Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."— Transkript prezentace:

1 Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice, s.r.o., Jeronýmova 28/22, České Budějovice Kód materiáluKlíčová aktivita III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název materiáluDUM. č.18 POJISTNÁ SMLOUVA A SPECIÁLNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ AutorPhDr. Alena Švepešová Tematická oblastMikroekonomie pojišťovnictví AnotaceDUM je určen pro výklad učiva pro předměty Mikroekonomie, Chod podniku, Ekonomická cvičení. Charakterizuje náležitosti pojistné smlouvy a speciální druhy pojištění RočníkObchodní akademie, Ekonomické lyceum – 3.ročník, Nástavbové studium – 2. a 3. ročník Datum tvorby-Leden 2014 Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 POJISTNÁ SMLOUVA A SPECIÁLNÍ DRUHY POJIŠTĚNÍ Zpracovala PhDr. Alena Švepešová Použitá literatura:Pojistné právo, JUDr. Věra Škopová, VŠE Praha,1997 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-92-0 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě )(ze dne 17. prosince 2003)

3 POJISTNÁ SMLOUVA 37/2004 Sb. Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů ( zákon o pojistné smlouvě ) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout v daném rozsahu plnění nastane – li nahodilá událost

4 Pojistná smlouva obsahuje § 4 citace a) určení pojistitele a pojistníka, b) určení oprávněné osoby, c) určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové, d) vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běžné nebo jednorázové, f) vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena,

5 Pojistná smlouva obsahuje § 4 citace g) v případě pojištění osob, bylo-li dohodnuto, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, způsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude podílet. (2) Pojistitel je oprávněn zabezpečit identifikaci pojistníka, pojištěného a oprávněné osoby při uzavírání a změně pojistné smlouvy a identifikační údaje o těchto osobách vést ve své evidenci. Identifikačními údaji se rozumí a) u fyzických osob jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa bydliště a rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno, popřípadě obchodní firma, b) u právnických osob obchodní firma nebo název právnické osoby, její sídlo a u tuzemských právnických osob též identifikační číslo osoby

6 Některá ustanovení o uzavření pojistné smlouvy § 6 citace (1)K uzavření pojistné smlouvy je třeba, aby návrh byl přijat ve lhůtě, kterou navrhovatel určil, a neurčil-li ji, do 1 měsíce nebo, je-li podmínkou uzavření pojistné smlouvy lékařská prohlídka, do 2 měsíců (2) Návrh pojistitele lze přijmout též zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu (5) Soukromé pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li dohodnuto, že vznikne již uzavřením pojistné smlouvy nebo později.

7 Forma právních úkonů § 7 citace (1)Pojistná smlouva musí mít písemnou formu, s výjimkou případů, kdy zakládá pojištění s pojistnou dobou kratší než 1 rok (krátkodobé pojištění). (2) Každá ze stran musí obdržet alespoň jedno vyhotovení pojistné smlouvy. To platí i pro změnu pojistné smlouvy, pro kterou je stanovena písemná forma.

8 Promlčení § 8 citace Právo na plnění z pojištění se promlčí nejpozději za 3 roky, a jedná-li se o životní pojištění (§ 54), za 10 let; promlčecí doba práva na pojistné plnění počíná běžet za 1 rok po vzniku pojistné události.

9 Pojistka § 9 citace (1) Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. (2) Nebyla-li pojistná smlouva uzavřena v písemné formě, musí pojistka obsahovat nejméně číslo pojistné smlouvy, náležitosti uvedené v § 4 (3) Dojde-li ke ztrátě, poškození nebo zničení pojistky, vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky

10 Speciální druhy pojištění odpovědnosti Pro řadu oblastí podnikání existují speciální druhy pojištění odpovědnosti, které odpovídají zvláštní právní úpravě odpovědnosti dle příslušného zákona Pod speciální rizika řadíme pojištění, která tvoří nadstavbu standardně sjednávaných druhů pojištění. Některá jsou svým charakterem určená jen pro specifickou oblast podnikání, některá je možné doporučit každé právnické osobě

11 Příklady některých speciálních druhů pojištění Pojištění odpovědnosti silničního a drážního dopravce – dle mezinárodní úmluvy CMR a příslušných ustanovení Občanského a Obchodního zákoníku Pojištění odpovědnosti zasilatele – ve smyslu zasilatelské smlouvy dle Obchodního zákoníku Pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku závažné havárie – povinné pojištění pro vybrané firmy dle zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií Pojištění odpovědnosti za ekologickou újmu – dle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě Pojištění odpovědnosti za škodu z klinického hodnocení – dle zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech Zdroj:http://www.insia.cz/specialni-druhy-pojisteni-odpovednosti.html

12 Příklady některých speciálních druhů pojištění pojištění psů a koček pojištění lodí a jachet zemědělské pojištění ( plodin, zvířat, lesních porostů, majetku, strojních zařízení, motorových vozidel, odpovědnosti za škodu, atd...) pojištění profesní odpovědnosti pojištění proti úpadku cestovní kanceláře pojištění filmové produkce pojištění kulturních a sportovních akcí pojistit se proti zranění při teroristickém útoku nebo proti únosu a proti hackerům

13 Zemědělské pojištění Dobrovolné pojištění Druhy zemědělského pojištění: pojištění plodin pojištění hospodářských zvířat pojištění koní pojištění lesů pojištění farem pojištění strojů

14 https://www.youtube.com/watch?v=Xa4rI5QY QCc Pojistná smlouva

15 Pojištění psů a koček https://www.youtube.com/watch?v=TBGfOJz6 OyY https://www.youtube.com/watch?v=TBGfOJz6 OyY


Stáhnout ppt "Číslo a název projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0619 OP: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru Název a adresa školySoukromá."

Podobné prezentace


Reklamy Google