Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice."— Transkript prezentace:

1 AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

2 O čem bude řeč Potřebuje AKVŠ nějaké změny? Vyhodnocení deseti let fungování a činnosti Inspirace v zahraničí Nová strategie Strategický plán pro roky 2013 až 2015 Jakou budoucnost má AKVŠ? Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

3 Změny? Změny! Tempora mutantur … Kdo chvíli stál … Není potřeba měnit základní programové cíle, ale cesty vedoucí k jejich naplňování Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

4 Vyhodnocení uplynulých deseti let Silné stránky  Platforma pro: Koordinaci řešení společných problémů Nezištné sdílení zkušeností a „dobré praxe“ – přínos pro zvyšování kvality knihoven členů  Dobrá spolupráce s RVŠ  Zapojení do mezinárodních organizací, vytvoření FPZC  Vnímání AKVŠ zvenčí – je to organizace, kterou je možno požádat o konzultace k odborným knihovnickým problémům, s níž je třeba počítat Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

5 Vyhodnocení uplynulých deseti let (2) Slabé stránky  Neujasněnost postavení VŠK v systému knihoven  Zpětná vazba od jednotlivých členů  Systém řízení činnosti Chybí dlouhodobější koncepce  VV Úkoly rozložené nerovnoměrně, přetížení některých členů Nedostačující odbornost (např. právní problémy) Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

6 Inspirace ze zahraničí IFLA – materiály k projektu Building Strong Library Associations  Připravenost ke změnám  Finanční udržitelnost LIBER  Strategický plán  Systém řízení činnosti

7 Nová strategie Cílem změn je dosáhnout zefektivnění činnosti AKVŠ a zvýšení pozitivního dopadu této činnosti v informační infrastruktuře pro vzdělávání a VaVaI. Navrhované změny  Realizovat činnost AKVŠ na základě „Strategického plánu“  Zefektivnit práci VV, rovnoměrněji rozložit úkoly  Využívat ve větší míře profesionální konzultační služby  Změnit systém členských poplatků podle velikosti institucí Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

8 Strategický plán (SP) Definuje oblasti stěžejní pro činnost AKVŠ v následujícím tříletém období (shodné s funkčním obdobím VV) Je vypracován VV s využitím návrhů členů a předložen ke schválení na výroční konferenci. V dalších letech je kontrolováno plnění a může být upraven po schválení výroční konferencí Je realizován prostřednictvím klíčových aktivit Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

9 Klíčové aktivity (KA) KA jsou rozvíjeny v práci odborných komisí. V rámci jedné komise může pracovat několik neformálních skupin řešících dílčí úkoly Cíle KA jsou naplňovány různými formami: pořádáním seminářů, workshopů, vytvářením doporučení a materiálů popisujících „dobrou praxi VV monitoruje plnění cílů, navrhuje opatření při neplnění, prodloužení KA do dalšího období či ukončení Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

10 Zefektivnit práci VV, rovnoměrněji rozložit úkoly aneb jak sestavovat kandidátku Rovnoměrné zastoupení škol  Podle velikosti?  Podle oborů?  Podle regionů? Lze se oprostit od těchto hledisek a volit členy podle  Odborného zaměření na KA v souladu se SP?  Prestiže v rámci vysokoškolské knihovnické komunity?  Zkušeností a výsledků dosavadní práce? Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

11 Další změny Využívat ve větší míře profesionální konzultační služby Cílem změny je zvýšit profesionalitu reakce AKVŠ na právní problémy, a další odborné problémy vyžadující rozsáhlou znalost problematiky (např. licenční vyjednávání) Změnit systém členských poplatků podle velikosti instituce Vytvořit tři kategorie členů podle velikosti VŠ (počet studentů a/nebo akademických pracovníků) S – zůstává Kč M – Kč L – Kč Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

12 Strategický plán na léta 2013 až 2015 VV navrhuje čtyři klíčové aktivity  podpora otevřeného přístupu jako změny v komunikaci vědeckých výsledků  zajištění informační infrastruktury pro vzdělávání a výzkum  podpora informačního vzdělávání a zvyšování informační gramotnosti na VŠ  nové trendy ve VŠ knihovnách, zvyšování jejich kvality Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

13 Harmonogram Veřejná diskuse k předloženým návrhům změn, ke způsobu volby VV, k navrženému SP (návrhy členů k rozpracování KA do konkrétních cílů a činností): do VV: do  Shromáždí a vyhodnotí připomínky, rozpracuje SP v KA podle došlých návrhů  Schválí navržené změny, v případě potřeby připraví změny ve Statutu  Připraví návrh způsobu sestavení kandidátky pro volby do VV VV: do  Připraví materiály pro výroční konferenci Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice

14 Jakou budoucnost má Asociace? Je to jen v našich rukách! Bibliotheca academica 2012, 26.– , Pardubice


Stáhnout ppt "AKVŠ – silná asociace s jasnou vizí do roku 2020 Iva Prochásková Bibliotheca academica 2012, 26.–27. 9. 2012, Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google