Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 289 23 Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Biologie živočichů, Ocasatí obojživelníci. Čolci Anotace: Cílem prezentace je seznámit žáky se zástupci ocasatých obojživelníků na našem území, jejich charakteristickými znaky i odlišnostmi. Na příkladu čolka obecného vysvětlit způsob života a rozmnožování ocasatých obojživelníků. Materiál se dá použít při třífázovém modelu učení E-U-R. Autor:Mgr. Larisa Horká Datum: 2. 11. 2011 Jazyk: čeština Ročník: VII. Předmět: Přírodopis Očekávaný výstup: Žáci odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí.s novými vysvětlují význam klíčových slov a pomocí otázek systematizují získané vědomosti Klíčová slova: čolek, mlok, larva, Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

3  Jak se nazývá larva obojživelníků? Pulec  Kam kladou vejce obojživelníci? Do vody  Jak se nazývá proudový orgán? Postranní čára  Během jakého stádia vývinu mají obojživelníci proudový orgán? Larvální stadium /stadium larvy/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

4 Obr. 1 Obr. 2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Název podtřídy Ocasatí znamená, že … Pamatuj si, že ocasatí u nás patří do řádu, do čeledi Podtřída: Ocasatí Rodové jméno a druhové jméno ocasatých na obrazcích je … II. Uvědomění si významu

5 Zploštělý ocas Zbarvení odlišné než u mloků Nemají výrazné hrboly Samečci v době páření mají lem Oválný ocas Žluté hrboly za očima pokryté černými tečkami Zbarvení: černé s žlutými skvrnami Kůže je lesklá Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr. 3 ČOLCI Obr. 4 MLOCI

6 Obr.18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

7 Obr. 18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

8 Štíhlé tělo, krátké končetiny, delší hlava Zploštělý ze stran ocas Za hlavou nemá výrazné hrboly Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

9 Obr. 6 ČOLEK OBECNÝ: SAMEČEK V DOBĚ PÁŘENÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR SAMIČKA V DOBĚ ROZMNOŽOVÁNÍ: ŽIVOT VE VODĚ Obr. 5

10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Délka těla: 7 - 11 cm Hřbet hnědavý v různých odstínech Na bocích jsou oválné skvrny nebo tečky, mohou být uspořádané do pruhů Kůže: ve vodě- hladká, na souši- jemnozrnná Sameček je delší než samička V době rozmnožování sameček má hřeben na hřbetě

11  Bříško má nažloutlou barvu, s tmavými skvrnami Obr. 7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

12 Rozmnožování probíhá ve vodě Oplození je vnitřní, k přímému pohlavnímu kontaktu mezi jedinci nedochází Sameček vypouští na dno stermatofory- shluky spermií Samička sbírá kloakou ve vodě spermatofory /balíčky se spermií/ Samička klade 200 - 350 vajíček Po kladení vajíček zůstávají nějakou dobu ve vodě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČRwww.zsmilovice.cz

13 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr. 8 Pulec má horní část lemu ukončenou nad předními končetinami ploutevní lem keříčkovité žábry

14 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr. 9

15 Obr.10 Náš nejrozšířenější ocasatý obojživelník Žije ve středních a nížinných polohách V době rozmnožování vyhledává stojaté vody Po rozmnožování opouští vodu a žije ve vlhkých místech s bohatou vegetací Noční aktivita, přes den je v úkrytu Přezimují na souši, vzácně ve vodě Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

16 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr. 11 Obr. 12

17 Obr. 9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

18 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr.13 Obr. 14 SAMEČEK ČOLKA OBECNÉHO- ŽIVOT NA SOUŠI SAMIČKA ČOLKA OBECNÉHO- ŽIVOT NA SOUŠI

19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr.15 Jeden z chráněných druhů obojživelníků Milovicka /nařízení vlády č.132/2005 Sb./

20 „Nařízení vlády č.132/2005 Sb. Evropsky významná lokalita Milovice – Mladá Kód lokality: CZ0214006 Biogeografická oblast: kontinentální Rozloha lokality: 1244,11 ha Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka Typy přírodních stanovišť: (symbol * označuje prioritní typy přírodních stanovišť) 2330 – Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 4030 – Evropská suchá vřesoviště 6210 – Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco- Brometalia) 6510 – Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio- Centaureion nemoralis) 9170 –Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 9190 – Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních Druhy: čolek velký (Triturus cristatus) Kraj: Středočeský kraj Katastrální území: Jiřice, Kbel, Lipník, Luštěnice, Milovice nad Labem, Staré Benátky“ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

21 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Obr. 16 Obr. 17 ČOLEK HORSKÝ NA SOUŠI ČOLEK HORSKÝ VE VODĚ

22 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Oplozené vajíčko larva…. Proudový orgán postranní čára …. Obojživelníci ……souš III. Evokace DOSPĚLEC PULEC /LARVA/ VODA

23 VYBERTE SPRÁVNÉ TVRZENÍ ŘEŠENÍ 1. ČOLCÍ PATŘÍ- NEPATŘÍ DO ŘÁDU MLOCI PATŘÍ 2. SAMEČEK ČOLKA MÁ-NEMÁ HŘEBENATÝ LEM V DOBĚ ROZMNOŽOVÁNÍ MÁ 3. LARVY MÁJÍ- NEMAJÍ KEŘÍČKOVITÉ ŽÁBRY MAJÍ 4. BŘÍŠKO ČOLKA OBECNÉHO JE – NENÍ NAŽLOUTLÉ JE 5. ČOLEK OBECNÝ MÁ- NEMÁ ŽLUTÉ SKVRNY NEMÁ 6. ČOLEK OBECNÝ MÁ- NEMÁ NOČNÍ AKTIVITU MÁ 7. V PŘÍRODNÍ LOKALITĚ MILOVICE- MLADÁ SE VYSKYTUJE ČOLEK VELKÝ- ČOLEK HRANATÝ ČOLEK VELKÝ 8. OPLOZENÍ ČOLKŮ JE – NENÍ VNITŘNÍ, I KDYŽ KE KOPULACI NEDOCHÁZÍ JE Evokace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

24 Použité zdroje Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-02]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: Obr.1: H. Krisp. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teichmolch-triturus-vulgaris.jpg?uselang=ukhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Teichmolch-triturus-vulgaris.jpg?uselang=uk Obr. 2: Huhulenik. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamandra_in_nature_park_Horni_Berounka_%282%29.JPG Obr. 3: Kristian Peters. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_vulgaris_maennchen.jpeg?uselang=cs Obr. 4: Self work. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamandra_salamandra_Decin.JPGhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salamandra_salamandra_Decin.JPG Obr. 5: Anevrisme. http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Triturus_vulgaris.jpg&filetimestamp=20070613221934 Obr. 6: Piet Spaans. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LissotritonVulgarisMaleWater.JPG?uselang=cs Obr. 7: Christian Fischer. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgaris1.jpghttp://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgaris1.jpg Obr. 9: Piet Spaans. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TriturusCristatusMiddleSizedLarva.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:TriturusCristatusMiddleSizedLarva.JPG Obr. 10, 11: mapa Europy Obr. 8: Piet Spaans. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgarisLarva.JPG Obr. 13: Christian Fischer. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgarisFemale.jpghttp://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TriturusVulgarisFemale.jpg Obr. 14: Christian Fischer. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TriturusVulgaris2-.jpg?uselang=cs Obr. 16: Anevrisme. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triturus_alpestris.jpg Obr. 17: Christian R. Linder. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mesotriton_aplestris_dorsal_view_chrischan.jpeg?uselang=cs Obr. 18: Marlon Felippe. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drops_Imapct.JPG?uselang=cs Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-02 ]. Dostupné jako volné dílo na www: Obr. 15: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kammmolchmaennchen.jpg Uveřejněné odkazy [cit. 2011-11-02]. Dostupné na www. biolib.cz: obr. 12: Šandera, M. (2011): MAPA ROZŠÍŘENÍ LISSOTRITON VULGARIS V ČESKÉ REPUBLICE. In: Zicha O. (ed.) Biological Library – BioLib. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není- li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného."

Podobné prezentace


Reklamy Google