Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ondřej Mlejnek Opava 29. dubna 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ondřej Mlejnek Opava 29. dubna 2014"— Transkript prezentace:

1 Ondřej Mlejnek Opava 29. dubna 2014
Pozdní paleolit Ondřej Mlejnek Opava 29. dubna 2014

2 Pozdní paleolit Období interstadiálu allerød a posledního stadiálu dryas III (mladší dryas), po kterém následuje holocén (preboreál). Datování: cca cal BP. Rozvoj posledních kultur zaměřených na lov chladnomilné fauny. Stádní zvířata (sobi, koně) se stahují na sever a východ. Ledovec ustupuje. Specializace na nové druhy zvěře (los, jelen, srnec, prase, tur, bobr, ptáci…). ŠI: Krátká škrabadla, otupené čepelky, různé druhy projektilů (otupené hroty, hroty s řapem), mikrojádra na čepele a čepelky, mikrolitizace ŠI.

3 Dryas octopetala (dryádka osmiplátečná)

4 Pozdní paleolit v Asii a Africe
Na Předním východě se rozšířila kultura natúfienu (jeskyně Shuqba ve Wádi il–Natúf, Izrael), která následuje po mladopaleolitickém kebaranu. Sběr obilnin, později i první pokusy s jejich pěstováním (Tell Abu Hureyra), nárůst počtu obyvatel, první stálá sídliště (kruhové domy, kamenná podezdívka), pohřebiště… ŠI: geometricky retušované čepele, mikrolity, hroty šípů, srpové čepele. KPI: držadla srpů, háčky udic, šídla, přívěsky. Kamenné hmoždíře. Lov gazel a oslů (pouštní draci). V severní Africe existovala kultura capsienu (Capsa-Gafsa, Tunisko). ŠI: hroty s obloukovitě otupeným bokem, otupené čepelky, geometrické mikrolity, rydla, škrabadla, drásadla, čepele. Skořápky pštrosích vajec, vrtané přívěsky, rytiny na kamenných deskách a na skále, kamenné skulptury, masky z lidských lebek.

5

6

7

8 Pozdní paleolit v západní Evropě
Ve Francii se v allerødu rozvíjí kultura azilienu (jeskyně Mas d´Azil, Ariège), definovaná É. Piettem roku ŠI: drobné hroty s obloukovitě otupeným bokem (azilské), otupené čepelky, krátká škrabadla, segmenty, trapezy, vzácně rydla. KPI: krátké jednořadé a dvouřadé harpuny. Umění: oblázky pokryté rytými a červeně malovanými geometrickými vzory. V Británii existovala kultura creswellienu (jeskyně Creswell Crags, Derbyshire). Mladší bølling. ŠI: drobné hroty s bočním vrubem (creswellské) – britská obdoba hamburgienu (severoněmecký technokomplex současný s mladým magdalénienem - bølling). Na území s magdalénským osídlením se v pozdním paleolitu magdalénien vyvíjí do epimagdalénienu (jeskyně Kůlna). Typická jsou krátká škrabadla, otupené čepelky, příčné retuše, pilky, vícenásobná rydla, mizí vrtáky. Využívány jsou i lokální suroviny (křemenec, křišťál, bavorské rohovce).

9

10 Pozdní paleolit v severní Evropě
Skupina Federmesser (obloukovitých nožíků): Rozšířena v severním Německu a v Polsku v allerødu. Ojedinělé zásahy i do střední Evropy (jeskyně Šipka), ŠI: obloukovité nožíky – obloukovitě otupené drobné hroty (varianta azilských hrotů). V Polsku tarnowien nebo witowien (ten bývá již řazen k industriím tardigravettienu), v Čechách příbuzná ostroměřská skupina, na Moravě tišnovien. Industrie s hroty s řapem: Regionální skupiny ahrenburgien (severozápadní Německo, Benelux), kultura Bromme s hroty typu Lyngby (Dánsko, severní Německo již od allerødu) a świderien (Polsko, Pobaltí, západní Bělorusko). Odlišují se tvarem řapu u hrotů šípů a retušemi hrotů. Zřejmě hlavně období mladšího dryasu. Ojedinělé zásahy i do Slezska (Opava) a snad i na Moravu (Luhačovice).

11

12 Francie Rozvoj kultury azilienu (Mas d´Azil pod Pyrenejemi v Ariège). Definoval É. Piette BC. Zasahuje i do Kantábrie, Švýcarska, jz. Německa a Belgie. Umění: Rytiny na destičkách, černě a červeně malované oblázky, poryté oblázky (Roche Dame v Alsasku). ŠI: Otupené malé široké azilské hroty, mikrolity, nehtovitá škrabadla… KPI: Méně častá, ploché harpuny, hroty… Obydlí: zřejmě lehčí stany. Pohřby: La Madelaine – malé dítě, Mas d´Azil – lebka s rondely v očích. Více regionálních skupin. Lov jelenů, praturů a drobnější zvěře.

13

14 Abri de la Madeleine

15 Británie V allerødu přežívání creswellienu (Creswell Crags) – otupené lomené creswellské hroty. V allerødu také zásah Federmesser Kultur. Poté v mladším dryasu zásah ahrensburgienu do jv. Anglie – hroty s řapem. Creswellien pojmenován 1926 D. Garrodovou. Datace BP.

16 Creswell Crags

17 Německo Hamburgien – severní Německo, severní Polsko, Dánsko, současný s pozdním magdalénienem (bølling, dryas II). Eponymní lokalita: Mayendorf u Hamburgu (A. Rust). Dále např. Olbrachczice v Polsku, Stellmoor a Ahrensburg u Hamburgu. Lovci sobů. Kamenné kruhy – snad základy obydlí. ŠI - hroty s vrubem a asymetrickou špičkou (hamburgienské), dlouhá škrabadla, zobce. KPI – hroty, harpuny. Nejsou pohřby. Datování BC. Federmesser Kultur – většina Německa, zásah do Anglie a Polska. Lov losa, řídké osídlení. ŠI: obloukovité nožíky (hroty), příčná rydla, krátká škrabadla. Zkoumal H. Schwabedissen. Např. lokalita Meer – skládanky, Calowanie - ateliéry. Regionální skupiny Bölen a Riesen. V Belgii nožíky s lomeným bokem. Pohřeb dvou lidí se psem v Bonn-Oberkassel. Ahrensburgien - severní Německo v dryasu III. ŠI: hroty s řapem, čepelky, krátká škrabadla, příčná rydla, dvoupodstavová jádra. KPI: hroty, harpuny, sekery typu Lingby – parohové kopáče. Zkoumal W. Tante. Později posun k jihu, kde převrstvili přežívající Federmesser Kultur. Lov soba. Lukostřelci.

18 Hamburgien

19 Federmesser Kultur

20

21 Ahrensburgien

22 Dánsko První lidé přicházejí do Dánska koncem mladého paleolitu s kulturou hamburgienu. V allerødu zásah Federmesser Kultur. V dryasu III kultura Bromme (bromien) se sekerami typu Lyngby (parohové kopáče) a hroty s řapem typu Lyngby (málo retušovaná stopka). Dříve používaný název: Lyngby Kultur. ŠI: hroty typu Lyngby, pyramidální jádra.

23 Kultura Bromme (Lyngby)

24 Polsko V bøllingu z jihozápadu zásah magdalénienu až po Lublin (Klementowice) a ze západu hamburgienu (Olbrachczice – A. Rust, J. Burdukiewicz). V allerødu ze západu zásah Federmesser Kultur. Východněji skupina tarnowien – ojedinělé obloukovitě otupené hroty, úštěpová rydla, krátká škrabadla. Na Moravě tišnovien. V Čechách ostroměřská skupina. Ve středním Polsku skupina bitówien. Lok. Sromowce Niżne – zahloubené kvadratické chaty. Epimagdalénien – Snad Kůlna, Lhota v jižních Čechách, Wien-Bisamberg. Nevýrazné. V dryasu III východně od Odry až po Litvu kultura świderien zvaná také mazovien. ŠI: świderské hroty s částečnou plošnou retuší a málo výrazným řapem, dvoupodstavová jádra. KPI: hroty, harpuny, sekery typu Lyngby. Lov sobů. Lokality: Świdry Wiełkie, Calowanie – ateliér, Velký Slavkov na SK. Východněji tardigravettské skupiny s otupenými hroty a čepelkami – witowien. Pobaltí: V Lotyšsku a Estonsku kultura Kunda s hroty s řapem.

25 Świederien

26 Tardigravettien Ve východní Evropě a v Itálii pokračuje vývoj epigravettských technokomplexů do tardigravettienu. Východní Evropa: Např. Molodova na Ukrajině. Itálie: lokální skupiny, osídlení pod převisy, drobné umění v podobě rytých oblázků – např. motiv hnízda s ptákem, hada kradoucího vejce z hnízda atd. Lokality: Abri Riparo, Villa Bruna u Verony atd. Ojediněle i pohřby.

27 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Ondřej Mlejnek Opava 29. dubna 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google