Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistická analýza dat k

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistická analýza dat k"— Transkript prezentace:

1 Statistická analýza dat k 30. 4. 2005
ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM Statistická analýza dat k AUTOŘI: Vyzula, R., Némethová, D., Coufal, O., Jarkovský, J., Klimeš, D., Dušek, L.

2 I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU

3 I.1. Pacienti v jednotlivých centrech
Celkový počet pacientek n = 240 Podíl pacientek (%) Název centra počet % MOÚ, Brno 52 21.7 Všeobecná fakultní nemocnice, Praha 37 15.4 Fakultní nemocnice Olomouc 30 12.5 Fakultní nemocnice Hradec Králové 20 8.3 Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha 18 7.5 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha 17 7.1 Fakultní nemocnice Plzeň Fakultni nemocnice v Motole, Praha 16 6.7 Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba 14 5.8 Nemocnice České Budějovice 10 4.2 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 9 3.8

4 Počet pacientek podle roku zahájení léčby
I.2. Pacienti v jednotlivých centrech podle roků Název centra 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 MOÚ, Brno 1 9 11 20 Všeobecná FN, Praha 6 5 8 FN Olomouc 2 4 16 3 FN Hradec Králové 7 FN Na Bulovce, Praha FN Královské Vinohrady, Praha FN v Motole, Praha FN Ostrava-Poruba Nemocnice České Budějovice Fak. Thomayerova n., Praha FN Plzeň celkem 12 26 44 51 76 Počet pacientek podle roku zahájení léčby Počet pacientek

5 II. STAV SLEDOVANÉ HISTOLOGIE

6 Histologický typ karcinomu
II.1. Stav sledované histologie – primární nádor n = 240 Histologický typ karcinomu n % inv. duktální 187 77.9 inv. lobulární 12 5.0 smíšený 7 2.9 jiný 18 7.5 NA 16 6.7 duktální lobulární smíšený jiný NA – není k dispozici

7 II.2. Stav receptorů u primárních nádorů
ER (estrogenové receptory) PR (progesteronové recept.) n % neg. 143 60 poz. 73 30 NA 24 10 n % neg. 148 62 poz. 61 25 NA 31 13 negativní pozitivní NA – není k dispozici negativní pozitivní NA – není k dispozici Estrogenové receptory a progesteronové receptory PR neg. poz. NA Celkem ER 123 16 4 143 25 45 3 73 24 148 61 31 240 ER-/PR- ER+/PR+ ER+/PR- a ER-/PR+ NA – není k dispozici

8 II.3. HER-2/neu – primární nádor
imunohistochemicky HER-2/neu - FISH n % 2+ 10 4.2 3+ 189 78.8 NA 41 17.1 n % negativní 2 0.8 pozitivní 156 65.0 NA 82 34.2 2+ 3+ negativní pozitivní NA – není k dispozici NA – není k dispozici

9 II.6. HER-2/neu – metastázy
imunohistochemicky HER-2/neu - FISH n % 2+ 3 4.8 3+ 45 72.6 NA 14 22.6 n % negativní 1 1.6 pozitivní 37 59.7 NA 24 38.7 2+ 3+ negativní pozitivní NA – není k dispozici NA – není k dispozici

10 II.7. Histologie metastázy vzhledem k typu primárního nádoru
Primární n. – duktální karc. Primární n. – lobulární karc. n = 47 n = 3 Primární n. – smíšený karc. Primární n. – jiný karcinom n = 2 n = 10 duktální lobulární smíšený jiný

11 II.8. Stav receptorů metastázy vzhledem k receptorům primárního nádoru
Stav estrogenových receptorů metastázy Primární n. – ER negativní Primární n. – ER pozitivní n = 40 n = 18 Stav progesteronových receptorů metastázy Primární n. – PR negativní Primární n. – PR pozitivní n = 45 n = 12 negativní pozitivní NA – není k dispozici

12 II.9. Stav HER-2/neu metastázy vzhledem k HER-2/neu primárního nádoru
Stav HER-2/neu imunohistochemicky u metastázy Primární n. – HER-2/neu 3+ Primární n. – HER-2/neu 2+ n = 48 U žádné pacientky s biopticky ověřeným metastatickým ložiskem nebyl primární nádor HER-2/neu imunohistochemicky 2+. 2+ 3+ NA – není k dispozici Stav HER-2/neu FISH u metastázy Primární n. – HER-2/neu poz. Primární n. – HER-2/neu neg. n = 34 U žádné pacientky s biopticky ověřeným metastatickým ložiskem nebyl primární nádor HER-2/neu FISH negativní negativní pozitivní NA – není k dispozici

13 III. LÉČBA

14 III.1. Typ léčby n = 240 n = 80 n = 131 Všechny pacientky
Pacientky s pokr. léčbou k Pacientky s léčbou ukon. před n = 240 n = 80 n = 131 n % monoterapie 25 10 kombinace 155 65 mono+komb 40 17 NA 20 8 n % monoterapie 2 3 kombinace 58 73 mono+komb 19 24 NA 1 n % monoterapie 21 16 kombinace 90 69 mono+komb 19 15 NA 1 monoterapie kombinace monoterapie + kombinace NA – není k dispozici

15 III.2. Léčebný režim n = 240 n = 80 n = 131 Všechny pacientky
Pacientky s pokr. léčbou k Pacientky s léčbou ukon. před n = 240 n = 80 n = 131 n % týden 195 81 3 týdny 12 5 kombinace 11 NA 22 9 n % týden 72 90 3 týdny 3 4 kombinace 5 NA 1 n % týden 113 86 3 týdny 9 7 kombinace 6 5 NA 3 2 týden 3 týdny kombinovaný NA – není k dispozici

16 Zastoupení léků při kombinované léčbě
III.3. Zastoupení léků při kombinované léčbě U 240 pacientek léčených Herceptinem bylo zaznamenáno celkem 335 léčebných epizod. n % monoterapie 73 21.8 kombinace 239 71.3 NA 23 6.9 monoterapie kombinace NA – není k dispozici Zastoupení léků při kombinované léčbě Podíl léčebných epizod (%) n % Paklitaxel 135 56.5 Vinorelbin 42 17.6 Docetaxel 31 13.0 Gemcitabin 10 4.2 Karboplatina 2 0.8 Jiné 6 2.5 Dvojkombinace 12 5.0 Trojkombinace 1 0.4

17 III.4. Délka podávání Herceptinu (v týdnech)
Z celkového počtu 240 pacientek byla léčba Herceptinem ukončena u 131 pacientek. Z nich byla délka léčby známá u 125 pacientek. Délka podávání Herceptinu Počet pacientek podle délky podávání Herceptinu n = 125 průměr 40.6 sm. Odchylka 41.3 medián 27.3 min – max 0 – 195.1 percentil 6.0 – 92.3 Počet pacientek Počet týdnů Srovnání s předchozími výsledky: U 119 pacientek s léčbou ukončenou před byla průměrná délka podávání Herceptinu 36,5 týdnů (medián 20,0, min 0,4, max 207,6 týdnů). Až u 60 % pacientek trvala léčba Herceptinem méně než 25 týdnů.

18 IV. VÝSLEDKY LÉČBY

19 IV.3. Nejlepší dosažena odpověď – všechny pacientky
Herceptin podán v první linii léčby pokročilého onemocnění n = 74 Podíl pacientek (%) n % PD 7 9.5 SD 18 24.3 PR 30 40.5 CR 14 18.9 NA 5 6.8 Ze 74 pacientek, kterým byl Herceptin podáván v první linii léčby onemocnění byla nejlepší léčebná odpověď stanovena u 69 pacientek. Herceptin podán v další linii léčby pokročilého onemocnění n = 133 Podíl pacientek (%) n % PD 20 15.0 SD 48 36.1 PR 45 33.8 CR 16 12.0 NA 4 3.0 Ze 133 pacientek, kterým byl Herceptin podáván v další linii léčby onemocnění byla nejlepší léčebná odpověď stanovena u 129 pacientek.

20 V. TIME TO PROGRESSION

21 Počet pacientek podle TTP Srovnání s předchozími výsledky:
V.1. TTP (v týdnech) Z celkového počtu 116 pacientek, u kterých došlo k progresi nemoci, bylo možno TTP určit u 110 pacientek. TTP Počet pacientek podle TTP n = 110 průměr 43.7 sm. odchylka 44.9 medián 29.0 min – max 1.3 – 223.9 percentil 7.4 – 91.8 Počet pacientek Počet týdnů Srovnání s předchozími výsledky: Při srovnání s výsledky k byla u 77 pacientek, u kterých došlo k progresi nemoci, průměrná doba do progrese 41,8 týdnů (medián 21,9, min 0,4, max 207,6 týdnů).

22 V. 2. TTP (v týdnech) u pacientek s léčbou Herceptinem v I
V.2. TTP (v týdnech) u pacientek s léčbou Herceptinem v I. linii a dalších liniích Herceptin podán v první linii léčby pokročilého onemocnění TTP n = 36 Počet pacientek podle TTP průměr 52.2 sm. odchylka 51.9 medián 35.3 min – max 2.6 – 223.9 percentil 3.9 – 126.9 Počet pacientek Počet týdnů Herceptin podán v další linii léčby pokročilého onemocnění TTP n = 68 Počet pacientek podle TTP průměr 37.3 sm. odchylka 35.1 medián 23.9 min – max 1.3 – 195.1 percentil 8.7 – 80.4 Počet pacientek Počet týdnů

23 V.3. Time to progression U pacientek byla spočítána analýza TTP pomocí metodiky analýzy přežití, kdy jako kompletní odpověď byla použita odpověď na léčbu PD. n Medián přežití (týdny) Všechny pacientky 216 56.0 Pacientky s nasazením Herceptinu v 1. linii 71 56.6 Pacientky s nasazením Herceptinu v dalších liniích 129 47.9 I. linie vs další linie: P = 0,423 podíl pacientek týdny

24 Poděkování spoluautorům v jednotlivých centrech
MUDr. V. Stáhalová, MUDr. I.Bustová, MUDr. S.Filip, MUDr. V.Tomancová, MUDr. M. Brychta, MUDr. E.Kubala, MUDr. D.Kordíková, MUDr. V.Arnetová, MUDr. K.Cwiertka, MUDr. I.Ziková, MUDr. J.Vyskočil


Stáhnout ppt "Statistická analýza dat k"

Podobné prezentace


Reklamy Google