Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozšíření jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou Prezentace Diplomové práce Autor : Libor Tomášek Spoluautoři : Pobucký M., Drábek L. Vedoucí :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozšíření jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou Prezentace Diplomové práce Autor : Libor Tomášek Spoluautoři : Pobucký M., Drábek L. Vedoucí :"— Transkript prezentace:

1 Rozšíření jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou Prezentace Diplomové práce Autor : Libor Tomášek Spoluautoři : Pobucký M., Drábek L. Vedoucí : RNDr. Ďuráková D. PhD.

2 Obsah ► Úvod a zadání ► Specifikace požadavků ► Analýza ► Základní pojmy ► Návrh a implementace ► Testování a zabezpečení ► Závěr

3 Úvod ► Zadavatelem projektu je Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž ► Současná jednouživatelská verze nese název AgrokromGIS 5.0 ► Rozdělení práce v týmu pro novou verzi :  Tomášek Libor – Architektura systému  Pobucký Martin – Analýza systému  Drábek Ladislav – GUI systému

4 Specifikace požadavků ► Zachování základní funkčnosti stávající verze v oblasti hospodářské evidence IS. ► Víceuživatelký IS provozovatelný v rámci lokální sítě i Internetu ► IS bude distribuovatelný zákazníkům ► Nezávislé GUI ► Vícejazyčný IS ► GIS modul

5 Analýza ► Vývojových prostředí ► Volba DB serveru ► Analýza architektury ► Popis technologií a časová analýza ► Výsledky analýzy

6 Vývojové prostředí a DB server ► IS bude postaven výhradně na platformě Windows XP, 2000 ► Prostředí:  Java x C#(.NET) - vybráno ► DBServer:  602SQL Server x MS SQL 2000 (MSDE) – vybráno ► Kriteria : cena licence, transakce, fulltext, adminsitrace, spojení ze C#, import dat z *.sql, počet současně připojených uživatelů.

7 Architektura - Vrstvy ► Prezentační vrstva – práce Drábek Ladislav ► Databázová vrstva – práce Pobucký Martin ► Logická vrstva – kriteria:  topologie,  komunikační rámce  aplikační rámce ► Topologie: DS bez aplikačního serveru, DS + AS ► Výhody AS: monitorování, aktualizace, škálovatelnost, modularita ► Web aplikace(.Net,Java) x aplikace(.Net,Java)  tenký x tlustý klient  rychlost vývoje

8 Technologie ► Distribuovaný objektový systém (DIS) nabízí:  Sdílení vzdálených objektů  Využití OOM – asynchronní volání pomocí volání událostí  Správa životního cyklu  Možnost uchování a načtení stavu objektu  Škálovatelnost výkonu ► Distribuovaná aplikace.NET ► Časová analýza:  Transakce – řeší DS  Refresh – řešeno pomocí MVC a DIS  Read / Write – řešeno pomocí MVC a DIS

9 Architektura - Hierarchie Sparx system :Enterprise Architekt

10 Základní pojmy ► Aplikační server (AS)  Je implementován v.NET,C#  Využívá DIS  Prostředník přístupu k DS  Aktulizace datová i programová (i klientů)  Monitorovací činnosti  Modularita systému  Správa a zabezpečení ► Klient je aplikace určenou pro práci uživatele. ► Uživatel, Provozovatel, Administrátor (role) ► P-Server je údržbářský server tvůrce (okolí) ► Firma, Firemní databáze

11 Návrh – Modularita systému

12 Aplikační server

13 Klient

14 Použití interface pro moduly

15 Atributy - Metadata ► Možnost definice vlastních meta-informací o kódu : sestavení, třídě, metodě, proměnné. ► Důsledky : AS ani klient neví nic o kódu modulu, přesto pomocí atributů znají :  Rozdělení na AS a klienta  Práva k modulům, podmodulům, metodám  Verzování všech komponent a tříd  Které třídy implementují daný interface

16 Implementace ► OOP techniky:  DIS  Mechanismus zpráv a událostí je použit ve všech formulářích, ve styku s DB, pro vypisovací soubory,…  Dědění a Rozhraní ►.Net možnosti  Přetížení operátorů  Indexer : this[“key”]  Vlastnosti : string Name{get;set;}  Atributy – metadata o kódu [serializable] ► Zabezpečení a aktualizace

17 Závěr ► V rámci práce pro zadavatele vznikl (bez původního záměru) AS, který je natolik obecný a flexibilní, že může být nasazen i pro jiná řešení IS. ► AS je stále ve vývoji:  Dynamická modularita  Metadata programová i datová  DB driver  Vývoj klientské aplikace ► Výsledky práce : (Tomášek Libor)  Analýza návrh a funkční implementace AS a klientké aplikace  Kompletní dokumentace zdrojových kódů, asi 100 tříd v C#  Diplomová práce – text  Popis aplikačního serveru

18 Ukázka aplikace

19

20

21

22 Poděkování ► RNDr. Ďuráková D. PhD.  vedení práce  koordinace se zadavatelem ► doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D  původní oponent práce  konzultace zaměřené na implementaci a další vývoj architektury IS  konzultace technologických prostředků


Stáhnout ppt "Rozšíření jednouživatelské verze IS na víceuživatelskou Prezentace Diplomové práce Autor : Libor Tomášek Spoluautoři : Pobucký M., Drábek L. Vedoucí :"

Podobné prezentace


Reklamy Google