Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace."— Transkript prezentace:

1

2 Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace reality: mechanismus produkování významu tvořený vztahy předmět - koncept - znak  Vlastnosti RR: sémiotické a sociologické  Tři teorie RR podle Stuarta Halla: 1) reflexivní, 2) intencionální, 3) konstrukcionistická  V médiích dochází k distorzi, erozi skutečnosti bez náhrady  Metaforicky tento přístup vyjádřen přirovnáním médií ke ztracenému ráji: socioložka Joli Jensenová

3 Proces reprezentace reality RR jak podmnožina epistemologie médií  Původ v lat. „rapraesentare“ = ztělesnění abstraktní ideje materiální náhražkou  Proces reprezentace reality: mechanismus produkování významu tvořený vztahy předmět - koncept - znak  Vztah předmět - znak = reference  Vztah koncept - znak = signifikace (zajišťuje kód)

4 Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace reality: mechanismus produkování významu tvořený vztahy předmět - koncept - znak  Vlastnosti RR: sémiotické a sociologické  Tři teorie RR podle Stuarta Halla: 1) reflexivní, 2) intencionální, 3) konstrukcionistická  V médiích dochází k distorzi, erozi skutečnosti bez náhrady  Metaforicky tento přístup vyjádřen přirovnáním médií ke ztracenému ráji: socioložka Joli Jensenová

5 Sémiotické a sociologické vlastnosti reprezentace reality RR se neúčastní každý kód  Sémiotická podmínka: mechanismus RR pracuje na principu X zastupuje Y  Sociologická podmínka: v procesu zastupování musí být patrný opakující se systém, obecné pravidlo odvozené z imperativů daného sociálního řád  Dodržování norem pro vytváření párů koncept - znak = komunikační konformita

6 Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace reality: mechanismus produkování významu tvořený vztahy předmět - koncept - znak  Vlastnosti RR: sémiotické a sociologické  Tři teorie RR podle Stuarta Halla: 1) reflexivní, 2) intencionální, 3) konstrukcionistická  V médiích dochází k distorzi, erozi skutečnosti bez náhrady  Metaforicky tento přístup vyjádřen přirovnáním médií ke ztracenému ráji: socioložka Joli Jensenová

7 Tři teorie reprezentace reality autor klasifikace: Stuart Hall  teorie reflexivní (teorie odrazu): subjekt objektový dualismus, významy imanentní, poznatelné součásti věci - autentická RR možná  teorie intencionální: význam určuje sám komunikátor, podstatná je intence autora (základ pro persuazivní komunikaci)  teorie konstrukcionistická: média neodrážejí předem existující skutečnost, ale teprve ji tvoří

8 Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace reality: mechanismus produkování významu tvořený vztahy předmět - koncept - znak  Vlastnosti RR: sémiotické a sociologické  Tři teorie RR podle Stuarta Halla: 1) reflexivní, 2) intencionální, 3) konstrukcionistická  V médiích dochází k distorzi, erozi skutečnosti bez náhrady  Metaforicky tento přístup vyjádřen přirovnáním médií ke ztracenému ráji: socioložka Joli Jensenová

9 Média jako ztracený ráj Metafora pro destruktivistickou teorii RR  Autorka přirovnání: Joli Jensenová  Pravá, autentická reality jen mimo média (před médii)  Prvky biblického příběhu v destr. teorii: 1) nemediovaná realita=ráj, 2) média=had svůdce, 3) ztráta přístupu ke skutečnosti=vyhnání z ráje, trest za podlehnutí svodům

10 Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace reality: mechanismus produkování významu tvořený vztahy předmět - koncept - znak  Vlastnosti RR: sémiotické a sociologické  Tři teorie RR podle Stuarta Halla: 1) reflexivní, 2) intencionální, 3) konstrukcionistická  V médiích dochází k distorzi, erozi skutečnosti bez náhrady  Metaforicky tento přístup vyjádřen přirovnáním médií ke ztracenému ráji: socioložka Joli Jensenová

11 Daniel Joseph Boorstin Zástupce destruktivistické teorie RR  Pojmy syntetická zajímavost vs. aktuální skutečnost  Základní konstituent syntetické zajímavosti = pseudoudálost (také Altheide a Snow)  Paradox VM: média zohledňují veřejné mínění, které předtím sama vytvořila=kde zůstala skutečnost?


Stáhnout ppt "Média a reprezentace reality Destruktivistické teorie RR  Základní rozdělení: destruktivistické a konstruktivistické teorie RR  Proces reprezentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google