Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Biologie živočichů, Stavba těla ryb Anotace: Prezentace je zaměřena na vnější stavbu těla ryb, funkce její důležitých orgánů a útvarů. Práce může být použita jako součást třífázového modelu učení ve dvou na sebe navazujících fázích: Uvědomění si významu a Reflexe. Autor:Mgr. Larisa Horká Datum : 23. 09. 2011 Jazyk:čeština Ročník: VII. Předmět: Přírodopis Očekávaný výstup: Žáci rozlišují základní části těla ryb, porovnávají jejich tvary a vysvětlují funkce jednotlivých ústrojů, objasňují způsob života a přizpůsobení vybraných ryb danému prostředí.eznamují se s Klíčová slova: ploutev, šupiny, skřele, postranní čára, souměrné- nesouměrné ploutve Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

2 Stavba těla ryb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

3 Vnější stavba těla ryby Tvar těla hadovitévřetenovitéšípovité vysoké a ze stran zploštělé Základní části těla hlava ústa, oči, čichové jamky, skřele trup ploutve od okraje skřele až k řitnímu otvoru ocas Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

4 HLAVA RYBY Obr. 1 2. Vousky: přívěsky na hlavě a v okolí úst zkoumání prostředí vyhledávání potravy 2. Vousky: přívěsky na hlavě a v okolí úst zkoumání prostředí vyhledávání potravy 1. Čichové jamky: stahováním a povolováním svalů nasávají přední otvory vodu, „ochutnávají“ ji 1. Čichové jamky: stahováním a povolováním svalů nasávají přední otvory vodu, „ochutnávají“ ji Skřele: párový plochý orgán, který se nachází mezi hlavou a trupem kostěná destička chrání žábry před vnějším poškozením Skřele: párový plochý orgán, který se nachází mezi hlavou a trupem kostěná destička chrání žábry před vnějším poškozením Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

5 Zrak slouží k orientaci v prostoru, vyhledávání potravy, odhalování nebezpečí i pro komunikaci s jedinci vlastního druhu Obr. 2 Oči: kulovitá čočka bez víčka jsou pohyblivá ryby vidí zhruba na vzdálenost 5 až 10 m Oči: kulovitá čočka bez víčka jsou pohyblivá ryby vidí zhruba na vzdálenost 5 až 10 m Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

6 ŠUPINY RYB Mohou určovat stáří ryby Vyrůstají ze škáry Rostou po celý život ryby Mohou určovat stáří ryby Vyrůstají ze škáry Rostou po celý život ryby Navzájem se překrývají Chrání tělo před mechanickým poškozením Navzájem se překrývají Chrání tělo před mechanickým poškozením Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

7 Běžné typy šupin Obr. 3 Ktenoidní / hřebenité/: šupiny mají ozubený vnější okraj : okoun, candát Ktenoidní / hřebenité/: šupiny mají ozubený vnější okraj : okoun, candát Obr. 4 Cykloidní / okrouhlé/: šupiny mají hladký vnější povrch : kapr, losos Cykloidní / okrouhlé/: šupiny mají hladký vnější povrch : kapr, losos * Ganoidní šupiny- vývojově starší skupiny ryb Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

8 Postranní čára Postranní čára „ Smyslový orgán, jehož pomocí ryby vnímají pohyby ostatních živočichů ve vodě.“ ¹ Vnímaní hloubky a proudění vody, orientace v zakalených vodách i za tmy. Obr. 6 1. Čihař, J. Naše ryby, str. 9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

9 Ploutve parové prsní břišní neparové hřbetní ocasnířitní *tuková Ploutve- kožní útvary vyztužené kostěnými paprsky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

10 Funkce ploutví - rovnováha a pohyb - obrana u ostnoploutvých ryb - úprava trdliště Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

11 1. Párové: udržování rovnováhy a změna pohybu 2. Nepárové ploutve: hřbetní: funkce kormidla !!! dvě části mají ostnoploutví /řád/ řitní: slouží k udržení směru pohybu tuková ploutvička: kožní útvar bez paprsků- lososovití, lipanovití, sumečkovití Typy ploutví Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

12 Obr. 7 * Tuková ploutvička- pstruh obecný ** Dvě části hřbetní ploutve- candát obecný /řád: ostnoploutví/ ** Dvě části hřbetní ploutve- candát obecný /řád: ostnoploutví/ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

13 obr. 9 Porovnej hřbetní ploutev našich ryb Obr. 10 9. Lín obecný Obr. 11 10. Cejn velký 11. Kapr obecný Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

14 Uťatá ploutev pstruha obecného Ocasní ploutve: uplatňuje se při pohybu ryb souměrná: nesouměrná: kapr obecný u nás jeseteři Okrouhlá ploutev sumce obecného Nesouměrná ploutev jesetera Souměrná ploutev štiky obecné Obr. 12 Obr. 13 Obr. 14 Obr. 15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

15 Zopakujte stavbu těla ryby Obr. 16 1. 2. 3. B B A A C C E E D D F F G G H H I I Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

16 Zkontrolujte své odpovědi Obr. 17 hlava ocas ocas trup B - oko A -vousky C - skřele E - břišní ploutev D - prsní ploutev F - řitní ploutev G- hřbetní ploutev H - ocasní ploutev I - čichové jamky Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

17 Odpovězte na otázky: 1. Jaké ryby mají cykloidní šupiny? 2. Jaký řád ryb má dvě části hřbetní ploutve? 3. K čemu ryby potřebuje čichové jamky? 4. Jaká ploutev slouží jako kormidlo? 5. Čím jsou vystuzeny ploutve ryb? 6. Jakou funkcí plní skřele? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR KAPROVITÍ, LOSOSOVITÍ OSTNOPLOUTVÍ: candát, okoun ZKOUMAJÍ VODU: nasáváním ji „ochutnávají“ HŘBETNÍ PLOUTEV JSOU VYSTUŽENY KOSTĚNÝMI PAPRSKY CHRÁNÍ ŽÁBRY PŘED VNĚJŠÍM POŠKOZENÍM

18 Použité zdroje: Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-23]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Obr. 2: Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucisus_cephalus_galva,_2006-07-01.JPG?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leucisus_cephalus_galva,_2006-07-01.JPG?uselang=cs Obr. 6: Piet Spaans Viridiflavus. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RutilusRutilusScalesLateralLine.JPG http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:RutilusRutilusScalesLateralLine.JPG Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-23]. Dostupné jako volné dílo na www: Obr. 1, 11:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyprinus_carpio_GLERL_1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cyprinus_carpio_GLERL_1.jpg?uselang=cs obr. 5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycar_u0.gif?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cycar_u0.gif?uselang=cs obr. 7: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:G%C3%B6s,_Iduns_kokbok.jpg obr.8, 14:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmo_trutta_GLERL_1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salmo_trutta_GLERL_1.jpg?uselang=cs obr. 9:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinca_tinca1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tinca_tinca1.jpg?uselang=cs obr. 10:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braxen,_Iduns_kokbok.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Braxen,_Iduns_kokbok.jpg?uselang=cs obr. 12:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esox_lucius1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Esox_lucius1.jpg?uselang=cs obr. 13:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acipenser_ruthenus1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acipenser_ruthenus1.jpg?uselang=cs obr. 15:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis1.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Silurus_glanis1.jpg obr. 16, 17http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_carp.jpghttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_carp.jpg Převzato z odborné literatury : obr. 3, 4: Lišková, E. BIOLOGICKÁ ŠKOLNÍ TECHNIKA. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova -Pedagogická fakulta, 2010. ISBN 978-80-7290-449-5. s. 46. Citovano z odborné literatury: 1. ČIHAŘ, J. NAŠE RYBY. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003. ISBN 80-7181-904-2. s. 9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovice projekt v rámci Operačního program VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google