Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zdeněk Toušek Integrační proces. integrační proces tematické okruhy  osoby se zdravotním postižením  vymezení pojmu integrace  historický vývoj integračních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zdeněk Toušek Integrační proces. integrační proces tematické okruhy  osoby se zdravotním postižením  vymezení pojmu integrace  historický vývoj integračních."— Transkript prezentace:

1 Zdeněk Toušek Integrační proces

2 integrační proces tematické okruhy  osoby se zdravotním postižením  vymezení pojmu integrace  historický vývoj integračních snah  vztah integrace a inkluze  oblasti integrace  podpůrné instituce  rizika integrace  možnosti edukace osob se zdravotním postižením

3 integrační proces pojem integrace  Integrace je naprosté zapojení a plné splynutí defektního jedince se společností lidí zdravých, a to ve výchově vzdělávání, v pracovním uplatnění a ve společenském soužití. (Sovák: Nárys speciální pedagogiky, 1986)  Integrace (hendikepovaných) znamená sjednocování postojů, hodnot, chování, jednání a směřování aktivit. Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové vztahy, tak identitu jednotlivců a skupin... (Edelsberger: Defektologický slovník, 2000)  Integrace je proces začleňování jedince, skupiny, komunity do integrální society. (Mühlpachr: Integrativní speciální pedagogika, 2004)

4 integrační proces pojem integrace  Integrace označuje na jedné straně adekvátní začlenění psychických procesů po stránce senzorické, kognitivní, emocionální a psychomotorické, a na druhé straně zdařilé začlenění do společenských skupin a pracovního a profesního světa. (Vítková: Integrativní školní pedagogika, 2004)  Integrace je snaha o úplné zapojení handicapovaného jedince, splynutí, začlenění a zapojení do společnosti. (Škoda: Speciální pedagogika: 2008)

5 pojem „zdravotní postižení“  Za zdravotně postižené v duchu definice WHO považujeme jedince, u kterých v důsledku poškození organismu a porušení jeho funkcí dochází ke snížení některých jejich schopností (disaptibilit) a výkonnosti a následně i k jejich znevýhodnění (handicapu) ve srovnání s intaktním člověkem. in: Jesenský, J. Integrace – znamení doby. 1998. integrační proces

6 pojem „zdravotní postižení“  Pro účely tohoto zákona se rozumí zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. (§ 3, písmeno g) zákona č. 108/2006, o sociálních službách) integrační proces

7 pojem „zdravotní postižení“  Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: a)orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), b)orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, c)rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné"). (§ 67, odst. 2 zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti) integrační proces

8 pojem „zdravotní postižení“  Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. (§ 16, odst. 2 zákona č. 561/2004, školský zákon) integrační proces

9 kvalifikovaný odhad počtu osob se zp  60.000 se zrakovým postižením, z toho 17.000 s velmi těžkým  100.000 se sluchovým postižením, z toho asi 15.000 neslyšících  60.000 osob s poruchami řeči  1.500 osob hluchoslepých  300.000 s mentálním postižením  300.000 osob s vadami pohybového ústrojí  530.000 diabetiků (z toho 70.000 inzulinovaných)  150.000 osob po cévních a mozkových příhodách  140.000 osob postižených epilepsií  100.000 duševně nemocných  200.000 psoriatiků celkem cca 2.141.500 osob s postižením v absolutním počtu, reálně cca 1.200.000 osob s postižením, tj. cca 10 % populace In: Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, 1993 integrační proces

10 orientační počet osob se zp In: Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, 2004, s využitím publikace Sešity pro sociální politiku – obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha, 1997. integrační proces

11 počet osob se zp in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008.

12 integrační proces počet osob se zp in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008. počet osob se zp in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008.

13 integrační proces počet osob se zp in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008. počet osob se zp

14 integrační proces Zastoupení dětí s vývojovou vadou v celkovém počtu živě narozených dětí rokpočet živě narozených dětí počet dětí narozených s v.v. zastoupení dětí s v. v. [%] 1993121.0252.2171,8 1994106.5792.1272,0 199596.0972.2352,3 199690.4462.1192,3 199790.6572.5552,8 199890.5352.4442,7 199989.4712.7603,1 200090.9103.7684,1 200190.7153.6634,0 200292.7863.7394,0 200393.6853.8374,1 200497.6643.6703,8

15 Benefits of Inclusion for Students With Disabilities  Friendships  Increased social initiations, relationships and networks  Peer role models for academic, social and behavior skills  Increased achievement of IEP goals  Greater access to general curriculum  Enhanced skill acquisition and generalization  Increased inclusion in future environments  Greater opportunities for interactions  Higher expectations  Increased school staff collaboration  Increased parent participation  Families are more integrated into community zdroj: http://www.kidstogether.org integrační proces

16 Benefits of Inclusion for Students Without Disabilities  Meaningful friendships  Increased appreciation and acceptance of individual differences  Increased understanding and acceptance of diversity  Respect for all people  Prepares all students for adult life in an inclusive society  Opportunities to master activities by practicing and teaching others  Greater academic outcomes  All students needs are better met, greater resources for everyone zdroj: http://www.kidstogether.org

17 vývojová stadia péče o osoby s postižením  stadium represivní  stadium zotročování  stadium charitativní  stadium renesančního humanismu  stadium rehabilitační  stadium socializační  stadium prevenční In: Sovák, M. Nárys speciální pedagogiky. integrační proces

18 defektivita  „narušení celistvosti člověka, čili porucha, popř. vývojový nedostatek vztahů ke společnosti, tj. narušení vztahů k výchově, vzdělání, popř. práci“  „charakteristikou defektního člověka je jeho defektivita, tj. především narušení vztahů k výchově, vzdělání, popř. k práci“ in: Nárys speciální pedagogiky integrační proces

19 znaky defektivity  změny ve struktuře osobnosti  dlouhodobost procesu  odlišnost vztahů k intaktním lidem  dialektický charakter  není trvalým stavem  je jednotícím znakem pro všechny osoby s postižením integrační proces

20 stupně socializace  sociálně integrovaný  inhibovaná účast  omezená účast  zmenšená účast  ochuzené vztahy  redukované vztahy  narušení vztahy  odcizení  společenská izolace členění podle WHO (in: Jesenský: Prostor pro integraci) integrační proces

21 stupně socializace  integrace  adaptace  utilita  inferiorita in: Nárys speciální pedagogiky integrační proces

22 modely integrace (paradigmata)  medicínský model  sociálně patologický model  model prostředí  antropologický model podle A. Bürliho (in: Integrativní speciální pedagogika) integrační proces

23 modely integrace (paradigmata)  medicínský model  sociálně patologický model  model prostředí  antropologický model podle A. Bürliho (in: Integrativní speciální pedagogika) integrační proces


Stáhnout ppt "Zdeněk Toušek Integrační proces. integrační proces tematické okruhy  osoby se zdravotním postižením  vymezení pojmu integrace  historický vývoj integračních."

Podobné prezentace


Reklamy Google