Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM Č.5 DEPOZITNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY - VKLADY AutorPhDr. Alena Švepešová Tematická oblastMikroekonomie – bankovnictví AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví RočníkObchodní akademie 3. ročník, Nástavbové studium 2. ročník Datum tvorby ŘÍJEN 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 DEPOZITNÍ BANKOVNÍ PRODUKTY - VKLADY Zpracovala :PhDr. Alena Švepečová Použitá literatura:Bankovnictví učebnice, B. Šenkýřová, Grada ISBN 80-7169-464- 9, DVOŔÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, 2005.. ISBN 80-7201-515-X,Dluhopisy pro střední školy a veřejnost,M.Šmíd, 1999 Zdroj:http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=326,11.10. 2013, http://www.fpv.cz/cs/kdo-je-pojisten.html 11.10.2013http://www.fpv.cz/cs/kdo-je-pojisten.html

3 V rozvaze banky Na straně pasiv banka v pozici dlužníka

4 Depozita banky jsou VKLADY (Vklad je typ závazku, který vznikne uzavřením smlouvy o vkladu) - vklady na viděnou – běžné účty - termínové vklady - úsporné vklady (vkladní knížky)

5 Mezi depozita banky dále patří EMISE BANKOVNÍCH DLUHOPISŮ (Dluhopis - obligace je dluhový cenný papír - dlužní úpis – kterým se dlužník – v tomto případě banka zavazuje k určitému majetkovému plnění. Obvykle v penězích. (jsou upraveny zákonem – zákon č.530/1995 Sb., o dluhopisech )

6 Mezi depozita banky dále patří Speciální depozita – typy vkladů Vklady se zvláštním režimem stavební spoření hypotéční zástavní listy

7 VKLADY Každý vklad vzniká na základě písemné smlouvy Smlouva o vkladovém nebo běžném účtu (existují pouze tyto dva typy smluv) Právní úprava – v Obchodním zákoníku a Občanském zákoníku (Osoby, které nemohou číst nebo psát (např. nevidomé osoby), nebo které nemají oprávnění k právním úkonům (nezletilé děti nebo nesvéprávné osoby), musí být při podpisu smlouvy zastoupeny svým zákonným zástupce (rodičem) nebo opatrovníkem)

8 NÁLEŽITOSTI SMLOUVY Smlouva je neplatná pokud chybí: Určení smluvních stran –uvedení banky a uvedení majitele účtu Určení měny v níž bude účet veden – pokud není uvedena výslovně je v ČR považována za tuto měnu – ČESKÁ KORUNA

9 POJIŠTĚNÍ VKLADŮ V ČR Pojištěny jsou vklady občanů a firem vedené u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen, které podnikají v České republice na základě licence vydané Českou národní bankou Pojištěny jsou pouze vklady vedené na jméno nebo firmu (jméno, příjmení, rodné číslo (nebo datum narození nebo identifikační číslo) a adresu vkladatele; firem bude vklad veden na obchodní firmu nebo název právnické osoby, její sídlo a identifikační číslo (pouze u tuzemských firem).

10 Výše pojištění Náhrada vkladů se poskytuje do 100 % jejich výše. Maximální výše náhrady je 100 000 EUR na jednoho klienta v jedné bance, stavební spořitelně či družstevní záložně. Náhrady za devizové vklady jsou vypláceny v české měně

11 VKLADY NA VIDĚNOU RŮZNÉ TYPY BĚŽNÝCH A VKLADOVÝCH ÚČTŮ ( DALŠÍ NÁZVY PRO TENTO PRODUKT – VISTA VKLADY, VKLADY NA POŽÁDÁNÍ, SPOROŽIRO-účty z kterých se platí pravidelné platby ) Splatné: bez výpovědní lhůty - s prostředky na něm uloženými může klient v kterémkoli okamžiku disponovat Úroková sazba : nízká Význam pro banku : „ sedlina“ klienti obvykle nevyčerpávají zůstatky na svých účtech - vždy tam něco nechají banky připisují peníze na účty příjemců o den či více později, než je odepisují z účtu plátců - získávají úrok

12 TERMÍNOVANÉ VKLADY a) vklady na pevnou lhůtu-od jednoho týdne do několika měsíců b) vklady s výpovědní lhůtou-dispozice omezena předem sjednanou výpovědní lhůtou.

13 Způsob úročení vkladů úročení fixní - úroková sazba je fixní, pevná po celou dobu trvání vkladu úročení pohyblivé - úroková sazba vkladu je vázána na určitou sazbu (základní sazba banky, diskontní sazba centrální banky, tržní referenční sazba) a mění se podle změn sazby, na kterou je vázána nebo ke změnám dochází v závislosti na změnách úrokových sazeb) úročení progresivní - úroková sazba z vkladu se postupně zvyšuje podle předem pevně sjednaného schématu;

14 Význam pro banku nižší personální a věcné náklady Bance zůstávají finanční prostředky k dispozici dle smlouvy Minimální rezervy jsou stejné jako u vkladů na viděnou ( bývají nižší)

15 ÚSPORNÉ VKLADY Úsporné vklady slouží k dlouhodobějšímu uložení prostředků klienta a nelze je proto využívat k platebnímu styku jsou to vklady na úsporných vkladových účtech, proti kterým je vystaven bankou doklad nejčastěji ve formě vkladní knížky. Dispozice s vkladem je možná pouze proti předložení tohoto dokladu. Varianta vkladů na doručitele byla v ČR od 1. ledna 2003 zrušena

16 VKLADNÍ KNÍŽKY PLATNOST – NEOMEZENÁ Pokud majitel s vkladní knížkou nedisponuje ( nepřipisuje úrok, nevkládá, nevybírá či neprovádí jiné záznamy)je vkladní knížka po 20 letech zrušena – zrušena smlouva o vkladovém účtu V případě ztráty či zničení je povinnost majitele tuto skutečnost bezprostředně nahlásit

17 ÚSPORNÉ VKLADY Způsob úročení: jako u termínovaných vkladů Různé typy vkladních knížek : Obyčejné Výherní (ÚROČENÍ PODLE VÝHERNÍHO PLÁNU) Cestovní (vkladní knížka na jméno) Dětské Na heslo Přivolání další osoby S výpovědní lhůtou Bez výpovědní lhůty


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google