Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu Úrok AutorBc. Alena Švepešová Tematická oblastEkonomické cvičení – Bankovní systém AnotaceDUM je určen k procvičení učiva a aplikaci teorie pro předměty Mikroekonomie, Ekonomická cvičení – Bankovní systém Ročník3. Ročník OA a LY Datum tvorby Říjen, 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Úrok Bc. Alena Švepešová

3 Co je úrok Po zapůjčení finančního obnosu požaduje věřitel finanční odměnu. Je to z toho důvodu, že věřitel se na nějakou dobu obnosu vzdal a podstoupil riziko (že nebude kapitál splacen a také možnost znehodnocení měny inflací.) Úrok je tedy finanční odměna věřiteli, za dočasnou ztrátu financí a za riziko, které podstupuje. Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.

4 Úrok z pohledu dlužníka Úrok je pro dlužníka cenou za peníze, které si vypůjčuje. Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.

5 Úrok a jeho cena na trhu Úroková sazba, ze které se vypočítává výše úroku je stejně jako jiné ceny určena vztahem mezi nabídkou a poprávkou. Tato cena ovlivňuje chování ekonomických subjektů na trhu. Jedná se o nástroj měnové politiky Zdroj: POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006.

6 Jednoduché x složené úročení Jednoduché úročení Úroky jsou vypláceny pouze k původnímu kapitálu, nepřičítají se a neúročí se dále. Většinou se jedná o krátkodobou dobu splatnosti Složené úročení Úrok se připisuje k částce a dále se úročí v dalším úrokovacím období. Zvyšuje jak původní kapitál tak i úrok. Vzniká úrok z úroku Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.

7 Předlhůtní x polhůtní úročení Předlhůtní úročení Úrok se splácí na začátku úrokovacího období Dlužníkovi je připsána částka bez úroku. Polhůtní úročení Úroky se platí na konci úrokovacího období Dlužník získá částku o kterou žádal a úrok je zaplacen navíc. Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.

8 Úroková sazba Nominální úroková sazba –V daném místě a čase, jsou uváděny ve smlouvách úvěru, vkladu. –Není zohledněna míra inflace Rozlišujeme hrubou a čistou nominální úrokovou sazbu: –Hrubá nominální úroková sazba= Bez daně –Čistá nominální úroková sazba= S daní ve výši 15% Zdroje: POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006., http://www.finance.cz/zpravy/finance/228954-vyznate-se-v-urokovych-sazbach-/, 10. 10. 2013, 13:00 hod.

9 Úroková sazba Reálná úroková sazba –Není přímo pozorovatelná, protože do výpočtu je zahrnuta předpokládaná výše inflace. –Obsahuje reálnou úrokovou sazbu (r) a předpokládanou míru inflace (π e ). –i = r + π e Zdroje: POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006., https://www.cnb.cz/cs/faq/co_to_jsou_nominalni_a_realne_urokove_sazby.html, 10. 10. 2013, 13:00 hod.

10 Úroková sazba Přístupy k výpočtu reálné úrokové sazby –Ex- post Deflování probíhá až po skončení období půjčky či vkladu Je použita reálná míra inflace Tyto sazby jsou vypočteny jako rozdíl nominální úrokové sazby a inflace ve stejném období Výsledkem jsou ex- post reálné úrokové sazby Zdroje: POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006., https://www.cnb.cz/cs/faq/co_to_jsou_nominalni_a_realne_urokove_sazby.html, 10. 10. 2013, 13:00 hod.

11 Úroková sazba Přístupy k výpočtu reálné úrokové sazby –Ex ante Deflování před skončením úrokovacího období Souvisí s odhadem míry inflace pro dané období –Odhad ekonomických subjektů se může lišit a tím vznikají různé úrokové sazby. Vzniká ex ante reálné úrokové sazby Zdroje: POLOUČEK, S. a kol. Bankovnictví. Praha: C.H. Beck, 2006., https://www.cnb.cz/cs/faq/co_to_jsou_nominalni_a_realne_urokove_sazby.html, 10. 10. 2013, 13:00 hod.

12 Úroková sazba Efektivní úroková míra –Jedná se o míru zhodnocení –Využívá se u složeného úročení, protože zde dochází k úročení úroku. –Další využití je v případě odlišné úrokové sazby na určitý objem peněz Zdroj: ŠOBA, O. ŠIRŮČEK, M. PTÁČEK, R. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada publishing a.s. 2013.

13 Úroková sazba Diskontní sazba –Nástroj měnové politiky –ČNB za tuto sazbu půjčuje peníze komerčním bankám. –Zvýšením diskontní sazby dochází ke zdražení peněz a banky půjčují svým klientům za vyšší sazbu a opačně. Zdroj: http://finance-management.cz/080vypisPojmu.php?X=Diskontni+sazba&IdPojPass=116, 10. 10. 2013, 18:00 hod.

14 Inflace Jedná se o základní ekonomický pojem Je procesem „trvalého růstu cenové hladiny, který je spojen s nadměrnou emisí peněz.“ –TZN., že je inflace dynamický jev; nejde o růst jednotlivých cen, ale o pohyb celé cenové hladiny. Inflací se oslabuje reálná hodnota peněz. Zdroj: ČERNOHORSKÝ, J. TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing a.s. 2011. Cit.: ČERNOHORSKÝ, J. TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing a.s. 2011. Str. 85

15 Míra inflace v ČR Rok9899000102030405 Inflace10,72,13,94,71,80,12,81,9 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace, 10. 1. 2014, 10,00 hodin.

16 Míra inflace v ČR Rok0607080910111213 Inflace2,52,86,31,01,51,93,31,4 Zdroj: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/mira_inflace, 10. 1. 2014, 10,00 hodin.

17 Doba splatnosti Jedná se o období, během kterého jsou peníze půjčeny nebo uloženy u dlužníka. V podstatě se jedná o dobu existence smluvního vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. Dělení: –Krátkodobá –Dlouhodobá Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.

18 Závislost úroku na době splatnosti S narůstající dobou splatnosti se zvyšují i úroky a to rovnoměrně. –Což znamená: čím vyšší doba splatnosti tím vyšší úrok a opačně. Nezávisí však jen na době splatnosti, ale také na: –Kapitálu Čím vyšší kapitál tím vyšší úrok Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.

19 Výše úroku - znázornění grafem Zdroj: https://www.google.c z/search?q=z%C3%A 1vislost+%C3%BAro ku+na+dob%C4%9B +splatnosti&client=op era&hs=EEs&channel =suggest&source=ln ms&tbm=isch&sa=X &ei=qTPkUtvLPMm MtAa_oICABQ&ved =0CAkQ_AUoAQ&b iw=984&bih=417#fac rc=_&imgdii=_&imgr c=0WgNg6ABJnBbm M%253A%3BL5oni2 E4maLxiM%3Bhttp% 253A%252F%252Fab solventi.gymcheb.cz %252F2006%252Fmi ruzic%252Fvzorce%2 52Furok.bmp%3Bhttp %253A%252F%252F absolventi.gymcheb.c z%252F2006%252Fm iruzic%252Furok.htm %3B353%3B284, 10. 10. 2013, 10:00 hod.

20 Diskont Souvisí s eskontem směnek Banka v tomto případě eskontuje (kupuje před splatností) pohledávku, přičemž za to, že ji přebírá před uplynutím nevyplatí původnímu majiteli hodnotu směnky, ale pouze část a ponechává si diskont. Diskont tedy představuje odměnu za vyčkání do doby splatnosti (pokrývá náklady a zisk) Zdroj: RADOVA, J. DVOŘÁK, P. MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého – 7. Aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing a. s. 2009.


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google