Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY Autor:MGR. OLGA FILÍPKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_431_SOUV Ě TÍ Téma:Výklad – souvětí,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY Autor:MGR. OLGA FILÍPKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_431_SOUV Ě TÍ Téma:Výklad – souvětí,"— Transkript prezentace:

1 Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY Autor:MGR. OLGA FILÍPKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_431_SOUV Ě TÍ Téma:Výklad – souvětí, spojovací výrazy, větné vzorce Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21. 2975 Zkopíruj si logo EU do své práce

2 Anotace Tato prezentace slouží k výkladu učiva v předmětu český jazyk a literatura pro žáky 4. ročníku. 4. přehled prezentace 5. rozlišování věty jednoduché a souvětí 6. vyhledávání určitých sloves a rozlišení věty jednoduché a souvětí 7. jaké slovní druhy mohou být spojovacími výrazy 8. psaní čárek v souvětí 9. 10. ukázka psaní větných vzorců 11. dosazování vzorců k souvětí 12. samostatná práce – psaní vzorců k daným souvětím

3 Datum vytvoření: 20. 5. 2012 Klíčová slova: Souvětí, věta jednoduchá, spojovací výrazy, spojky, zájmena, příslovce, větné vzorce

4 Souvětí  co víme o větách – věty jednoduché a souvětí  vyhledávání určitých sloves  spojovací výrazy  větné vzorce

5 Co víme o větách?  Rozlišujeme věty jednoduché a souvětí.  Ve větě jednoduché je jedno sloveso ve tvaru určitém.  Souvětí se skládá ze dvou nebo více vět jednoduchých.

6 Vyhledejte určitá slovesa a rozlište větu jednoduchou a souvětí. Někteří chodci tu zmateně pobíhali. Všechna trápení pominula a zase bylo dobře. Už odešli i poslední zákazníci. Chtěli jsme se tam podívat, protože se o tom právě učíme. Nebudeš přece sedět v koutku, když se všichni tak dobře baví. J J S S S

7 Věty v souvětí bývají spojeny spojovacími výrazy. Mohou to být:  spojky – a, ale, že, když, nebo,….  zájmena – který, kdo, co, jenž….  příslovce – kde, odkud, kdy….

8  Některé věty jsou odděleny samotnou čárkou.  Čárku píšeme před většinu spojovacích výrazů.  Před spojkami a, i, ani, nebo zpravidla čárku nepíšeme.

9 Stavbu souvětí můžeme naznačit pomocí větného vzorce. Rádi chodíme na procházky a běháme po lese. V1 V2 a Štěně bylo velmi roztomilé, ale za chvíli uteklo a už se neukázalo. V1,aleV2a V3 Protože Honza neutíkal, autobus mu ujel. Protože V1, V2

10 napíšu text, hned si ho po sobě opravím. Seděl jednou děda Ondra ve dveřích své chaloupky pokuřoval z dýmky. Pan Petr byl jeho přítel, dnes se na něj mračil, ho vyrušil z jeho odpočinku. Pozorujte spojovací výrazy a vzorce souvětí: Když a ale protože Když V1, V2 V1 a V2 V1, ale V2, protože V3

11 Dosaďte vzorec k souvětí. Aby květiny krásně kvetly, muselo by svítit slunce. Viděl to jeho soused, který zrovna šel kolem. Má neupravené ježaté vlasy, odkud mu vyčuhují rohy. O prázdninách si jí nikdo nevšímá, leží pohozená v rohu a připadá si opuštěná. Aby V1, V2 V1, V2 a V3 V1, který V2 V1, odkud V2

12 Napište vzorce souvětí: 1. Václav se rozhodl, že napíše dopis kamarádovi. 2. Často se přestrojuje, aby nebyl nápadný mezi lidmi. 3. Byli jednou tři synové, kteří neměli otce ani matku. 4. Když přijde ze školy, hodí tašku do kouta a jde ven. 5. Veronika myla nádobí, taťka četl noviny a maminka se usmívala. 6. Aby mi nebyla zima, musím se pořádně obléct. V1, žeV2 V1, aby V2 V1, kteříV2 Když V1, V2 a V3 V1, V2 a V3 Aby V1, V2

13 Použité zdroje Program Microsoft Office 2010


Stáhnout ppt "Anotace: Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKR LOUNY Autor:MGR. OLGA FILÍPKOVÁ Název: VY_32_INOVACE_431_SOUV Ě TÍ Téma:Výklad – souvětí,"

Podobné prezentace


Reklamy Google