Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad."— Transkript prezentace:

1

2

3

4

5 Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. se zdaří. Žalm 1:1-3 Žalm 1:1-3

6 Žalm 119:81 Žalm 119:81 Duše má touží po spasení tvém, na slovo tvé očekávám. Žalm 119:103 Žalm 119:103 Jak sladce mi chutnají tvé výroky, sladší než med jsou ústům mým! Žalm 119:162 Žalm 119:162 Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší.

7 Lukáš 24:32 Lukáš 24:32 Tehdy jeden druhému řekli: „Copak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?“

8 Jan 6:68 Jan 6:68 Šimon Petr mu odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli? Ty slova věčného života máš…..“

9 Jan 5: 39-40 Jan 5: 39-40 Zkoumáte Písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život, a právě ta svědčí o mně. Nechcete ale přijít ke mně, abyste měli život. abyste měli život.

10

11 Žalm 43:3 Žalm 43:3 Sešli své světlo a pravdu svou - ty mě povedou, budou mě provázet na Tvou svatou horu, kde žiješ Ty.

12 Žalm 42:2 Žalm 42:2 Jako jelen řve, dychtě po tekutých vodách, tak duše má řve k tobě, ó Bože.

13 Jer 15:16 Jakmile Tvá slova přišla, zhltal jsem je. Tvá slova mě potěšila, vnesla radost do mého srdce.

14 2Tim 3:16-17 2Tim 3:16-17 Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.

15 Žalm 119:105 Svíce nohám mým je slovo tvé a světlo stezce mé. Žalm 120:1 Žalm 120:1 K Hospodinu v soužení svém volal jsem a vyslyšel mne.

16 Židům 4:12-13 Židům 4:12-13 Neboť slovo Boží je živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. A žádné stvoření není před ním skryté; vše je nahé a odkryté před očima toho, jemuž se budeme zodpovídat.

17

18 1Kor 13:11 1Kor 13:11 Když jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, uvažoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, zanechal jsem dětinských věcí. 1Kor 14:20 1Kor 14:20 Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti; ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí.

19

20 Marek 4:13-17 A řekl jim: "Nerozumíte tomuto podobenství; jak budete chápat všechna ta podobenství?

21 Marek 4:13-17 Rozsévač rozsévá Slovo. Tito pak jsou `podél cesty´, kde se rozsévá Slovo: Když je uslyší, hned přichází Satan a bere Slovo do nich zaseté. A podobně tito jsou `na skalnatá místa´ zaséváni: Ti, když uslyší Slovo, hned je s radostí přijímají. A nemají v sobě kořen, ale jsou nestálí. Když nastane soužení nebo pronásledování pro Slovo, ihned odpadají.

22 Marek 4:18-20 A další jsou ti, kteří jsou rozséváni `do trní´: To jsou ti, kteří slyší Slovo, ale potom přicházejí starosti tohoto věku, klam bohatství a žádosti po ostatních věcech a dusí Slovo, takže se stává neplodným. Ale tito jsou `na dobrou zem´ zaseti: Slyší Slovo, přijímají je a nesou úrodu, jedno třicetinásobnou, jedno šedesátinásobnou a jedno stonásobnou.„

23 Proč se nepřestaneš divit, Proč se nepřestaneš divit, co všechno je se světem špatně, a nevezmeš si manuál? a nevezmeš si manuál?

24

25

26 čtení čtení učení se zpaměti učení se zpaměti studium studium rozvažování rozvažování aplikace aplikace

27 Sk 17:11..přijali Slovo se vší dychtivostí a denně pečlivě zkoumali Písma, zdali je tomu tak.

28

29 Jk 1:22-24 Buďte však těmi, kdo slovo činí, nebuďte pouze posluchači, kteří sami sebe klamou. Neboť je-li někdo posluchačem slova, a ne tím, kdo je činí, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svou přirozenou tvář, podíval se totiž na sebe a odešel, a hned zapomněl, jaký byl.

30

31 Co bude příště? otázky kontextu otázky kontextu jak překonat historický, jak překonat historický, literární a filosofický rozdíl literární a filosofický rozdíl jak spolupracovat s panem jak spolupracovat s panem Strongem Strongem

32 Domácí úkol…. Obrazy a příměry použité o Božím slovu

33


Stáhnout ppt "Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad."

Podobné prezentace


Reklamy Google