Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno AKVŠ v roce 2010… a jak dál? Iva Prochásková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno AKVŠ v roce 2010… a jak dál? Iva Prochásková"— Transkript prezentace:

1 Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno AKVŠ v roce 2010… a jak dál? Iva Prochásková iva.prochaskova@upce.cz

2 Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno O čem bude řeč Výběr z aktivit VV Fond podpory zahraničních cest Odborné semináře Koncepce rozvoje knihoven v ČR do roku 2020 Co se nepodařilo INFOZ Jak dál?

3 Ze života výkonného výboru Počátkem roku se VV zabýval přípravou výroční konference a voleb, statistickým výkazem a ukončením činnosti komise eVŠKP Bylo aktivováno členství AKVŠ v IFLA Od 3. 3. 2010 – 3 noví členové: Ing. Svobodová (Mendelu), Mgr. Šléglová (MU), PhDr. Fabián (UTB) Hlavní aktivity v jarním a letním období:  příprava BA 2010  příprava odborných seminářů  účast v pracovních komisích pro přípravu Koncepce rozvoje knihoven na léta 2011-2014 (2020) Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno

4 Fond podpory zahraničních cest Dotace 100 tis. Kč Hodnotící komise ve složení:Mgr. Cihlová (JČU), Ing. Fasura (VUT), Ing. Mazal (UPOL), Mgr. Řehořová (ZČU) a Mgr. Tkačíková (VŠB-TUO). 6 přihlášek (požadované finance ve výši 129 535 Kč  5 – účast na zahraniční konferenci, z toho 1 aktivní  1 – stáž v zahraniční instituci Podpořeny projekty na účast na konferencích, dotace vyčerpána

5 Odborné semináře Popularizace otevřeného přístupu a repozitářů (VŠB-TUO, 18. –19. 5. 2010) v rámci 3. setkání skupiny Dspace  vytvořila se skupina pracovníků knihoven s cílem podpořit různými aktivitami povědomí o open access na vysokých školách a v Akademii věd ČR  VV uvítal tuto iniciativu, podpořil ji umístěním odkazu na web AKVŠ a přislíbil finanční podporu aktivitám skupiny Správa a budování knihovního fondu s využitím nových technologií (VUT, 7. 10. 2010) EDD: hranice a perspektivy v souvislosti s autorským právem Témata pro rok 2011? Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno

6 Koncepce rozvoje knihoven 2011 až 2014 (2020) Pracovní skupiny k jednotlivým oblastem, účast zástupců VV ve skupině  Procesy a legislativa (Prochásková)  Fondy (Machytková, Svobodová)  Závěrečné dvoudenní jednání v Třešti (Prochásková, Svobodová) Výsledkem jsou velmi ambiciózní cíle (prezentováno v Seči), jejichž dosažení klade vysoké nároky na finance i legislativní změny Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno

7 Hlavní témata Legislativní a finanční podpora role knihoven jako přirozených center v občanské společnosti Silný portál jako vstupní bod systému, silné centrální služby Podpora digitalizace a vyřešení dlouhodobé ochrany digitalizovaných dokumentů Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků Zavedení ROI (return on investment), tj. dokázat, že investice do knihoven se dlouhodobě vyplácejí Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno

8 Co se v roce 2010 (opět) nepodařilo Dosáhnout aktivního zapojení všech stávajících členů do činností  Důvody? Zapojit se aktivněji do mezinárodní spolupráce, např. v rámci výborů LIBER, především výbor pro Scholarly communication (open access, e-science, inovative research work flows) Získat za člena Univerzitu Karlovu  podle sdělení kvestora musí členství schválit AS UK

9 Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno INFOZ aneb never ending story Problémy s financováním projektů, jejichž nositelem nejsou VŠ  VZ090009 Web of Knowledge  VZ09003 EIZ z oblasti technických a aplikovaných věd Neznali jsme znění projektu, celkovou finanční náročnost a délku trvání Oba projekty jsou extrémně finančně náročné

10 Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno Na co se soustředit v roce 2011? Poslední rok financování INFOZ – co bude dál? Změna statistických výkazů V21-01 od 2011  zkušebně vyplnit již za rok 2010  seminář v lednu 2011 – vyjasnění problémů Podpořit větší zapojení do mezinárodních aktivit v rámci LIBER a IFLA Vaše náměty

11 Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3. 11. 2010, Brno Daří se nám plnit programové prohlášení? Aktivity zaměřené na  podporu rovnovážných vztahů, vzájemného respektu a spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR i v zahraničí,  zvyšování prestiže knihoven v prostředí VŠ, posilování jejich role v informačním zabezpečení vzdělávání a VaVaI,  aktivity přispívající k celoživotnímu vzdělávání pracovníků VŠ knihoven včetně sdílení zkušeností a dobrých příkladů z praxe,  vytváření otevřeného prostředí pro diskusi a výměnu názorů mezi pracovníky vysokoškolských knihoven. Bez aktivní podpory vedoucích pracovníků všech knihoven je to nemožné!

12 Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno Prostor pro: Připomínky, dotazy, náměty  hned ústně  během BA písemně (odevzdejte do krabice u registrace)  kdykoliv na iva.prochaskova@upce.cz Děkuji!


Stáhnout ppt "Bibliotheca academica – CPVŠK 2010, 2.–3.11. 2010, Brno AKVŠ v roce 2010… a jak dál? Iva Prochásková"

Podobné prezentace


Reklamy Google