Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní zpracování dat Příklad OA a VOŠ Příbram „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní zpracování dat Příklad OA a VOŠ Příbram „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“"— Transkript prezentace:

1 Základní zpracování dat Příklad OA a VOŠ Příbram „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“

2 Příklad: Rozdělení věku nezaměstnaných Řazení - podle velikosti, abecedně. Třídění – zpřehlednění velkého množství dat do tabulek např. uspořádání do tzv. tabulky četností. Grafická prezentace – grafy, diagramy.

3 Třídění VěkPočet VěkPočet VýškaPočet (140, 150> 12 (150, 160> 36 (160, 170> 78 (170, 180> 59 (180, 190> 20 Prosté třídění diskrétní znak Intervalové třídění spojitý znak Intervalové třídění spojitý

4 TABULKA ROZDĚLENÍ ČETNOSTI Hodnoty x i Absolutn í četnosti n i Relativn í četnosti p i Kumulativn í četnosti Kumulativn í relativn í četnosti x1x1x1x1 n1n1n1n1 x2x2x2x2 n2n2n2n2 xkxkxkxk nknknknk Celkem:1

5 Tabulka četností Konstrukce tabulky četností 1.Zjistíme v jakém rozmezí se data pohybují, tedy nejmenší a nejvyšší hodnotu. 2.Rozhodneme, zda provedeme prosté nebo intervalové třídění (v závislosti na typu sledované proměnné) 3.Rozhodneme, kolik bude mít tabulka řádků – volíme počet tzv. tříd. 4.Rozhodneme jaké bude rozpětí jednotlivých tříd. 5.Počítáme kolik pozorování patří do každé třídy (čárkovací metoda nebo počítač).

6 Tabulka četností Volba vhodného počtu tříd (řádků) v tabulce četností Prosté třídění: Podle počtu obměn diskrétního znaku Intervalové třídění: Sturgesovo pravidlo: počet intervalů k ≈ 1 + 3,3log 10 n Jednoduché (odmocninové) pravidlo: k ≈ √n Podle potřeby prezentace (např. intervaly po 10 letech) Intervaly by měly zahrnovat všechny hodnoty a měly by být stejně široké. Měly? – krajní intervaly mohou být delší pokud zahrnují extrémní hodnoty.

7 Tabulka četností IntervalVěk Celkem Nejmenší hodnota sledovaného souboru je 16 let a největší 60 let. Tabulka musí zahrnovat všechny hodnoty! Počet intervalů (řádků) je k = 9. Byl zvolen v souvislosti se šířkou intervalu, která je 5 let (toto uspořádání je přehledné a jednoduché). Intervaly se nesmějí překrývat, proto první končí věkem 20 a druhý začíná věkem 21.

8 Tabulka četností IntervalVěk 1 15 – – – – – – – – – – – – – 66 Při použití jednoduchého (odmocninového) pravidla by počet intervalů byl √4275 ≈ 65 Taková tabulka by byla příliš složitá a nepřehledná. Sturgessovo pravidlo stanovuje následující počet intervalů: k ≈ 1 + 3,3log ≈ 13. Šířka intervalů se pak spočítá podle vzorce: (maximální hodnota – minimální hodnota) počet intervalů k (60 – 16)/13 = 3,38 ≈ 4 roky

9 Tabulka četností IntervalVěk Střed intervalu x i * Absolutní četnost n i Celkem4275 Střed intervalu (x i *) prostřední hodnota mezi horní a dolní mezí intervalu Absolutní četnost (n i ) počet hodnot v souboru spadající do příslušného intervalu 445 nezaměstnaných (hodnot) je ve věku od 31 do 35 let.

10 Tabulka četností IntervalVěk Absolutní četnost n i Relativní četnost p i , , , , , , , , ,03 Celkem42751,00 Relativní četnost (p i ) počet hodnot (v procentech) v souboru spadající do příslušného intervalu 10% všech nezaměstnaných bylo ve věku od 31 do 35 let. Výpočet: Absolutní četnost/celkem = 445 / 4275 = 0,10

11 Tabulka četností IntervalVěk Absolutní četnost n i Kumulativní absolutní četnost kn i Celkem4275 Kumulativní absolutní četnost (kn i ) počet hodnot v souboru, které jsou menší nebo rovny horní mezi příslušného intervalu 2177 nezaměstnaných bylo mladších než 30 let Výpočet: = 2177

12 Tabulka četností IntervalVěk Absolutní četnost n i Kumulativní relativní četnost kp i , , , , , , , , ,00 Celkem4275 Kumulativní relativní četnost (kp i ) počet hodnot (v procentech) v souboru, které jsou menší nebo rovny horní mezi příslušného intervalu 51% nezaměstnaných bylo mladších než 30 let Výpočet: ( )/4275 = 0,51

13 Tabulka četností IntVěk Střed intervalu x i * Absolutní četnost n i Relativní četnost p i Kumulativní absolutní četnost kn i Kumulativní relativní četnost kp i ,166730, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Celkem42751,00

14 Tabulka četností Graf rozdělení četností Rozdělení věku věk (roky) četnost

15 Základní zpracování dat Histogram četností – absolutní četnost n i Rozdělení věku věk (roky) četnost

16 Základní zpracování dat Histogram četností – kumulativní absolutní četnost Rozdělení věku věk (roky) kumulativní absolutní četnost

17 Základní zpracování dat Polygon četností (spojnicový graf)

18 Základní zpracování dat Histogram četností – pouze pokud jsou všechny intervaly stejně široké Sloupcový graf – pokud jde o prosté třídění znaku, nebo intervalové s nestejně širokými intervaly. Mezi sloupce se vkládají mezery.

19


Stáhnout ppt "Základní zpracování dat Příklad OA a VOŠ Příbram „ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky“"

Podobné prezentace


Reklamy Google