Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografie."— Transkript prezentace:

1 Typografie

2 Zápis speciálních znaků
Znaků je více než 100 tisíc Na klávesnici jen několik set (méně než 1 %) Ostatní znaky lze zapsat pomocí Altu (např. Alt = ℝ; Alt = 䬩) Zápis speciálních znaků

3 Mezery Obyčejná – pomocí mezerníku
Zúžená – např. pro oddělení tisíců v čísle Nezalomitelná – aby se nedělila slova v textu Mezery

4 Nezalomitelná mezera Alt + 0160
Vkládá se na místa, kde nesmí dojít k zalomení Ve Wordu CTRL + SHIFT + MEZERNIK Nezalomitelná mezera

5 Nezalomitelná mezera – příklady
Děti si hrály v lese. 450 ml 2 000 lidí 80 % Nezalomitelná mezera – příklady

6 Interpunkce

7 Tečka, dvojtečka, čárka, …
Mezera nenásleduje před nimi Mezera následuje za nimi Pokud je na konci věty zkratka, tak se tečka neopakuje. text, tak text ,tak text atd. Text atd. . Tečka, dvojtečka, čárka, …

8 Pomlčka, spojovník, minus
V typografii rozlišujeme Spojovník (rozdělovník) Pomlčka Minus, plus Na klávesnici je pouze spojovník - – − + Pomlčka, spojovník, minus

9 - Spojovník Alt + 45 Použití Sází se vždy bez mezer
při dělení slov na konci řádků na konci slov, která mají pokračování jinde pěti- a šestiúhelník u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost Frýdek-Místek připojení částice „-li“ Sází se vždy bez mezer - Spojovník

10 Spojovník – Příklady červeno-žlutý svetr česko-anglický slovník
léčebně-preventivní propan-butan Praha-Východ Spojovník – Příklady

11 Alt Použití nahrazuje spojky nebo předložky („a“, „od“, „do“, „proti“) místo nuly v psaní peněžních částek (Kč 120,–) naznačuje přestávku v řeči při opakování stejného výrazu jako odrážka v seznamech Pokud nahrazuje spojky nebo předložku a oba výrazy jsou jednoslovné, sází se bez mezer, jinak se odděluje mezerami z obou stran Pomlčka

12 Pomlčka – příklady Třicetiletá válka probíhala v letech 1618–1648.
trenérská dvojice Martinec–Houdek William Shakespeare (1564–1616) vlak Praha–Olomouc utkání Praha – Mladá Boleslav Pomlčka – příklady

13 − Minus Alt + 8722 Použití Teplota klesla na −12 °C. 12 − 4 = 8
Záporná čísla (přiléhá k číslu) Odčítání (odděluje se mezerami) Teplota klesla na −12 °C. 12 − 4 = 8 Minus

14 Trojtečka

15 Trojtečka Alt + 0133 Nejedná se o 3 tečky, ale o samostatný znak
Použití Neúplný výčet, nedokončená myšlenka Vynechání části textu Sází se stejně jako běžná tečka Word nahradí tři tečky trojtečkou Trojtečka

16 Trojtečka – příklady Pokud zítra tu omluvenku nepřineseš, tak…
Vezměte si s sebou sportovní oblečení (tričko, kraťasy…). Pořád jsme opakovali: jedna, dva, tři, …, deset, … až do dvaceti. Trojtečka – příklady

17 Uvozovky Sází se rovnou k textu, bez mezer
Při vnoření se používají jednoduché a ruské Použití Přímá řeč Citace Ironie Uvozovky

18 „“ ‚‘ České uvozovky Počáteční – dole, 99 resp. 9
Koncová – nahoře, 66 resp. 6 „“ ‚‘ Petr potřásl hlavou: „Snažila se mě přesvědčit“. České uvozovky

19 »« ›‹ Ruské uvozovky Počáteční – šipka doprava Koncová – šipka doleva
»« ›‹ Petr potřásl hlavou: „Snažila se mě přesvědčit, že táta povídal »Do večera ať je to nádobí umyté!«“ Ruské uvozovky

20 «» ‹› Francouzské uvozovky Obrácené ruské Počáteční – šipka doleva
Koncová – šipka doprava «» ‹› Francouzské uvozovky

21 ’ Apostrof Alt + 0146 Použití
naznačuje vypuštění hlásky na konci slova (nejčastěji v příčestích minulých) při vynechání prvních dvou číslic letopočtu sněd’ mi večeři (= snědl) viděl’s (=viděl jsi) ’80 Apostrof

22 Závorky Mezery se píší z vnějšku, zevnitř nikoliv
Typy: kulaté, hranaté, složené a ostré Při zanoření se je vhodné použít jiný typ; obvykle se zanořují naopak než v mate-matice Pokud obsahují celou větu, tak se koncové znaménko píše dovnitř Závorky

23 Micinka si lehla na polštář (taková ta věc, na které se spí).
Micinka si lehla na polštář. (Polštář je taková ta věc, na které se spí.) Výrazy končící na -ismus (např. stalinismus [politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem {sovětský diktátor v letech 1927–1953}]) vyslovujeme obvykle [-izmus]. Závorky – příklady

24 Další typografická pravidla

25 Psaní složených číselných výrazů
Tvořeny spojením čísla a dalšího slova nebo značky Mezi číslo a následující výraz se nepíše mezera ani pomlčka Nevkládá se koncová část čísla (-ti, -mi) 8% = 8procentní roztok 12° = 12stupňové pivo 5m = 5metrový skok 6V = 6voltová baterie 20× = 20krát x-procentní n-tá odmocnina Psaní složených číselných výrazů

26 Psaní složených číselných výrazů
8% = 8procentní roztok 12° = 12stupňové pivo 5m = 5metrový skok 6V = 6voltová baterie 20× = 20krát x-procentní n-tá odmocnina Psaní složených číselných výrazů

27 Psaní jednotek Jednotka se od čísla odděluje nezalomitelnou mezerou
Nevkládá se koncová část čísla (-ti, -mi) 12 m, 10 kg, 100 kWh, 6 °C, 14 %, 17 let od 5 do 8 h (špatně: od 5-ti do 8-mi h) ve 14 letech Psaní jednotek

28 Stupně, minuty a vteřiny
Pokud stojí samostatně, tak se mezi ně a číslo nepíše mezera ° ′ ″ Stupeň, minuta, vteřina Venku je teplota −8 °C. (mínus osm stupňů Celsia, mezera před °) Preferuji 12° pivo. (dvanáctistupňové, mezera za °) Kolmice svírají úhel 90°. (devadesát stupňů, bez mezery [je přípustná i varianta s mezerou]) Stupně, minuty a vteřiny

29 ! Vykřičník Nejčastěji po citoslovci Nebo po větě zvolací
V češtině se odděluje zúženou mezerou Ve francouzštině se odděluje mezerou Ve španělštině se nejenom znakem končí, ale i věta obráceným vykřičníkem začíná Dvojitý vykřičník !! – důraz na větu nebo slovo (více vykřičníků pravidla pravopisu nepodporují) Vykřičník

30 ; Středník Funkčně mezi čárkou a tečkou
Odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka ALT+59 Středník

31 × ALT Krát

32 číslovky Malé číslovky se v textu vypisují slovy jedna kniha
devět rohlíků číslovky

33 Čas se v češtině správně zapisuje s tečkou mezi hodinami a minutami
(např :01, tj. HH.MM:SS). čas

34 čas 2.08:15 – dvě hodiny, osm minut a patnáct sekund
6.10 – šest hodin a deset minut 6:10 – šest minut a deset sekund 1:10,13 – jedna minuta, deset sekund a třináct setin (sekundy) 9,76 – devět sekund a sedmdesát šest setin (sekundy) 5.13:24,7 – pět hodin, třináct minut, dvacet čtyři sekund a sedm desetin (sekundy) čas

35 23. 3.  v osobní, soukromé korespondenci, na peněžních dokladech, v právních písemnostech a obecně v souvislém textu při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích apod. 23. března 2006 – u důležitých časových údajů se upřednostňuje slovní forma datum

36 MUDr. , MVDr. , PhDr. , PaedDr. , PharmDr. , JUDr. , ThDr. , PhMr
MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., PharmDr., JUDr., ThDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr., CSc., DrSc., Ing. arch. akad. arch., ak. mal., ak. soch., prof., doc. CSc., DrSc., DSc., Ph.D., Th.D (za jménem) Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., tituly

37 Pro nadpisy se v textovém editoru zásadně používají styly
Pro nadpisy se v textovém editoru zásadně používají styly. Díky nim mají odstavce jednotný vzhled a lze z nich automaticky vygenerovat obsah. nadpisy

38 Mezi slovy je VŽDY jen JEDNA mezera
Mezi slovy je VŽDY jen JEDNA mezera. Sloupce nebo odsazení vytváříme pomocí tabelátorů, tabulek, zarážek. mezera

39 V textovém editoru klávesa Enter ukončuje pouze odstavec (ne tedy řádek). Počítač tak může nechat slova „přetékat“ přes konce řádků, když něco přidáme nebo smažeme. enter

40 V krátkém textu lze použít bezpatková písma (např
V krátkém textu lze použít bezpatková písma (např. Arial pro prezentace). V delších textech se však používá patkové písmo, protože patky vedou oči při čtení řádku (např. Times Roman), Arial Times písmo

41 V celém textu by se měl používat jen jeden font (střídání ruší čtenáře).
Pro zvýraznění se používají různé řezy (tučné, kurzíva), které však nekombinujeme a používáme střídmě. Text text písmo

42 zvýraznění Hlavním způsobem pro zvýraznění je kurzíva a tučné písmo
Nepostačuje-li ke zvýraznění kurzíva, lze využít nadpisy a členění textu do odstavců. Podtrhávání není vhodné, lze pak zaměnit s hypertextovým odkazem zvýraznění

43 Různé Špatně: Všichni,kdo / Všichni , kdo / Všichni ,kdo / Pozor !
Správně: Všichni, kdo / Pozor! Špatně: Bush(USA) řekl / Bush ( USA ) řekl / Bush( USA) řekl Správně: Bush (USA) řekl Špatně: G.W. Bush / G.W.Bush / s.r.o. / MUDr.Novák Správně: G. W. Bush / s. r. o. / MUDr. Novák Špatně: Založil firmu Acme, s. r. o.. Správně: Založil firmu Acme, s. r. o. Různé

44 Špatně 123.5 12345,67890 Správně 123,5 12 345,678 90 Různé

45 Jednotky nejsou odděleny mezerou, pokud číslo a jednotka vystupují v pozici přídavného jména. Příklady: 10% růst = desetiprocentní růst 12° pivo = dvanáctistupňové pivo 100km úsek = stokilometrový úsek Různé

46 Různé Svah má sklon 10°. Svah má sklon 10 stupňů.
V záhlavích tabulek se jednotky uvádějí v hranatých závorkách. Příklad strom výška [m] buk 40 olše 25 Svah má sklon 10°. Svah má sklon 10 stupňů. Sjíždíme 45° svah. Sjíždíme 45stupňový svah. Různé

47 Různé Čárka se používá např. pro jednoduché seznamy pojmů.
Mezi naše nejoblíbenější alkoholické nápoje patří: pivo, víno, slivovice, skotská whisky. Různé

48 Různé Mezi nejznámější citáty Karla Čapka patří:
Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Čas je největší síla života. Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků. Různé

49 Odstavce se v textu zvýrazňují, např
Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva nebo zvětšenými mezerami mezi odstavci Některé odstavce, např. nadpisy, musí být svázány s následujícími odstavci. K tomu se požívá vlastnost "svázat s následujícím" (FORMÁT/ODSTAVEC, záložka TOK TEXTU) Vlastnost "kontrola osamocených řádků"  zabraňuje vytváření "vdov" a "sirotků" - Vdova je jeden řádek odstavce, který zůstane dole na stránce, zatímco zbytek odstavce je na další stránce - Sirotek je jeden řádek odstavce, který přeteče na další stranu, zatímco většina odstavce zůstane na straně předchozí Různé

50 Před dočasnou úpravou vlastností odstavce (FORMÁT/ODSTAVEC apod
Před dočasnou úpravou vlastností odstavce (FORMÁT/ODSTAVEC apod.) preferujeme používání stylů odstavců Různé

51 Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např
Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN Různé

52 Různé Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed,
měl by být spodní řádek nejkratší. Různé

53 Pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek
(název dokumentu atd.), měl by být umístěn v optickém středu, který je kousek nad středem geometrickým. Různé

54 Nejdůležitější  nadpisy nebo obrázky by měly být v textu umístěny na tzv. zlatém řezu. To  je průsečík pomyslných linek přibližně v 1/3 a 2/3 výšky i šířky stránky Různé

55

56 Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince
Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo někam hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy. Různé

57 Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka. Různé

58 Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou
Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu. Různé

59 Na začátku referátu, článku atp
Na začátku referátu, článku atp. by měl být jeden odstavec odlišným písmem (např. kurzívou). V něm by měl být stručně popsán obsah následujícího textu (co se člověk dále dozví – anotace). Různé


Stáhnout ppt "Typografie."

Podobné prezentace


Reklamy Google