Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 /

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 /"— Transkript prezentace:

1 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 http://www.is.muni.cz/prihlaska /

2 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU2 Fakulty PrF, LF, PřF, FF, PdF, ESF, FI, FSS, FSpS, ZS typy studia: bakalářské magisterské (pomaturitní) magisterské navazující doktorské formy studia: prezenční kombinovaná celoživotní

3 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU3 Nabídka oborů příloha v muni.extra e-prihlaska ( až po spuštění běhu, tj. od 1. 11. 2008 )

4 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU4 Založení přihlášky ke studiu Výběr oboru (u každého oboru podrobný popis) zvolit jiný obor (neklikat na Zpět (Back), Obnovit (Reload)) po výběru oboru – založit přihlášku vyplnit údaje podat přihlášku provést úhradu Změna oboru: v e-prihlasce nelze provést, nutno založit novou přihlášku nechci tuto přihlášku – přihlášku zrušit nebo nechat tak a nezaplatit chci tuto přihlášku – poplatek neuhrazen – 14 dnů od zaplacení urgence na prihlaska@muni.czprihlaska@muni.cz KOMUNIKOVAT! žádná reakce = ŠPATNĚ => nepodaná přihláška, reklamace je bezpředmětná

5 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU5 Poplatek za přihlášku FSS 250,- Kč FSpS 550,- Kč ostatní 400,- Kč Úhradu provést do 28. 2. 2009 U každé platby musí být uveden variabilní symbol!

6 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU6 Další úkony neposílat na fakultu podepsanou vytištěnou přihlášku, ani doklad o zaplacení (pouze na vyžádání) prospěch ze SŠ lékařské potvrzení pouze FSpS pro praktickou část přij. zkoušky aktuální kontaktní adresa změnu hlásit na SO fakulty zvláštní zacházení zakliknout v e-prihlasce a kontaktovat SPSSN

7 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU7 ztráta hesla - založit novou přihlášku, pokud chci pokračovat ve vyplňování přihlášky pro nahlížení do přihlášky stačí číslo přihlášky (kterékoliv přihlášky) a datum narození poskytování informací rodičům Heslo

8 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU8 Pozvánku k přijímací zkoušce odesílá: k TSP rektorát prostřednictvím PVT (dotazy na tsp@muni.cz, tel. 549 49 11 30)tsp@muni.cz k oborovým testům fakulta (dotazy na fakultu) k ZSV a OSP (na FSS) SCIO (dotazy na SCIO, popř. na FSS) nezaměňovat TSP a OSP!

9 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU9 Místo konání: TSP – na MU oborové testy – na fakultě SCIO (ZSV a OSP) – různá města v ČR podle vlastní volby

10 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU10 místo výkonu TSP je zpravidla na jiné fakultě než na té, na kterou se uchazeč hlásí kdy a kde uchazeč vidí v e-prihlasce preference termínu 9. nebo 10. nebo 11. 5., POZOR! je tam i termín pro Bratislavu sobota 9. 5. písemná pozvánka obsahuje KDY, KDE, v KOLIK a číslo přihlášky neobdržení pozvánky – k TSP - hlásit nejpozději 1 týden před termínem na tsp@muni.cz, popř. tel. na 549 49 11 30tsp@muni.cz – k obor. testům a SCIO testům - urgovat na SO fakulty, u SCIA

11 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU11 K přijímací zkoušce dostavit se na místo uvedené v pozvánce n. v přihlášce půl hodiny před stanoveným časem (kvůli prezenci) s sebou občanský průkaz n. jiný platný osobní doklad a číslo přihlášky do lavice – O.P., kapesník, pití; mobil musí být vypnutý! pozorně poslouchat pokyny dozoru, soustředit se! nezapomenout napsat na odpovědní list identifikační číslo (=číslo přihlášky) a číslo varianty (své, nikoliv souseda), nepodepisovat – zpracovává se anonymně, správně zaznamenat své odpovědi, při chybě – oprava, poznámky přímo do sešitu

12 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU12 Po přijímací zkoušce výsledky TSP – asi do 1 týdne v e-prihlasce, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí– v e-prihlasce asi do 3 dnů po přijímací komisi děkana písemné rozhodnutí na kontaktní adresu do 30 dnů od přijímací komise děkana žádost o přezkoumání – až po obdržení písemného rozhodnutí v žádosti je potřeba uvést, co se má prozkoumat (…eminentní zájem nestačí) neobsazená místa – podle pořadí

13 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU13 Dodatečné přijímací řízení – na neobsazená místa – na obory akreditovavé v průběhu přijímacího řízení PdF – koncem června, přihlášky cca do poloviny srpna sledovat stránky fakult, běhy v e-prihlasce (podívat se, jaké jsou spuštěné běhy, a to i v průběhu běhu )

14 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU14 Náhradní a mimořádný termín náhradní termín – zpoždění při cestě na TSP – nutno dorazit až na místo, zapomenutý OP – nelze být připuštěn zpoždění - překážka, kdy není možné dorazit na místo – okamžitě poslat zprávu e-mailem na tsp@muni.cz, důvod bude nutno doložittsp@muni.cz nemoc, úraz, pohřeb, soud – žádost pror. I. Černé, RMU (TSP), děkanovi na fakultu (oborové testy) – ihned, kdy uchazeč zjistí, že se nemůže dostavit, prodleva – ubírá šanci na kladné vyřízení mimořádný termín TSP – pro ty, co maturují v daném roce v zahraničí (doložit) každá žádost – o cokoliv – musí být doložena

15 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU15 Co dělat, když… neví si rady podívá se do e-prihlasky –> nápověda a pomoc –> časté dotazy pošle mail -ohledně přihlášky, platby na e-prihlaska@muni.cze-prihlaska@muni.cz ohledně tsp na tsp@muni.cztsp@muni.cz ohledně úprav osobních údajů, studia, oborů apod. na SO fakulty (viz http://www.is.muni.cz/studijni/)http://www.is.muni.cz/studijni/ vůbec si neví rady - pošle mail na kteroukoliv z adres, zpráva bude předána tam, kam patří nedostane odpověď do týdne – píše znovu

16 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU16 …a ještě přípravné kurzy – přes OC nebo na stránkách fakult přijetí bez přijímací zkoušky - FI, PřF (zašleme informační brožurky s podmínkami) zakliknout v e-prihlasce a poslat žádost na SO fakulty (s průvodkou)

17 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU17 Zápis maturitní vysvědčení –zpravidla u zápisu, maturita na podzim… zápis do studia – pozvánka společně s oznámením o návrhu na přijetí termíny zápisů - červen – červenec splnomocněný zástupce (notářsky ověřená plná moc) nebo náhradní termín zápisu (písemná žádost na SO fakulty) přístupové heslo do IS MU focení do IS MU a na ISIC; probíhá na fakultě nebo na ÚVT pozorně sledovat informace SO u zápisu

18 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU18 Doporučení na závěr proklikat se přihláškou a jejím okolím v IS MU Výběr ze stránek IS MU: NOVÉ: Procvičování TSP 57 variant automaticky vyhodnocovaných Testů studijních předpokladů. Zkuste si přijímačky nanečisto Máte-li založenu e-přihlášku, použijte odkaz 'Odpovědníky TSP' v ní, je to pohodlnější.

19 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU19 Další výběr ze stránek IS MU: Nápověda a pomoc Diskuse Návod: Jak pracovat s e-přihláškouJak pracovat s e-přihláškou Časté dotazy Slovníček: neznáte některé pojmy? Nenašel/a jste odpověď na svůj dotaz?

20 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU20 Před zahájením studia seznámit se s IS MU osobní administrativa – až po zápisu do studia (autentizovaný přístup) Další výběr ze stránek IS MU: StudentStudent - aplikace vztahující se k mému studiu známkyznámky, zkoušky, pozn. bloky, reg. a zápis, šablonou, semináře, zápis do semestru, studijní materiály, moje poskytovny, anketa,...zkouškypozn. blokyreg. a zápisšablonousemináře zápis do semestrustudijní materiálymoje poskytovnyanketa registrace, zápis předmětů, rozvrh,

21 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU21 www.muni.cz -informace pro uchazeče i pro studenty, informace o studiu seznámit se s předpisy: hlavně SZŘ seznámit se s harmonogramem akademického roku, tj. harmonogramem výuky Předpisy vztahující se ke studiu Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) Statut Masarykovy univerzity Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity Stipendijní řád Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

22 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU22 dobrý start = poloviční úspěch

23 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU23 Co lze a co nelze přerušení studia – nelze přerušit bezprostředně po zápisu poskytovat informace rodičům/příbuzným o uchazeči, stavu jeho přihlášky a jeho výsledcích – nelze sdělovat informace důvěrného charakteru po telefonu nebo e-mailem – nelze ani uchazeči

24 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU24 Jarmila Kafková studijní odbor RMU studijni@rect.muni.cz 549 49 48 89


Stáhnout ppt "Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2009/2010 od 1. 11. 2008 do 28. 2. 2009 /"

Podobné prezentace


Reklamy Google