Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_AJ.1.04 Gerund a infinitiv Vytvořeno:15. 9. 2013 Ověřeno: 17. 10. 2013 Třída:NS1

2 Gerund a infinitiv Vzdělávací oblast:Jazykové vzdělávání Předmět:Anglický jazyk Ročník:1. Autor:Ing. Jana Červená Časový rozsah:2 vyučovací hodiny Pomůcky:dataprojektor Klíčová slova:Gerund, infinitiv Anotace: Materiál je určen k seznámení se s případy použití gerundia a infinitivu v anglické větě..

3 GERUND A INFINITIV V anglické větě lze použít jen jedno pomocné a jedno významové sloveso. Chceme-li nebo potřebujeme-li použít víc významových sloves musíme použít gerundium nebo infinitiv. Druhé významové sloveso ve větě pak musí použít formu gerundia nebo infinitivu. Příklad: I want to go home. I love snowboarding.

4 GERUND Gerund je v podstatě tvar slovesa s koncovkou -ing. Navenek se "tváří" jako podstatné jméno, avšak protože jde o sloveso, nemá člen ani množné číslo. Gerundiu se proto někdy říká "slovesná podstatná jména" ( "verbal nouns"). POZOR: Nezaměňujte gerund s průběhovou formou sloves. Používáme-li sloveso s koncovkou -ing jako podstatné jméno, většinou se jedná o gerund.

5 Gerund Gerund nalezneme jako: podmět předmět po předložce po předložce s podstatným jménem po předložce s přídavným jménem po předložce s některými slovesy - frázová slovesa slovesa pojící se s gerundem po předložce s některými frázemi podmět předmět po předložce po předložce s podstatným jménem po předložce s přídavným jménem po předložce s některými slovesy slovesa pojící se s gerundem po předložce s některými frázemi

6 Podmět a předmět 1) podmět. Příklad: Spending holidays with my mother is not my idea of fun. (Dovolená s matkou není mou představou o zábavě.) Snowboarding is fun. (Jízda na snowboardu je zábava.) Getting presents is wonderful. (Dostávání dárků je úžasné.) Reading is my favourite pastime. (Čtení mě moje oblíbená činnost ve volném čase.) 2) předmět. Příklad: I like snowboarding. (Rád jezdím na snowboardu.) I like drinking beer. (Rád piju pivo.) I enjoy reading.(Baví mě čtení.)

7 Gerund po předložce 3) Gerund po předložce Pakliže chceme použít sloveso po předložce MUSÍME použít gerund. after I will call you after arriving in Prague. before Please call me before coming home. by He did the right thing by reporting the crime. in spite of In spite of arriving late we managed to catch the bus. without You cannot leave without helping your brother.

8 Gerund po předložce a podstatném jménu 4) Gerund po předložce a podstatném jménu advantage of What are the advantages and disadvantages of shopping online? chance of What is the chance of him coming home early? idea of I like the idea of going to the movies tonight. interest in He has no interest in helping us. in trouble for He got in trouble for lying to me.

9 Gerund po předložce a přídavném jménu 5) Gerund po předložce a přídavném jménu afraid of He is afraid of getting sick. capable of He is capable of commiting a cri. crazy about He is crazy about playing video games. excited about I am excited about going back to school. good at She is good at playing tennis. famous for She is famous for playing tennis. happy about He is happy about getting a job. interested in I am interested in doing business with you. proud of We are proud of winning the game. worried about He is worried about arriving late.

10 GERUND PO PŘEDLOŽCE 6) Gerund po předložce a slovesu - frázová slovesa Příklad: accuse of They accused him of stealing money.. apologize for He apologized for coming late. believe in I believe in doing the right thing. complain about Why do people complain about paying tax? get used to She got used to living on her own. talk about.He was talking about working alone. think of She is thinking of going back to work. worth.At that price, it is worth buying. worry about.Don't worry about getting old.

11 FRÁZE S GERUNDEM 7) Fráze s gerundem Příklad: cannot help She cannot help loving that man. feel like I feel like eating another chocolate. what about What about having a party on Saturday

12 SLOVESO PŘED PŘEDMĚTEM Sloveso před předmětem a gerundem Některá slovesa, která se pojí s předmětem stojí ve větě před gerundem. Předmět hlavního slovesa pak nese "činnost" slovesa s -ing. Příklad: The waiter heard the man complaining. Didn't you notice them waving? Některá slovesa pojící se s předmětem, následovaná gerundem: feel find hear notice see watch POZNÁMKA: Obecně slovesa vyjadřující smysly (see, watch, notice, hear), která najdeme ve vazbě: sloveso + předmět + sloveso + ing (I watched them cooking.) se mohou objevit i ve vazbě: sloveso + předmět + sloveso (I watched them cook). -ing zde pak zdůrazňuje pokračování děje.

13 SLOVESA BEZ ZMĚNY VÝZNAMU Příklad sloves bez změny významu: She began talking. (Začala mluvit.) She began to talk. (Začala mluvit.) He continued eating. (Pokračoval v jídle.) He continued to eat. (Pokračoval v jídle.) I like shopping. (Rád nakupuji.)like I like to shop. (Rád nakupuji - Am.) I like to shop at 7am. (Br. Dávám přednost nakupování v 7 ráno.)like Am.Br. I love swimming. (Miluji plavání.)love I love to swim. (Miluji plavání.)love I prefer snowboarding. (Dávám přenost snowboardu.)prefer I prefer to snowboard. (Dávám přenost snowboardu.)prefer Did she start painting? (Začal malovat?) Did she start to paint? (Začal malovat?)

14 SLOVESA SE ZMĚNOU VÝZNAMU forget She forgot buying the tickets. (Zapomněla, že ty lísky koupila.) She forgot to buy the tickets. (Zapomněla koupit lístky.) hate He hates shopping. (Nesnáší nakupování.) I hate to tell you, but... (Nerada ti to říkám, ale...) regret I regret telling him the truth. (Mrzí mě, že jsem mu řekla pravdu.) I regret to tell you that your flight was cancelled. (S politováním Vám oznamuji, že Váš let byl zrušen.) remember I remember meeting her. (Pamatuji se, že jsem se s ní setkal.) I'll remember to meet her.(Nezapomenu se sní setkat.) stop He stopped smoking. (Přestal kouřit.) He stopped to smoke.(Zastavil, aby si zakouřil.) try She tried snowboarding. (Vyzkoušela jízdu na snowboardu.) try + gerund (používáme když jsme něco vyzkoušeli, ale nelíbilo se nám to a nechcem to znovu dělat) She tried to lose weight.(but didn't succeed.)(Pokusila se zhubnout, ale neuspěla.) try + infinitiv (používáme když jsme něco vyzkoušeli, chceme to znovu dělat)

15 Použité zdroje KINGSBURY, Roy a kol. CAE Advantage [online]. [cit. 9.10.2013]. Dostupný na WWW: www.longham.com Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google