Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2010/2011 přihlášky se podávají od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2010/2011 přihlášky se podávají od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011"— Transkript prezentace:

1 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2010/2011 přihlášky se podávají od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011 http://www.is.muni.cz/prihlaska/

2 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU2 Fakulty PrF, LF, PřF, FF, PdF, ESF, FI, FSS, FSpS typy studia: bakalářské magisterské (pomaturitní) magisterské navazující doktorské formy studia: prezenční kombinovaná celoživotní

3 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU3 Nabídka oborů příloha v muni.extra e-prihlaska ( až po spuštění běhu, tj. od 1. 11. 2010 )

4 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU4 Založení přihlášky ke studiu Výběr oboru (u každého oboru podrobný popis) zvolit jiný obor (neklikat na Zpět (Back), Obnovit (Reload)) po výběru oboru – založit přihlášku vyplnit údaje podat přihlášku provést úhradu Změna oboru: v e-prihlasce nelze provést, nutno založit novou přihlášku nechci tuto přihlášku – přihlášku zrušit nebo nechat tak a nezaplatit chci tuto přihlášku – poplatek neuhrazen – po 14 dnech od zaplacení urgence na prihlaska@muni.czprihlaska@muni.cz KOMUNIKOVAT! žádná reakce = ŠPATNĚ => nepodaná přihláška, reklamace je bezpředmětná

5 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU5 Poplatek za přihlášku FSS 290,- Kč (poplatek za scio-testy platí uchazeč zvášť přímo agentuře SCIO) FSpS 550,- Kč ostatní 400,- Kč Úhradu provést do 28. 2. 2011 Platba se provádí přes Obchodní centrum Lze zaplatit všechny přihlášky najednou

6 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU6 Další úkony neposílat na fakultu podepsanou vytištěnou přihlášku, ani doklad o zaplacení (dobře uschovat) prospěch ze SŠ (jen pro přijetí bez přijímací zkoušky) lékařské potvrzení pouze FSpS pro praktickou část přij. zkoušky aktuální kontaktní adresa změnu hlásit na SO fakulty zvláštní zacházení zakliknout v e-prihlasce a kontaktovat SPSSN

7 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU7 ztráta hesla - založit novou přihlášku, pokud chci pokračovat ve vyplňování přihlášky pro nahlížení do přihlášky stačí číslo přihlášky (kterékoliv přihlášky) a datum narození informace o výsledcích se neposkytují - rodičům a ostatním osobám - telefonicky, e-mailem ani uchazeči Heslo

8 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU8 Pozvánku k přijímací zkoušce odesílá: k TSP rektorát prostřednictvím PVT (dotazy na tsp@muni.cz, tel. 549 49 11 30)tsp@muni.cz k oborovým testům fakulta (dotazy směrovat na fakultu) k ZSV a OSP SCIO, s.r.o. (dotazy na SCIO, popř. na FSS) Pozn.: nezaměňovat TSP a OSP!

9 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU9 Místo konání: TSP – na MU (pozor na termín v Bratislavě) oborové testy – na fakultě SCIO (ZSV a OSP) – různá města v ČR podle vlastní volby

10 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU10 místo výkonu TSP je zpravidla na jiné fakultě než na té, na kterou se uchazeč hlásí kdy a kde uchazeč vidí v e-prihlasce preference termínu 7. nebo 8. 5. 2011 písemná pozvánka obsahuje KDY, KDE, v KOLIK a číslo přihlášky neobdržení pozvánky – k TSP - hlásit nejpozději 1 týden před termínem na tsp@muni.cz, popř. tel. na 549 49 11 30tsp@muni.cz – k obor. testům a SCIO testům - urgovat na SO fakulty, u SCIO

11 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU11 K přijímací zkoušce dostavit se na místo uvedené v pozvánce nebo v e-prihlasce půl hodiny před stanoveným časem (kvůli prezenci) s sebou občanský průkaz n. jiný platný osobní doklad a číslo přihlášky do lavice – O.P., kapesník, pití; mobil musí být vypnutý! ostatní věci uchazeč odloží na vyhrazeném místě pozorně poslouchat pokyny dozoru, soustředit se! nezapomenout napsat na odpovědní list identifikační číslo (= číslo přihlášky) a číslo varianty (své, nikoliv souseda ), nepodepisovat – zpracovává se anonymně, správně zaznamenat své odpovědi, při chybě možnost opravy, poznámky možno dělat přímo do sešitu se zadáním

12 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU12 Po přijímací zkoušce výsledky TSP – asi do 1 týdne v e-prihlasce, rozhodnutí o přijetí/nepřijetí– v e-prihlasce do 3 dnů po přijímací komisi děkana (harmonogram přijímacích komisí na www.muni.cz) písemné rozhodnutí na kontaktní adresu do 30 dnů od přijímací komise děkana žádost o přezkoumání – až po obdržení písemného rozhodnutí v žádosti je potřeba uvést, co se má prozkoumat (…eminentní zájem nestačí) (harmonogram přezkumných komisí na www.muni.cz) neobsazená místa jsou obsazována dále podle pořadí

13 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU13 Dodatečné přijímací řízení – na neobsazená místa (zpravidla vypisuje PdF koncem června, přihlášky se podávají asi do poloviny srpna) – na obory akreditovavé v průběhu přijímacího řízení (sledovat otevírané běhy v e-prihlasce přibližně jednou za 14 dní) – sledovat stránky fakult

14 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU14 Náhradní a mimořádný termín náhradní termín (nevypisuje se) - zapomenutý OP – nelze být připuštěn k přijímací zkoušce - zpoždění při cestě na TSP – nutno dorazit až na místo a ohlásit se dozoru - zpoždění (překážka), kdy není možné dorazit na místo – okamžitě poslat zprávu e-mailem na tsp@muni.cz, důvod bude nutno doložittsp@muni.cz - nemoc, úraz, pohřeb, soud – podat žádost ihned, kdy uchazeč zjistí, že se nemůže dostavit (prodleva – ubírá šanci na kladné vyřízení) žádosti adresovat - prorektorce prof. I. Černé, RMU (TSP), - děkanovi na fakultu (oborové testy) mimořádný termín TSP – pro uchazeče, kteří maturují v roce 2011 v zahraničí (nutno doložit) Pozn.: každá žádost – o cokoliv – musí být doložena

15 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU15 Co má udělat uchazeč, když… neví si rady podívá se do e-prihlasky –> nápověda a pomoc –> časté dotazy pošle mail -ohledně přihlášky, platby na e-prihlaska@muni.cze-prihlaska@muni.cz ohledně tsp na tsp@muni.cztsp@muni.cz ohledně úprav osobních údajů, studia, oborů apod. na SO fakulty (kontakty na http://www.is.muni.cz/studijni/)http://www.is.muni.cz/studijni/ vůbec si neví rady - pošle mail na kteroukoliv z adres, zpráva bude předána tam, kam patří Nedostane-li odpověď nejpozději do týdne – píše znovu!

16 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU16 …a ještě přípravné kurzy – nabídka v OC nebo na stránkách fakult možnost přijetí bez přijímací zkoušky - podle kritérií v informacích o přij, řízení na stránkách fakult zakliknout v e-prihlasce a poslat žádost na SO fakulty (s průvodkou)

17 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU17 Zápis maturitní vysvědčení – zpravidla u zápisu, maturita na podzim – neprodleně řešit na studijním odd. fakulty zápis do studia – pozvánka společně s oznámením o návrhu na přijetí termíny zápisů - červen – červenec (harmonogram na www.muni.cz) zápis v zastoupení (zástupce - notářsky ověřená plná moc) nebo požádat o náhradní termín zápisu (písemná žádost na SO fakulty) focení do IS MU a na ISIC - probíhá na fakultě nebo na ÚVT (bude uvedeno v pozvánce k zápisu) (harmonogram na www.muni.cz) pozorně sledovat informace SO u zápisu

18 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU18 Doporučení na závěr proklikat se přihláškou a jejím okolím v IS MU Výběr ze stránek IS MU: Procvičování TSP 57 variant automaticky vyhodnocovaných Testů studijních předpokladů. Zkuste si přijímačky nanečisto Máte-li založenu e-přihlášku, použijte odkaz 'Odpovědníky TSP' v ní, je to pohodlnější.

19 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU19 Další výběr ze stránek IS MU: Nápověda a pomoc Diskuse Návod: Jak pracovat s e-přihláškouJak pracovat s e-přihláškou Časté dotazy Slovníček: neznáte některé pojmy? Nenašel/a jste odpověď na svůj dotaz?

20 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU20 Před zahájením studia seznámit se s IS MU osobní administrativa – přístup až po zápisu do studia (autentizovaný přístup - heslo obdrží uchazeč u zápisu do studia) Další výběr ze stránek IS MU: StudentStudent - aplikace vztahující se k mému studiu známkyznámky, zkoušky, pozn. bloky, reg. a zápis, šablonou, semináře, zápis do semestru, studijní materiály, moje poskytovny, anketa,…zkouškypozn. blokyreg. a zápisšablonousemináře zápis do semestrustudijní materiálymoje poskytovnyanketa registrace, zápis předmětů, rozvrh,

21 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU21 www.muni.cz - informace pro uchazeče i pro studenty, informace o studiu seznámit se s předpisy: hlavně SZŘ seznámit se s harmonogramem akademického roku, tj. harmonogramem výuky Předpisy vztahující se ke studiu Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) Statut Masarykovy univerzity Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity Stipendijní řád Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

22 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU22 Zlomte vaz!

23 Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU23 Jarmila Kafková studijní odbor RMU studijni@rect.muni.cz 549 494 889


Stáhnout ppt "Informace o přijímacím řízení 2008 a o studiu na MU1 Přijímací řízení 2010/2011 přihlášky se podávají od 1. 11. 2010 do 28. 2. 2011"

Podobné prezentace


Reklamy Google