Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpracoval: ing. Pavel Králík

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpracoval: ing. Pavel Králík"— Transkript prezentace:

1 Zpracoval: ing. Pavel Králík
Obecná geologie Zpracoval: ing. Pavel Králík Třídění půd 1) půdní druhy: - rozlišení půd podle velikosti zrn = zrnitosti (obsahu jílnatých částic) - velikost zrna rozhoduje o schopnosti vsakovat a zadržovat vodu v půdě - rozlišujeme půdy - písčité (lehké) - hlinité (střední) - jílovité (těžké) - přechodné typy (hlinito - písčité, hlinito - jílovité…)

2 Obecná geologie - písčité půdy - relativně velké zrno (písek)
- špatná schopnost zadržovat vodu - velmi lehké půdy - vhodné pro pěstování méně náročných plodin (réva vinná, borovice) /

3 Obecná geologie - hlinité půdy
- menší zrno než písečné půdy (drobtovitá struktura) - dobrá míra vsakování (půdní kapiláry) - středně těžké - vhodné pro zemědělské využití /

4 Obecná geologie - půdy jílovité
- malé půdní zrno (vysoký podíl jílnatých částic) - špatná propustnosti vody (vysoká sléhatelnost - tvrdé) - těžké půdy - méně vhodné pro pěstování /

5 Obecná geologie 2) půdní typy: - dělení půd podle půdního profilu
- půdní profil si lze představit jako řez půdou, pro který je typické určité uspořádání půdních horizontů (vrstev půdy) - půdní typy se liší stavbou, mocností, barvou, obsahem humusu - rozlišujeme půdy – černozemě ČM - hnědozemě HM - hnědé půdy HP - rendziny Re - podzolové půdy PP - nivní půdy NP

6 Obecná geologie - půdy v nížinách
- černozemě - půdy v nížinách - nejúrodnější půdy s vysokým obsahem humusu - obsahují hodně živin, vhodné pro zemědělství a pro náročné plodiny (pšenice, kukuřice, slunečnice) - černá až hnědočerná barva, matečnou horninou je převážně spraš - Poohří, Polabí, Haná, Králov u Uh. Brodu /

7 Obecná geologie - hnědozemě - úrodné půdy
- méně živin než černozemě – dohnojují se - lemují černozemě - hnědé až načervenalé - v suchých létech lepší výnosy než černozemě - u nás Plzeňsko, Orlicko, Opavsko, okolí Berounky /

8 Obecná geologie - hnědé půdy - nejrozšířenější půdy v ČR (cca 42%)
- vznik v místech, kde byly původně listnaté lesy - kyselé, zbarveny do hněda - středně úrodné, méně živin, špatně propustné pro vodu - potřeba hnojit, pěstují se na nich méně náročné plodiny ( řepa, řepka) - výskyt téměř v celé ČR ( nejvíce povodí Labe a Moravy) /

9 Obecná geologie

10 Obecná geologie - rendziny (vápenaté půdy) - vznik na vápencích
- málo humusu, vyšší obsah větších zrn - zbarveny tmavě - v zemědělství využity jako louky - u nás v oblasti krasu (Moravský kras, Český kras) /

11 Obecná geologie - podzolové půdy
- nejkyselejší půdy, chudé na živiny a humus - výskyt na pahorkatinách a hornatinách (pod jehličnatými lesy) - zbarveny do popelavě šedé barvy - u nás v okrajových pohořích České vysočiny, Českomoravské vrchoviny, Beskyd /

12 Obecná geologie - nivní půdy
- vznik okolo řek v nížinách, pravidelně zaplavovány, tvořeny naplaveninami, v zemědělství pouze jako louky a pastviny - u nás Pomoraví, Poodří, Polabí /

13 Obecná geologie 1. Jaké znáte typy půd a podle čeho se dělí?
2. Jaké znáte půdní druhy a podle čeho se dělí? 3. Které půdy jsou nejúrodnější a proč? 4. Který půdní druh je nejrozšířenější v ČR, podle čeho ho poznáte?


Stáhnout ppt "Zpracoval: ing. Pavel Králík"

Podobné prezentace


Reklamy Google