Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/ OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiálu Klíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiálu DUM Č.12 PLATEBNÍ STYK Autor PhDr. Alena Švepešová Tematická oblast Mikroekonomie – bankovnictví Anotace DUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení -oblast bankovnictví Ročník Obchodní akademie 3. ročník, Nástavbové studium ročník Datum tvorby listopad 2013 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Zpracovala : PhDr. Alena Švepešová
PLATEBNÍ STYK Zpracovala : PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura: DVOŔÁK, Petr. Bankovnictví pro bankéře a klienty. 3. přepracované a rozšířené vyd. Praha: Linde, ISBN X,Bankovnictví I.,učebnice, Bohuslava Šenkýřová a kol.,Grada Publishing 1997

3 zprostředkování plateb mezi 2 subjekty
Platební styk zprostředkování plateb mezi 2 subjekty (či subjektem a bankou) Předmětem jsou PENÍZE Účelem je PLACENÍ , které se uskutečňuje převodem platebních prostředků

4 Dělení platebního styku
1.Z HLEDISKA FORMY 2.Z HLEDISKA URČENÍ TERITORIA A)HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK -Hotovostní platební styk se uskutečňuje hotovými penězi, bankovkami a mincemi. Nejběžnější způsob je přijímání vkladů a výplat hotovostí z účtů klientů. B)BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK je uskutečňován výhradně bankami převodem z bankovního účtu plátce na bankovní účet příjemce platby bez oběhu hotových peněz. TUZEMSKÝ –uvnitř národní ekonomiky –tuzemská měna ZAHRANIČNÍ – platby do zahraničí

5 ZÚČTOVÁNÍ PLATEBNÍHO STYKU -TUZEMSKÝ
PROSTŘEDNICTVÍM TZV. CLEARINGOVÉ BANKY Na území ČR - CB – toto centrum zúčtovává veškeré platby

6 ZÚČTOVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO PLATEBNÍHO STYKU
PROVÁDĚJÍ BANKY PROSTŘEDNICTVÍM VZÁJEMNÝCH ÚČTŮ Tyto účty mohou být dvojího druhu NOSTRO ÚČTY – jsou účty, které má tato banka u jiné banky(ve své podstatě se jedná o běžný účet u jiné banky) LORO ÚČTY –jsou účty, které daná banka vede pro jiné banky Nástroje k provedení plateb :příkaz k úhradě,inkaso, šeky, platební karty, dokumentární akreditivy

7 HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK - FORMY
UKLÁDÁNÍ PENĚZ VÝBĚR PENĚZ Na jakýkoliv účet Ze svého účtu – dispoziční právo

8 Oběh hotovosti obrázek použit z :http://www. google. cz/imgres
Ukládání x výběr peněz Získané peníze dávají v obchodech do oběhu Obchodníci přijímají hotovost za zboží Komerční banky přijímají peníze od občanů a firem ČNB třídí peníze a dává do oběhu

9 Přehled hotovostních operací –ukládání peněz
Na pokladně v otevírací době kterékoli pobočky banky na jakýkoliv účet Prostřednictvím vkladového bankomatu ve kteroukoli denní i noční hodinu vloží držitel složením hotovosti ve prospěch účtu příjemce (provádí se nejčastěji prostřednictvím pokladní složenky)

10 Přehled hotovostních operací –výběr peněz
1. poukazem peněžních prostředků ze svého účtu k výplatě v hotovosti (využívá se, když chce klient poukázat ze svého účtu určitou částku, kterou bude oprávněná osoba čerpat v hotovosti) 2. šekem (ten je určen k výplatě v hotovosti) 3. výběrem prostřednictvím výběrního lístku (ten musí být opatřen podpisem oprávněné osoby podle podpisového vzoru k účtu;klient je vždy povinen potvrdit svým podpisem na výběrním lístku příjem bankomatu)hotovosti) 4. bankovní platební kartou (klient může vybírat hotovost na pokladnách poboček bank nebo prostřednictvím

11 POKLADNÍ SLOŽENKA POUŽITO Z http://www. ucetnitiskopisy

12 Pokladní složenka pro CZK
Tiskopis se používá ke skládání hotovostí v CZK ve prospěch účtu v CZK Ve prospěch účtu číslo*) CK* TISKOPIS ČNB uvádí se nejvýše 16 místný číselný Uvádí se čísly částka, která má být připsána na účet

13 NÁLEŽITOSTI POKLADNÍ SLOŽENKY
BANKOVNÍ SPOJENÍ – tzn. číslo účtu směrový kód banky ČS spořitelna – Jméno, příjmení, adresa složitele Variabilní symbol (specifikuje platbu nebo plátce) Konstantní symbol (vyjadřuje druh platby) Podpis složitele

14 SOUČÁSTÍ POKLADNÍ SLOŽENKY
BÝVÁ VÝČETKA HODNOT –VYUŽÍVÁ SE PŘI UKLÁDÁNÍ VĚTŠÍ HOTOVOSTI

15 Výběr hotovosti výběr hotovosti se řídí podmínkami stanovenými pro příslušný účet výběrným lístkem či soukromým šekem při výběru hotovosti Kč a vyšší nebo ekvivalentní částky v cizí měně je nutné požadovaný výběr u některých bank ohlásit: 2 pracovní dny před dnem výplaty u výběru českých korun 5 pracovních dní před dnem výplaty u výběru cizí měny při výběru hotovosti z běžných účtů v částce Kč a vyšší nebo jejího ekvivalentu v cizí měně platí zpřísněná opatření

16 Výběrní lístek Peněžní ústavy mají různou úpravu tohoto formuláře, ale náležitosti, které je třeba vyplnit jsou v podstatně stejné 1.označení měny a číslo účtu včetně identifikačního kódu banky 2. částka číslicí někdy i slovem 3.variabilní symbol může se uvést jakýkoliv číselný znak pro identifikaci platby, nejčastěji 9 nebo datum výběru. 4.konstantní symbol č. 1559 5. jméno a příjmení příjemce hotovosti jeho adresa, číslo o.p. případně i rodné číslo (ověřuje pokladník banky při výplatě peněz) 6.výčetka (zejména u výběru hotovosti na mzdy, kdy příjemce potřebuje různé hodnoty bankovek a mincí) 7. podpis majitele účtu podle podpisového účtu (je-li součástí podpisového vzoru i razítko musí se jím výběrní lístek opatřit) 8.na některý formulářích se uvádí i datum výplaty

17 Obrázek použit z :http://www. oferta

18 PŘI PRÁCI S HOTOVOSTMI PŘEVZETÍ PENĚZ – přechází na příjemce i zodpovědnost za správnost V případě padělku –odebírá je banka bez náhrady – o odebrání vystaví potvrzení Padělek odesílá ČNB


Stáhnout ppt "Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školy Soukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google