Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak zlepšit funkci mozku?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak zlepšit funkci mozku?"— Transkript prezentace:

1 Jak zlepšit funkci mozku?
MŮŽEŠ MÍT LEPŠÍ COMPUTER Aneb Jak zlepšit funkci mozku?

2 Krásný je vzduch Krásný je vzduch, krásnější je moře, 2x co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře. Pevný je stůl, pevnější je hora 2x co je nejpevnější, co je nejpevnější? Ta člověčí víra. Pustá je poušť i nebeské dálky 2x co je nejpustější, co je nejpustější? Žít život bez lásky. Mocná je zbraň, mocnější je právo 2x co je nejmocnější, co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo. Velká je zem, šplouchá na ní voda 2x co je však největší, co je však největší? Ta lidská svoboda.

3 Každý z nás má svoji jedinečnou strukturu mozku, jako otisk palce.
Přestože nás udiví téměř každý z technolog.objevů posledních let, žádný z nich se nedá srovnat s PRECIZNOSTÍ NEJDOKONALEJŠÍHO VÝTVORU ve VESMÍRU - Lidského mozku. Ve dvou týdnech není ještě lidské embryo větší než kapka vody, již je ale zformován zárodek mozku a míchy. Každý z nás má svoji jedinečnou strukturu mozku, jako otisk palce.

4 Mozek váží jen 2 % hmotnosti těla (1,4 kg), přitom spotřebuje 20 % krve a celou 1/4 těl. energie. Řídí činnost všech 50 tis. miliard buněk v našem těle. Každou hodinu musí nahradit miliardu odumřelých buněk. Denně přitom odumírá 50 tisíc neuronů. Přesto fascinuje svojí kapacitou 100 miliard neuronů s možností synapsí a miliardami podpůrných buněk, zajišťujících metabolismus. Má tedy více spojení, než největší počítačová síť na světě.

5 Každou sekundu je zaplaven 100 milionů informací ze smyslů
Každou sekundu je zaplaven 100 milionů informací ze smyslů. Neregistrujeme ani 1 % z nich. Mozkový kmen a kůra je třídí, a tak se můžeme soustředit. Kapacita paměti je tak ohromná, že by to naplnilo milionů svazků knih - což je kapacita největší knihovny na světě. Většinou ji tolik nevyužíváme, ale kdybyste se o to chtěli pokusit, museli byste se každou sekundu naučit něco nového a to po dobu 3 milionů let.

6 Poškození FML - duš.apatii,zanedbalost a váž.změny osob.
KOMPLIKOVANOST MOZKU - 60 typů neuronů, uložených v 6 rozdílných vrstvách - senzorická cent., motorická centra i asociační oblasti - zajišťují chápání i kontrolu emocí. Nejzáhadnější FML. Poškození FML - duš.apatii,zanedbalost a váž.změny osob.

7 STRUKTURA MOZKU Levá dominantní hemisféra -logické myšlení, řeč, výpočty. Pravá hemisféra - prostorové vnímání, emoce.

8 FRONTÁLNÍ MOZKOVÝ LALOK
- centrum vůle, osobn., morálních rozhodnutí, rozumu, ale i víry. To je NEJJEMNĚJŠÍ ČÁST těla, která nejvíce for-muje náš charakter. 7% 3.5% 33% 17 % Člověk bez FML stále může chodit, jíst, vidět, ale nemůže se SVOBODNĚ ROZHODOVAT a ztrácí centrum duchovnosti.

9 Z čeho se vlastně skládá naše tělo?
Duch Dobro/zlo Morální zákony Duše M O Z  E K  Psychické zákony Tělo Orgány, systémy Fyziologické zák. B u ň k y , t k á n ě Biologické zákony M o l e k   u l y Chemické zákony A t o m y , p r v k y , p r a c h Fyzikální zákony Fyzikální zákony jsou základem nejen pro tělesnou, ale i pro duševní a duchovní existenci. Všechny jsou tedy stejně důležité.

10 Jak funguje mozek? Na základě našich VJEMŮ z 5 smyslů vznikají myšlenky a pocity, jež rodí naše činy, zvyky, charakter i osud. Chceme-li tedy mysl a charakter nejlepší kvality, musíme začít již u našich VJEMŮ.

11 Mozek = zahrada Co zasadíme, to sklidíme Fil 4,8
VJEMY jsou EL. IMPULSY, jež produkují buď dobré nebo špatné myšlenky. Ty se pak ukládají formou CHEM. SLOU- ČENINY do FML, kde se FORMUJE NÁŠ CHARAKTER.

12 Stříd. 13: “Mozkové nervy, které komunikují s celým tělem, jsou JEDINÝM PROSTŘEDKEM SKRZE KTERÝ komunikuje NEBE S ČLOVĚKEM a jeho nejniternějším životem. Cokoli zabraňuje oběhu el. proudu v nerv. systému,SNIŽUJE ŽIVOTNÍ SÍLU.Výsledkem je menší citlivost myšlení.”

13 MM 291 “Abychom měli zdravý mozek, musíme mít čistou krev
MM 291 “Abychom měli zdravý mozek, musíme mít čistou krev. Je-li správnou životosprávou a čistým vzduchem krev udržována v čistotě, bude mozek správně vyživován.” Mozek je anatomický orgán složený z nervů, cév, buněk a tkání. Je však jen takovým “DOMEM PRO MYSL”. Složení mysli je odlišné – tvoří ji el.prou- dy a nejrůznější sloučeniny. A stačí jen malá změna v chemickém složení látek v  mozku, aby došlo ke změně myšlení.

14 2 MCP 405 “Nedbalost ve formování našich tělesných návyků, zjevuje nezájem i o morální charakter. Zdraví těla si máme vážit jako PODSTATY pro rozvoj charakteru, růst osobnosti a ovládání vznětlivosti.” 9T 160 “Jestliže správným způsobem nepečujeme o svůj žaludek, zabráníme tak formování bezúhonného morálního charakteru. Mozek a nervy souvisí se žaludkem. Tak naše nesprávné stravování a pití končí v převráceném myšlení a jednání. ”

15 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
(Dr. Hardinge / Filosofie zdraví 138) 1) NEDOSTATEK KYSLÍKU např. při Hata Józe, Holotr. či povrchní dýchání Hypoxie odpojí FML a tak nekontrolujeme vůlí, kdo na nás působí. 2) ÚNAVA - dochází k potlačení vůle, rozhodování a morálního úsudku. Proto je ODPOČINEK tak důležitý pro naše nezkreslené ROZHODOVÁNÍ. Studie: probdělá noc = další den snížená koncentrace. “Pondělní škleb”: neodpočatí a více chybujeme.

16 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
3) PŘEJÍDÁNÍ i vitamínová PODVÝŽIVA dojde k odkrvení nebo nedostatečnému vyživení mozku a tím se myšlení zpomalí. Mozkový doping tvoří vitamíny řady B, sojový lecitin (jeho prvek cholin), železo a dále pak vitamíny C, E, A, Zn, Selen tj. ANTIOXIDANTY z ovoce a zeleniny, chrání mozek před volnými radikály. Jahody, špenát, jinan dvoulaločný a borůvky zabrání zhoršující se paměti. Děti po konzumaci cukrovinek – reagují pomaleji na otázky a špatně se soustředí. Rafinovaný cukr - HYPOGLYKEMIE - sníží funkci FML (náprava až za min.)

17 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
3) Nasycené živočišné tuky způsobují tvrdost cév, ale i nervových synapsí. Čistota membrán a synapsí rozhoduje o kvalitě jejich elektrochemických reakcí (jako svíčka v motoru), o správném přenosu vjemů a tím o čistotě myšlení. Synapse NEURON ACETYLCHOLIN – nervový přenašeč Zlepšuje kvalitu myšlení. Jeho vznik podporuje strava bohatá na vit.E (soja, obilniny, ořechy, semena) a vit.B1 (celozrno). XANTIN – jeden z hlavních produktů metabolismu masa; snižuje tvorbu acetylcholinu.

18 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
Živočišná strava urychluje vznik zánětlivých procesů, tím dojde k přebytku PROSTAGLANDINU E-2, jež se přednostně navazuje na neuronové synapse. Podobně škodí také ARACHIDONOVÁ KYSELINA z masa a uleželých sýrů. Živočišné produkty také brání stresovému hormonu “17 HCS”, aby se dostal do vyšších center. Ten pak stimuluje pouze nižší centra a podporuje tím IMPULSIVNÍ JEDNÁNÍ. Pokus ve věznici - 3 skupiny: 1. dostávala velké množství téměř syrového masa smíšenou stravu a 3. rostlinnou stravu. Pouze 3 skupina vykazovala neagresivní jednání a ochotu spolupráce s ředitelem.

19 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
KONZUMACE MASA Zhoršuje POŠKOZENÍ MOZKU a NERVOVÉHO SYSTÉMU : Creutzfeld-Jakobova nemoc, Alzheimerova choroba, Roztroušená skleróza, Demence, Nádory, Mrtvičky, Aneurisma, poškození mozku volnými radikály ... E. Whiteová, 1870: „Maso nebylo nikdy nejlepší stravou. Zvláště dnes, kdy rychle stoupá nemocnost zvířat je jeho používání ještě škodlivější. Některé způsoby výkrmu zvířat určených pro trh vyvolávají nemoci. Lidé stále jedí maso, jež má plno rakovinotvorných a jiných smrtelných zárodků. I když se to neprojeví hned, umírají na nemoci, zaviněné výhradně jezením masa. Každá nemoc má pak odpovídající účinek na mysl a duši.“ CZ 204-5

20 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
4) FALEŠNÉ NEUROTRANSMITERY vyvolávají „šum“ na membránách synapsí a mozek pak nedokáže dobře rozpoznat kvalitní signály od těch deformovaných, falešných. Stav synaptické štěrbiny určuje efektivnost paměti, logiky, tvořivosti a vnímání Vzniká tak PODRÁŽDĚNOST, ZHORŠENÁ MENTÁLNÍ SCHOPNOST a u dětí HYPERAKTIVITA a DĚSIVÉ SNY. Pravé přenašeče: 40-80 (noradrenalin, endorfíny, serotonin, acetylcholin..) Falešné přenašeče: TYRAMÍN z uleželých sýrů TRYPTAMÍN z uzenin, vína a tuč.pokrmů

21 NEJLEPŠÍ VÝŽIVA PRO MOZEK
„Obiloviny, ořechy, ovoce, zelenina a luštěniny jsou původní stravou, jež pro nás vybral náš Stvořitel. Je to ta nejzdravější a nejvýživnější strava. Dodává tělu vytrvalost a rozumu takovou svěžest, jakých se nedá dosáhnout při smíšené a dráždivé stravě.“ CZ 192 Bohatá kvalitní snídaně 5 HODIN PO SNÍDANI, KTERÁ NEOBSAHUJE dostatečné množství AMINOKYSELINY tryptofanu (oves.vločky, rýže, soja, květák, cibule, brambory, špenát) dochází k DEPRESI.

22 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
5) DROGY, alkohol, nikotin, kofein, tein, teobromin... - přímo otupují naše MYŠLENÍ A ROZHODOVÁNÍ, stupňují agresivitu a vyvolávají závislosti. Caffeine Effects Bible - Ef 5,18 - Neopíjejte se vínem... Př 23,31- Víno vklouzne hladce, ale nakonec uštkne, jako had. Adenosine Caffeine Léky na spaní, Astma, TK, Antidepresíva, na žaludeční vředy, protizánětlivé, narkotika, antihistaminy...

23 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
6) TELEVIZE obchází naše FM centrum úsudku a sugestivně vkládá poselství do našich emocí a podvědomí. Svým kmitajícím obrazem působí jako HYPNÓZA. V životě se pak rozhodujeme podle PODVĚDOMĚ VYBUDOVANÝCH VZORCŮ CHOVÁNÍ – př. násilí pod vlivem filmů. VĚDA A TELEVIZE : Dítě stráví u TV 26 h týdně - TV zvyšuje denní snění, agresivitu; mizí citlivost k násilí - Snižuje schopnost rozlišovat mezi dobrem a zlem - Snižuje kreativitu, zájem o četbu a učení (čl.se stává konzumentem) Nevyžaduje tělesnou ani duševní aktivitu, zvyš.obezitu, klesá metab. - Zrychluje sexuální aktivitu dospívajících - Bere čas na rodinu, cíle, duchovní hodnoty; vytváří ZÁVISLOST

24 MOZEK - STRES RAS Korová část RAS - přepínač mezi limbickým mozkem
(emocionálním/reaktivním) a korovým (učícím/vyhodnocujícím) MOZEK - STRES Korová část RAS Amygdala V případě stresu, RAS „přepne“ na „autopilot“ (limbickou, instinktivní, část mozku, jež jedná bez uvážení)

25 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
7) ROCKOVÁ HUDBA Hudba vstupuje do mozku skrze centrum emocí (limbický systém). Některá hudba vyvolá pozitivní reakci na FML, jiná vůbec. Rock vyvolává výrazný emocionální dojem bez logické a morální odezvy. Kořen Rocku je ve VUDU TANCÍCH, při kterých se černoši rychlým rytmem dostávali až do TRANZU. „Nejrůznější druhy zábavy se staly příčinou pádu tisíců a desetitisíců, kteří když by nebylo těchto druhů zábavy, by byli poslušnými dětmi svých rodičů – spravedliví, čistí, vznešení ve svých záměrech i svém charakteru.“ SD 177 SVĚTLO - blikavá červená na diskotékách či v PC hrách může vyvolat EPILEPSII. Naopak zelená a modrá uklidňují.

26 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
8) VYSOKÝ KREVNÍ TLAK - zvyšuje 10 x výskyt poškození bílé hmoty. Testy INTELIGENCE u hypertoniků prokazují nižší úroveň celkových mozkových schopností a pokles inteligence. Ložiska poškození bílé hmoty byla přítomna i když byl tlak léčen medikamentózně. „Málokdo rozumí jak moc naše stravovací návyky souvisí s našim zdravím, charakterem, užitečností na tomto světě a věčným osudem.“ CDF 51 Významně větší výskyt mozkové atrofie se projevil u pacientů s HYPERTENZÍ, než u lidí s normálním krevním tlakem.

27 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
9) STIMULACE MOZKU: vzděláním, kreativním myšlením, čtením poučných knih – “SOFTWARE”, můžeme zvýšit množství, délku a propojení synapsí „Porozumění se přizpůsobuje dimenzím objektu, s nímž má jednat -> VYUŽITÍM MOZEK ROSTE.” „Pokud se zabývá pouze triviálními, každodenními záležitostmi a nikdy není povolána k hlubokému úsilí pochopit velké a věčné pravdy, se stane mysl zakrslou a oslabenou.“AR Smysluplnými zálibami, ruční prací, obětavou pomocí pro druhé – můžeme vytvářet stále nové návyky. Můžeme lépe využít kapacitu mozku a to i v pozdním věku.

28 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
„Nic tak neprohlubuje schopnosti mysli a neposiluje intelekt, jako studium Bible. Žádné jiné studium tak nepozvedne duši a nedá sílu našim schopnostem, jako studium živých proroctví.“ EGW Studie: nejrozvinutější mozky měla zvířátka pokud nezůstala sama, ale měla kolem sebe druhy, ale zároveň si vytvořila i vztah k  vyšší bytosti, která o ně s láskou pečovala. (Dr.S.Lee - LLU) “Nothing is so calculated to enlarge the mind and strengthen the intellect as the study of the Bible.” “No other study will so elevate the soul and give vigor to the faculties as the study of the living oracles…”

29 FAKTORY, jež ovlivňují mozek
10) “Kristova LÁSKA je oživující silou. Každé živé části – mozku, srdce, nervů… se dotýká svým uzdravením. Skrze ni jsou přivedeny do činnosti nejvyšší síly lidské bytosti.” MH 116 CHCETE DOBÍT BATERIE? Kde se ale s Boží láskou setkat? V přírodě, na stránkách Bible, v životě Ježíše Krista. Jeho poznání v Bibli zapojuje vyšší centra a dává nám vzor ryzího, obětavého jednání.” Psychologický zákon: NA CO HLEDÍME, PODLE TOHO SE PAK MĚNÍME.

30 Život ve všech dimenzích
Naše MYSL je citlivý orgán. Funguje jako RADIOVÝ příjmač. Nalaďme se na tu správnou vlnovou délku, odstraňme překážky, údolí či hory, jež nám brání v příjmání jasného signálu a pak jen ZDOKONALUJME ten NEJJEMNĚJŠÍ MECHA-NISMUS V CELÉM VESMÍRU, naši MYSL. Stačí nám jednoko-lečkový počítač? Máme šanci vytvářet nejmodernější konfiguraci PENTIÍ uprostřed našeho mozku...

31 PŘÍJEMNÝ VEČER A DĚKUJI ZA POZORNOST

32 PSYCHOSOMATICKÉ VZTAHY ”Mezi myslí a tělem existuje tajemný
Známý filosof Platón učil, že naše tělo je hříšné a naše duše nevinná. Nebýt zlého těla, mohli bychom rovnou do nebe. PSYCHOSOMATICKÉ VZTAHY ”Mezi myslí a tělem existuje tajemný a obdivuhodný vztah. Jedno na druhé vzájemně působí. Nedbalost o tělo, znamená zanedbávat i mysl. Povolovat chuti na úkor zdraví je zločinné zneužívání smyslů, jež oslabuje i mravní sílu. I Vykupitel člověka věděl, že povolování chuti otupí citlivost vůči pravým a věčným hodnotám, a tak zvítězil tam, kde člověk poprvé padl. Stejný úkol čeká každého ...“ 3T 486

33 1 Moj 1, 27 „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho OBRAZEM, muže a ženu je stvořil.“
HL 12 “Pro Boha bylo úžasnou věcí tvořit člověka a především jeho mysl. Stvořil ho tak, aby každá Boží schopnost mohla být i schopností lidské mysli. Boží sláva má být zjevena v člověku stvořeném podle Boží podoby a v jeho vykoupení. Jedna duše tak má pro Boha Stvořitele větší hodnotu než svět…“


Stáhnout ppt "Jak zlepšit funkci mozku?"

Podobné prezentace


Reklamy Google