Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Statistická analýza dat k 30. 4. 2005 AUTOŘI: Vyzula, R., Némethová, D., Coufal, O., Jarkovský, J., Klimeš, D., Dušek, L. ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Statistická analýza dat k 30. 4. 2005 AUTOŘI: Vyzula, R., Némethová, D., Coufal, O., Jarkovský, J., Klimeš, D., Dušek, L. ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM."— Transkript prezentace:

1 Statistická analýza dat k AUTOŘI: Vyzula, R., Némethová, D., Coufal, O., Jarkovský, J., Klimeš, D., Dušek, L. ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM

2 I. ZÁKLADNÍ POPIS SOUBORU

3 I.1. Pacienti v jednotlivých centrech Název centrapočet% MOÚ, Brno Všeobecná fakultní nemocnice, Praha Fakultní nemocnice Olomouc Fakultní nemocnice Hradec Králové208.3 Fakultní nemocnice Na Bulovce, Praha187.5 Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha177.1 Fakultní nemocnice Plzeň177.1 Fakultni nemocnice v Motole, Praha166.7 Fakultní nemocnice Ostrava-Poruba145.8 Nemocnice České Budějovice104.2 Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha93.8 Celkový počet pacientek n = 240 Podíl pacientek (%)

4 I.2. Pacienti v jednotlivých centrech podle roků Název centra MOÚ, Brno Všeobecná FN, Praha FN Olomouc FN Hradec Králové FN Na Bulovce, Praha FN Královské Vinohrady, Praha FN v Motole, Praha FN Ostrava-Poruba Nemocnice České Budějovice Fak. Thomayerova n., Praha FN Plzeň celkem Počet pacientek Počet pacientek podle roku zahájení léčby

5 II. STAV SLEDOVANÉ HISTOLOGIE

6 II.1. Stav sledované histologie – primární nádor Histologický typ karcinomu n% inv. duktální inv. lobulární125.0 smíšený72.9 jiný187.5 NA166.7 n = 240 duktálnílobulární smíšenýjiný NA – není k dispozici

7 PR (progesteronové recept.) Estrogenové receptory a progesteronové receptory II.2. Stav receptorů u primárních nádorů ER (estrogenové receptory) n% neg poz.7330 NA2410 negativní pozitivní NA – není k dispozici n% neg poz.6125 NA3113 PR neg.poz.NACelkem ERER neg poz NA0024 Celkem ER-/PR- ER+/PR+ ER+/PR- a ER-/PR+ NA – není k dispozici n = 240 negativní pozitivní NA – není k dispozici

8 II.3. HER-2/neu – primární nádor HER-2/neu imunohistochemicky n% NA n = NA – není k dispozici HER-2/neu - FISH n% negativní20.8 pozitivní NA negativnípozitivní NA – není k dispozici

9 II.6. HER-2/neu – metastázy HER-2/neu imunohistochemicky n% NA n = NA – není k dispozici HER-2/neu - FISH n% negativní11.6 pozitivní NA negativnípozitivní NA – není k dispozici

10 II.7. Histologie metastázy vzhledem k typu primárního nádoru duktálnílobulárnísmíšenýjiný Histologie metastáz n = 3 n = 2 n = 10 n = 47 Primární n. – duktální karc.Primární n. – lobulární karc. Primární n. – smíšený karc.Primární n. – jiný karcinom n = 62

11 II.8. Stav receptorů metastázy vzhledem k receptorům primárního nádoru negativnípozitivníNA – není k dispozici Stav estrogenových receptorů metastázy n = 18 n = 45 n = 12 n = 40 Primární n. – ER negativníPrimární n. – ER pozitivní Stav progesteronových receptorů metastázy Primární n. – PR negativníPrimární n. – PR pozitivní

12 II.9. Stav HER-2/neu metastázy vzhledem k HER-2/neu primárního nádoru negativnípozitivníNA – není k dispozici Stav HER-2/neu imunohistochemicky u metastázy n = 48 n = 34 U žádné pacientky s biopticky ověřeným metastatickým ložiskem nebyl primární nádor HER-2/neu imunohistochemicky 2+. Primární n. – HER-2/neu 2+Primární n. – HER-2/neu 3+ Stav HER-2/neu FISH u metastázy Primární n. – HER-2/neu poz. 2+3+NA – není k dispozici Primární n. – HER-2/neu neg. U žádné pacientky s biopticky ověřeným metastatickým ložiskem nebyl primární nádor HER-2/neu FISH negativní

13 III. LÉČBA

14 III.1. Typ léčby Všechny pacientkyPacientky s pokr. léčbou k Pacientky s léčbou ukon. před n = 240n = 80n = 131 n% monoterapie2510 kombinace15565 mono+komb4017 NA208 monoterapiekombinacemonoterapie + kombinace NA – není k dispozici n% monoterapie23 kombinace5873 mono+komb1924 NA11 n% monoterapie2116 kombinace9069 mono+komb1915 NA11

15 III.2. Léčebný režim n% týden týdny125 kombinace115 NA229 týdenNA – není k dispozicikombinovaný 3 týdny Všechny pacientkyPacientky s pokr. léčbou k Pacientky s léčbou ukon. před n = 240n = 80n = 131 n% týden týdny34 kombinace45 NA11 n% týden týdny97 kombinace65 NA32

16 III.3. Zastoupení léků při kombinované léčbě n% Paklitaxel Vinorelbin Docetaxel Gemcitabin104.2 Karboplatina20.8 Jiné62.5 Dvojkombinace125.0 Trojkombinace10.4 Zastoupení léků při kombinované léčbě Podíl léčebných epizod (%) n% monoterapie kombinace NA236.9 monoterapie kombinace NA – není k dispozici U 240 pacientek léčených Herceptinem bylo zaznamenáno celkem 335 léčebných epizod.

17 III.4. Délka podávání Herceptinu (v týdnech) Počet pacientek Počet týdnů n = 125 Délka podávání Herceptinu průměr40.6 sm. Odchylka41.3 medián27.3 min – max0 – percentil6.0 – 92.3 Z celkového počtu 240 pacientek byla léčba Herceptinem ukončena u 131 pacientek. Z nich byla délka léčby známá u 125 pacientek. Počet pacientek podle délky podávání Herceptinu Srovnání s předchozími výsledky: U 119 pacientek s léčbou ukončenou před byla průměrná délka podávání Herceptinu 36,5 týdnů (medián 20,0, min 0,4, max 207,6 týdnů). Až u 60 % pacientek trvala léčba Herceptinem méně než 25 týdnů.

18 IV. VÝSLEDKY LÉČBY

19 IV.3. Nejlepší dosažena odpověď – všechny pacientky n = 74 n% PD79.5 SD PR CR NA56.8 Ze 74 pacientek, kterým byl Herceptin podáván v první linii léčby onemocnění byla nejlepší léčebná odpověď stanovena u 69 pacientek. Podíl pacientek (%) Herceptin podán v první linii léčby pokročilého onemocnění n = 133 Podíl pacientek (%) Herceptin podán v další linii léčby pokročilého onemocnění n% PD SD PR CR NA43.0 Ze 133 pacientek, kterým byl Herceptin podáván v další linii léčby onemocnění byla nejlepší léčebná odpověď stanovena u 129 pacientek.

20 V. TIME TO PROGRESSION

21 V.1. TTP (v týdnech) Počet pacientek Počet týdnů n = 110 TTP průměr43.7 sm. odchylka44.9 medián29.0 min – max1.3 – percentil7.4 – 91.8 Z celkového počtu 116 pacientek, u kterých došlo k progresi nemoci, bylo možno TTP určit u 110 pacientek. Počet pacientek podle TTP Srovnání s předchozími výsledky: Při srovnání s výsledky k byla u 77 pacientek, u kterých došlo k progresi nemoci, průměrná doba do progrese 41,8 týdnů (medián 21,9, min 0,4, max 207,6 týdnů).

22 V.2. TTP (v týdnech) u pacientek s léčbou Herceptinem v I. linii a dalších liniích Počet pacientek Počet týdnů TTP n = 36 průměr52.2 sm. odchylka51.9 medián35.3 min – max2.6 – percentil3.9 – Počet pacientek podle TTP Herceptin podán v první linii léčby pokročilého onemocnění Herceptin podán v další linii léčby pokročilého onemocnění TTP n = 68 průměr37.3 sm. odchylka35.1 medián23.9 min – max1.3 – percentil8.7 – 80.4 Počet pacientek Počet týdnů Počet pacientek podle TTP

23 V.3. Time to progression U pacientek byla spočítána analýza TTP pomocí metodiky analýzy přežití, kdy jako kompletní odpověď byla použita odpověď na léčbu PD. n Medián přežití (týdny) Všechny pacientky Pacientky s nasazením Herceptinu v 1. linii Pacientky s nasazením Herceptinu v dalších liniích týdny podíl pacientek I. linie vs další linie: P = 0,423

24 Poděkování spoluautorům v jednotlivých centrech MUDr. V. Stáhalová, MUDr. I.Bustová, MUDr. S.Filip, MUDr. V.Tomancová, MUDr. M. Brychta, MUDr. E.Kubala, MUDr. D.Kordíková, MUDr. V.Arnetová, MUDr. K.Cwiertka, MUDr. I.Ziková, MUDr. J.Vyskočil MUDr. V. Stáhalová, MUDr. I.Bustová, MUDr. S.Filip, MUDr. V.Tomancová, MUDr. M. Brychta, MUDr. E.Kubala, MUDr. D.Kordíková, MUDr. V.Arnetová, MUDr. K.Cwiertka, MUDr. I.Ziková, MUDr. J.Vyskočil


Stáhnout ppt "Statistická analýza dat k 30. 4. 2005 AUTOŘI: Vyzula, R., Némethová, D., Coufal, O., Jarkovský, J., Klimeš, D., Dušek, L. ANALÝZA VÝSLEDKŮ LÉČBY HERCEPTINEM."

Podobné prezentace


Reklamy Google