Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dokonalost v detailech

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dokonalost v detailech"— Transkript prezentace:

1 Dokonalost v detailech
Typografie na webu

2 Znak Binární kód Byte Byte Znak č

3 Znak Dohromady tvoří text Velmi mnoho Velmi podobné
Jednoznačná identifikace = unicode kód (např. ℝ = U+211D)

4 Zápis speciálních znaků
Znaků je více než 100 tisíc Na klávesnici jen několik set (méně než 1 %) Ostatní znaky lze zapsat pomocí Altu (např. Alt = ℝ = U+211D) V HTML lze použít entity

5 Mezery Obyčejná – pomocí mezerníku Zúžená – na webu nepoužitelná
Nezalomitelná

6 Nezalomitelná mezera U+00A0,  , Alt + 0160
Vkládá se na místa, kde nesmí dojít k zalomení řádku

7 Nezalomitelná mezera – příklady
Děti si hrály v lese. 450 ml 2 000 lidí 80 %

8 Interpunkce

9 Tečka, dvojtečka, čárka, …
Mezera nenásleduje před nimi Mezera následuje za nimi Pokud je na konci věty zkratka, tak se tečka neopakuje.

10 Pomlčka, spojovník, minus
V typografii rozlišujeme Spojovník (rozdělovník) Půlčtverčíková pomlčka Čtverčíková pomlčka Minus Na klávesnici je pouze spojovník

11 Pomlčka, spojovník, minus
- – — − + Spojovník, půlčtverčíková pomlčka, čtverčíková pomlčka, minus, plus

12 Spojovník -

13 Spojovník U+002D, Alt + 45 Použití Sází se vždy bez mezer
při dělení slov na konci řádků na konci slov, která mají pokračování jinde pěti- a šestiúhelník u složenin vyjadřujících podvojnost nebo vzájemnost Frýdek-Místek připojení částice „-li“ Sází se vždy bez mezer

14 Spojovník – Příklady červeno-žlutý svetr česko-anglický slovník
léčebně-preventivní propan-butan Praha-Východ

15 Půlčtverčíková pomlčka

16 Půlčtverčíková pomlčka
U+2013, –, Alt Použití nahrazuje spojky nebo předložky („a“, „od“, „do“, „proti“) místo nuly v psaní peněžních částek (Kč 120,–) naznačuje přestávku v řeči při opakování stejného výrazu jako odrážka v seznamech Pokud nahrazuje spojky nebo předložku a oba výrazy jsou jednoslovné, sází se bez mezer, jinak se odděluje mezerami z obou stran

17 Půlčtverčíková pomlčka – příklady
Třicetiletá válka probíhala v letech 1618–1648. trenérská dvojice Martinec–Houdek William Shakespeare (1564–1616) vlak Praha–Olomouc utkání Praha – Mladá Boleslav

18 Čtverčíková pomlčka

19 Čtverčíková pomlčka U+2014, —, Alt + 0151
2× delší než normální pomlčka Používá se pouze ve zvláštních případech, kdy vypadá opticky lépe

20 Minus

21 Minus U+2212, −, Alt + 8722 Použití
Záporná čísla (přiléhá k číslu) Odčítání (odděluje se mezerami)

22 Minus – příklady Teplota klesla na −12 °C. 12 − 4 = 8

23 Výpustka, trojtečka

24 Výpustka, trojtečka U+2026, …, Alt + 0133
Nejedná se o 3 tečky, ale o samostatný znak Použití Neúplný výčet, nedokončená myšlenka Vynechání části textu Sází se stejně jako běžná tečka

25 Výpustka, trojtečka – příklady
Pokud zítra tu omluvenku nepřineseš, tak… Vezměte si s sebou sportovní oblečení (tričko, kraťasy…). Pořád jsme opakovali: jedna, dva, tři, …, deset, … až do dvaceti.

26 Uvozovky Sází se rovnou k textu, bez mezer
Při vnoření se používají jednoduché a ruské Použití Přímá řeč Citace Ironie

27 Uvozovky – příklady Petr potřásl hlavou: „Snažila se mě přesvědčit: ‚Táta ráno povídal: »Do večera ať je to nádobí umyté!«‘“

28 „“ ‚‘ České uvozovky Počáteční – dole, 99 resp. 9
Koncová – nahoře, 66 resp. 6 „“ ‚‘

29 «» ‹› Francouzské uvozovky Počáteční – šipka doleva
Koncová – šipka doprava «» ‹›

30 »« ›‹ Ruské uvozovky Obrácené francouzské Počáteční – šipka doprava
Koncová – šipka doleva »« ›‹

31 Apostrof

32 Apostrof U+2019, ’, Alt + 0146 Použití
naznačuje vypuštění hlásky na konci slova (nejčastěji v příčestích minulých) při vynechání prvních dvou číslic letopočtu (pouze do roku 1999)

33 Závorky Mezery se píší z vnějšku, zevnitř nikoliv
Typy: kulaté, hranaté, složené a ostré Při zanoření se vhodné použít jiný typ; obvykle se zanořují naopak než v mate-matice Pokud obsahují celou větu, tak se koncové znaménko píše dovnitř

34 Závorky – příklady Micinka si lehla na polštář (taková ta věc, na které se spí). Micinka si lehla na polštář. (Polštář je taková ta věc, na které se spí.) Výrazy končící na -ismus (např. stalinismus [politická teorie a praxe spjatá s J. V. Stalinem {sovětský diktátor v letech 1927–1953}]) vyslovujeme obvykle [-izmus].

35 Další typografická pravidla

36 Psaní složených číselných výrazů
Tvořeny spojením čísla a dalšího slova nebo značky Mezi číslo a následující výraz se nepíše mezera ani pomlčka Nevkládá se koncová část čísla (-ti, -mi)

37 Psaní složených číselných výrazů
8% = 8procentní roztok 12° = 12stupňové pivo 5m = 5metrový skok 6V = 6voltová baterie 20× = 20krát x-procentní n-tá odmocnina

38 Psaní jednotek Jednotka se od čísla odděluje nezalomitel-nou mezerou
Nevkládá se koncová část čísla (-ti, -mi)

39 Psaní jednotek – příklady
12 m, 10 kg, 100 kWh, 6 °C, 14 %, 17 let od 5 do 8 h (špatně: od 5-ti do 8-mi h) ve 14 letech

40 Stupně, minuty a vteřiny
° ′ ″ Stupeň, minuta, vteřina

41 Stupně, minuty a vteřiny
Pokud stojí samostatně, tak se mezi ně a číslo nepíše mezera

42 Stupně, minuty a vteřiny – příklady
Venku je teplota −8 °C. (mínus osm stupňů Celsia, mezera před °) Preferuji 12° pivo. (dvanáctistupňové, mezera za °) Kolmice svírají úhel 90°. (devadesát stupňů, bez mezery [je přípustná i varianta s mezerou])

43 Využití kaskádových stylů

44 Font-family Rodina písma Nutné deklarovat obecnou rodinu písma
Pro delší texty na webu ideální sans-serif

45 Font-size Velikost textu Kvůli přístupnosti vhodné udávat v em.

46 Font-weight Tučnost textu Hodnoty bold nebo normal

47 Font-variant Kapitálky Hodnoty small-caps a normal

48 Font-style Kurzíva Hodnoty italic nebo normal

49 Line-height Řádkování Ideální hodnoty mezi 1.0 a 1.5

50 Sazba Na webu má smysl zarovnávat text pouze doleva (text-align: left;) Pro vyznačování se používá tag <strong> nebo <em>, lze i prostrkat (letter-spacing) nebo použít kapitálky (font-variant)

51 Nadpisy a odstavce Potřeba nastavit vnější okraje, aby se nadpis opticky vázal k odstavci, např.: p {margin: 0 0 1em 0;} h1 {margin: em 0;} České odstavce mají odsazený první řádek (text-indent)

52 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Dokonalost v detailech"

Podobné prezentace


Reklamy Google