Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761,"— Transkript prezentace:

1 Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc premysl.pavka@ekotoxa.cz Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761, 746 01 Opava www.ekotoxa.cz GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU VYUŽITÍ MAPOVÝCH PORTÁLŮ A VEŘEJNÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost

2 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU2 Zdroje geografických dat  organizace  datové servery, databáze  mapové portály, WMS služby

3 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU3 Zdroje geografických dat  organizace  datové servery, databáze  mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ poskytnutí „ostrých“ dat data použitelná i na další analýzy licenční omezení, obvykle placené služby vizualizace a zpracování vlastním software export / tisk v závislosti na použitém software řada formátů (kompatibilita)

4 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU4 Zdroje geografických dat - organizace MZe ČR – Ministerstvo zemědělství Ministerstvo dopravy ČÚZK – Český úřad zeměměřičský a katastrální VÚMOP – Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav VÚV TGM – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. ÚHÚL – Ústav pro hospodářskou úpravu lesů ČGS – Česká geologická služba Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad Dobruška AOPK – Agentura pro ochranu přírody a krajiny Podniky povodí Pozemkové úřady Orgány samosprávy a státní správy Geodis Brno, EKOTOXA s.r.o., univerzity...

5 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU5 Zdroje geografických dat - organizace Data především získaná průzkumy, zákresy, snímkováním nebo dalším zpracováním, v rámci grantů, projektů, data odvozená, na zakázku, obecně data, jejichž pořízení stálo peníze či úsilí, a nejsou tedy obvykle poskytována bezplatně. Různé licenční podmínky, někdy lze zapůjčit menší území, poskytnout k projektu nebo autorizované osobě, jinak je obvykle nutné data zakoupit.

6 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU6 Zdroje geografických dat  organizace  datové servery, databáze  mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ stahování „ostrých“ dat ze serverů data použitelná i na další analýzy možnosti autorizace, licenční omezení vizualizace a zpracování vlastním software export / tisk v závislosti na použitém software řada formátů (kompatibilita)

7 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU7 Zdroje geografických dat – datové servery, databáze MZe ČR – zpřístupnění LPIS VÚV TGM – DIBAVOD ČSÚ – registry, statistiky Ve volné verzi obvykle data se základní databází, agregovaná, data s nižším rozlišením, obecná nebo globální data s nižší přesností, data poskytovaná státem.

8 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU8 Zdroje geografických dat  organizace  datové servery, databáze  mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ vizualizace dat ve formě přednastavených mapových kompozic předdefinované prostředí bez možnosti přizpůsobení základní vizualizační nástroje u sofistikovanějších systémů možnosti editace či klasifikace automaticky generovaná legenda export / tisk

9 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU9 Zdroje geografických dat  organizace  datové servery, databáze  mapové portály, WMS služby __________________________________________________________ načítání dat ze serverů vlastní prostředí pro vizualizaci dat pouze statická vizualizace vlastní mapové kompozice ve vlastním software export / tisk v závislosti na použitém software možnosti autorizace

10 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU10 Zdroje geografických dat – WMS služby  Web Map Service (WMS) znamená v překladu webová mapová služba  jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium  služba pracuje na principu klient-server a umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí internetu  výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.)  skutečnost, že je obrázek georeferencován (umístěn do souřadnic) umožní jeho správnou prezentaci

11 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU11 Zdroje geografických dat – WMS služby Vyhledávání odkazů na mapové služby  přímo stránky organizací nebo poskytovatelů služby (ČGÚ, VÚMOP, ČÚZK, stránky krajských úřadů, Geodis, AOPK, ČVUT aj.)  stránky ministerstev a státní správy (např. metadatový portál Cenia, http://mis.cenia.cz/, Portál farmáře)http://mis.cenia.cz/  vyhledávače (Google aj.)

12 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU12 Zdroje geografických dat – WMS služby Syntaxe WMS odkazu - příklady http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05 m_sdehttp://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_b_ortorgb05 m_sde (Cenia, Geodis, barevná ortofotomapa 2006-2007, 0,5m) http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map (UJEP, rastrové mapy II. vojenského mapování) http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asphttp://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp (VÚMOP, ohrožení erozí) http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu (AOPK, ZCHÚ a území Natury 2000) http://195.113.178.19/html/wms_up.dllhttp://195.113.178.19/html/wms_up.dll (územní plány obcí Pardubického kraje) Pod jedním odkazem může být sdruženo více datových vrstev.

13 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU13 Zdroje geografických dat – WMS služby Výhody z hlediska uživatele služby:  uživatel si může připojit / zobrazit vrstvu, kterou potřebuje  nemusí řešit klad listů nebo rozsah vrstvy, u rozsáhlejších rastrů se načítají se data, která vidí v okně  zapojení dat do vlastních projektů např. jako podkladovou vrstvu  uživatel není závislý na typu mapového serveru a operačním systému, na němž tento server funguje  k datům je přes WMS možné přistupovat s pomocí různých zařízení, která mají přístup k internetu – počítač, GPS navigace, totální stanice a podobně  data jsou skladována na jednom místě - obvykle u správce těchto dat – který zajišťuje jejich aktualizaci a další správu  server může využívat dat jiných serverů  WMS je navržena tak, aby podporovala nejrůznější souřadnicové systémy, které se vyskytují na Zemi (nutnost definovat souřadný systém) Výhody pro vlastníka dat:  uživatel přistupuje k datům pouze vzdáleně a informace je prezentována ve formě obrazových dat, čímž je minimalizováno riziko zneužití, i možnosti jejich dalšího užití  data mohou být vlastníky dat poskytována za úplatu, selektivně s různou mírou přístupu

14 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU14 Zdroje geografických dat – WMS služby Nevýhody:  nezbytný přístup k internetu  nároky na rychlost internetu na straně uživatele  nároky na servery – rozsáhlá disková pole, konektivita, zatížení – s tím spojené potenciální výpadky služby či zpomalení načítání  na straně klienta se data pouze zobrazí, nedají se stáhnout, manipulovat s nimi, analyzovat je a podobně  metadata, legenda  možnost omezení přístupu či zpoplatnění služby

15 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU15 Vizualizace dat WMS Způsoby vizualizace dat WMS v prostředí desktop GIS ArcGIS Quantum GIS http://www.qgis.orghttp://www.qgis.org Open JUMP http://www.openjump.orghttp://www.openjump.org aj. ve volně stažitelných WMS prohlížečích Gaia http://www.thecarbonproject.com/gaia.phphttp://www.thecarbonproject.com/gaia.php ve WMS prohlížečích na internetu Intergraph OGC Viewer WMS prohlížeč Help Service - REMOTE SENSING spol. s r.o. WMS portál ČÚZK: http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/

16 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU16 Portál farmáře Ministerstvo zemědělství – Portál farmáře http://eagri.cz/public/eagri/farmar/LPIS/ dvě varianty veřejná (pLPIS) – od 23.10.2009 autorizovaná – pro farmáře (ilPIS) – od roku 2005

17 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU17 Portál farmáře Veřejná varianta http://eagri.cz/public/app/plpis http://eagri.cz/public/app/plpis bez nutnosti přihlášení základní funkce (postupně se rozšiřují) prohlížení bloků LPIS, NZO, erozního ohrožení, krajinných prvků (v přípravě), vyhledávání klasifikace dle kultury, ekologického zemědělství stažení bloků LPIS dle katastrálního území

18 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU18 Portál farmáře Varianta pro farmáře po přihlášení uživatele podrobné informace o blocích, export do PDF editační funkce, evidence osevních postupů, hnojení, parcel... další vrstvy (katastr, NZO, eroze aj.)... stažení vlastních bloků LPIS

19 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU19 SOWAC VÚMOP – SOWAC GIS ms.sowac-gis.cz ms.sowac-gis.cz Geografický informační systém o půdě Projekty Základní charakteristiky BPEJ WMS: http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asphttp://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_zchbpej.asp Vodní a větrná eroze půd ČR WMS: http://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asphttp://ms.vumop.cz/wms_vumop/wms_eroze.asp Mapový server v erozní sekci další vrstvy (ke kterým neexistují WMS linky): –Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC –Maximální přípustné hodnoty faktoru C –Dlouhodobý průměrný smyv půdy (agregace na bloky)

20 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU20 SOWAC – základní charakteristiky BPEJ

21 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU21 SOWAC - Erozní ohroženost půd ČR vodní erozí ve vztahu k nové koncepci GAEC

22 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU22 SOWAC - Maximální přípustné hodnoty faktoru C

23 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU23 SOWAC - Dlouhodobý průměrný smyv půdy

24 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU24 SOWAC – Podkladové vrstvy

25 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU25 ČVUT – erozní mapa ČR ČVUT Erozní mapa ČR WMS: http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?SERVICE=WMS&REQUEST=Get Capabilities http://www.bnhelp.cz/ows/eroze?SERVICE=WMS&REQUEST=Get Capabilities Mapa ztráty půdyMapa erozního ohrožení

26 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU26 DIBAVOD Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka DIgitální BÁze VOdohospodářských Dat (DIBAVOD) http://www.dibavod.cz sekce Downloadhttp://www.dibavod.cz referenční geografická databáze vytvořená primárně z odpovídajících vrstev ZABAGED® a cílově určená pro tvorbu tématických kartografických výstupů s vodohospodářskou tématikou a tématikou ochrany vod DIBAVOD je průběžně aktualizovaný a doplňovaný Vybrané datové vrstvy objektů DIBAVOD jsou poskytovány zdarma ke stažení ve formátu ESRI shapefile komprimovaném do archivu (.zip)

27 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU27 DIBAVOD

28 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU28 DIBAVOD Ukázka dat: ortofotomapa 0,5m (zdroj: Portál veřejné zprávy) data LPIS (zdroj: Portál farmáře) ochranná pásma vodních zdrojů (zdroj: VÚV DIBAVOD)

29 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU29 Webové mapové služby pro katastrální mapy Český úřad zeměměřičský a katastrální  www.cuzk.cz www.cuzk.cz  Sekce: Nahlížení do katastru  WMS služba bezplatný přístup k grafickým datům katastru nemovitostí WMS: http://wms.cuzk.cz/wms.asphttp://wms.cuzk.cz/wms.asp WMS portál: http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/http://geoportal.cuzk.cz/wmsportal/

30 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU30 Webové mapové služby pro katastrální mapy

31 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU31 Mapové služby Portálu veřejné správy Portál veřejné správy České republiky http://portal.gov.cz http://portal.gov.cz Sekce Mapy Nápověda: http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/ims_wms.html http://geoportal.cenia.cz/cenia_docs/help/ims_wms.html WMS: http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrima p/ http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrima p/ U všech WMS služeb jsou podporovány jsou následující souřadnicové systémy: názevEPSG kód S-JTSK102067 S-4228403 UTM32633 WGS-844326 ETRS-893035

32 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU32 Mapové služby Portálu veřejné správy

33 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU33 Mapové služby Portálu veřejné správy Název službyPopis cenia_arccr_adminSprávní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ cenia_arccr_nadPodkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo cenia_arccr_podPodkladová vrstva - lesy cenia_biorezBiosférické rezervace UNESCO cenia_b_auto_sdeAutomapa 1:100 000 cenia_b_corineCORINE 2000 generalizováno pro malá měřítka cenia_b_ortorgb05m_sdeBarevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 0,5 m cenia_b_ortorgb1m_sdeBarevná ortofotomapa s prostorovým rozlišením 1 m cenia_b_vitrHustota výkonu větru ve 40 m nad povrchem cenia_corineCORINE 1990 & 2000 pro střední a velká měřítka cenia_fin_uradHranice působnosti finančních úřadů cenia_fytogeoFytogeografické členění cenia_geocrGeologická mapa ČR cenia_geomorfGeomorfologická mapa ČR cenia_hluk_pbolHluková mapa Prahy, Brna, Ostravy a letiště Ruzyně cenia_hluk_silniceHluková mapa silnic cenia_hluk_zelezniceHluková mapa železnic cenia_hust_zalidHustota zalidnění cenia_chlucrChráněná ložisková území cenia_chopavChráněné oblasti přirozené akumulace vod cenia_II_voj_mapII. vojenské mapování cenia_irz_ippc05Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2005 cenia_irz_ippc06Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2006 cenia_irz_nosepProvozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle kódů NOSE-P za rok 2004 cenia_irz_okecProvozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2004 cenia_irz_okec05Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2005

34 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU34 Mapové služby Portálu veřejné správy Název službyPopis cenia_irz_okec06Provozovny ohlašovatelů do Integrovaného registru znečišťování podle OKEČ za rok 2006 cenia_jdvmVektorová mapa pozemních komunikací a celostátní sčítání dopravy 2005 cenia_kladzmKlad listů Základních map 1:10 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 cenia_koup_vody_2007Kvalita koupacích vod - sezona 2007 cenia_koup_vody_2008Kvalita koupacích vod - sezona 2008 cenia_krajinaTypologie české krajiny cenia_matr_uradHranice působnosti matričních úřadů cenia_naturaNATURA 2000 cenia_obce_2000Obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP cenia_obyv_bytPočet obyvatel na 1 byt cenia_postyAdresy poštovních úřadů cenia_ppvPotenciální přirozená vegetace cenia_sezKontaminovaná místa cenia_sprava_csuHranice správních celků - hranice katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů cenia_stav_uradHranice působnosti stavebních úřadů cenia_uat_aktualFragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, aktuální cenia_uat_prognozaFragmentace krajiny dopravou, polygony UAT, prognóza cenia_uhliVybavenost budov topením na uhlí cenia_uliceNázvy ulic cenia_vitr_rychlostPrůměrná rychlost větru v 10 m nad zemí cenia_vybav_kanalVybavenost obcí - kanalizace cenia_vybav_knihVybavenost obcí - veřejné knihovny cenia_vybav_nemocVybavenost obcí - nemocnice cenia_vybav_plynVybavenost obcí - plynofikace cenia_vybav_vodVybavenost obcí - veřejný vodovod cenia_zchuZvláště chráněná území - NP, CHKO, NPR, NPP, PR, PP cenia_zchu_zonyZonace NP a CHKO

35 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU35 Mapové služby Portálu veřejné správy Ukázka dat: barevná ortofotomapa 0,5m a Zonace NP, CHKO (zdroj: Portál veřejné správy)

36 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU36 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Ústav pro hospodářskou úpravu lesů www.uhul.cz, sekce: Mapywww.uhul.cz Oblastní plány rozvoje lesů WMS: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/oprl.asp?SERVICE=WMS obsahuje přehledovou mapu lesních oblastí, mapu typologickou, lesních vegetačních stupňů, cílového hospodářství, dopravní, dlouhodobých opatření ochrany lesů, územního systému ekologické stability, funkčního potenciálu lesů a mapu deklarovaných funkcí lesa Název službyPopis Archeologicka_naleziste_zonyArcheologické zóny Biocentrum_USESBiocentrum Biokoridor_L_FFunkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_L_NFNefunkční biokoridor lokálního významu Biokoridor_NR_FFunkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_NR_NFNefunkční biokoridor nadregionálního významu Biokoridor_R_FFunkční biokoridor regionálního významu Biokoridor_R_NFNefunkční biokoridor regionálního významu Buldozerova_priprava_pudyBuldozerová příprava půdy

37 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU37 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Název službyPopis Cesty_odvozniLesní komunikace CIHOCílový hospodářský soubor CIHO_lHranice cílového hospodářského souboru Desukcni_plochaHydrický potenciál Dilci_populace_drevinDílčí populace dřevin Dobyvaci_prostoryDobývací prostory GENOSemenný porost Genova_zakladnaGenová základna Geodeticky_bodGeodetický bod (zeměměřický) HMLCRObrysová mapa LHP LČR Chranena_loziskova_uzemiChráněná ložisková území Intenzivni_skody_zveriPlocha poškozená zvěří JINEJiný veřejný zájem JINE_pJiný veřejný zájem - bodově krajeÚzemí krajů kuKatastrální území kulturni_pamatkaKulturní památka kulturni_pamatka_pKulturní památka - bodově Les_barierovyLesy barierové Les_lazenskyLesy lázeňské Les_ochrannyLesy ochranné Les_OPRLPlocha půdy, která je předmětem šetření OPRL Les_OPRL_lHranice lesní půdy Les_primestskyLesy příměstské a rekreační Les_pudoochrannyPůdoochranný potenciál Les_s_kritickym_sklonem_svahuKritický sklon svahu Les_skolniLesy školní

38 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU38 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Název službyPopis Les_vojenskyLesy vojenské Les_vyzkumnyLesy výzkumné Les_vyzkumny_pLesy výzkumné - bodově Lesni_oblastPřírodní lesní oblast Lesni_typNejnižší jednotka diferenciace růstových podmínek vymezeného stanoviště Lesni_typ_lcHranice lesních typů - červená Lesni_typ_lzHranice lesních typů - žlutá Lesni_vegetacni_stupenLesní vegetační stupeň Lesni_vegetacni_stupen_lHranice lesního vegetačního stupně listysmoKlad SMO - listy LO_castPodoblast přírodní lesní oblasti Monitorovaci_bodSonda lesního typu MyslivostMyslivecká zařízení Naruseno_vetrnymi_polomyPlocha poškozená větrným polomem OdlesneniPlánované odlesnění Odvozni_celekOdvozní celek (dočasně nepřístupné) Ohrozeno_snehem_a_namrazouPlocha poškozená sněhem orpObec s rozšířenou působností Ortofoto_cbŠedotónová ortofota snímkovaná v letech 1998-2001 PALZOchranné pásmo léčivých zdrojů Pasmo_ohrozeni_imisemiPásmo ohrožení imisemi Pasmo_ohrozeni_imisemi_IMISHranice imisní degradace půd PHOPásmo hygienické ochrany PHO_pPásmo hygienické ochrany 1 - bodově Poddolovana_uzemiPoddolovaná území Poddolovana_uzemi_pPoddolovaná území - bodově

39 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU39 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Název službyPopis Podmacene_lokalityPodmáčená lokalita Podsadby_KotlikyBodový stabilizační prvek PovodiÚzemí povodí Pristavaci_plochaPřistávací plocha pro vrtulníky Rekreacni_potencial_lesaRekreační potenciál sekcesmoKlad SMO - sekce Skala_malaSkála malá Skala_velkaSkála velká SkalySkály Skaly_linioveSkály - linie Smer_borivych_vetruSměr bořivých větrů SMORastr SMO Stabilizacni_prvekLiniový stabilizační prvek SutSuť Svazna_uzemiSvážná území Svazna_uzemi_pSvážná území - bodově Transportni_segmentTransportní segment (dočasně nepřístupné) VKPVýznamný krajinný prvek Vrstevnice Vrstevnice_tVrstevnice - popis Vyskova_kotaKóta Zelena_cara_ZELCHranice povoleného rozšíření náhradních dřevin a modřínu ZemnikZemník

40 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU40 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Ukázka dat: barevná ortofotomapa 0,5m (zdroj: Portál veřejné správy), data LPIS (zdroj: Portál farmáře), územní systémy ekologické stability (zdroj: ÚHUL)

41 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU41 Mapový portál Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků WMS: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/landsat.asp?SERVICE=WMS http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/landsat.asp?SERVICE=WMS hodnocení zdravotního stavu lesů na základě snímku z družic Landsat družicové snímky pocházejí z let 1984-2007 A - mapa poškození a mortality lesních porostů B - mapa defoliace a mortality jehličnatých porostů C - mapa vývoje poškození a mortality jehličnatých porostů D - mapa ohrožení jehličnatých porostů E - mapa trendu zhoršování zdravotního stavu jehličnatých porostů Honitby ČR WMS: http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/honitby.asp?SERVICE=WMS http://geoportal2.uhul.cz/cgi-bin/honitby.asp?SERVICE=WMS přehled honiteb v rámci ČR stav k 31.3.2007

42 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU42 AOPK Agentura pro ochranu přírody a krajiny Přírodní biotopy, habitaty N2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_biotopy_wms Kritická místa tahu obojživelníků & rybí přechody http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_druhochr Území soustavy Natura 2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_natura Působnost regionálních pracovišť AOPK ČR http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_pusobnost Pole síťového mapování 0. – 3. řádu http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_sitmap Zvláště chráněná území včetně soustavy Natura 2000 http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/aopk_chu Přírodní lesy v České republice http://mapmaker.nature.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/vukoz_prirles

43 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU43 Ministerstvo dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa www.jdvm.cz/portal Hlavní menu  O aplikaci GIS JDVM provozuje Centrum dopravního výzkumu v.v.i. informační systém zahrnuje mapovou a obecně informační část obsahuje data o dopravní infrastruktuře všech druhů dopravy v ČR (silniční, železniční, letecká a vodní doprava) včetně jejich atributů dostupné informace mají v rámci ČR celoplošný rozsah a jsou garantovány a aktualizovány svými pořizovateli

44 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU44 Ministerstvo dopravy Jednotná dopravní vektorová mapa www.jdvm.cz/portal Hlavní menu  O aplikaci pro tvorbu obsahu jsou využívána data těchto institucí - Správa Železniční dopravní cesty, České dráhy a.s., Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), Řízení letového provozu, Státní plavební správa, Ředitelství vodních cest využívá i tematická data z jiných resortů, ke kterým se doprava svojí působností váže nebo má na ně vliv (životní prostředí apod.) obecně informační část má za cíl odkazovat na garantované, celoplošné a aktualizované informační zdroje využitelné v oblasti dopravy

45 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU45 Jednotná dopravní vektorová mapa WMS: http://maps.jdvm.cz/mapsphere/cdv/wms.aspx?SERVICE=WMS& map= http://maps.jdvm.cz/mapsphere/cdv/wms.aspx?SERVICE=WMS& map= { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/8/2302940/slides/slide_45.jpg", "name": "GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU45 Jednotná dopravní vektorová mapa WMS: http://maps.jdvm.cz/mapsphere/cdv/wms.aspx?SERVICE=WMS& map= http://maps.jdvm.cz/mapsphere/cdv/wms.aspx?SERVICE=WMS& map=

46 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU46 Česká geologická služba www.geology.cz Česká geologická služba sbírá a zpracovává údaje o geologickém složení státního území a předává je správním orgánům pro politická, hospodářská a ekologická rozhodování je jedinou institucí, jejímž posláním je soustavný výzkum geologické stavby v rozsahu celého území ČR tvoří základních geologické, odvozené a účelové mapy území České republiky poskytuje regionální geologické informace Hlavní menu  GeoDATA  Mapový server  WMS služby

47 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU47 Česká geologická služba

48 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU48 Česká geologická služba WMS služby poskytované Českou geologickou službou WMS z rastrových podkladů Hydrogeologická mapa Československa 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG1M Mapa vodonosných charakteristik 1 : 2 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG2M Základní hydrogeologická mapa ČSSR 1 : 200 000 (z let 1980-1990) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/HG__200

49 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU49 Česká geologická služba WMS služby poskytované Českou geologickou službou WMS z vektorových dat Geologická mapa České republiky 1 : 500 000 (anglická verze) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Solid_Geology Regionálně geologické schéma České republiky (1 : 2 500 000, anglická verze) http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Regional_Geology Mapa kvartérního pokryvu 1 : 500 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Quarternary_Map Radiometrická mapa 1 : 2 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radiometric_Field Geomagnetická mapa 1 : 2 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Geomagnetic_Field Půdní mapa 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Soil_Map Mapa radonového rizika 1 : 500 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Radon_Risk Hydrogeologické rajony ČGS 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Hydrogeological_Zones Inženýrskogeologické rajony 1 : 1 000 000 http://wms.geology.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/CGS_Eng_Geol_Zones

50 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU50 Další zdroje Topografická mapa ČRhttp://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopohttp://bnhelp.netart.cz/cgi-bin/crtopo reliéf, lesy, obce, města, kraje, řeky, nádrže, železnice, silnice Mapy 2. vojenského mapování http://geoportal.cenia.cz/wmsconnector/com.esri.wms.Esrimap/cenia_II_voj_map Krajské WMS služby např. Pardubický kraj tematické mapy http://195.113.178.19/html/wms_tema.dllhttp://195.113.178.19/html/wms_tema.dll topografické mapy http://195.113.178.19/html/wms_topo.dllhttp://195.113.178.19/html/wms_topo.dll územní plány http://195.113.178.19/html/wms_up.dllhttp://195.113.178.19/html/wms_up.dll ortofota http://195.113.178.19/html/wms_orto.dllhttp://195.113.178.19/html/wms_orto.dll

51 GIS V PRAXI ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU VYUŽITÍ MAPOVÝCH PORTÁLŮ A VEŘEJNÝCH MAPOVÝCH SLUŽEB DĚKUJI ZA POZORNOST! SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM FONDEM PRO ROZVOJ VENKOVA Seminář se koná s podporou Programu rozvoje venkova ČR, Opatření I.3.1. Další odborné vzdělávání a informační činnost Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc premysl.pavka@ekotoxa.cz Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761, 746 01 Opava www.ekotoxa.cz


Stáhnout ppt "Přemysl PAVKA EKOTOXA s.r.o., pracoviště Olomouc Hálkova 2, 779 00 Olomouc Adam ZLOTÝ, Michal BROKL EKOTOXA s.r.o. Otická 37/761,"

Podobné prezentace


Reklamy Google