Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PLETYSMOGRAFIE V ANGIOLOGII MUDr. Richard Souček Miriam Tolarová MUDr. Iva Tomášková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PLETYSMOGRAFIE V ANGIOLOGII MUDr. Richard Souček Miriam Tolarová MUDr. Iva Tomášková."— Transkript prezentace:

1 PLETYSMOGRAFIE V ANGIOLOGII MUDr. Richard Souček Miriam Tolarová MUDr. Iva Tomášková

2 PLETYSMOGRAFIE V ANGIOLOGII Kód pojišťovny 12230 – pletyzmografické metody jednoduché 12232 – pletyzmografické metody zátěžové a složitější 12234 – zátěžová farmakologická pletysmografie

3 PLETYZMOGRAFIE 2.3.4. Pletyzmografie Metoda je založena na existenci vztahu mezi výší intravenozního tlaku a volumu končetin. Místo invazivního stanovování žilního tlaku lze ze záznamu volumových změn končetin, které mají při cvičení obdobný průběh jako změny tlaku, získat informaci o stupni funkční poruchy. Hlavní hodnocené parametry se týkají rychlosti opětného naplnění objemu končetiny (refilling time) na výchozí hodnoty. DIAGNOSTIKA CHRONICKÉ ŽILNÍ INSUFICIENCE – Doporučený postup České angiologické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně.

4 Vyšetřovací metody cévního systému poskytují informace Metoda FysiologieAnatomie Segmentální tlaky ++++ - ++ Analýza dopplerovkých křivek ++++ - ++ Pletyzmografie +++++ - ++ Duplexní scan +++ MR angiografie -+++ CT angiografie -++++ Kontrastní angiografie-++++

5 PLETYZMOGRAFIE Pletyzmografie je neinvazivní vyšetřovací metoda vycházející z měření objemových změn daných postupem pulzní vlny, resp. její složky - objemového pulzu, v daném segmentu končetiny. Amplituda křivky je veličinou reprodukovatelnou. Objemové změny lze kvantitavně hodnotit.

6 PLETYZMOGRAFIE Pletyzmografické metody nám umožňují posouzení změn v tepenném i žilním řečišti. – V případě tepenného systému lze získat představu o svalovém, event. kožním prokrvení. Umožní zhodnotit i prokrvení v akrálních částech končetin. – V případě žilního systému lze vyhodnotit žilní kapacitu a odtok. Pletyzmografii lze využít pro zátěžové nebo farmakologické testy.

7 PLETYZMOGRAFIE Z technického hlediska – dle typu adaptéru pro převod objemových změn – se dělí na metody: – mechanické – vodní, vzduchový – tenzometrické /strain-gauge – impedanční – fotoelektrické – elektrokapacitní

8 Pletysmograpie (1) mechanické metody Zvětšováním objemu končetiny dochází k tlaku na nějaký vak, jehož objem se mění – zmenšuje se. Objemovým snímačem je např. vodou plněný válec(hladina) nebo vzduch(tlak). Je měřitelná rychlost žilního návratu

9 Pletyzmograpie (2) strain gauge metoda Strain gauge metoda využívá silikonových pružných trubiček (u starších typů hadiček plněných rtutí) jejichž odpor se mění v závislosti na objemu Manžeta pro žilní okluzi je nafouknuta dle metodiky na 40 – 80 mmHg. Při tomto tlaku je zabezpečen pouze arteriální přítok, nikoliv žilní odtok. Pro měření pouze v segmentu končetiny se musí přidat další manžeta pro arteriální okluzi

10 Pletyzmografie (3) impedanční metody Různé tkáně mají různý odpor. Krev je jedním z nejlepších vodičů v těle. Konstatní elektrický proud je přiváděn přes kožní elektrody. Ze změny naměřené impedance pak: měření jsou však méně přesná, přesnost se zvyšuje s počtem elektrod

11 Pletyzmografie (4) fotoelektrické metody Paprsek infračerveného světla, konstatní intenzity, je směrován přímo do tkáně, kde má být měřen krevní tok( např. prst, okrsek kůže na končetině nebo ušní lalůček) Procházející nebo odražené světlo je snímáno fotodiodou. Vyšší citlivost na pohybové artefakty Metoda je jednoduchá. Tepová frekvence je zřetelná.

12 PLETYZMOGRAFIE V současnosti nachází při spojení s vypočetní technikou praktické uplatnění: – venookluzivní pletyzmografie – digitální fotopletyzmografie

13 venookluzivní pletyzmografie Tepny – klidový průtok na bérci test reaktivní hyperemie (RH test) Žíly – maximální venózní odtok (MVO test)

14 venookluzivní pletyzmografie Klidový průtok RH test – Posouzení končetinové ischemie

15 venookluzivní pletyzmografie Klidový průtok (ml/100ml/min) Reaktivní hyperemie (ml/100ml/min) Norma2 - 415 - 18 ICHDK I-IIa2 - 412 - 15 ICHDK IIb 28 ICHDK III-IV1 - 24 A-V zkrat12 Luxusní prokrvení (polékové, zánětlivá hyperemie, požití alkoholi) 6 HŽT, posttrombotický sy 1 - 2 Trénovaný sportovec 1 - 2

16 venookluzivní pletyzmografie

17

18

19

20 MVO test – HŽT – Posttrombotický sy – CVI

21 venookluzivní pletyzmografie

22

23

24 Ejection fraction EF = VV/EV Residual volume fraction RVF = RV/VV

25 Diagnostická kritéria pro CVI VRT >20 - normalní VRT <20 - venozní reflux VRT <10 - venozní ulcerace EF >60% - normální EF 50% - mírná CVI EF ≤40% - těžká CVI RVF <35% - normální RVF >35% - CVI ( Needham T, JVU, 2005;29:123-129 )

26 venookluzivní pletyzmografie

27

28 digitální fotopletyzmografie Žíly - test svalově-žilní pumpy (MP test) plnící žilní čas-To (RF time) Tepny - klidový průtok akrálně Testy na TOS Chladový test (Raynaudův sy, vazoneuróza) Farmakologické testy

29 digitální fotopletyzmografie MP test

30 digitální fotopletyzmografie Tíže žilní insuficience To nad 25s - norma To 24 - 20s - lehká insuficience To 19 – 10s - středně těžká insufucience To pod 10s - těžká insuficience

31 digitální fotopletyzmografie

32

33

34

35

36

37

38

39 digitální pletyzmografie

40 Faktory ovlivňující vyšetření Nikotin, alkohol, kofein Anxiozita Anxiozita Svalový hypertonus Svalový hypertonus Špatná spolupráce Komprese pánevních žil Nízký cardiac output Lymfedém Kožní změny Bandáže a fixační pomůcky Šok Šok

41 Děkuji za pozornost

42 PLETYZMOGRAFIE PRSTOVÁ PLETYSMOGRAFIE Pletysmografická metoda je založena na průchodu světelných paprsků tkání (fotoelektrická m.). Světelnépaprsky jsou vysílány ze světelného zdroje konstantní intenzity přiloženém na vnitřní stranu článku prstu. Na protilehlé straně prstu je čidlo - fotodioda. Světelné paprsky po průchodu tkání prstu dopadnou na fotodiodu. Rytmické změny tkáně vzniklé při srdeční činnosti způsobí změnu elektrického proudu, která se na zapisovači zobrazí jako objemová vlna. Při vzestupu objemu krve v systole je absorbováno více světelných paprsků, takže jich na fotodiodu dopadne méně než v diastole, kdy je absorpce menší.

43 Prstová pletyzmografie ( Pulse Volume Recording)

44 Faktory ovlivňující vyšetření Nikotin Alkohol, kofein Svalový hypertonus Anxiozita, třes Nízký srdeční výdej Šokový stav Špatná spolupráce

45 venookluzivní pletyzmografie

46 RH test Spitzenwert > 12 ml/100 ml je Minute 1. Wert = Spitzenwert: Schnelles Abklingen zeigt gute Reserve. Ansteigender und dann abfallender Verlauf 2. Wert meistens = Spitzenwert > 12 Wird oft bei älteren Patienten ohne Durchblutungs­ störungen beobachtet 3. Langsam ansteigender Verlauf mit Spitzenwert < 12

47 venookluzivní pletyzmografie

48

49

50 Prstová pletyzmografie


Stáhnout ppt "PLETYSMOGRAFIE V ANGIOLOGII MUDr. Richard Souček Miriam Tolarová MUDr. Iva Tomášková."

Podobné prezentace


Reklamy Google