Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem"— Transkript prezentace:

1 Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem

2 Contipro Connective tissue products

3 Contipro Group Holding – 100% česká firma
servisní firma, zabezpečuje technický rozvoj, registrace, KŘJ, obchod, atd. výroba aktivních látek pro kosmetiku a výživu, R&D výroba surovin pro farmacii a finálních farmaceutických produktů, R&D farmaceutických aplikací

4 1990 1991 založena firma Contipro, zahájena výroba výživy pro sportovce a kosmetiky zahájen vývoj fermentačně vyráběného hyaluronátu sodného 1992 hyaluronát sodný kosmetické kvality uveden na trh, začíná se postupné budování celosvětové distribuční sítě 1997 založení CPN, na trh postupně uváděny další aktivní látky pro kosmetiku 1997 na trh uveden hyaluronát sodný výživové kvality (jako první na světě jsme představili tuto aplikaci) 1998 dokončen vývoj farmaceutického hyaluronátu sodného, započat vývoj finálních farmaceutických produktů na bázi hyaluronátu sodného 2000 prodána divize finálních kosmetických a výživových produktů 2000 na český trh uveden první farmaceutický produkt (Bonharen®) 2000 první PCT přihláška na zdravotnický prostředek Hyiodine® Začalo budování R&D 2003

5 2004 založení holdingu CG 2004 získán první projekt v rámci programu OPPP, zahájena největší investiční akce holdingu 2006 2008 zahájena expanze s finálními farmaceutickými přípravky na cizí trhy zahájena výstavba nového centra R&D 2007 z iniciativy CPN založen klastr Nanomedic 2009 v rámci programu OPPI Potenciál byl náš projekt vyhodnocen jako projekt s největším inovačním potenciálem

6 Holding – aktuální stav
167 zaměstnanců prodej (2008) – 242 mil Kč export – 98% z celkového obratu jeden z největších producentů hyaluronanu na světě 30% světového trhu 60% evropského trhu prodej do 43 zemí

7 Kam prodává Contipro Group
TOP 10 USA Německo Švýcarsko Itálie Španělsko J. Korea Taiwan Francie Japonsko Čína Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Čile, Dánsko, Emiráty, Filipíny, Holandsko, Indie, Indonésie, Izrael, JAR, Jordánsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Malajsie, Mexiko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Švédsko, Thajsko, Ukrajina, Velká Británie

8 Prodej podle regionů

9 Mezinárodní výstavy CPhI worldwide – farmaceutické suroviny
In Cosmetics – kosmetické suroviny In Cosmetics Asia – kosmetické suroviny pro JV Asii MEDICA – finální farmaceutické výrobky Arab Health – farma a nutriční suroviny, léky a zdravotnické prostředky pro Střední východ výstavy pořádané u příležitostí symposií (3 až 5 ročně)

10 E-SHOP hyaluronan s různou dobře definovanou molekulovou hmotností chemicky modifikovaný hyaluronan jinde komerčně nedostupný oligosacharidy hyaluronanu peptidy a polypeptidy kvantové tečky

11 Naše produkty Suroviny Finální farmaceutické produkty
Hyaluronát sodný pro farmacii, kosmetiku a výživu Aktivní látky pro užití v kosmetice (celkem 7 dalších produktů) Bonharen pro orthopedii (veterinární i humánní) Bonharen pro oftalmologii Hyiodine – zdravotnický prostředek pro hojení ran Finální farmaceutické produkty 11

12 HYIODINE Patentovaný kryt rány založený na hyaluronátu sodném
výborné výsledky při aplikaci na diabetické defekty, bércové vředy a rozpadlé rány univerzální a jednoduchá aplikace nejsou hlášeny vedlejší efekty Před aplikací 156 dní po zahájení aplikace

13 3 pilíře úspěchu holdingu Contipro Group
maximální dosažitelná kvalita převzetí části nákladů zákazníka na sebe snaha vyvíjet originály

14 Maximální dosažitelná kvalita
cGMP pro farmaceutický provoz (SUKL) ISO 9001:2000 (Lloyd´s register) ISO (Lloyd´s register) CoS (Certificate of Suitability to PhEur)

15 Převzetí části nákladů zákazníka na sebe
poskytnout: mimo požadovaný výrobek i informace (působení výrobku na organismus a jeho jednotlivé tkáně a buňky) informace o možnostech zpracování prodávané suroviny formulace finálních přípravků spolupracovat s výzkumem a vývojem zákazníka při vývoji jeho finálního výrobku provádět pro zákazníka měření jeho produktů nad rámec standardně poskytovaných služeb připravovat pro zákazníka suroviny na míru (zahrnout zákazníky do inovací)

16 Snaha vyvíjet originály
je pozdě reagovat jen na požadavky a potřeby zákazníků vyjevené na trhu (jsme SME) potřebu vyjevenou trhem vidí i velcí a silní dostaneme se do konkurenčního boje s ostatními hráči na trhu velcí a silní mají dostatek zdrojů, aby v takovém konkurenčním boji zvítězili pro firmu našeho rozsahu – včas objevit budoucí (dosud netušenou) potřebu zákazníků nebo budoucí potřebu generovat Budoucí potřeby lze rozpoznat a generovat pouze na úrovni výzkumu a vývoje

17 Budovat a rozvíjet výzkum a vývoj!!
Převzetí části nákladů zákazníka na sebe Snaha vyvíjet originály Budovat a rozvíjet výzkum a vývoj!! Strategické rozhodnutí absorbující značné množství času a finančních prostředků vyžadující značné úsilí pro vlastní vybudování a hlavně udržování VaV útvaru

18 Výdaje na výzkumnou činnost

19 Principy budování výzkumné
základny hloubka výzkumu je vymezena na jedné straně zónou, ve které se prolíná základní a aplikovaný výzkum a na druhé straně průmyslovým výstupem tématické omezení výzkumu – úzce navázán na výrobu v podniku (holdingu – výroba hyaluronanu) networking – firemní a akademická pracoviště; rovnocenná spolupráce firemního pracoviště s dalšími firmami a akademickými pracovišti firemní pracoviště musí být schopno generovat podklady pro společný výzkum s akademickými, již z pomezí základního a aplikovaného výzkumu najít/vybudovat kapacity pro patentový a marketingový průzkum

20 Tématické omezení výzkumu a vývoje
Fermentation of polysaccharides Chemical modification of polysaccharides Native biopolymers Chemically modified biopolymers Carriers for biologically active substances Raw materials for cosmetics & pharmacy Nano and microfibers Biologically active bandages Scaffolds for tissue engineering

21 Zaměření výzkumu a vývoje
tkáňové inženýrství hojení ran cílená distribuce a řízené uvolňování léčiv stárnutí pokožky a photoaging Technologické skupiny Vývoj nových surovin Aplikační skupiny Kosmetické a dermatologické aplikace, tkáňové inženýrství, distribuce léků, hojení ran a generické přípravky (oftalmologie, ortopedie) Laboratoř pro ověření účinnosti Suroviny a finální produkty 21

22 Spolupráce mezi firmami a akademickými pracovišti – důvody
inovace vyšších řádů mají interdisciplinární charakter nestačí spojení jedné firmy s jedním nebo několika akademickými pracovišti, nutné sdružit: specializovaná vědecká pracoviště analytická, testovací a hodnotitelská pracoviště výrobní podniky s různou náplní (výroba vlastního výrobku, výroba zařízení pro výrobu výrobků) organizace zabývající se registrací hlavním důvodem pro spolupráci je: Vytvoření „kritického množství“ znalostí, techniky a kapitálu vhodnou formou je klastru

23 Spolupráce akademického pracoviště s firmou. Proč existují bariery?
Akademická pracoviště cílem je zvyšovat nehmotné (intelektuální) bohatství zaměřují se na příležitosti, jejichž využití přináší prestiž a společenské uznání zabývají se problémy představované odbornými zájmy jejich členů většina týmů střeží své know-how, spolupráce mnohdy omezena plynutí času je určováno zdroji financí a příležitostmi k prezentaci Podnikatelské subjekty cílem je zajistit vysoké zhodnocení vložených investic a vysoké tvorby zisku zaměřují se na příležitosti, jejichž využití zajistí vyšší výnosy řeší problémy, spojené s požadavky zákazníků nezávisle na představách organizace spolupráce je silná a je určena potřebami co nejlépe, nejrychleji a nejefektivněji uspokojit požadavky zákazníků plynutí času je určeno trhem

24 Spolupráce akademického pracoviště s firmou – 3 rozhodující předpoklady
zúčastnění se musí ztotožnit s poznatkem, že rozhodujícím kriteriem pro realizaci inovace je: dokážeme pro výrobek identifikovat potenciální kupce je nový výrobek vyrobitelný za trhem akceptovatelné náklady existuje pro nový výrobek technologie nebo bude třeba vyvíjet novou jsou rizika spojená s vývojem nového výrobku a jeho realizací na trhu akceptovatelná či nikoli firma musí být partner, nikoli konzument. Firma musí mít kvalitní materiální vybavení, personální obsazení, validní a aktuální informace a jasně definované firemní cíle ve spolupráci musí firma hrát rozhodující úlohu (úlohu motoru)

25 Spolupráce akademického pracoviště s firmou – jak ji organizovat
společnými silami akademického pracoviště a firmy definovat společný cíl používat jazyk srozumitelný oběma partnerům vytvoření řešitelských týmů, důraz na týmovou spolupráci a projektové řízení (čas má svou přesně definovanou hodnotu validní jen v určitém okamžiku) scházet se, scházet se, scházet se a komunikovat zapomenout na „střežená tajemství“ mezi výzkumníky a útvary vytvořit dobře fungující a dobře orientovaný „mozek“ spolupráce

26 Spolupráce akademického pracoviště s firmou – jak ji organizovat
motivovat výzkumníky pomocí intelektuální výzvy – umožnit prezentace před vědeckou obcí poskytnout výzkumníkům dostatečný prostor pro jejich „svobodné“ bádání, vytyčit pouze hrací pole (definici a postupy řešení projektů a jednotlivých inovačních akcí ponechat na výzkumnících) vtáhnout do hry hlavní pracovní sílu akademických pracovišť – studenty vyšších ročníků a doktorandy: nadšení a obětavost, koncentrace „chytrých hlav a šikovných rukou“, eliminuje se problém s jinou dimenzí času, vytvoří se „dorostenecká rezerva“ důsledné uplatnění manažerského čtyřúhelníku (kontrolní dny), neřídit autoritativně

27 Klastr Nanomedic Vize klastru:
klastr Nanomedic je platformou na které se vytvoří konsorcium firem, univerzit a výzkumných ústavů usilujících o spolupráci při výzkumu, vývoji, výrobě a obchodní realizaci výrobků z oblasti přípravků na hojení ran, tkáňových substitutů, přípravků pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou terapii s cílem prosadit se na světovém trhu klastr bude rovněž stimulovat vývoj a výrobu nových strojů a zařízení a vznik nových norem a odpovídajících zkušebních metod a postupů klastr bude stimulovat vznik nových studijních oborů a bude se podílet na výchově odborníků prostřednictvím Institutu pro praktická studia lékařských nanobiotechnologií klastr vytvoří prostor pro vznik nových malých podniků a spin-off firem tím, že vytvoří a bude spravovat „privátní technologický park“

28 Zaměření výzkumu a vývoje
tkáňové inženýrství hojení ran cílená distribuce a řízené uvolňování léčiv stárnutí pokožky a photoaging Technologické skupiny Vývoj nových surovin Aplikační skupiny Kosmetické a dermatologické aplikace, tkáňové inženýrství, distribuce léků, hojení ran a generické přípravky (oftalmologie, orthopedie) Laboratoř pro ověření účinnosti Suroviny a finální produkty 28

29 Oddělení výzkumu a vývoje
71 zaměstnanců, 52 výzkumníků, 12 Ph.D., 18 zaměstnanců studujících postgraduální studium kombinovanou formou laboratoře jsou vybavené moderní technikou integrální pohled na výzkum a vývoj: od vývoje suroviny přes její chemickou modifikaci k vývoji její aplikace v různých oblastech medicíny a kosmetiky studium biologických efektů surovin a finálních produktů na různých buňkách a tkáních kooperace s univerzitami a výzkumnými ústavy v Čechách i v zahraničí (Slovensko, Francie, Velká Britanie, Německo, Polsko atd.) CPN založilo klastr Nanomedic

30 Výzkumné problémy řešené v oddělení R&D
studium mechanismu hojení ran a popálenin se zaměřením na rány v tkáni postižené ischemií, chronických ran apod. a vývoj nových přípravků na hojení ran vývoj nano a mikrovláken na bázi biopolymerů s jejich využitím v tkáňovém inženýrství a při výrobě různých zdravotnických prostředků vývoj nosičů na bázi biopolymerů pro cílenou distribuci léčiv a kosmeticky aktivních surovin využití kmenových buněk v rekonstrukci tání a léčbě těžko se hojících ran

31 Výzkumné problémy řešené v oddělení R&D
farmakokinetika nativního a chemicky modifikovaného hyaluronanu s různou molekulovou hmotností a po různém způsobu podání příprava chemicky modifikovaného hyaluronanu a dalších polysacharidů za účelem jejich využití jako nosičů látek, v tkáňovém inženýrství a při přípravě různých zdravotnických prostředků studium interakce pokožky a jejich buněk s UV záření s cílem přispět k poznání a prevenci tvorby vrásek, (foto)stárnutí kůže apod. vývoj výroby různých syntetických a rekombinantních peptidů a proteinů využitelných v kosmetice a farmacii

32 Technologické skupiny
vývoj nových biologicky aktivních látek produkovaných zejména pomocí fermentací: polysacharidy rekombinantní proteiny (antimikrobiální proteiny, enzymy)

33 Technologické skupiny
vývoj nových biologicky aktivních substancí založených na chemické synthese: chemická modifikace polysacharidů (hyaluronan, chitosan, β(1-3) glukan) synthesa krátkých peptidů

34 Chemická modifikace polysacharidů
Používané typy chemických reakcí: esterifikace primární OH (patentováno) karbamoylace sekundární OH (patentováno) parciální oxidace na C6 pozici (patentováno) „click chemistry“ Typy derivátů: „cross-linked“ hydrofobizované polysacharidy polysacharidy s navázanou biologicky aktivní látkou

35 Aplikační skupiny aktivní látky pro dermatologii a kosmetiku
tkáňové inženýrství hojení ran nosiče pro cílené a/nebo řízené uvolňování biologicky aktivních látek nano a mikrovlákna

36 Tkáňové inženýrství scaffoldy pro náhradu chrupavky a kůži
diferenciace kmenových buněk na chondrocyty

37 Hojení ran kombinace hyaluronanu s imunomodulátory
použití kmenových buněk pro podporu hojení diabetických ran nano- a mikrovlákna jako nosiče pro řízené uvolňování hojivých substancí

38 Nosiče pro cílenou distribuci a řízené uvolňování aktivních látek
liposomy pokryté biopolymery (hyaluronan a CD44 receptory) magnetické nanočástice pokryté biopolymery („double focused carriers“) nano a mikrovlákna „micelle-like structures“

39 Nano a mikrovlákna Připravené z: biopolymerů
biokompatibilních polymerů

40 Nano a mikrovlákna Mikrovlákna připravená z hyaluronanu

41 Laboratoř molekulární biologie
Používané metody: DNA micro – array Real time PCR Western blott ELISA flow cytometry histochemie and immunohistochemie chemoluminiscence

42 Výstupy oddělení výzkumu a vývoje
Za posledních 5 let byly ve výrobě realizovány následující výsledky výzkumu a vývoje: 5 nových surovin pro kosmetiku 1 finální farmaceutický výrobek 1 nový výrobní postup Od roku 2000 bylo podáno: 27 patentů a užitných vzorů další 2 jsou v přípravě z toho 4 PCT přihlášky Od roku 2000 bylo publikováno nebo přijato k publikaci: 29 publikací v impaktovaných časopisech 5 publikací v neimpaktovaných časopisech 6 kapitol v monografiích


Stáhnout ppt "Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem"

Podobné prezentace


Reklamy Google