Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice."— Transkript prezentace:

1 AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková iva.prochaskova@upce.cz Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

2 O čem bude řeč Potřebuje AKVŠ nějaké změny? Vyhodnocení deseti let fungování a činnosti Inspirace v zahraničí Nová strategie Strategický plán pro roky 2013 až 2015 Jakou budoucnost má AKVŠ? Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

3 Změny? Změny! Tempora mutantur … Kdo chvíli stál … Není potřeba měnit základní programové cíle, ale cesty vedoucí k jejich naplňování Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

4 Vyhodnocení uplynulých deseti let Silné stránky  Platforma pro: Koordinaci řešení společných problémů Nezištné sdílení zkušeností a „dobré praxe“ – přínos pro zvyšování kvality knihoven členů  Dobrá spolupráce s RVŠ  Zapojení do mezinárodních organizací, vytvoření FPZC  Vnímání AKVŠ zvenčí – je to organizace, kterou je možno požádat o konzultace k odborným knihovnickým problémům, s níž je třeba počítat Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

5 Vyhodnocení uplynulých deseti let (2) Slabé stránky  Neujasněnost postavení VŠK v systému knihoven  Zpětná vazba od jednotlivých členů  Systém řízení činnosti Chybí dlouhodobější koncepce  VV Úkoly rozložené nerovnoměrně, přetížení některých členů Nedostačující odbornost (např. právní problémy) Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

6 Inspirace ze zahraničí IFLA – materiály k projektu Building Strong Library Associations  Připravenost ke změnám  Finanční udržitelnost LIBER  Strategický plán  Systém řízení činnosti

7 Nová strategie Cílem změn je dosáhnout zefektivnění činnosti AKVŠ a zvýšení pozitivního dopadu této činnosti v informační infrastruktuře pro vzdělávání a VaVaI. Navrhované změny  Realizovat činnost AKVŠ na základě „Strategického plánu“  Zefektivnit práci VV, rovnoměrněji rozložit úkoly  Využívat ve větší míře profesionální konzultační služby  Změnit systém členských poplatků podle velikosti institucí Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

8 Strategický plán (SP) Definuje oblasti stěžejní pro činnost AKVŠ v následujícím tříletém období (shodné s funkčním obdobím VV) Je vypracován VV s využitím návrhů členů a předložen ke schválení na výroční konferenci. V dalších letech je kontrolováno plnění a může být upraven po schválení výroční konferencí Je realizován prostřednictvím klíčových aktivit Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

9 Klíčové aktivity (KA) KA jsou rozvíjeny v práci odborných komisí. V rámci jedné komise může pracovat několik neformálních skupin řešících dílčí úkoly Cíle KA jsou naplňovány různými formami: pořádáním seminářů, workshopů, vytvářením doporučení a materiálů popisujících „dobrou praxi VV monitoruje plnění cílů, navrhuje opatření při neplnění, prodloužení KA do dalšího období či ukončení Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

10 Zefektivnit práci VV, rovnoměrněji rozložit úkoly aneb jak sestavovat kandidátku Rovnoměrné zastoupení škol  Podle velikosti?  Podle oborů?  Podle regionů? Lze se oprostit od těchto hledisek a volit členy podle  Odborného zaměření na KA v souladu se SP?  Prestiže v rámci vysokoškolské knihovnické komunity?  Zkušeností a výsledků dosavadní práce? Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

11 Další změny Využívat ve větší míře profesionální konzultační služby Cílem změny je zvýšit profesionalitu reakce AKVŠ na právní problémy, a další odborné problémy vyžadující rozsáhlou znalost problematiky (např. licenční vyjednávání) Změnit systém členských poplatků podle velikosti instituce Vytvořit tři kategorie členů podle velikosti VŠ (počet studentů a/nebo akademických pracovníků) S – zůstává 10 000 Kč M – 15 000 Kč L – 20 000 Kč Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

12 Strategický plán na léta 2013 až 2015 VV navrhuje čtyři klíčové aktivity  podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků  zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum  podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační gramotnosti na VŠ  nové trendy ve VŠ knihovnách, zvyšování jejich kvality Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

13 Harmonogram Veřejná diskuse k předloženým návrhům změn, ke způsobu volby VV, k navrženému SP (návrhy členů k rozpracování KA do konkrétních cílů a činností): do 31. 10. 2012 VV: do 15. 11. 2012  Shromáždí a vyhodnotí připomínky, rozpracuje SP v KA podle došlých návrhů  Schválí navržené změny, v případě potřeby připraví změny ve Statutu  Připraví návrh způsobu sestavení kandidátky pro volby do VV VV: do 20. 1. 2013  Připraví materiály pro výroční konferenci Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice

14 Jakou budoucnost má Asociace? Je to jen v našich rukách! Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice


Stáhnout ppt "AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google