Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ochrana hospodářských zvířat

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ochrana hospodářských zvířat"— Transkript prezentace:

1 Ochrana hospodářských zvířat

2 § 3 Hospodářské zvíře - zvíře chované pro produkci živočišných produktů, vlny, kůže nebo kožešin, popřípadě pro další hospodářské nebo podnikatelské účely, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež, králíci, kožešinová zvířata, zvěř a jiná zvířata ve farmovém chovu a ryby, včetně zvířat produkovaných jako výsledek genetických modifikací nebo nových genetických kombinací.

3 Ochrana hospodářských zvířat
+ § 9 – 12e

4 Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno (§ 9):
a) chovat zvíře v izolaci, působí-li mu to utrpení, pokud to nevyžadují zvláštní předpisy (zákon o vet. péči) b) chovat zvířata v nevhodných (tak velkých nebo tak uspořádaných) skupinách a nebo v takových prostorách, c) chovat zvířata trvale ve tmě nebo je ponechat bez náležité doby odpočinku od umělého osvětlení, d) používat takové způsoby nebo postupy plemenitby, které způsobují nebo mohou způsobit zvířeti utrpení nebo zranění, e) chovat zvíře k hosp. účelům, u něhož lze na základě jeho fenotypu nebo genotypu očekávat, že bude chováno v dalších generacích se škodlivými účinky na jeho zdraví a živ. pohodu

5 Při chovu hospodářských zvířat je zakázáno (§ 9 odst. 2):
používat hospodářská zvířata k dosažení jiných cílů, včetně nátlakových akcí, nejedná-li se o veřejné vystoupení prováděné podle řádu ochrany zvířat při veřejném vystoupení schváleného podle § 20 odst. 1 písm. l) ministerstvem nebo použití zvířete k plnění úkolů stanovených ozbrojeným silám, bezpečnostním sborům nebo obecní policii zvláštními právními předpisy.

6 § 10 Dojde-li k utrpení nebo jinému poškozování zvířat prokazatelně v důsledku nevhodné technologie, je chovatel povinen tuto technologii upravit nebo změnit; jde-li o technologické zařízení a stavby, stanoví lhůty a způsob jejich úpravy nebo změny ministerstvo prováděcím právním předpisem.

7 § 10a Hospodářská zvířata dovážená do ČR ze zemí, které nejsou členskými státy Evropské unie (třetí země), musí být doprovázena osvědčením vystaveným úředním nebo státem pověřeným veterinárním lékařem země původu, v němž se osvědčuje, že se zvířaty bylo zacházeno způsobem přinejmenším rovnocenným způsobu používanému v ČR a v zemích EU.

8 Chovatel musí zajistit
min. 1x denně prohlídku hosp. zvířat a technologických zařízení v intenzivních chovech odb. způs. personál krmení a napájení veterinární ošetření vhodné ustájení a vázání zabránění úniku hosp. zv. umělé větrací systémy s automat. signalizací selhání mít pohotově k dispozici nástroje a pomůcky odpovídající životní podmínky minimální standardy

9   Vyhláška č. 208 / 2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
Minimální standardy pro ochranu skotu běžců ve farmovém chovu prasat kožešinových zvířat ve farmovém chovu ovcí a koz koní jelenovitých ve farmovém chovu drůbeže

10 Porážení hospodářských zvířat¨(§ 5, 5a - 5g)
Přeprava zvířat na jatky Vykládka a přehánění zvířat na jatkách Ustájení zvířat, která nejsou poražena do 12 hodin Fixace zvířat před omráčením Omračování Vykrvování Jatečné zpracování Porážku jatečných zvířat na jatkách musí provádět osoba odborně způsobilá. Podrobnosti stanoví ministerstvo vyhláškou.

11   Vyhláška č. 382 / 2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování Odborně způsobilé osoby k porážení hospodářských zvířat na jatkách Požadavky na vykládku a přehánění zvířat na jatkách Péče o zvířata před porážkou Péče o ryby před usmrcením Postupy omračování zvířat Vykrvování jatečných zvířat Postupy při usmrcování zvířat PŘÍLOHY č. 1: Podmínky přechovávání živých ryb v kádích a příručních nádržích č. 2: Nákresy a popis stanovených míst na hlavě zvířete pro vedení omračovacího úderu a umístění mechanického omračovacího nástroje

12 Dne státní veterinární lékař v rámci veterinárního dozoru na jatkách zjistil u poražených prasat velké zhmožděniny a v některých případech i zlomeniny obratlů. Dalším šetřením zjistil, že při nahánění prasat na porážku pracovník jatek používá železnou tyč, kterou prasata nejen postrkuje, ale i bodá a tluče zejména do oblasti hřbetu. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.

13 Dne veterinární správa zjistila, že firma dodává na drůbeží jatky husy s výrazně přetučnělými játry, o které má již zájem další odběratel. Dalším šetřením bylo zjištěno, že firma se zabývá produkcí přetučnělých husích jater, které získává výkrmem hus, které jsou individuálně ručně krmeny výrazně nad rámec jejich potřeb. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.

14 Dne oznámila ochranářská organizace veterinární správě, že firma usmrtila 25 stříbrných lišek, které chovala, a chov zrušila. Veterinární správa bližším šetřením zjistila, že lišky byly skutečně při rušení chovu usmrceny a kožešiny prodány k dalšímu využití kožešnické firmě. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.

15 Dne přišel na veterinární správu pracovník deratizační firmy a sdělil, že při provádění deratizace na jatkách viděl, jak jsou poráženi býci tak, že jsou přivedeni do místa porážky, pak jim jsou svázány končetiny, jsou převráceni na záda, natažen krk a nožem je proveden vykrvovací vpich v oblasti krku. Protože ví, že zvířata je třeba před vykrvením omráčit, zdá se mu tento způsob porážení podivný. Bližším šetřením bylo zjištěno, že býci takto byli porážení v rámci sjednané vývozní zásilky masa pro stát z oblasti Blízkého východu. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.

16 Dne v rámci veterinárního dozoru bylo zjištěno, že dojnice v novém chovu mají četné odřeniny a v některých případech až řezné rány, které krvácí. Bližším šetřením bylo zjištěno, že poranění si dojnice způsobují o poměrně ostré hrany rohů stěn a ostré rohy a hrany zábran v uličkách, vždy při jejich přehánění na dojírnu. Chovatel uvádí, že se jedná o technologickou záležitost chovu a že výměna všech zábran a stavební změny hran a rohů by si vyžádaly značné finanční náklady, které v tuto chvíli podnik nemá. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.

17 Dne v rámci státního veterinárního dozoru bylo zjištěno, že v chovu prasat jsou v jednom kotci vykrmovaných prasat prasata značně apatická a některá již uhynula. Bližším šetřením se zjistilo, že v kotci nefungovalo napájecí zařízení. Chovatel k tomu uvedl, že za úhyny nemůže, protože před třemi dny napájecí zařízení bylo kontrolováno a bylo v pořádku, a že nemohl přepokládat, že se napájecí zařízení tak rychle porouchá. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.

18 Dne státní veterinární lékař v rámci státního veterinárního dozoru zjistil v chovu prasat, že jedno z prasat má vklíněnou nohu v uvolněném roštu a nemůže ji vytáhnout. Prase takto patrně bylo vklíněno do roštu již delší dobu, protože už bylo značně apatické. Noha byla již značně odřená, oteklá a nešla uvolnit. Vzhledem k situaci, kdy prase bylo již dlouhodobě značně stresováno, vyčerpáno a trpělo silnou bolestí a také hrozil úhyn prasete, byl požádán chovatel, aby přistoupil k poražení prasete. Chovatel však uvedl, že nástroje na omráčení a vykrvení prasete nemá k dispozici, protože prasata poráží na jatkách v nedaleké Poličce, a že nechá proto z Poličky zavolat řezníka. Zjistil jste tuto skutečnost jako pracovník veterinární správy. Navrhněte další postup při řešení této věci.


Stáhnout ppt "Ochrana hospodářských zvířat"

Podobné prezentace


Reklamy Google