke složení státních závěrečných zkoušek. →Existuje zde velký prostor pro analytické myšlení a samostatný úsudek studentů (již nikdy více memorování odrážek!). →Když se naučíte porozumět, porozumíte a nemusíte se učit. Pochopíte – uspějete! 4.Získání širokého makroekonomického přehledu →Obor připravuje absolventy s širokým přehledem o současných makroekonomických a hospodářsko-politických otázkách, tj. kombinuje ekonomickou teorii i praxi. →V rámci studia si studenti navyknou sledovat aktuální ekonomicko- politické události v ČR, Evropě i ostatních světových regionech. Tento návyk ocení i jejich budoucí zaměstnavatelé!

18 Jaké jsou výhody studia oboru Národní hospodářství? 5.Kontinuita studia na fakultě →Studenti mohou po absolvování bakalářského studia oboru NH pokračovat dále v navazujícím magisterském studiu oboru NH; a posléze ve studiu doktorském v oboru Ekonomie. 6.Ostatní →Možnost krátkodobé praxe v bakalářském studiu. →Pro studenty oboru pořádá katedra společenskou akci „Letní závěrečná“. →Umístění katedry v 6. patře poskytuje správnou výchozí pozici pro získání nadhledu nejen nad ekonomickou situací, zároveň má velice pozitivní dopady na fyzickou kondici studentů

19 Soutěž o nejlepší bakalářskou práci »Nejlepší práce studentů oboru Národní hospodářství jsou ohodnoceny finanční odměnou: »1. místo … 6 000,-- »2. místo … 3 000,-- »3. místo … 2 000.-- Mladý ekonom »možnost účasti v celorepublikové soutěži České společnosti ekonomické „Mladý ekonom“.

20 Studenti oboru NH »Cca 10 % vyplacených prospěchových studií připadá studentům Katedry národohospodářské, tedy přibližně 4 studenti v ročníku, »v akademickém roce 2011/2012 to bylo 9 studentů, tedy 14 %. »Výjezdy studentů oboru NH do zahraničí → 2008/2009 – 4 studenti (z celkového množství 67) → 2009/2010 – 5 studentů (z celkového množství 71) → 2010/2011 – 7 studentů (z celkového množství 43) → 2011/2012 – 7 studentů (z celkového množství 98) L

21 Navštivte webovské stránky Katedry národohospodářské: Máte málo informací? www.narodacek.cz

22

23 Máte málo informací? Bc. Eva Siwková sekretariát Katedry národohospodářské Sokolská tř. 33 701 21 Ostrava 1 tel.: +420597322412 email: eva.siwkova@vsb.czeva.siwkova@vsb.cz

24 Přejeme Vám šťastnou volbu!!!


Stáhnout ppt "Obor: Národní hospodářství Studijní program: Hospodářská politika a správa Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Katedra národohospodářská."

Podobné prezentace


Reklamy Google