Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VÝVOJ PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 3. Celostátní seminář, 18. března 2003 Ing. Pavel Pokorný UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta technologická.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VÝVOJ PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 3. Celostátní seminář, 18. března 2003 Ing. Pavel Pokorný UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta technologická."— Transkript prezentace:

1 VÝVOJ PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 3. Celostátní seminář, 18. března 2003 Ing. Pavel Pokorný UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta technologická Institut informačních technologií tel.: +420 57 - 6033216, fax: +420 57 - 603 3333, e-mail: pokorny@ft.utb.cz STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 Obsah přednášky: • o programování • assembler a modulární programování • strukturované programování • objektové programování • komponenty • programování pro internet • nové jazyky • automatizace vývoje • ukázka programového prostření Visual C++ 6.0

3 O programování • software – aplikace algoritmů pro příslušný hardware • vývoj programování - řada vln a přelomů, ovlivněných financemi • snaha o efektivnost programování (růst produktivity práce vede k používání „vyšších programovacích jazyků“) • návaznost jednotlivých způsobů programování (např. strukturované a objektové programování)

4 Assembler a modulární programování • počítač je „číslicový stroj“ pracující s nulami a jedničkami • assembler – programovací jazyk počítače na nejnižší úrovni – posloupnost instrukcí, které zpracovává procesor • rychlost x efektivita tvorby programu • instrukční sada procesoru (každá instrukce má svůj jednoznačný kód) – registry • s rozvojem počítačů vznikaly větší programy  pokles produktivity programování • podstatou modulárního programování je rozklad jednoho velkého programu na samostatné moduly, které komunikují prostřednictvím rozhraní

5 Strukturované programování • přineslo maximální přehled a srozumitelnost • byla definována pravidla při psaní programu – metoda „shora dolů“ • nositelem činnosti jsou algoritmy (posloupnost příkazů, cyklů a podmínek) • složitá práce s rozsáhlými datovými strukturami (databáze) • C jazyk, Pascal, Fortran, Cobol …

6 Objektové programování • nositelem aktivity se staly data (vytvoří se objekt, kterému se definují vlastnosti a činnosti)  vyšší efektivita při sestavování programu • nové vlastnosti (zapouzdření, dědičnost, polymorfismus) • menší objem kódu (rozdělení programu do tříd)  vyšší stabilita programů • vznikly objektové verze strukturovaných programovacích jazyků

7 Komponenty • jde o objekty, které jsou schopné „samostatné existence“ • použití bylo původně určeno k usnadnění návrhu grafického rozhraní (předdefinovaná tlačítka či okna programu) • postupně došlo ke zobecnění, v současné době jsou z komponent skládány i rozsáhlé distribuované systémy • Visual Basic

8 Programování pro internet • zahrnuje v sobě dva přístupy aktivní a pasivní. Není nutné žádné programové vybavení - vyvíjená aplikace se nepřevádí do strojového kódu, stačí zdrojový soubor nahrát na vzdálený server. • mezi aktivní patří jazyky PHP, ASP – jazyky běžící na straně serveru komunikující se vzdáleným počítačem (zpracování požadavků ze strany klienta) • mezi pasivní jazyky patří HTML, Javascript. Jsou jednodušší než aktivní, ale mají omezené množství operací (javascript)

9 Nové jazyky • JAVA – vhodný jazyk pro výuku programování, má v sobě implementovánu objektovou orientaci, je zdarma a běží téměř na všech platformách. Existuje několik verzí, mimo jiné i pro tvorbu aplikací pro mobilní telefony • XML - univerzální dorozumívací jazyk založený na komunikačních protokolech. Je vhodný pro distribuované systémy (včetně různých platforem), komunikaci vzájemnou i sami se sebou. Užívají se i jako instalační a konfigurační soubory – jsou stále v čitelné podobě (zdrojový kód) • UML –grafický programovací jazyk, který je standardem pro návrh programů např. v učenicích (obdoba vývojových diagramů)

10 Automatizace vývoje • snaha o tvorbu prostředků které by proces programovaní automatizovaly (aby program sám dokázal vytvořit nový program) • spolupráce s UML (převod diagramu na program) • vytvářejí se tzv. průvodci, kteří po zadání několika parametrů vygenerují celou aplikaci a programátoři doplňují jen určité speciality.

11 Programové prostření Visual C++ 6.0 (Windows)


Stáhnout ppt "VÝVOJ PROGRAMOVACÍCH JAZYKŮ PERSPEKTIVY ELEKTRONIKY 3. Celostátní seminář, 18. března 2003 Ing. Pavel Pokorný UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta technologická."

Podobné prezentace


Reklamy Google