Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Švýcarský solvenční test

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Švýcarský solvenční test"— Transkript prezentace:

1 Švýcarský solvenční test

2 Obsah Úvod Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví
Solvency II / švýcarský solventní test Kompetence odpovědného pojistného matematika Hlavní principy švýcarského solvenčního testu Ocenění aktiv Ocenění pasiv Scénáře Výsledky Dokumentace

3 Úvod Alena Koubová Matematická statistika, Karlova Univerzita, Praha
Od roku 1991 Švýcarsko Odpovědná aktuárka pro 16 společností – zdravotní, neživotní pojišťovny, 1 zajišťovna 4 švýcarské solvenční testy

4 Solventnost Solventnost v pojišťovnictví je schopnost pojistitele plnit přijaté závazky, tj. uhradit oprávněné pojistné nároky z realizovaných pojistných událostí.

5 2. Solvency II – nová éra evropského pojišťovnictví
Solvency II je založená na reálném ocenění aktiv a pasiv pojišťovny Solvency II včleňuje diversifikaci do modelů Solvency II umožňuje vytvoření kompletního vnitřního modelu pojišťovny Směřuje k optimalizaci vlastního kapitálu Klade vyšší kvalitativní požadavky na řízení rizik Má detailní požadavky na zveřejňování informací a reporting

6 2. Solvency II – pojmy Minimum Capital Requirements (MCR) – absolutní minimální přirážka Solvency Capital Requirements (SCR) - ekonomický kapitál zohlednění všech kvantifikovatelných rizik pojišťovny úroveň kapitálu jež umožní absorbování neočekávaných ztrát a tudíž poskytne rozumnou jistotu pojistníkům SCR je založen na předpokladu, že výše kapitálu neumožní s pravděpodobností 99,5% ruinování pojišťovny na jednoletém horizontu. (Švýcarsko - cílový kapitál)

7 2. Solvency II – rizika Rizika na něž se bude vytvářet kapitálový požadavek jsou definována dle IAA rizikové klasifikace a zahrnují: pojistné riziko úvěrové riziko tržní riziko operační riziko (Švýcarsko bez kvantifikace) likviditní riziko

8 2. Solvency II – rizika Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesouladu aktiv a pasiv. Nejistota spojená s vývojem kursů, cen, úrokových měr; Pojistná rizika – katastrofy, stárnutí populace, epidemie, opční faktory v závazcích, růst nákladů pojišťovny, apod. Nejistota spojená s budoucím objemem pojistného plnění a nedostatečnou výší rezerv;

9 2. Solvency II – rizika Úvěrové riziko – úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného papíru nebo pokles jeho ratingu. Nejistota spojená s úpadkem dlužníka, snížením ratingu či rozšířením úvěrového spreadu; Operační riziko – chyby procesů, lidí, IT nebo externí vlivy. Nejistota spojená s procesy, chováním lidí a chybovostí, technologií a externími vlivy; Likviditní riziko – riziko vysokých nákladů likvidity v daném čase.

10 třída aktiv nemovitosti
2. Solvency II – rizika pojistné riziko úvěrové riziko likviditní riziko operační riziko Modelování typů rizik a jejich agregace třída aktiv akcie dluhopisy třída aktiv nemovitosti třída aktiv .... tržní riziko Celkové riziko

11 3. Solvency II / švýcarský solvenční test
Solvency II – faktorový model jako minimum SST – stochastický model jako minimum, scénářový model Solvency II – kvantifikuje operační rizika SST – nekvantifikuje operační rizika Solvency II – ve vývoji SST – v praxi od

12 4. Kompetence odpovědného pojistného matematika
Odpovědný pojistný matematik ve Švýcarsku od V Evropské unii mnohem dříve SST – patří do kompetencí odpovědného pojistného matematika (vliv roste!)

13 5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu
Assets Liabilities Reálné, tržní ocenění! „Přebytek“ RK 1 roční rizikový kapitál Cílový kapitál A L Stávající závazky Diskontované Cashflows

14 5. Statutární / tržní bilance
Assets Liabilities Assets Liabilities Best-Estimate rezerv tržní rezervy Minimální solventnost Run-Off Cílový kapitál Risikový kapitál Volný vlastní kapitál tržní ocenění aktiv Best-Estimate rezerv statutární tržní

15 5. Hlavní principy švýcarského solvenčního testu
Risikový kapitál (RK) RK31.12. ok RK1.1.06 t0=dnes Run-Off t0+12 měsíců Cílový kapitál: Jak vysoký musí být minimálně RK , aby s velmi malou pravděpodobností (0.5%) platilo: RK < 0

16 5. SST- Cílový kapitál 1.1.2006 Stochastický model & scénáře  (0.5%)
E[RK ] ES VaR RK

17 5. SST- Výpočet cílového kapitálu
Rozdělení tržních rizik Rozdělení pojistných rizik Životní pojištění Tržní riziko Neživotní pojištění Zdravotní pojištění x scénáře Tržní riziko Celkové rozdělení + Úvěrové riziko + Run Off Cílový kapitál ES+CR

18 Pausa

19 6. Ocenění aktiv - Akcie 110'043'885 122'458'819 Akcie/Fondy
Účetní hodnota v CHF Tržní hodnota v CHF NOVN VX Novartis AG CHF 6'337'976 CH Ciba Specialty Chemicals 15'844'940 21'086'974 ABB N ABB Ltd. 3'317'677 4'000'909 Swiss Re N (VTX) Swiss Re 15'779'965 17'317'799 Roche Hdlg (VTX) Roche Ltd. 8'871'900 9'036'474 CH UBS Fonds SFE1 40'298'335 44'549'809 Syngenta N (VTX) Syngenta Ltd. 4'730'539 5'266'324 UBSN VX UBS AG 14'862'553 110'043'885 122'458'819

20 6. Ocenění aktiv - Obligace

21 6. Ocenění aktiv - Nemovitosti
DCF – discounted cash flows příjmová (výnosová metoda) tržně srovnávací metoda metoda sumární hodnoty aktiv

22 7. Ocenění pasiv - životní pojištění
Model předpokládá: rizikové faktory mají normálni rozdělení s předepsanou volatilitou a korelacemi. Změna rizikového kapitálu v závislosti na rizikových faktorech je lineární. -> Celkové rozdělení je zase normální. Rizikové faktory: Volatilita: Úmrtnost 20% Dlouhověkost (trend) 10% Invalidita (ne BVG) 10% Invalidita (BVG) 20% Reaktivace 20% Storno 25% Prodej opcí 25%

23 7. Ocenění pasiv - neživotní pojištění
Riziko nových škod Tržní riziko Normální škody Velké škody, kumulované škody Variabilita ročních škodních výdajů Rizikové faktory Kovariance Sensitivita Ni i, i počet škod: Poisson výše škod: Pareto s Cutoff Momentová metoda s korrelační maticí Xi Normální škody a riziko rezerv je aggregaci prvních dvou momentů Složené Poisson Normální rozdělení Riziko rezerv 1. a 2. moment pro odvětví, korrelační matice Aggregace se scénáři Aggregace faltováním Aggregace faltováním Lognormal

24 7. Ocenění pasiv - zdravotní pojištění
Modelování ročních výdajů daného portfolia normálním rozdělením. Riziko: počet a výše jednotlivých plnění

25 8. Scénáře Exploze v industrii Pandemie Nehoda: podnikový výlet
Antiselekce ve zdravotním pojištění Průlom hráze Rostoucí invalidita (životní) Denní odškodné Rezervy +10% Ztráta zajištění Finanční krize Finanční trh Terorismus

26 8. Scénáře - Aggregace p=4%, Shift = -50 MCHF p=5%, Shift = -150 MCHF
Příklad 2 scénářů p=4%, Shift = MCHF p=5%, Shift = -150 MCHF E[X] VaR[X] Analytický model 70.0 -45.6 Celkově 60.6 -113.6

27 9. Výsledky

28 9. Výsledky Hodně záleží na účetním standardu
Tržní rizika mají většinou větší vliv na výši cílového kapitálu než pojistná rizika Vliv diversifikace 24% Vliv scénářů 10%

29 9. Dokumentace http://www.sav-ausbildung.ch/ Dokumente
Dokumentation, Themen SST: Excell -Template 2006 SST: Technisches Dokument 2006 Dotazy:


Stáhnout ppt "Švýcarský solvenční test"

Podobné prezentace


Reklamy Google