Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovic e projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovic e projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."— Transkript prezentace:

1 Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovic e projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Šablona číslo: V/2 Název: Biologie živočichů, Rybí pásma v ČR Anotace: Prezentace je zaměřena na seznámení žáků s novými poznatky o rybích pásmech a výskytu typických sladkovodních ryb. Materiál poslouží jako součást třífázového modelu učení: fáze Uvědomění si významu, otázky na konci prezentace se použijí při Reflexi. Autor:Mgr. Larisa Horká Datum: 27. 09. 2011 Jazyk: čeština Ročník: VII. Předmět: Přírodopis Očekávaný výstup: Žáci odvodí na základě pozorování základní projevy chování živočichů v přírodě, na příkladech objasní jejich způsob života a přizpůsobení danému prostředí. Klíčová slova: rybí pásmo, sladkovodní druh, tok, osádka Druh učebního materiálu: Prezentace PowerPoint Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

2 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

3 Co znamená rybí pásmo? Koncem 19. století významný český přírodovědec Antonín Frič, rozčlenil vodní toky na čtyři pásma podle charakteru toku, přírodních podmínek a složení rybí obsádky. Svůj název pásma dostaly podle charakteristického výskytu určitého druhu ryb. Horský tok ve vyšších polohách označil Frič jako pstruhové pásmo, podhorské úseky s klidnějším tokem jako lipanové, přechod mezi podhůřím a nížinou pojmenoval jako pásmo parmové a poslední nejníže tekoucí řeky označil jako cejnové pásmo. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

4 Pstruhové pásmo Obr.1 Bílé Labe pod Dívčí lávkou Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

5 Charakteristika pásma „Horským úsekům potoků a řek s rychlým proudem, peřejemi, vodopády a průzračnými tůněmi, jejichž voda je chladná a křišťálově čistá, říkáme pásmo pstruhové.“ ¹ Kamenité, balvanovité až štěrkovité dno /v klidných zátokách také písčité/ Tvar údolí typu V bez meandrů 1. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

6 Obr.2 V o d a Chladná a křišťálově čistá Rychle tekoucí mělký tok /100% průhlednost/ Teplota mezi 4-15°C /ani v létě nepřesahuje 18°C/ Vysoký obsah kyslíku Poměrně chudá na živiny Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

7 Osádka pstruhové pásma Drobné hlavaté vranky Pstruh potoční Siven americký Pstruh duhový Střevle potoční Mřenka Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

8 Typické druhy ryb Obr. 3 Pstruh obecný Obr. 4 Siven americký Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

9 Lipanové pásmo „Podhorské řeky a potoky: voda je hlubší, spád mírnější a proud pomalejší.“ ² Rozšíření a prohloubení koryta: větší potoky, mělké řeky, hlubší tůně Dno kamenité až písčité 2. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

10 Voda lipanového pásma • Voda čistá, o něco teplejší: teplota mezi 4 -18°C /v létě i 20 °C/ • Bohatý rostlinný život a široké spektrum vodních živočichů • Vysoký obsah kyslíku s mírným poklesem Obr. 5 Jikry mníka jednovousého Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

11 Obr. 6 Střevle potoční Osádka lipanového pásma  pstruh obecný, pstruh duhový  vranky, střevle potoční  lipan podhorní a lipan tloušť  mník jednovousý, mřenka  občas i štika, jelec a jelec tloušť Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

12 Mřenka Lipan podhorní Obr. 8 Obr. 7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

13 Jelec tloušť Obr. 9 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

14 Střední tok: hlubší, pomalejší úseky řek nižších poloh „Z říčky se stala řeka, která plyne ve svém zřetelně vymezeném korytu.“ ³ Větší množství kalu ve vodě Voda teplejší s menším obsahem kyslíku Dno: střídání kamenitých, štěrkovitých a písčitých partií, přibývání bahnitých nánosů Meandry, říční terasy Parmové pásmo 3. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

15 Obr. 10 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

16 Obr.2 Osádka parmového pásma Velká druhová rozmanitost:  parma obecná, ostroretka, mník  kaprovití: plotice, hrouzky, cejni, oukleji, boleni, kapr obecný  dravci: okoun, štika, candát a úhoř Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

17 Parma obecná Okoun říční Obr.11 Obr.12 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

18 Obr. 13 Meandrovitý tok Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

19 Cejnové pásmo Dolní tok: pomalé, zabahněné úseky řek v nížinách „ Řeka, která se mezitím četnými přítoky zvětšila a tvoří již veletok, dosáhla nyní své největší šíře.“  „ Pomalu plynoucí hluboké nížinné řeky s četnými vedlejšími rameny a tůněmi.“ ⁵ Písčité a bahnité nánosy, voda není už příliš průhledná 4.,5. Čihař, J. Naše ryby, s. 8 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

20 Pomalé toky, rybníky jezera Voda je teplá: u hladiny a na mělčině v létě přes 20°C /až do 25°C/ Jemné usazeniny dna umožňují bohatý rozvoj vodních organismů Velký počet ryb Nízký obsah kyslíku Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

21 Obr.2 Osádka cejnového pásma Bohatá vegetace a bohatý výskyt živočichů, sloužící za potravu Bohaté zarybnění: cejn velký, jesen, vysazen kapr a amur perlíni, plotice, líni, karasi ouklej, hrouzek, ježdík, tloušť štika, sumec, candát, bolen, okoun a úhoři Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

22 Č eské rybníky Obr.14 Jesenice Krtsky rybnik Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

23 Cejn velký Obr.15 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

24 B ě žné druhy cejnového pásma Plotice obecná Karas obecný Obr. 16 Obr. 17 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

25 Štika obecná Lín obecný Obr. 18 Obr. 19 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR

26 Zkontroluj své znalosti  Jak se nazývá úsek toku s chladnou a křišťálově čistou vodou?  Co znamená termín rybí osádka?  Do jakého pásma zařadíš podhorské řeky a potoky, jejíchž voda v létě může dosáhnou i 20°C? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR PSTRUHOVÉ PÁSMO DRUHOVÁ ROZMANITOST: SKUPINA RYB V URČITÉM ÚSEKU TOKU LIPANOVÉ PÁSMO

27 Zkontroluj své znalosti  Podle jakého druhu ryb je pojmenován střední tok nižších poloh?  V jakých pásmech najdeme bohatou vegetaci s bohatým výskytem živočichů?  Jaké rybí pásmo má nejnižší obsah kyslíku? Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR PARMOVÉ PÁSMO PARMOVÉ A CEJNOVÉ PÁSMO CEJNOVÉ PÁSMO

28 Použité zdroje: Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-27]. Dostupné pod licencí Creative Commons na www: Obr. 1: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%ADl%C3%A9_Labe_pod_D%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_l%C3%A1v kou.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:B%C3%ADl%C3%A9_Labe_pod_D%C3%ADv%C4%8D%C3%AD_l%C3%A1v kou.jpg Obr. 2: Marlon Felippe. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drops_Imapct.JPG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drops_Imapct.JPG?uselang=cs Obr. 3: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:File-Salmo_trutta_Prague_Vltava_3.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:File-Salmo_trutta_Prague_Vltava_3.jpg?uselang=cs Obr. 5: Piet Spaans. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LotaLotaEggsEyes.JPG?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:LotaLotaEggsEyes.JPG?uselang=cs Obr. 6: Etrusko25. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoxinus.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phoxinus.jpg?uselang=cs Obr. 8: Gilles San Martin. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymallus_thymallus2.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thymallus_thymallus2.jpg?uselang=cs Obr. 10:Ondřej Žváček. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cidlina.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cidlina.jpg Obr. 11: Neil Phillips. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Barbel.jpg?uselang=cshttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Barbel.jpg?uselang=cs Obr. 16: Original uploader. was GerardM at nl.wikipedia http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuciscus_rutilus.jpg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leuciscus_rutilus.jpg?uselang=cs Uveřejněné odkazy [cit. 2011-09-27]. Dostupné jako volné dílo na WWW : Obr. 4: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvelinus_fontinalis_Prague_Vltava_5.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salvelinus_fontinalis_Prague_Vltava_5.jpg?uselang=cs Obr. 7: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbatula_barbatula_Prague_Vltava1.jpg?uselang=czhttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barbatula_barbatula_Prague_Vltava1.jpg?uselang=cz Obr. 9: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Squalius_cephalus_Prague_Vltava_2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Squalius_cephalus_Prague_Vltava_2.jpg Obr. 12: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perca_fluviatilis_Prague_Vltava_2.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perca_fluviatilis_Prague_Vltava_2.jpg Obr. 13: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Order_fluss-new.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Order_fluss-new.jpg?uselang=cs Obr. 14: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:040807_Jesenice_Krtsky_rybnik.JPGhttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:040807_Jesenice_Krtsky_rybnik.JPG Obr. 15: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carp_bream1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carp_bream1.jpg?uselang=cs Obr. 18: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Esox_lucius_Prague_Vltava_1.jpghttp://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Esox_lucius_Prague_Vltava_1.jpg Obr. 17: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carassius_carassius_Prague_Vltava_1.jpg?uselang=cshttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carassius_carassius_Prague_Vltava_1.jpg?uselang=cs Obr. 19: http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADn_obecn%C3%BDhttp://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADn_obecn%C3%BD Citováno z odborné literatury: Čihař, J. NAŠE RYBY. 2. vyd. Praha: Ottovo nakladatelství, Praha, 2003. ISBN 80-7181-904-2. s. 8. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Larisa Horká. Dostupné na www.zsmilovice.cz, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR


Stáhnout ppt "Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Milovice, Školská 112, 28923 Milovic e projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST."

Podobné prezentace


Reklamy Google