Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Znaků je více než 100 tisíc Na klávesnici jen několik set (méně než 1 %) Ostatní znaky lze zapsat pomocí Altu (např. Alt + 8477 = ℝ ; Alt + 84777 = )

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Znaků je více než 100 tisíc Na klávesnici jen několik set (méně než 1 %) Ostatní znaky lze zapsat pomocí Altu (např. Alt + 8477 = ℝ ; Alt + 84777 = )"— Transkript prezentace:

1

2 Znaků je více než 100 tisíc Na klávesnici jen několik set (méně než 1 %) Ostatní znaky lze zapsat pomocí Altu (např. Alt + 8477 = ℝ ; Alt + 84777 = )

3 Obyčejná – pomocí mezerníku Zúžená – např. pro oddělení tisíců v čísle Nezalomitelná – aby se nedělila slova v textu

4 Alt + 0160 Vkládá se na místa, kde nesmí dojít k zalomení Ve Wordu CTRL + SHIFT + MEZERNIK

5 * Děti si hrály v lese. * 450 ml * 2 000 lidí * 80 %

6

7 Mezera nenásleduje před nimi Mezera následuje za nimi Pokud je na konci věty zkratka, tak se tečka neopakuje. text, tak text atd. Text atd..

8 V typografii rozlišujeme Spojovník (rozdělovník) Pomlčka Minus, plus Na klávesnici je pouze spojovník - – − +

9 Alt + 45 Použití při dělení slov na konci řádků na konci slov, která mají pokračování jinde pěti- a šestiúhelník u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost Frýdek-Místek připojení částice „-li“ Sází se vždy bez mezer -

10 červeno-žlutý svetr česko-anglický slovník léčebně-preventivní propan-butan Praha-Východ

11 Alt + 0150 Použití nahrazuje spojky nebo předložky („a“, „od“, „do“, „proti“) místo nuly v psaní peněžních částek (Kč 120,–) naznačuje přestávku v řeči při opakování stejného výrazu jako odrážka v seznamech Pokud nahrazuje spojky nebo předložku a oba výrazy jsou jednoslovné, sází se bez mezer, jinak se odděluje mezerami z obou stran –

12 Třicetiletá válka probíhala v letech 1618–1648. trenérská dvojice Martinec–Houdek William Shakespeare (1564–1616) vlak Praha–Olomouc utkání Praha – Mladá Boleslav

13 Alt + 8722 Použití Záporná čísla (přiléhá k číslu) Odčítání (odděluje se mezerami) Teplota klesla na −12 °C. 12 − 4 = 8 −

14

15 * Alt + 0133 * Nejedná se o 3 tečky, ale o samostatný znak * Použití * Neúplný výčet, nedokončená myšlenka * Vynechání části textu * Sází se stejně jako běžná tečka * Word nahradí tři tečky trojtečkou

16 * Pokud zítra tu omluvenku nepřineseš, tak… * Vezměte si s sebou sportovní oblečení (tričko, kraťasy…). * Pořád jsme opakovali: jedna, dva, tři, …, deset, … až do dvaceti.

17 Sází se rovnou k textu, bez mezer Při vnoření se používají jednoduché a ruské Použití Přímá řeč Citace Ironie

18 Počáteční – dole, 99 resp. 9 Koncová – nahoře, 66 resp. 6 „“‚‘ Petr potřásl hlavou: „Snažila se mě přesvědčit“.

19 * Počáteční – šipka doprava * Koncová – šipka doleva »« ›‹ * Petr potřásl hlavou: „Snažila se mě přesvědčit, že táta povídal »Do večera ať je to nádobí umyté!«“

20 * Obrácené ruské * Počáteční – šipka doleva * Koncová – šipka doprava «»‹›

21 Alt + 0146 Použití naznačuje vypuštění hlásky na konci slova (nejčastěji v příčestích minulých) při vynechání prvních dvou číslic letopočtu sněd’ mi večeři (= snědl) viděl’s (=viděl jsi) ’80 ’

22 * Mezery se píší z vnějšku, zevnitř nikoliv * Typy: kulaté, hranaté, složené a ostré * Při zanoření se je vhodné použít jiný typ; obvykle se zanořují naopak než v mate-matice * Pokud obsahují celou větu, tak se koncové znaménko píše dovnitř

23 Micinka si lehla na polštář (taková ta věc, na které se spí). Micinka si lehla na polštář. (Polštář je taková ta věc, na které se spí.) Výrazy končící na -ismus (např. stalinismus [politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem {sovětský diktátor v letech 1927–1953}]) vyslovujeme obvykle [-izmus].

24

25 Tvořeny spojením čísla a dalšího slova nebo značky Mezi číslo a následující výraz se nepíše mezera ani pomlčka Nevkládá se koncová část čísla (-ti, -mi) 8% = 8procentní roztok 12° = 12stupňové pivo 5m = 5metrový skok 6V = 6voltová baterie 20× = 20krát x-procentní n-tá odmocnina

26 * 8% = 8procentní roztok * 12° = 12stupňové pivo * 5m = 5metrový skok * 6V = 6voltová baterie * 20× = 20krát * x-procentní * n-tá odmocnina

27 Jednotka se od čísla odděluje nezalomitelnou mezerou Nevkládá se koncová část čísla (-ti, -mi) 12 m, 10 kg, 100 kWh, 6 °C, 14 %, 17 let od 5 do 8 h (špatně: od 5-ti do 8-mi h) ve 14 letech

28 Pokud stojí samostatně, tak se mezi ně a číslo nepíše mezera ° ′ ″ Stupeň, minuta, vteřina Venku je teplota −8 °C. (mínus osm stupňů Celsia, mezera před °) Preferuji 12° pivo. (dvanáctistupňové, mezera za °) Kolmice svírají úhel 90°. (devadesát stupňů, bez mezery [je přípustná i varianta s mezerou])

29 Nejčastěji po citoslovci Nebo po větě zvolací V češtině se odděluje zúženou mezerou Ve francouzštině se odděluje mezerou Ve španělštině se nejenom znakem končí, ale i věta obráceným vykřičníkem začíná Dvojitý vykřičník !! – důraz na větu nebo slovo (více vykřičníků pravidla pravopisu nepodporují) !

30 Funkčně mezi čárkou a tečkou Odděluje části jedné věty, ale výrazněji než čárka ALT+59 ;

31 ALT + 0215 ×

32 * Malé číslovky se v textu vypisují slovy * jedna kniha * devět rohlíků

33 * Čas se v češtině správně zapisuje s tečkou mezi hodinami a minutami * (např. 22.31:01, tj. HH.MM:SS).

34 * 2.08:15 – dvě hodiny, osm minut a patnáct sekund * 6.10 – šest hodin a deset minut * 6:10 – šest minut a deset sekund * 1:10,13 – jedna minuta, deset sekund a třináct setin (sekundy) * 9,76 – devět sekund a sedmdesát šest setin (sekundy) * 5.13:24,7 – pět hodin, třináct minut, dvacet čtyři sekund a sedm desetin (sekundy)

35 * 23. 3. 2006 - v osobní, soukromé korespondenci, na peněžních dokladech, v právních písemnostech a obecně v souvislém textu * 23.03.2006 - při vyplňování rubrik, v odvolacích údajích apod. * 23. března 2006 – u důležitých časových údajů se upřednostňuje slovní forma

36 * MUDr., MVDr., PhDr., PaedDr., PharmDr., JUDr., ThDr., PhMr., RNDr., Ing., Bc., Mgr., CSc., DrSc., Ing. arch. * akad. arch., ak. mal., ak. soch., prof., doc. * CSc., DrSc., DSc., Ph.D., Th.D (za jménem) * Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.,

37 * Pro nadpisy se v textovém editoru zásadně používají styly. Díky nim mají odstavce jednotný vzhled a lze z nich automaticky vygenerovat obsah.

38 * Mezi slovy je VŽDY jen JEDNA mezera. Sloupce nebo odsazení vytváříme pomocí tabelátorů, tabulek, zarážek.

39 * V textovém editoru klávesa Enter ukončuje pouze odstavec (ne tedy řádek). Počítač tak může nechat slova „přetékat“ přes konce řádků, když něco přidáme nebo smažeme.

40 * V krátkém textu lze použít bezpatková písma (např. Arial pro prezentace). * V delších textech se však používá patkové písmo, protože patky vedou oči při čtení řádku (např. Times Roman),

41 * V celém textu by se měl používat jen jeden font (střídání ruší čtenáře). * Pro zvýraznění se používají různé řezy (tučné, kurzíva), které však nekombinujeme a používáme střídmě.

42 * Hlavním způsobem pro zvýraznění je kurzíva a tučné písmo * Nepostačuje-li ke zvýraznění kurzíva, lze využít nadpisy a členění textu do odstavců. * Podtrhávání není vhodné, lze pak zaměnit s hypertextovým odkazem

43 * Špatně: Všichni,kdo / Všichni, kdo / Všichni,kdo / Pozor ! * Správně: Všichni, kdo / Pozor! * Špatně: Bush(USA) řekl / Bush ( USA ) řekl / Bush( USA) řekl * Správně: Bush (USA) řekl * Špatně: G.W. Bush / G.W.Bush / s.r.o. / MUDr.Novák * Správně: G. W. Bush / s. r. o. / MUDr. Novák * Špatně: Založil firmu Acme, s. r. o.. * Správně: Založil firmu Acme, s. r. o.

44 Špatně 123.5 1.000.000 3000 0000 12345,67890 Správně 123,5 1 000 000 30 000 000 12 345,678 90

45 * Jednotky nejsou odděleny mezerou, pokud číslo a jednotka vystupují v pozici přídavného jména. Příklady: * 10% růst = desetiprocentní růst * 12° pivo = dvanáctistupňové pivo * 100km úsek = stokilometrový úsek

46 * V záhlavích tabulek se jednotky uvádějí v hranatých závorkách. Příklad Svah má sklon 10°. Svah má sklon 10 stupňů. Sjíždíme 45° svah. Sjíždíme 45stupňový svah.

47 * Čárka se používá např. pro jednoduché seznamy pojmů. Mezi naše nejoblíbenější alkoholické nápoje patří: pivo, víno, slivovice, skotská whisky.

48 Mezi nejznámější citáty Karla Čapka patří: Mladá generace má pocit, že s ní přichází lepší svět. Stará garda má pocit, že s ní ten lepší svět odchází. Čas je největší síla života. Humor je nejdemokratičtější z lidských zvyků.

49 Odstavce se v textu zvýrazňují, např. odsazením prvního řádku zleva nebo zvětšenými mezerami mezi odstavci Některé odstavce, např. nadpisy, musí být svázány s následujícími odstavci. K tomu se požívá vlastnost "svázat s následujícím" (FORMÁT/ODSTAVEC, záložka TOK TEXTU) Vlastnost "kontrola osamocených řádků" zabraňuje vytváření "vdov" a "sirotků" - Vdova je jeden řádek odstavce, který zůstane dole na stránce, zatímco zbytek odstavce je na další stránce - Sirotek je jeden řádek odstavce, který přeteče na další stranu, zatímco většina odstavce zůstane na straně předchozí

50 Před dočasnou úpravou vlastností odstavce (FORMÁT/ODSTAVEC apod.) preferujeme používání stylů odstavců

51 Pro nadpisy používáme bezpatkové písmo, např. ARIAL, pro základní texty patkové, např. TIMES NEW ROMAN

52 Pokud zarovnáváme několik řádků pod sebou na střed, měl by být spodní řádek nejkratší.

53 Pokud strana obsahuje jeden dominantní prvek (název dokumentu atd.), měl by být umístěn v optickém středu, který je kousek nad středem geometrickým.

54 Nejdůležitější nadpisy nebo obrázky by měly být v textu umístěny na tzv. zlatém řezu. To je průsečík pomyslných linek přibližně v 1/3 a 2/3 výšky i šířky stránky

55

56 Pokud je v textu více obrázků, měly by jejich okraje být v lince. Pokud je na obrázku pohybující se předmět nebo někam hledící člověk, měl by pohyb (pohled) směřovat dovnitř knihy.

57 Popisy obrázků se umísťují do textových polí pod obrázky, píší se menším písmem, než je základní text (někdy i kurzívou) a nepíše se za nimi tečka.

58 Dlouhé „šedé“ texty lidé dnes vůbec nečtou. Proto by text měl být výrazně členěn pomocí nadpisů, odstavců atp. a měl by mít na první pohled zřejmou strukturu.

59 Na začátku referátu, článku atp. by měl být jeden odstavec odlišným písmem (např. kurzívou). V něm by měl být stručně popsán obsah následujícího textu (co se člověk dále dozví – anotace).


Stáhnout ppt "Znaků je více než 100 tisíc Na klávesnici jen několik set (méně než 1 %) Ostatní znaky lze zapsat pomocí Altu (např. Alt + 8477 = ℝ ; Alt + 84777 = )"

Podobné prezentace


Reklamy Google