Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obecná geologie Třídění půd Třídění půd 1) půdní druhy: - rozlišení půd podle velikosti zrn = zrnitosti (obsahu jílnatých částic) - velikost zrna rozhoduje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obecná geologie Třídění půd Třídění půd 1) půdní druhy: - rozlišení půd podle velikosti zrn = zrnitosti (obsahu jílnatých částic) - velikost zrna rozhoduje."— Transkript prezentace:

1 Obecná geologie Třídění půd Třídění půd 1) půdní druhy: - rozlišení půd podle velikosti zrn = zrnitosti (obsahu jílnatých částic) - velikost zrna rozhoduje o schopnosti vsakovat a zadržovat vodu v půdě - rozlišujeme půdy - písčité (lehké) - hlinité (střední) - jílovité (těžké) - přechodné typy (hlinito - písčité, hlinito - jílovité…) Zpracoval: ing. Pavel Králík

2 Obecná geologie - písčité půdy - relativně velké zrno (písek) - špatná schopnost zadržovat vodu - velmi lehké půdy - vhodné pro pěstování méně náročných plodin (réva vinná, borovice) http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_10/546.jpg /http://www.kvetenacr.cz/obrazky/katalog/_10/546.jpg / 1.7.2011

3 Obecná geologie - hlinité půdy - menší zrno než písečné půdy (drobtovitá struktura) - dobrá míra vsakování (půdní kapiláry) - středně těžké - vhodné pro zemědělské využití http://us.123rf.com/400wm/400/400/vikiri/vikiri0906/vikiri090600004/4945640-okraji- rokle-s-hlinit--p-da-a-louku-s-zelen--tr-vy-p--rodn--pozad.jpg /http://us.123rf.com/400wm/400/400/vikiri/vikiri0906/vikiri090600004/4945640-okraji- rokle-s-hlinit--p-da-a-louku-s-zelen--tr-vy-p--rodn--pozad.jpg / 1.7.2011

4 Obecná geologie - půdy jílovité - malé půdní zrno (vysoký podíl jílnatých částic) - špatná propustnosti vody (vysoká sléhatelnost - tvrdé) - těžké půdy - méně vhodné pro pěstování http://img.aktualne.centrum.cz/336/41/3364 132-eroze-pudy.jpg /http://img.aktualne.centrum.cz/336/41/3364 132-eroze-pudy.jpg / 1.7.2011

5 Obecná geologie 2) půdní typy: - dělení půd podle půdního profilu - půdní profil si lze představit jako řez půdou, pro který je typické určité uspořádání půdních horizontů (vrstev půdy) - půdní typy se liší stavbou, mocností, barvou, obsahem humusu - rozlišujeme půdy – černozemě ČM - hnědozemě HM - hnědé půdy HP - rendziny Re - podzolové půdy PP - nivní půdy NP

6 Obecná geologie - černozemě - půdy v nížinách - nejúrodnější půdy s vysokým obsahem humusu - obsahují hodně živin, vhodné pro zemědělství a pro náročné plodiny (pšenice, kukuřice, slunečnice) - černá až hnědočerná barva, matečnou horninou je převážně spraš - Poohří, Polabí, Haná, Králov u Uh. Brodu http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Bla ck_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg/300px- Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg /http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Bla ck_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg/300px- Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg / 1.7.2011

7 Obecná geologie - hnědozemě - úrodné půdy - méně živin než černozemě – dohnojují se - lemují černozemě - hnědé až načervenalé - v suchých létech lepší výnosy než černozemě - u nás Plzeňsko, Orlicko, Opavsko, okolí Berounky http://www.herber.webz.cz/www_slovakia/obrazky/pudy_sk/Hnedozem.jpghttp://www.herber.webz.cz/www_slovakia/obrazky/pudy_sk/Hnedozem.jpg /1.7.2011

8 Obecná geologie - hnědé půdy - nejrozšířenější půdy v ČR (cca 42%) - vznik v místech, kde byly původně listnaté lesy - kyselé, zbarveny do hněda - středně úrodné, méně živin, špatně propustné pro vodu - potřeba hnojit, pěstují se na nich méně náročné plodiny ( řepa, řepka) - výskyt téměř v celé ČR ( nejvíce povodí Labe a Moravy) http://us.123rf.com/400wm/400/400/Gudella/Gudella0612/Gudella061200003/650388-textura- hromadu-hn-d--p-dy.jpg /http://us.123rf.com/400wm/400/400/Gudella/Gudella0612/Gudella061200003/650388-textura- hromadu-hn-d--p-dy.jpg / 1.7.2011

9 Obecná geologie http://www.google.cz/imgres?num=10&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=uqv4OQ6FaSckMM:&imgrefurl=http://apuri.rajce.idnes.cz/zmensene_obrazky_pudni_typy/&docid=7i4jLQNzQHuPCM&imgurl= http://img4.rajce.idnes.cz/d0405/1/1408/1408696_641bdcb8ae775cb5c9f72c194e04a892/images/reziva_puda_a_podzol.jpg&w=700&h=485&ei=2rDsT4TYIKmk4ATk- 7CWBQ&zoom=1&iact=rc&dur=376&sig=116471538496756219095&sqi=2&page=1&tbnh=160&tbnw=231&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:102&tx=132&ty=45http://www.google.cz/imgres?num=10&um=1&hl=cs&biw=1280&bih=933&tbm=isch&tbnid=uqv4OQ6FaSckMM:&imgrefurl=http://apuri.rajce.idnes.cz/zmensene_obrazky_pudni_typy/&docid=7i4jLQNzQHuPCM&imgurl= http://img4.rajce.idnes.cz/d0405/1/1408/1408696_641bdcb8ae775cb5c9f72c194e04a892/images/reziva_puda_a_podzol.jpg&w=700&h=485&ei=2rDsT4TYIKmk4ATk- 7CWBQ&zoom=1&iact=rc&dur=376&sig=116471538496756219095&sqi=2&page=1&tbnh=160&tbnw=231&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:6,s:0,i:102&tx=132&ty=45 1.7.2011

10 Obecná geologie - rendziny (vápenaté půdy) - vznik na vápencích - málo humusu, vyšší obsah větších zrn - zbarveny tmavě - v zemědělství využity jako louky - u nás v oblasti krasu (Moravský kras, Český kras) http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/kozethat/rendzina1.jpg /http://www.uni-miskolc.hu/~ecodobos/ktmcd1/kozethat/rendzina1.jpg / 1.7.2011

11 Obecná geologie - podzolové půdy - nejkyselejší půdy, chudé na živiny a humus - výskyt na pahorkatinách a hornatinách (pod jehličnatými lesy) - zbarveny do popelavě šedé barvy - u nás v okrajových pohořích České vysočiny, Českomoravské vrchoviny, Beskyd http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/pic/0a000001-b483-b89a.jpg /http://gynome.nmnm.cz/gisvysociny/pic/0a000001-b483-b89a.jpg / 1.7.2011

12 Obecná geologie - nivní půdy - vznik okolo řek v nížinách, pravidelně zaplavovány, tvořeny naplaveninami, v zemědělství pouze jako louky a pastviny - u nás Pomoraví, Poodří, Polabí http://www.mineralogie-puchnerova.estranky.cz/img/original/81/nivni-puda.jpg /http://www.mineralogie-puchnerova.estranky.cz/img/original/81/nivni-puda.jpg / 1.7.2011

13 Obecná geologie 1. Jaké znáte typy půd a podle čeho se dělí? 2. Jaké znáte půdní druhy a podle čeho se dělí? 3. Které půdy jsou nejúrodnější a proč? 4. Který půdní druh je nejrozšířenější v ČR, podle čeho ho poznáte?


Stáhnout ppt "Obecná geologie Třídění půd Třídění půd 1) půdní druhy: - rozlišení půd podle velikosti zrn = zrnitosti (obsahu jílnatých částic) - velikost zrna rozhoduje."

Podobné prezentace


Reklamy Google