Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrační proces Zdeněk Toušek.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrační proces Zdeněk Toušek."— Transkript prezentace:

1 Integrační proces Zdeněk Toušek

2 tematické okruhy integrační proces osoby se zdravotním postižením
vymezení pojmu integrace historický vývoj integračních snah vztah integrace a inkluze oblasti integrace podpůrné instituce rizika integrace možnosti edukace osob se zdravotním postižením

3 pojem integrace integrační proces
Integrace je naprosté zapojení a plné splynutí defektního jedince se společností lidí zdravých, a to ve výchově vzdělávání, v pracovním uplatnění a ve společenském soužití. (Sovák: Nárys speciální pedagogiky, 1986) Integrace (hendikepovaných) znamená sjednocování postojů, hodnot, chování, jednání a směřování aktivit. Ovlivňuje jak interpersonální a skupinové vztahy, tak identitu jednotlivců a skupin... (Edelsberger: Defektologický slovník, 2000) Integrace je proces začleňování jedince, skupiny, komunity do integrální society. (Mühlpachr: Integrativní speciální pedagogika, 2004)

4 pojem integrace integrační proces
Integrace označuje na jedné straně adekvátní začlenění psychických procesů po stránce senzorické, kognitivní, emocionální a psychomotorické, a na druhé straně zdařilé začlenění do společenských skupin a pracovního a profesního světa. (Vítková: Integrativní školní pedagogika, 2004) Integrace je snaha o úplné zapojení handicapovaného jedince, splynutí, začlenění a zapojení do společnosti. (Škoda: Speciální pedagogika: 2008)

5 pojem „zdravotní postižení“
integrační proces pojem „zdravotní postižení“ Za zdravotně postižené v duchu definice WHO považujeme jedince, u kterých v důsledku poškození organismu a porušení jeho funkcí dochází ke snížení některých jejich schopností (disaptibilit) a výkonnosti a následně i k jejich znevýhodnění (handicapu) ve srovnání s intaktním člověkem. in: Jesenský, J. Integrace – znamení doby

6 pojem „zdravotní postižení“
integrační proces pojem „zdravotní postižení“ Pro účely tohoto zákona se rozumí zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby. (§ 3, písmeno g) zákona č. 108/2006, o sociálních službách)

7 pojem „zdravotní postižení“
integrační proces pojem „zdravotní postižení“ Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou: orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen "osoby s těžším zdravotním postižením"), orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními, rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoby zdravotně znevýhodněné"). (§ 67, odst. 2 zákona č. 435/2004, o zaměstnanosti)

8 pojem „zdravotní postižení“
integrační proces pojem „zdravotní postižení“ Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. (§ 16, odst. 2 zákona č. 561/2004, školský zákon)

9 kvalifikovaný odhad počtu osob se zp
integrační proces kvalifikovaný odhad počtu osob se zp se zrakovým postižením, z toho s velmi těžkým se sluchovým postižením, z toho asi neslyšících osob s poruchami řeči 1.500 osob hluchoslepých s mentálním postižením osob s vadami pohybového ústrojí diabetiků (z toho inzulinovaných) osob po cévních a mozkových příhodách osob postižených epilepsií duševně nemocných psoriatiků celkem cca osob s postižením v absolutním počtu, reálně cca osob s postižením, tj. cca 10 % populace In: Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení, 1993

10 orientační počet osob se zp
integrační proces orientační počet osob se zp In: Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením, 2004, s využitím publikace Sešity pro sociální politiku – obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha, 1997.

11 počet osob se zp integrační proces
in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008.

12 počet osob se zp počet osob se zp integrační proces
in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008. in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008.

13 počet osob se zp počet osob se zp počet osob se zp integrační proces
in: Výběrové šetření zdravotně postižených. Český statistický úřad, 2008.

14 integrační proces Zastoupení dětí s vývojovou vadou v celkovém počtu živě narozených dětí rok počet živě narozených dětí počet dětí narozených s v.v. zastoupení dětí s v. v. [%] 1993 2.217 1,8 1994 2.127 2,0 1995 96.097 2.235 2,3 1996 90.446 2.119 1997 90.657 2.555 2,8 1998 90.535 2.444 2,7 1999 89.471 2.760 3,1 2000 90.910 3.768 4,1 2001 90.715 3.663 4,0 2002 92.786 3.739 2003 93.685 3.837 2004 97.664 3.670 3,8

15 Benefits of Inclusion for Students With Disabilities
integrační proces Benefits of Inclusion for Students With Disabilities Friendships Increased social initiations, relationships and networks Peer role models for academic, social and behavior skills Increased achievement of  IEP goals Greater access to general curriculum Enhanced skill acquisition and generalization Increased inclusion in future environments Greater opportunities for interactions Higher expectations Increased school staff collaboration Increased parent participation Families are more integrated into community zdroj:

16 Benefits of Inclusion for Students Without Disabilities
integrační proces Benefits of Inclusion for Students Without Disabilities Meaningful friendships Increased appreciation and acceptance of individual differences Increased understanding and acceptance of diversity Respect for all people Prepares all students for adult life in an inclusive society Opportunities to master activities by practicing and teaching others Greater academic outcomes All students needs are better met, greater resources for everyone zdroj:

17 vývojová stadia péče o osoby s postižením
integrační proces vývojová stadia péče o osoby s postižením stadium represivní stadium zotročování stadium charitativní stadium renesančního humanismu stadium rehabilitační stadium socializační stadium prevenční In: Sovák, M. Nárys speciální pedagogiky.

18 defektivita integrační proces
„narušení celistvosti člověka, čili porucha, popř. vývojový nedostatek vztahů ke společnosti, tj. narušení vztahů k výchově, vzdělání, popř. práci“ „charakteristikou defektního člověka je jeho defektivita, tj. především narušení vztahů k výchově, vzdělání, popř. k práci“ in: Nárys speciální pedagogiky

19 znaky defektivity integrační proces změny ve struktuře osobnosti
dlouhodobost procesu odlišnost vztahů k intaktním lidem dialektický charakter není trvalým stavem je jednotícím znakem pro všechny osoby s postižením

20 stupně socializace integrační proces sociálně integrovaný
inhibovaná účast omezená účast zmenšená účast ochuzené vztahy redukované vztahy narušení vztahy odcizení společenská izolace členění podle WHO (in: Jesenský: Prostor pro integraci)

21 stupně socializace integrační proces integrace adaptace utilita
inferiorita in: Nárys speciální pedagogiky

22 modely integrace (paradigmata)
integrační proces modely integrace (paradigmata) medicínský model sociálně patologický model model prostředí antropologický model podle A. Bürliho (in: Integrativní speciální pedagogika)

23 modely integrace (paradigmata)
integrační proces modely integrace (paradigmata) medicínský model sociálně patologický model model prostředí antropologický model podle A. Bürliho (in: Integrativní speciální pedagogika)


Stáhnout ppt "Integrační proces Zdeněk Toušek."

Podobné prezentace


Reklamy Google