Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem."— Transkript prezentace:

1 Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem

2 Contipro Connective tissue products

3 Contipro Group Holding – 100% česká firma servisní firma, zabezpečuje technický rozvoj, registrace, KŘJ, obchod, atd. výroba aktivních látek pro kosmetiku a výživu, R&D výroba surovin pro farmacii a finálních farmaceutických produktů, R&D farmaceutických aplikací

4 1990 zahájen vývoj fermentačně vyráběného hyaluronátu sodného 1991 hyaluronát sodný kosmetické kvality uveden na trh, začíná se postupné budování celosvětové distribuční sítě 1992 2003 první PCT přihláška na zdravotnický prostředek Hyiodine® 2000 prodána divize finálních kosmetických a výživových produktů na český trh uveden první farmaceutický produkt (Bonharen®) 1998 1997 založení CPN, na trh postupně uváděny další aktivní látky pro kosmetiku dokončen vývoj farmaceutického hyaluronátu sodného, započat vývoj finálních farmaceutických produktů na bázi hyaluronátu sodného 1997 na trh uveden hyaluronát sodný výživové kvality (jako první na světě jsme představili tuto aplikaci) založena firma Contipro, zahájena výroba výživy pro sportovce a kosmetiky Začalo budování R&D

5 2004 získán první projekt v rámci programu OPPP, zahájena největší investiční akce holdingu 2006 zahájena expanze s finálními farmaceutickými přípravky na cizí trhy 2007 z iniciativy CPN založen klastr Nanomedic 2008 zahájena výstavba nového centra R&D v rámci programu OPPI Potenciál byl náš projekt vyhodnocen jako projekt s největším inovačním potenciálem 2009 2004 založení holdingu CG

6 167 zaměstnanců prodej (2008) – 242 mil Kč export – 98% z celkového obratu jeden z největších producentů hyaluronanu na světě 30% světového trhu 60% evropského trhu prodej do 43 zemí Holding – aktuální stav

7 USA Kam prodává Contipro Group Německo Švýcarsko Itálie Španělsko Argentina, Austrálie, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Čile, Dánsko, Emiráty, Filipíny, Holandsko, Indie, Indonésie, Izrael, JAR, Jordánsko, Kanada, Litva, Lotyšsko, Malajsie, Mexiko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Saudská Arábie, Singapur, Slovensko, Švédsko, Thajsko, Ukrajina, Velká Británie J. Korea Taiwan Francie Japonsko Čína TOP 10

8 Prodej podle regionů

9 CPhI worldwide – farmaceutické suroviny In Cosmetics – kosmetické suroviny In Cosmetics Asia – kosmetické suroviny pro JV Asii MEDICA – finální farmaceutické výrobky Arab Health – farma a nutriční suroviny, léky a zdravotnické prostředky pro Střední východ výstavy pořádané u příležitostí symposií (3 až 5 ročně) Mezinárodní výstavy

10 hyaluronan s různou dobře definovanou molekulovou hmotností chemicky modifikovaný hyaluronan jinde komerčně nedostupný oligosacharidy hyaluronanu peptidy a polypeptidy kvantové tečky www.cpnshop.cz E-SHOP

11 Suroviny Finální farmaceutické produkty Hyaluronát sodný pro farmacii, kosmetiku a výživu Aktivní látky pro užití v kosmetice (celkem 7 dalších produktů) Bonharen pro orthopedii (veterinární i humánní) Bonharen pro oftalmologii Hyiodine – zdravotnický prostředek pro hojení ran Naše produkty

12 Patentovaný kryt rány založený na hyaluronátu sodném výborné výsledky při aplikaci na diabetické defekty, bércové vředy a rozpadlé rány univerzální a jednoduchá aplikace nejsou hlášeny vedlejší efekty HYIODINE 156 dní po zahájení aplikacePřed aplikací

13 1.maximální dosažitelná kvalita 2.převzetí části nákladů zákazníka na sebe 3.snaha vyvíjet originály 3 pilíře úspěchu holdingu Contipro Group

14 cGMP pro farmaceutický provoz (SUKL) ISO 9001:2000 (Lloyd´s register) ISO 13485 (Lloyd´s register) CoS (Certificate of Suitability to PhEur) Maximální dosažitelná kvalita

15 poskytnout: mimo požadovaný výrobek i informace (působení výrobku na organismus a jeho jednotlivé tkáně a buňky) informace o možnostech zpracování prodávané suroviny formulace finálních přípravků spolupracovat s výzkumem a vývojem zákazníka při vývoji jeho finálního výrobku provádět pro zákazníka měření jeho produktů nad rámec standardně poskytovaných služeb připravovat pro zákazníka suroviny na míru (zahrnout zákazníky do inovací) Převzetí části nákladů zákazníka na sebe

16 je pozdě reagovat jen na požadavky a potřeby zákazníků vyjevené na trhu (jsme SME) potřebu vyjevenou trhem vidí i velcí a silní dostaneme se do konkurenčního boje s ostatními hráči na trhu velcí a silní mají dostatek zdrojů, aby v takovém konkurenčním boji zvítězili pro firmu našeho rozsahu – včas objevit budoucí (dosud netušenou) potřebu zákazníků nebo budoucí potřebu generovat Budoucí potřeby lze rozpoznat a generovat pouze na úrovni výzkumu a vývoje Snaha vyvíjet originály

17 Převzetí části nákladů zákazníka na sebe Snaha vyvíjet originály Budovat a rozvíjet výzkum a vývoj!! Strategické rozhodnutí absorbující značné množství času a finančních prostředků vyžadující značné úsilí pro vlastní vybudování a hlavně udržování VaV útvaru

18 Výdaje na výzkumnou činnost

19 hloubka výzkumu je vymezena na jedné straně zónou, ve které se prolíná základní a aplikovaný výzkum a na druhé straně průmyslovým výstupem tématické omezení výzkumu – úzce navázán na výrobu v podniku (holdingu – výroba hyaluronanu) networking – firemní a akademická pracoviště; rovnocenná spolupráce firemního pracoviště s dalšími firmami a akademickými pracovišti firemní pracoviště musí být schopno generovat podklady pro společný výzkum s akademickými, již z pomezí základního a aplikovaného výzkumu najít/vybudovat kapacity pro patentový a marketingový průzkum Principy budování výzkumné základny

20 Fermentation of polysaccharides NativebiopolymersChemicallymodifiedbiopolymers Scaffolds for tissueengineering Raw materials for cosmetics & pharmacy Nano and microfibers Biologicallyactivebandages Chemical modification of polysaccharides Carriers for biologically active substances Tématické omezení výzkumu a vývoje

21 tkáňové inženýrství hojení ran cílená distribuce a řízené uvolňování léčiv stárnutí pokožky a photoaging Technologické skupiny Vývoj nových surovin Aplikační skupiny Kosmetické a dermatologické aplikace, tkáňové inženýrství, distribuce léků, hojení ran a generické přípravky (oftalmologie, ortopedie) Laboratoř pro ověření účinnosti Suroviny a finální produkty Zaměření výzkumu a vývoje

22 inovace vyšších řádů mají interdisciplinární charakter nestačí spojení jedné firmy s jedním nebo několika akademickými pracovišti, nutné sdružit: specializovaná vědecká pracoviště analytická, testovací a hodnotitelská pracoviště výrobní podniky s různou náplní (výroba vlastního výrobku, výroba zařízení pro výrobu výrobků) organizace zabývající se registrací hlavním důvodem pro spolupráci je: Vytvoření „kritického množství“ znalostí, techniky a kapitálu vhodnou formou je klastru Spolupráce mezi firmami a akademickými pracovišti – důvody

23 Akademická pracoviště cílem je zvyšovat nehmotné (intelektuální) bohatství zaměřují se na příležitosti, jejichž využití přináší prestiž a společenské uznání zabývají se problémy představované odbornými zájmy jejich členů většina týmů střeží své know- how, spolupráce mnohdy omezena plynutí času je určováno zdroji financí a příležitostmi k prezentaci Podnikatelské subjekty cílem je zajistit vysoké zhodnocení vložených investic a vysoké tvorby zisku zaměřují se na příležitosti, jejichž využití zajistí vyšší výnosy řeší problémy, spojené s požadavky zákazníků nezávisle na představách organizace spolupráce je silná a je určena potřebami co nejlépe, nejrychleji a nejefektivněji uspokojit požadavky zákazníků plynutí času je určeno trhem Spolupráce akademického pracoviště s firmou. Proč existují bariery?

24 1.zúčastnění se musí ztotožnit s poznatkem, že rozhodujícím kriteriem pro realizaci inovace je: dokážeme pro výrobek identifikovat potenciální kupce je nový výrobek vyrobitelný za trhem akceptovatelné náklady existuje pro nový výrobek technologie nebo bude třeba vyvíjet novou jsou rizika spojená s vývojem nového výrobku a jeho realizací na trhu akceptovatelná či nikoli 2.firma musí být partner, nikoli konzument. Firma musí mít kvalitní materiální vybavení, personální obsazení, validní a aktuální informace a jasně definované firemní cíle 3.ve spolupráci musí firma hrát rozhodující úlohu (úlohu motoru) Spolupráce akademického pracoviště s firmou – 3 rozhodující předpoklady

25 1.společnými silami akademického pracoviště a firmy definovat společný cíl 2.používat jazyk srozumitelný oběma partnerům 3.vytvoření řešitelských týmů, důraz na týmovou spolupráci a projektové řízení (čas má svou přesně definovanou hodnotu validní jen v určitém okamžiku) 4.scházet se, scházet se, scházet se a komunikovat 5.zapomenout na „střežená tajemství“ mezi výzkumníky a útvary 6.vytvořit dobře fungující a dobře orientovaný „mozek“ spolupráce Spolupráce akademického pracoviště s firmou – jak ji organizovat

26 7.motivovat výzkumníky pomocí intelektuální výzvy – umožnit prezentace před vědeckou obcí 8.poskytnout výzkumníkům dostatečný prostor pro jejich „svobodné“ bádání, vytyčit pouze hrací pole (definici a postupy řešení projektů a jednotlivých inovačních akcí ponechat na výzkumnících) 9.vtáhnout do hry hlavní pracovní sílu akademických pracovišť – studenty vyšších ročníků a doktorandy: nadšení a obětavost, koncentrace „chytrých hlav a šikovných rukou“, eliminuje se problém s jinou dimenzí času, vytvoří se „dorostenecká rezerva“ 10.důsledné uplatnění manažerského čtyřúhelníku (kontrolní dny), neřídit autoritativně Spolupráce akademického pracoviště s firmou – jak ji organizovat

27 Vize klastru: klastr Nanomedic je platformou na které se vytvoří konsorcium firem, univerzit a výzkumných ústavů usilujících o spolupráci při výzkumu, vývoji, výrobě a obchodní realizaci výrobků z oblasti přípravků na hojení ran, tkáňových substitutů, přípravků pro cílenou distribuci léčiv a přípravků pro genovou terapii s cílem prosadit se na světovém trhu klastr bude rovněž stimulovat vývoj a výrobu nových strojů a zařízení a vznik nových norem a odpovídajících zkušebních metod a postupů klastr bude stimulovat vznik nových studijních oborů a bude se podílet na výchově odborníků prostřednictvím Institutu pro praktická studia lékařských nanobiotechnologií klastr vytvoří prostor pro vznik nových malých podniků a spin-off firem tím, že vytvoří a bude spravovat „privátní technologický park“ Klastr Nanomedic

28 tkáňové inženýrství hojení ran cílená distribuce a řízené uvolňování léčiv stárnutí pokožky a photoaging Technologické skupiny Vývoj nových surovin Aplikační skupiny Kosmetické a dermatologické aplikace, tkáňové inženýrství, distribuce léků, hojení ran a generické přípravky (oftalmologie, orthopedie) Laboratoř pro ověření účinnosti Suroviny a finální produkty Zaměření výzkumu a vývoje

29 71 zaměstnanců, 52 výzkumníků, 12 Ph.D., 18 zaměstnanců studujících postgraduální studium kombinovanou formou laboratoře jsou vybavené moderní technikou integrální pohled na výzkum a vývoj: od vývoje suroviny přes její chemickou modifikaci k vývoji její aplikace v různých oblastech medicíny a kosmetiky studium biologických efektů surovin a finálních produktů na různých buňkách a tkáních kooperace s univerzitami a výzkumnými ústavy v Čechách i v zahraničí (Slovensko, Francie, Velká Britanie, Německo, Polsko atd.) CPN založilo klastr Nanomedic Oddělení výzkumu a vývoje

30 1.studium mechanismu hojení ran a popálenin se zaměřením na rány v tkáni postižené ischemií, chronických ran apod. a vývoj nových přípravků na hojení ran 2.vývoj nano a mikrovláken na bázi biopolymerů s jejich využitím v tkáňovém inženýrství a při výrobě různých zdravotnických prostředků 3.vývoj nosičů na bázi biopolymerů pro cílenou distribuci léčiv a kosmeticky aktivních surovin 4.využití kmenových buněk v rekonstrukci tání a léčbě těžko se hojících ran Výzkumné problémy řešené v oddělení R&D

31 5.farmakokinetika nativního a chemicky modifikovaného hyaluronanu s různou molekulovou hmotností a po různém způsobu podání 6.příprava chemicky modifikovaného hyaluronanu a dalších polysacharidů za účelem jejich využití jako nosičů látek, v tkáňovém inženýrství a při přípravě různých zdravotnických prostředků 7.studium interakce pokožky a jejich buněk s UV záření s cílem přispět k poznání a prevenci tvorby vrásek, (foto)stárnutí kůže apod. 8.vývoj výroby různých syntetických a rekombinantních peptidů a proteinů využitelných v kosmetice a farmacii Výzkumné problémy řešené v oddělení R&D

32 vývoj nových biologicky aktivních látek produkovaných zejména pomocí fermentací: polysacharidy rekombinantní proteiny (antimikrobiální proteiny, enzymy) Technologické skupiny

33 vývoj nových biologicky aktivních substancí založených na chemické synthese: chemická modifikace polysacharidů (hyaluronan, chitosan, β(1-3) glukan) synthesa krátkých peptidů Technologické skupiny

34 Chemická modifikace polysacharidů Používané typy chemických reakcí: esterifikace primární OH (patentováno) karbamoylace sekundární OH (patentováno) parciální oxidace na C6 pozici (patentováno) „click chemistry“ Typy derivátů: „cross-linked“ hydrofobizované polysacharidy polysacharidy s navázanou biologicky aktivní látkou

35 aktivní látky pro dermatologii a kosmetiku tkáňové inženýrství hojení ran nosiče pro cílené a/nebo řízené uvolňování biologicky aktivních látek nano a mikrovlákna Aplikační skupiny

36 scaffoldy pro náhradu chrupavky a kůži diferenciace kmenových buněk na chondrocyty Tkáňové inženýrství

37 kombinace hyaluronanu s imunomodulátory použití kmenových buněk pro podporu hojení diabetických ran nano- a mikrovlákna jako nosiče pro řízené uvolňování hojivých substancí Hojení ran

38 liposomy pokryté biopolymery (hyaluronan a CD44 receptory) magnetické nanočástice pokryté biopolymery („double focused carriers“) nano a mikrovlákna „micelle-like structures“ Nosiče pro cílenou distribuci a řízené uvolňování aktivních látek

39 Nano a mikrovlákna Připravené z: biopolymerů biokompatibilních polymerů

40 Nano a mikrovlákna Mikrovlákna připravená z hyaluronanu

41 Používané metody: DNA micro – array Real time PCR Western blott ELISA flow cytometry histochemie and immunohistochemie chemoluminiscence Laboratoř molekulární biologie

42 Za posledních 5 let byly ve výrobě realizovány následující výsledky výzkumu a vývoje: 5 nových surovin pro kosmetiku 1 finální farmaceutický výrobek 1 nový výrobní postup Od roku 2000 bylo podáno: 27 patentů a užitných vzorů další 2 jsou v přípravě z toho 4 PCT přihlášky Od roku 2000 bylo publikováno nebo přijato k publikaci: 29 publikací v impaktovaných časopisech 5 publikací v neimpaktovaných časopisech 6 kapitol v monografiích Výstupy oddělení výzkumu a vývoje


Stáhnout ppt "Contipro Group – holding s vysokým inovačním potenciálem."

Podobné prezentace


Reklamy Google