Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová. POČET A HUSTOTA  rozmístění obyvatel  soustředění do průmyslových obl., pobřežních nížin, podél řek  historie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová. POČET A HUSTOTA  rozmístění obyvatel  soustředění do průmyslových obl., pobřežních nížin, podél řek  historie."— Transkript prezentace:

1 OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová

2 POČET A HUSTOTA  rozmístění obyvatel  soustředění do průmyslových obl., pobřežních nížin, podél řek  historie  mnoho lidí opustilo kontinent  osidlování jiných kontinentů – Aus, Am,  počet obyvatel  kolísá

3 HUSTOTA OSÍDLENÍ  hustota osídlení  počet obyvatel na km²  výpovědní hodnota hustoty osídlení  závisí na velikosti a charakteru území. (čím je větší a rozmanitější tím je hustota obyvatel méně reálná)  nejhustěji osídlené oblasti  Německo podél Rýna, JV Velké Británie, S Itálie  střídání hodně hustě osídlených a málo osídlených obl.

4 HUSTOTA OSÍDLENÍ

5 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATEL  přirozený pohyb obyv. - vyjadřuje procesy rození a vymírání lidskou populaci  rozdíl mezi Z a V – rozdíl mezi vývojem obyv.  počet obyv. Event. přirozenou měnou přibývá nejpomaleji ze všech světadílů (nejrychleji Asie), někde přírůstek někde úbytek  příčiny nízké porodnosti – zachování životní úrovně  kojenecká úmrtnost rozdíl Z a V

6 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATEL  přirozený přírůstek obyv. – rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých je kladný  přirozený úbytek obyv. – rozdíl mezi počtem narozených a počtem zemřelých je záporný  státy s přirozeným přírůstkem  Špaň., Niz., Fr., Švé.,  státy na 0  Řecko, Rak., Sloven., Pol.,  státy s přirozeným úbytkem  Rus., Lotyšs., Slovin., Rum., Chorv., Něm., ČR

7 PORODNOST x ÚMRTNOST

8 PŘIROZENÝ POHYB OBYVATEL  populační politika  opatření ve světě Čína, Indie  možné způsoby u nás

9 STRUKTURA OBYVATEL  problém  stárnutí  vyšší věk odchodu do důchodu  vyrovnaný počet žen a mužů  ve starším věku převažují ženy

10 STRUKTURA OBYVATEL

11 STRUKUTURA OBYVATEL

12 STRUKTURA OBYVATEL

13 RASOVÉ SLOŽENÍ  většina obyvatel  Europoidní  větší počet jiných ras – státy se vstřícnou migrační politikou  kosmopolitní společnost – společnost, ve které různé kultury žijí vedle sebe

14 JAZYKY V EVROPĚ  indoevropské  románské Šp, Port, Fr, It  germánské V.B., Něm., Švýc., Nor.,  Slovanské ČR, Pol, Ruš  Řečtina  ugrofinské  Maď., Fin

15 NÁRODY  většina států jeden národ  vícenárodnostní  Švýcarsko, Belgie

16 NÁBOŽENSTVÍ  křesťanství

17 ODVĚTVOVÁ STRUKTURA  Primární sektor – zemědělství, lesnictví, rybolov = převaha nerozvinuté země  Sekundární sektor – těžební, zpracovatelský průmysl  Terciární sektor – služby = ukazatel vyspělosti – vyspělé země více než dvě třetiny  Kvartérní sektor – věda, výzkum,vzdělávání – nejvyspělejší ekonomiky

18 ZAMĚSTNANOST  velké rozdíly  nejvyspělejší státy Ev., výrazné postavení služby – 2/3 obyvatel  východní oblasti – významný podíl zemědělství a průmyslu

19 ZAMĚSTNANOST  nezaměstnanost – přirozený jev tržního hospodářství  v zemích procházejících změnou struktury ekonomiky (Něm., ČR…) postihuje až čtvrtinu práce schopného obyvatelstva

20 MÍRA VYSPĚLOSTI  dle grafu v učebnici  nejvyspělejší  VB, Něm., Rak.,  nejméně vyspělé  Rum., Pol., Port.

21 MIGRACE V EVROPĚ  migrace – stěhování  Emigrant – vystěhovalec  Imigrant – přistěhovalec  na současném rozmístění se podílely:  řecká kolonizace  stěhování národů  vpád Arabů  2. svět. Válka  kolonizace – mezikontinentální stěhování  Evropa přišla o mnoho obyvatel

22 MIGRACE V EVROPĚ  dnes Z Evropa cílem mezinárodní migrace  z V - Evr., Afr., Asie  důvody ekonomické politické společenské podmínky

23 MIGRACE V EVROPĚ  dnes migrace mezi státy EU  nižší  dnes migrace obyvatel z jiných světadílů  vyšší  Schengenský systém – brání volnému pohybu osob nečlenských zemí

24 MIGRACE V EVROPĚ  důsledky  míšení obyvatel = dnes se děje globálně  díky imigrantům (přistěhovalcům) – je zabezpečen přírůstek obyvatel Z zemí Evropy

25 MIGRACE V EVROPĚ  z grafu zjistěte státy, které imigrace zachraňuje nedocházelo k úbytku  ČR a Německo

26 MIGRACE V EVROPĚ  migrační politika – začleňování INTEGRACE migrantů do společnosti  multikulturní přístup vzájemné soužití etnickou –kulturních skupin  asimilační kulturní a politické začlenění migrantů do většinové společnosti

27 MIGRACE

28 ZJISTI, CO ZNAMENAJÍ  diskriminace  repatriace

29 ZDROJE  http://www.japanfs.org/ja/files/japan_population.jpg http://www.japanfs.org/ja/files/japan_population.jpg  http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php  http://en.wikipedia.org/wiki/Population_pyramid http://en.wikipedia.org/wiki/Population_pyramid  http://www.youreuropemap.com/europe_map_6.html http://www.youreuropemap.com/europe_map_6.html  http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondc o/beg_03.pdf http://www.worldbank.org/depweb/beyond/beyondc o/beg_03.pdf  http://i3.photobucket.com/albums/y55/silverbeam/CS M%20Blog/europe-population-change.gif http://i3.photobucket.com/albums/y55/silverbeam/CS M%20Blog/europe-population-change.gif


Stáhnout ppt "OBYVATELSTVO EVROPA Mgr. Iva Lulayová. POČET A HUSTOTA  rozmístění obyvatel  soustředění do průmyslových obl., pobřežních nížin, podél řek  historie."

Podobné prezentace


Reklamy Google