Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Virtuální univerzita tří fakult - SYSTÉMOVÝ přístup Danuše BAUEROVÁ VŠB-TUO, EkF, Ostrava eLearn2002, Žilina, únor 2002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Virtuální univerzita tří fakult - SYSTÉMOVÝ přístup Danuše BAUEROVÁ VŠB-TUO, EkF, Ostrava eLearn2002, Žilina, únor 2002."— Transkript prezentace:

1 Projekt Virtuální univerzita tří fakult - SYSTÉMOVÝ přístup Danuše BAUEROVÁ VŠB-TUO, EkF, Ostrava Danuse.Bauerova@vsb.cz eLearn2002, Žilina, únor 2002 Ivo MARTINÍK VŠB-TUO, EkF, Ostrava Ivo.Martinik@vsb.cz Erika MECHLOVÁ OU, PřF, Ostrava Erika.Mechlova@osu.cz

2 Ostrava 2001eLearning2 Virtuální univerzita = smělý CÍL, který je: Dlouhodobý Komplexní Náročný -vyžadující: TÝMOVOU PRÁCI

3 Obsah 1)Spolupráce jako významný atribut projektu Virtuální univerzita 2)Projekt Virtuální univerzita jako podpora KOMBINOVANÉ formy studia Institucionální zabezpečení Technické zabezpečení Personální zabezpečení 3)Virtuální univerzita 4)Závěr

4 Spolupráce jako významný atribut projektu Virtuální univerzita 1.

5 Ostrava 2001eLearning5 Týmová práce Spolupráce tří fakult tří vysokých škol Ekonomická fakulta VŠB-TUO, Ostrava Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava Obch.- podnikatelská f. SU, Karviná

6 Ostrava 2001eLearning6 Spojení tří fakult Výměna zkušeností, informací, materiálů, kurzů Společné podávání velkorysých projektů Týmová práce, vzájemná inspirace Společný tlak na zvyšování prestiže, aktuálnosti VU (získávání vedení fakult pro projekt VU) … INTEGRAČNÍ EFEKTY VÝHODY

7 Ostrava 2001eLearning7 INTEGRAČNÍ EFEKTY: Spolupráce lidí s pohledy na problematiku Z RŮZNÝCH STRAN VZNIKÁ něco NOVÉHO, KVALITATIVNĚ VYŠŠÍHO Synergický efekt

8 Ostrava 2001eLearning8 Virtuální univerzita = smělý CÍL, který je: Dlouhodobý Komplexní Náročný –vyžadující týmovou práci

9 Projekt Virtuální univerzita jako podpora kombinované formy studia 2.

10 Ostrava 2001eLearning10 3 SLOŽKY virtuální univerzity TECHNICKÉ zabezpečení PERSONÁLNÍ zabezpečení INSTITUCIONÁLNÍ zabezpečení

11 Ostrava 2001eLearning11 MÍSTO VU a e-Learningu na fakultách ?

12 Ostrava 2001eLearning12 Otázky pro vedení fakult Počítá vedení fakulty s PODPOROU nových způsobů výuky? Jaký je zájem vedení fakulty rozvíjet e-Learning, resp. VIRTUÁLNÍ univerzitu? Jaký je názor vedení fakulty na AKREDITACI KOMBINOVANÉHO studia? Je možno podpořit PŘEDNÁŠKY expertů zvaných na fakultu v rámci personálního zabezpečení chodu Virtuální univerzity? Lze podpořit vytvoření týmu pracovníků na fakultě – výzva vedení fakulty na katedry? MOTIVACE? ANO

13 Ostrava 2001eLearning13 Formy studia PREZENČNÍ KOMBINOVANÉ (akreditace na jaře2002) DISTANČNÍ (v ČR neexistuje)

14 Ostrava 2001eLearning14 Evaluace studijních programů – evaluační komise KOMBINOVANÉ studium – hodnocení pro evaluaci procento domácí přípravyprocento domácí přípravy kvalita úkolů pro práci mimo školukvalita úkolů pro práci mimo školu způsoby hodnocení studentů; zpětná vazbazpůsoby hodnocení studentů; zpětná vazba zajištění výuky speciální literaturou pro distanční studiumzajištění výuky speciální literaturou pro distanční studium procento studijních materiálů v elektronické podoběprocento studijních materiálů v elektronické podobě

15 Ostrava 2001eLearning15 Kombinované studium Prvky distančního studia - využívání STUDIJNÍCH OPOR klasický text STUDIJNÍ OPORY e-Learning

16 Ostrava 2001eLearning16 Tři formy studia na všech úrovních

17 Ostrava 2001eLearning17 Strukturalizace studia: P rezenční- K ombinované- D istanční na všech úrovních studia

18 Ostrava 2001eLearning18 Institucionální podpora [Doc. Ing. Matilda Drozdová, CSc.] Tvorba STRATEGICKÝCH plánů Vytváření nového VZDĚLÁVACÍHO procesu b) Realizace SLUŽBY e-vzdělávání c) a)

19 Ostrava 2001eLearning19 3 SLOŽKY virtuální univerzity TECHNICKÉ zabezpečení PERSONÁLNÍ zabezpečení INSTITUCIONÁLNÍ zabezpečení

20 Ostrava 2001eLearning20 Realizace VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY - Granty FRVŠ OU Technické zabezpečení OPF SU Personální zabezpečení EkF VŠB-TUO Technické zabezpečení

21 Ostrava 2001eLearning21 TECHNICKÁ STRÁNKA virtuální univerzity Granty FRVŠ Distribuovaná multimediální databáze pro podporu interaktivní výuky 2000 Virtuální univerzita pro podporu synchronní a asynchronní výuky II. 2002 Virtuální univerzita pro podporu synchronní a asynchronní výuky I. 2001

22 Ostrava 2001eLearning22 Virtuální univerzita Virtuální studijní prostředí umožňuje: –Vývoj kurzů –Provozování kurzů Komunikační nástroje (diskuse, e-mail, chat, whiteboard) Nástroje pro hodnocení (selftest, quiz, assessment) –Administraci kurzů ŘÍZENÁ VÝUKA

23 Ostrava 2001eLearning23 Nákup SOFTWARE pro VIRTUNIV ŘÍDICÍ PROSTŘEDÍ TVORBA MODULŮ ToolBookInstruktor firmy Kontis TUTOR 2000 firmy Kontis

24 Ostrava 2001eLearning24 Realizace VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY - Granty FRVŠ PřF OU Technické zabezpečení OPF SU Personální zabezpečení EkF VŠB-TUO Personální zabezpečení

25 Ostrava 2001eLearning25 E-VZDĚLÁVÁNÍ Služba poskytující vzdělávání prostřednictvím interaktivního multimediálního informačně - komunikačního systému

26 Ostrava 2001eLearning26 REALIZACE e-vzdělávání Vyžaduje NOVÁ PRAVIDLA A ZÁSADY pro návrh a realizaci – novou METODIKU implementace technického systému do systému vzdělávacího

27 NOVÉ ÚLOHY UČITELE Nejde o PŘÍMÉ ODEVZDÁVÁNÍ nových konkrétních informací. Tuto úlohu postupně přebírají ICT (na tutoriálech se NEPŘEDNÁŠÍ!). Přechod od přímého řízení poznávání k nepřímému řízení formou jeho PODNĚCOVÁNÍ, USMĚRŇOVÁNÍ A KONTROLY. Uplatnění schopností učitele naučit studenta nejen učit se, ale hlavně ŘEŠIT problémy.

28 Ostrava 2001eLearning28 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ virtuální univerzity Grant FRVŠ Zvyšování odbornosti učitelů VŠ v oblasti využití ICT pro e-Learning

29 Ostrava 2001eLearning29 Zvyšování ODBORNOSTI UČITELŮ VŠ v oblasti využití ICT pro e-Learning Způsob realizace Přednášky zvaných expertů Semináře, diskuse Rozvoj spolupráce „VIRTUNIV“

30 Ostrava 2001eLearning30 Celoživotní vzdělávání 2. ETAPA: RESTRUKTURALIZACE studia 1. ETAPA: PRACOVNÍCI fakulty Celoživotní vzdělávání

31 Ostrava 2001eLearning31 1. ETAPA: PRACOVNÍCI fakulty - vzdělávání v oblasti využití ICT ve výuce = Vytvořit podmínky SPOLUPRÁCE Ani pedagog bez technika, ale ani technik bez pedagoga nevytvoří vzdělávací modul!

32 Ostrava 2001eLearning32 SPOLUPRÁCE – KOMUNIKACE v týmu

33 Virtuální univerzita 3.

34 Ostrava 2001eLearning34 Virtuální univerzita = smělý CÍL, který je: Dlouhodobý Komplexní Náročný –vyžadující týmovou práci

35 Ostrava 2001eLearning35 DLOUHODOBÝ CÍL MINULOST SOUČASNOST BUDOUCNOST

36 Ostrava 2001eLearning36 DLOUHODOBÝ CÍL A. MINULOST: řídící prostředí: TUTOR 2000 Prostředí pro tvorbu modulů: Click2Learn nákup SERWERŮ a jiného hardware 1. výběr a nákup software PROSTŘEDÍ 2.

37 Ostrava 2001eLearning37 DLOUHODOBÝ CÍL B. SOUČASNOST: PEDAGOGOVÉ TECHNICI - INFORMATICI INSTITUCIONÁLNÍ podpora 1. vzdělávání PRACOVNÍKŮ 2.

38 Ostrava 2001eLearning38 Institucionální podpora POSTAVENÍ VU v organizaci a) LOGISTIKAb) EKONOMICKÉ otázky c) ad 1.

39 Ostrava 2001eLearning39 Vzdělávání pracovníků DIDAKTIKA + ICT Kurz ANDRAGOGÉa) Semináře VIRTUNIVb) Budování CENTER VIRTUNIV c) ad 2.

40 Ostrava 2001eLearning40 DLOUHODOBÝ CÍL C. BUDOUCNOST: tvorba MODULŮ POKRAČOVÁNÍ bodů A, B 1. Systematické NAPLŇOVÁNÍ VU 2. Ověřování EFEKTIVNOSTI e-Learningu ve srovnání s tradičnímii způsoby výuky 3. zdokonalování ŘÍDICÍ složky VU

41 Závěr 4.

42 Spolupráce mezi školami mezi profesemi uvnitř jedné profese mezi mladými a starými staršími

43 Ostrava 2001eLearning43 ŘEŠENÍ SYSTÉMOVÉ Každý nově hotový prvek LZE do sytému zařadit v jakoukoliv chvíli CÍL OTEVŘENÝ SYSTÉM = KOMPLEXNÍ NEKONEČNÝ POSTUP Nekončící postup Těžko stanovit, kde začít - … (pravděpodobně z více stran současně) … ale „musíš vědět, co bude výsledkem PRVNÍ ITERACE…“ [ Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.]

44 Ostrava 2001eLearning44 CÍL Směřování k AKREDITACI KOMBINOVANÉHO, resp. DISTAČNÍHO studia

45 Ostrava 2001eLearning45 NÁVRH Vytvoření DISKUSNÍ SKUPINY VIRTUNIV všech zájemců

46 Ostrava 2001eLearning46 http://was.vsb.cz http://virtualni.osu.cz http://edu.opf.slu.cz http://virtuniv.cz

47 Ostrava 2001eLearning47 Konference ICTE http://osu.cz/conf/icte/icte.htm

48 Ostrava 2001eLearning48 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Projekt Virtuální univerzita tří fakult - SYSTÉMOVÝ přístup Danuše BAUEROVÁ VŠB-TUO, EkF, Ostrava eLearn2002, Žilina, únor 2002."

Podobné prezentace


Reklamy Google