Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Komplexní informační systém pro státní a veřejnou správu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Komplexní informační systém pro státní a veřejnou správu"— Transkript prezentace:

1 Komplexní informační systém pro státní a veřejnou správu

2 SYSCOM SOFTWARE Společnost SYSCOM Software s.r.o. vznikla v roce 1994.
Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb v oblasti informačních systémů a dalších IT služeb. Orientuje se především na velké zákazníky z řad státní správy, ale mezi její zákazníky patří i velké komerční organizace. Hlavními zákazníky jsou MF ČR, Quelle, Čedok, DATART… Od svého založení sídlí firma v Praze a má pobočku v Hradci Králové.

3 Působnost ve státní správě
Firma SYSCOM Software pracuje již od roku 1994 na významných zakázkách pro státní a veřejnou správu. Za toto dlouhé období disponuje velmi značným know-how, týkajícím se znalostí prostředí, legislativy a metodiky ve státní správě České republiky. Etapa - doplnění nadstavbové funkčnosti. Firma se zaměřuje zejména na ekonomické systémy se zaměřením na problematiku rozpočtu a to jak na úrovni OSS, tak i na úrovni centrální (kapitoly). Firma se také úspěšně podílela na projektu, jehož cílem bylo propojit rozpočtovou skladbu s programovým financováním. Výsledek tohoto projektu je postupně implementován do systémů AVISME i ISPROFIN.

4 ISPROFIN Informační systém ISPROFIN je nadrezortní informační systém, používaný napříč celou státní správou. Jeho hlavním úkolem je umožnit kontrolu nad postupem správců kapitol státního rozpočtu a hospodárnosti výdajů státního rozpočtu na pořízení, technické zhodnocení, opravy a udržování hmotného a nehmotného investičního majetku.

5 Základní funkce isprofin
plánování finančních potřeb a zdrojů akcí sledování akcí podle hodnotových, termínových a technologických kritérií operativní sledování průběhu realizace akce zpracování požadované projektové dokumentace zpracování dokumentace nutné k uvolňování prostředků SR export dat pro externí systémy základní údaje přístupné na Internetu

6 Informační systém AVISME
Informační systém AVISME byl vyvinut na míru pro rozpočtové organizace. Komplexně řeší problematiku vnitřního informačního systému rozpočtových organizací, se zaměřením jak na ekonomické agendy a jejich nadstavby, tak i na jejich propojení s kancelářskými systémy. AVISME je víceúrovňový systém. Jeho hlavní výhoda spočívá v propojení všech jednotlivých složek organizace a ve vzájemné výměně dat. Systém lze provozovat centralizovaně i decentralizovaně, obě varianty jsou v současné době celorepublikově naimplementovány.

7 Modularita systému Systém je modulární, skládá se z cca 20 modulů.
Každý modul má svoji „zapouzdřenou“ funkčnost. Rozhraní mezi moduly je vytvořeno na úrovni objektů. Všechny moduly využívají jednu společnou datovou základnu. Datové rozhraní mezi moduly je realizováno prostřednictvím SP. Jednotlivé moduly se dají provozovat samostatně.

8 Moduly systému AVISME

9 rozpočet automatické vytváření analytického členění rozpočtových účtů z modulu Účetnictví a výkaznictví rozpis schválených a upravených částek na střediska, účely, okruhy, podprogramy a akce sledování účelového vázání finančních prostředků dle rozpisu ukazatelů záznamy o předběžné řídící kontrole provádění rozpočtových opatření okamžité promítnutí čerpání po zaúčtování dokladů předběžné čerpání z ostatních modulů plánování následujícího rozpočtového roku rozpis a čerpání rezervního fondu limitky sumarizace dat z podřízených úrovní

10 Disponibilní zůstatek rozpočtu

11 účetnictví uživatelsky definovatelné číselníky
možnost předvyplnění účetních dokladů - účetní operace používání „následných“ operací možnost úpravy dokladů vytvořených v jiných modulech jednostranné i oboustranné doklady uživatelsky definovatelná struktura automatizované vazby na ostatní moduly (přímý zápis účetních dokladů a předkontovaných dokladů) automatická vazba na čerpání rozpočtu evidence dokladů v technické formě podepisování záznamů kvalifikovaným certifikátem

12 Obecné vlastnosti systému
audit veškerých změn uživatelsky nastavitelné prostředí propracovaný systém přístupových práv a viditelnosti dat sofistikovaný výběr dat z databáze ve všech agendách neomezená filtrace vybraných dat co nejvíce informací v jedné obrazovce

13 Architektura AVISME Důraz na bezpečnost dat
Zapouzdření datových objektů Možnost šifrování dat DB DS Datová vrstva Databázové servery Vlastní aplikační server Multithread Škálovatelnost zátěže Možné využití technologie TK Rozhraní XML .NET Remoting Optimalizovaný přenos dat (ZIP) Aplikační servery Výkonná vrstva Citrix Vlastní „chytrý“ Windows klient Automatická instalace Webový klient Prezentační vrstva

14 Technologické platformy
programovací jazyky: C#, C++, ASP .NET aplikační server: .NET komponenty, .NET Framework, .NET Remoting, Web services podporované DB enginy: MS SQL Server 2000 a 2005, Oracle 9 a 10 serverové operační systémy: MS Windows Server 2000 a 2003, Linux klientský operační systém: Windows 2000, XP a 2003 podporované TK: Citrix, Windows Terminal Services webový prohlížeč: IE 5.5 a vyšší

15 bezpečnost instalace – certifikované komponenty
možnost použití protokolu HTTPs SSL, volitelné 128 bitové šifrování pomocí certifikátů uživatelem definovatelný systém rolí, přístupových práv a viditelnosti lze definovat práva až na položky formuláře lze definovat práva na všechny položky menu lze definovat práva na jednotlivé sestavy každému uživateli je možné přiřadit pouze určitý výsek viditelnosti dat automatické logování všech změn v datech možnost napojení na externí autorizační systém zapouzdřené databázové objekty šifrování uložených dat

16 lokalizace Systém AVISME je vlastním produktem firmy SYSCOM Software a byl vyvinut v českém jazyce. Je možná lokalizace do jiných jazyků. Systém je vytvořen v souladu s legislativou ČR a EU. Jakákoli změna legislativy je zapracována automaticky podle podmínek daných smlouvou o technické podpoře.

17 implementace samostatný implementační tým
na začátku studie proveditelnosti a procesní analýza plán implementace a harmonogram pomoc při změně metodiky obvyklá délka implementace : 3 měsíce až jeden rok, podle velikosti organizace a složitosti procesů

18 Licenční podmínky MF ČR je vlastníkem multilicence systému pro celou státní správu včetně DMS.

19 Reference AVISME nasazení: rutinní provoz od roku 1995
8 finančních ředitelství 225 finančních úřadů ÚFDŘ Generální ředitelství cel 8 celních ředitelství úřad Ministerstva financí rutinní provoz od roku 1995

20 diskuse Děkuji za pozornost. vnemec ssw.cz


Stáhnout ppt "Komplexní informační systém pro státní a veřejnou správu"

Podobné prezentace


Reklamy Google