Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J22 2.6.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J22 2.6.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."— Transkript prezentace:

1 Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J22 2.6.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového materiálu: Stavba v ě ty Autor: Mgr. Hana Beranová P ř edm ě t: Č eský jazyk T ř ída: IV Tematický okruh: Souv ě tí Téma: Vzorce souv ě tí Druh výukového materiálu: prezentace Pou ž ití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis pou ž ití výukového materiálu ve výuce): charakteristika :v ě tné vzorce - vysv ě tlení, dopln ě ní souv ě tí, vymýšlení souv ě tí podle zadaného vzorce, tvo ř ení v ě tných vzorc ů

2 Vzorce souv ě tí

3  Naše projevy se skládají z v ě t.  Rozlišujeme v ě ty jednoduché a souv ě tí.  Ve v ě t ě jednoduché je jedno sloveso v ur č itém tvaru. ( Luboš č te knihu.)  Souv ě tí vznikne spojením dvou nebo více v ě t jednoduchých. Obsahuje proto dv ě nebo více sloves v ur č itém tvaru. (Luboš č te knihu a Hana zpívá.)

4 1. spojky (a, ale, nebo, proto, kdy ž, i, proto ž e,…) 2. zájmena (který, kdo, co, jen ž, …) 3. p ř íslovce (kde, odkud, kdy, kam, …) N ě které v ě ty jsou odd ě leny pouze č árkou bez spojky) P ř ed spojkami a, i, ani, nebo obvykle č árku nepíšeme.

5  Postup: 1. Spo č ítáme v ě ty v souv ě tí  2. Napíšeme písmeno V pro ka ž dou v ě tu  3. Č íslicí vyjád ř íme po ř adí v ě ty v souv ě tí  4. Zapíšeme spojovací výraz  5. Nezapomeneme na č árku(víme, kde se obvykle nepíše)  6. Na konci v ě tného vzorce musí být te č ka, otazník nebo vyk ř i č ník

6 Kamil si č etl knihu a V ě rka si hrála s panenkou. V 1 a V 2. O v č elách se ř íká, ž e jsou velmi pracovité. V1, žežeV2.

7 Kot ě si hrálo, ale za chvilku zmizelo a u ž se neukázalo. V1,ale V2aV3. Slíbil jim, ž e pojedou do Tábora. V1, žežeV2.

8 Nakonec si ř ekli, ž e tam nep ů jdou. V1, ž e V2. Nemohli jsme jít ven, proto ž e byla bou ř ka. V1, proto ž e V2.

9 Vítek najednou uvid ě l, odkud se valí voda. V1, odkud V2. Sotva p ř ekonal první p ř eká ž ku, u ž se chystal na další. V1, V2.

10 Kdy ž jsem vyšel ven, svítilo sluní č ko. Kdy ž V1, V2. Proto ž e mu byla zima, zatopil v kamnech. Proto ž e V1, V2.

11 Chceš si hrát na schovávanou nebo budeme jezdit na kolech? V1 nebo V2? P ř ijel do Mili č ína, kde zjistil, ž e nemá ani kapku benzínu. V1, kdeV2, ž eV3.

12 V1 a V2. V1, ale V2. V1, proto ž e V2. V1, aby V2. Kdo V1, V2. V1 a V2 a V3. V1, který V2. V1, V2 a V3.

13

14 http://media1.nolimit.cz/images/media1:50fcfe4cb9318.jpg/D%C4%9Btsk %C3%A9%20hry%20v%20l%C3%A9t%C4%9B%201937.jpg


Stáhnout ppt "Název šablony: Inovace a zkvalitn ě ní výuky prost ř ednictvím ICT 32/ Č J22 2.6.2013, Beranová Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Název výukového."

Podobné prezentace


Reklamy Google