Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Organizační informace 0 Verze 2009.03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Organizační informace 0 Verze 2009.03."— Transkript prezentace:

1 A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz Organizační informace 0 Verze 2009.03

2 Kontaktní informace  Ing. Michal Heczko  E-mail: heczko@fai.utb.czheczko@fai.utb.cz  Telefon: +420 576 033 008  Kancelář: 218/U3  Konzultační hodiny:  Pondělí 10:30 – 12:30

3 Organizační informace  Seminář: 1 hodina týdně  Laboratoř:3 hodiny týdně  Způsob zakončení předmětu:  Klasifikovaný zápočet

4 Požadavky k zápočtu  Účast na seminářích a v laboratořích je POVINNÁ!  Povolená neúčast: 2 neúčasti  Další požadavky k zápočtu budou sděleny vyučujícími v laboratořích

5 Studijní materiály  http://vyuka.fai.utb.cz http://vyuka.fai.utb.cz  Nutná registrace  Předmět Programování (Michal Heczko) v sekci Bakalářské studium  Najdete zde: Podmínky pro získání zápočtu (všichni studenti) Prezentace a studijní materiály (všichni studenti) Rozhraní pro odevzdání úkolů (týká se pouze studentů, které vyučuji i na laboratořích!)

6 Studijní materiály  KERNIGHAN Brian W., RITCHIE Dennis M. Programovací jazyk C. Brno: Computer Press, a.s. 2006. 286 s. ISBN 80-0897-X  HEROUT Pavel. Učebnice jazyka C – 1. Díl. České Budějovice: Kopp. 2004. 280 s. ISBN 80-7232-220-6  HEROUT Pavel. Učebnice jazyka C – 2. Díl. České Budějovice: Kopp. 2004. 180 s. ISBN 80-7232-221-4  KADLEC Václav. Učíme se programovat v jazyce C. Brno: Computer Press, a.s. 2002. 280 s. ISBN 80-7226- 715-9

7 Studijní materiály  Přehled jazyka C a knihoven [online]. FIT VUT Brno.  http://www.fit.vutbr.cz/~martinek/clang/summary.html.cs http://www.fit.vutbr.cz/~martinek/clang/summary.html.cs  Učíme se jazyk C [online]. Builder.  http://www.builder.cz/serial3.html http://www.builder.cz/serial3.html  C/C++ [online]. Linuxsoft.  http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=370 http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=370  C++ Reference [online]. Cplusplus.com.  http://www.cplusplus.com/reference http://www.cplusplus.com/reference

8 A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Heczkoheczko@fai.utb.cz Úvod do jazyka C 1 Verze 2009.03

9 Agenda  Úvod do programování – základní pojmy  Historický úvod  Základní charakteristika jazyka  Způsob zpracování programu  Základní struktura programu  Ukázka jednoduchého programu

10 Základní pojmy  Algoritmus  Postup vedoucí k řešení určitého úkolu  Program  Soustava příkazů vložených do počítače za účelem provedení určitého algoritmu  Podprogram  Dílčí program

11 Základní pojmy

12  Funkce  Podprogram s návratovou hodnotou  Procedura  Podprogram bez návratové hodnoty  Jazyk C dle původních norem procedury nepodporuje  Programovací jazyk  Forma zápisu jednotlivých příkazů  Způsob komunikace programátora s počítačem

13 Základní pojmy  Syntaxe  Způsob zápisu  Sémantika  Význam jednotlivých konstrukcí

14 C × C++ × C#  Jazyk C – označení jazyka C, který odpovídá zmíněným normám  Jazyk C++ - rozšíření jazyka C o objektový model  Jazyk C# - nejmladší jazyk, uvedla jej na trh společnost Microsoft, která jej využívá v technologii.NET Framework

15 Historický úvod  1969 – 73 – vývoj v laboratořích AT&T  Vychází z jazyků BCPL a B  1978 – Brian W. Kernighan & Dennis M. Ritchie  1. standard jazyky C  The C Programming Language  K&R C  1988 – ANSI C  rozšíření popisu o řadu knihovních funkci  ve stejné době začíná vývoj jazyka C++

16 Historický úvod  1999 - rozšiřující standard ISO/IEC 9899:1999 (označován jako C99)  Přebírá některé vlastnosti C++  Možnost kdekoliv deklarovat proměnné  Nové datové typy  2007 – první návrh jazyka C1X  Oprava bezpečnostních chyb, zvýšení kompatibility s jazykem C++

17 Základní charakteristika jazyka C  Univerzální programovací jazyk nízké úrovně  Není specializován na jednu oblast používání  Není vázán na konkrétní počítač či operační systém  C byl navržen a implementován pod operačními systémy UNIX a téměř celý UNIX je v C napsán  Často efektivnější a rychlejší než jiné jazyky

18 Základní charakteristika jazyka C  Velmi úsporné vyjadřování  Strukturovaný  Velký soubor operátorů  Hlavní výhody:  Snadné vytvoření překladače pro konkrétní počítač a konkrétní operační systém (velké rozšíření jazyka C)  Velká efektivita kódu (téměř se vyrovná assembleru)

19 Způsob zpracování programu  Zpracování programu lze shrnout do několika fází  Cyklus zpracování programu probíhá u všech překladačů. U moderních vývojových prostředí je zautomatizován.

20 Způsob zpracování programu  Editor:  Vytváření a editace zdrojového souboru (*.c, *.cpp)

21 Způsob zpracování programu  Preprocesor  Součást překladače  Předzpracovává (upravuje) zdrojový kód tak, aby měl překladač snadnější práci

22 Způsob zpracování programu  Compiler (překladač)  Přeloží zdrojový kód (upravený preprocesorem) do relativního (objektového) kódu počítače  Výsledkem 2 soubory: Objektový kód (*.obj) a protokol se zprávou o chybách (*.lis)

23 Způsob zpracování programu  Linker (sestavovací program)  Přiřadí relativním adresám v objektovém kódu adresy absolutní  Provede všechny odkazy na knihovní funkce (*.lib)  Výsledkem spustitelný soubor (*.exe)

24 Způsob zpracování programu  Debugger  Ladící program  Slouží pro ladění programu a odhalení chyb

25 IDE  IDE (Integrated development environment)  Integrované vývojové prostředí  Zahrnuje celý cyklus vývoje aplikace  Např. MS Visual Studio Dev C++

26 Ukázka programu

27

28

29

30

31

32

33

34 Chyby  Chyba syntaxe  Chybný zápis  Překladač na chybu upozorní  Chyba sémantiky  Chybný význam programu  Překladač na chybu neupozorní

35 Ukázka: chyba syntaxe

36 Ukázka: chyba sémantiky

37 A1PCJ-s 01. Úvod Děkuji za pozornost Ing. Michal Heczko heczko@fai.utb.cz 218/U3 Prezentace k dispozici na http://vyuka.fai.utb.czhttp://vyuka.fai.utb.cz


Stáhnout ppt "A1PRG - Programování - seminář Ing. Michal Organizační informace 0 Verze 2009.03."

Podobné prezentace


Reklamy Google