Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 1 Švýcarský solvenční test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 1 Švýcarský solvenční test."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 1 Švýcarský solvenční test

2 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 2 Obsah 1.Úvod 2.Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví 3.Solvency II / švýcarský solventní test 4.Kompetence odpovědného pojistného matematika 5.Hlavní principy švýcarského solvenčního testu 6.Ocenění aktiv 7.Ocenění pasiv 8.Scénáře 9.Výsledky 10.Dokumentace

3 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 3  Alena Koubová  Matematická statistika, Karlova Univerzita, Praha  Od roku 1991 Švýcarsko  Odpovědná aktuárka pro 16 společností – zdravotní, neživotní pojišťovny, 1 zajišťovna  4 švýcarské solvenční testy  E-mail: a.kouba@rvk.ch Úvod

4 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 4 Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté závazky, tj. uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí. Solventnost

5 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 5 Solvency II je založená na reálném ocenění aktiv a pasiv pojišťovny Solvency II včleňuje diversifikaci do modelů Solvency II umožňuje vytvoření kompletního vnitřního modelu pojišťovny Směřuje k optimalizaci vlastního kapitálu Klade vyšší kvalitativní požadavky na řízení rizik Má detailní požadavky na zveřejňování informací a reporting 2. Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví

6 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 6 Minimum Capital Requirements (MCR) – absolutní minimální přirážka Solvency Capital Requirements (SCR) - ekonomický kapitál -zohlednění všech kvantifikovatelných rizik pojišťovny -úroveň kapitálu jež umožní absorbování neočekávaných ztrát a tudíž poskytne rozumnou jistotu pojistníkům SCR je založen na předpokladu, že výše kapitálu neumožní s pravděpodobností 99,5% ruinování pojišťovny na jednoletém horizontu. (Švýcarsko - cílový kapitál) 2. Solvency II – pojmy

7 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 7 Rizika na něž se bude vytvářet kapitálový požadavek jsou definována dle IAA rizikové klasifikace a zahrnují: pojistné riziko úvěrové riziko tržní riziko operační riziko (Švýcarsko bez kvantifikace) likviditní riziko 2. Solvency II – rizika

8 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 8  Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesouladu aktiv a pasiv. Nejistota spojená s vývojem kursů, cen, úrokových měr;  Pojistná rizika – katastrofy, stárnutí populace, epidemie, opční faktory v závazcích, růst nákladů pojišťovny, apod. Nejistota spojená s budoucím objemem pojistného plnění a nedostatečnou výší rezerv; 2. Solvency II – rizika

9 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 9  Úvěrové riziko – úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného papíru nebo pokles jeho ratingu. Nejistota spojená s úpadkem dlužníka, snížením ratingu či rozšířením úvěrového spreadu;  Operační riziko – chyby procesů, lidí, IT nebo externí vlivy. Nejistota spojená s procesy, chováním lidí a chybovostí, technologií a externími vlivy;  Likviditní riziko – riziko vysokých nákladů likvidity v daném čase. 2. Solvency II – rizika

10 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 10 2. Solvency II – rizika Celkové riziko tržní riziko pojistné riziko úvěrové riziko likviditní riziko operační riziko třída aktiv akcie třída aktiv dluhopisy třída aktiv nemovitosti třída aktiv.... Modelování typů rizik a jejich agregace

11 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 11 3. Solvency II / švýcarský solvenční test Solvency II – faktorový model jako minimum SST – stochastický model jako minimum, scénářový model Solvency II – kvantifikuje operační rizika SST – nekvantifikuje operační rizika Solvency II – ve vývoji SST – v praxi od 1.1.2006

12 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 12 4. Kompetence odpovědného pojistného matematika Odpovědný pojistný matematik ve Švýcarsku od 1.1.2006 V Evropsk é unii mnohem dříve SST – patří do kompetencí odpovědného pojistného matematika (vliv roste!)

13 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 13 5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu 1 roční rizikový kapitál Stávající závazky Diskontované Cashflows „Přebytek“ RK L A Cílový kapitál AssetsLiabilities Reálné, tržní ocenění!

14 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 14 5. Statutární / tržní bilance Assets Liabilities tržní ocenění aktivBest-Estimate rezerv Risikový kapitál Best- Estimate rezerv Cílový kapitál Minimální solventnost Volný vlastní kapitál Run-Off tržní tržní rezervy statutární

15 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 15 5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu Risikový kapitál (RK) t 0 =dnes t 0 +12 měsíců 0 Cílový kapitál: Jak vysoký musí být minimálně RK 01.01.06, aby s velmi malou pravděpodobností (0.5%) platilo: RK 31.12.06 < 0 RK 1.1.06 RK 31.12. ok Run-Off

16 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 16 5. SST- Cílový kapitál 1.1.2006 0 ES   (0.5%) RK 31.12.06 VaR  E[RK 31.12.06 ] Stochastický model & scénáře

17 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 17 5. SST- Výpočet cílového kapitálu Rozdělení tržních rizikRozdělení pojistných rizik scénáře x ∑ + Run Off Celkové rozdělení Tržní riziko Životní pojištění Neživotní pojištění Zdravotní pojištění Tržní riziko + Úvěrové riziko ES+CR Cílový kapitál

18 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 18 Pausa

19 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 19 6. Ocenění aktiv - Akcie Akcie/Fondy Účetní hodnota v CHF Tržní hodnota v CHF NOVN VXNovartis AGCHF6'337'976 CH0005819724Ciba Specialty ChemicalsCHF15'844'94021'086'974 ABB NABB Ltd.CHF3'317'6774'000'909 Swiss Re N (VTX)Swiss ReCHF15'779'96517'317'799 Roche Hdlg (VTX)Roche Ltd.CHF8'871'9009'036'474 CH0002788567UBS Fonds SFE1CHF40'298'33544'549'809 Syngenta N (VTX)Syngenta Ltd.CHF4'730'5395'266'324 UBSN VXUBS AGCHF14'862'553 110'043'885122'458'819

20 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 20 6. Ocenění aktiv - Obligace

21 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 21 6. Ocenění aktiv - Nemovitosti DCF – discounted cash flows příjmová (výnosová metoda) tržně srovnávací metoda metoda sumární hodnoty aktiv

22 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 22 7. Ocenění pasiv - životní pojištění Model předpokládá: rizikové faktory mají normálni rozdělení s předepsanou volatilitou a korelacemi. Změna rizikového kapitálu v závislosti na rizikových faktorech je lineární. -> Celkové rozdělení je zase normální. Rizikové faktory: Volatilita: Úmrtnost20% Dlouhověkost (trend)10% Invalidita (ne BVG)10% Invalidita (BVG)20% Reaktivace20% Storno25% Prodej opcí 25%

23 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 23 7. Ocenění pasiv - neživotní pojištění Normální škody Velké škody, kumulované škody Složené Poisson počet škod: Poisson výše škod: Pareto s Cutoff Variabilita ročních škodních výdajů Momentová metoda s korrelační maticí 1. a 2. moment pro odvětví, korrelační matice Lognormal Riziko rezerv Rizikové faktory Kovariance Sensitivita Normální rozdělení Riziko nových škod Tržní riziko … Aggregace se scénáři Normální škody a riziko rezerv je aggregaci prvních dvou momentů Aggregace faltováním NiNi XiXi  i,  i

24 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 24 7. Ocenění pasiv - zdravotní pojištění Modelování ročních výdajů daného portfolia normálním rozdělením. Riziko: počet a výše jednotlivých plnění

25 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 25 8. Scénáře Exploze v industriiPandemie Nehoda: podnikový výlet Antiselekce ve zdravotním pojištění Průlom hráze Rostoucí invalidita (životní) Denní odškodné Rezervy +10% Ztráta zajištěníFinanční krize Finanční trh Terorismus

26 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 26 Příklad 2 scénářů 1.p=4%, Shift = -50 MCHF 2.p=5%, Shift = -150 MCHF E[X]VaR[X] Analytický model 70.0-45.6 Celkově 60.6-113.6 8. Scénáře - Aggregace

27 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 27 9. Výsledky

28 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 28 9. Výsledky Hodně záleží na ú četním standardu Tržní rizika mají většinou větší vliv na výši cílového kapitálu než pojistná rizika Vliv diversifikace 24% Vliv scénářů 10%

29 Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 29 9. Dokumentace http://www.sav-ausbildung.ch/ Dokumentehttp://www.sav-ausbildung.ch/ http://www.bpv.admin.ch/ Dokumentation, Themenhttp://www.bpv.admin.ch/ http://www.bpv.admin.ch/themen/00506/00553/00735/index. html?lang=de SST: Excell -Template 2006http://www.bpv.admin.ch/themen/00506/00553/00735/index. html?lang=de SST: Technisches Dokument 2006 Dotazy: a.kouba@rvk.ch


Stáhnout ppt "Univerzita Karlova, 3.11. 2006 Dr. Alena Koubová Nr. 1 Švýcarský solvenční test."

Podobné prezentace


Reklamy Google